Izaijina knjiga

Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
Izaijina knjiga


PRVI DIO uredi

 • 1 1 Viđenje Izaijino, sina Amosova, koje je imao
glede Jude i Jeruzalema,
u dane Oziasa, Jotama, Akhaza i Ezekiasa, kraljeva Jude[1].
Izrael se pobunio protiv GOSPODA
 • 2 Slušajte, nebesa! Zemljo,
čuj!
GOSPOD je to koji govori:
Ja sam učinio da porastu sinovi, ja
sam
ih podigao,
a oni, pobunili su se protiv mene.
 • 3 Govedo poznaje svojeg vlas-
nika i
magarac jasle svog
gazde:
Izrael ne poznaje,
moj puk ne razumije.


Više ničeg čistog u zemlji Judi uredi

 • 4 Nesreća! Narod griješnički,
puk natovaren zločinima,
rasa štetočina,
sinovi pokvareni.
Oni su napustili GOSPODA,
oni su prezreli Sveca Izraelovog,
oni su se oteli.
 • 5 Gdje vas još treba udariti,
vas koji istrajavate u
pobuni?
Svaka je glava bolesna, svako
srce izmučeno.
 • 6 Od tabana na stopalu do glave,
ničeg čistog:
rane, ozljede, svježe
modrice,
ni očišćene, ni previjene, ni
ublažene uljem.
 • 7 Vaša je zemlja opustošena, vaši
gradovi spaljeni,
vašu zemlju, pred vama,
stranci proždiru:
ona je opustošena i isprevr-
tana od osvajača.
 • 8 Kćer *Siona[2] ostat će
kao jedna koliba u
vinogradu,
kao jedan zaklon u polju
krastavaca,
kao jedan grad na oprezi.
 • 9 Da nas GOSPOD, svemogući,
nije ostavio nekolicinu
preživjelih,
mi bismo bili kao Sodoma,
slični Gomori.
Jedan obred koji užasava
Boga
 • 10 Slušajte riječ GOSPODOVU,
velikaši Sodome,
čujte uputstvo
našeg Boga, narode
Gomore[3].
 • 11 što čini mnoštvo
vaših *žrtava, reče GOS-
POD?
Holokausti ovnova,
janjaca i jaraca,
ja ih neću više.
 • 12 Kad se vi dolazite
predstaviti pred mene,
tko vam traži da gazite
mojim *trijemom?
 • 13 Prestanite donositi uzaludne
milodare[4]:
dîm, ja ga se užasavam!
 • Mlađak, *šabat, sazivanje
sabora,
ja ne mogu više podnijeti zlodjela i
svetkovina.
 • 14 Vaši mlađaci i vaše sveča-
nosti,
ja ih mrzim,
oni su mi teret,
ja sam umoran otrpjeti ih.
 • 15 Kad vi pružite ruke[5],
ja si zastrem oči,
vi ste lijepo namnožili
molitve, ja ih ne slušam:
vaše su ruke pune krvi.
 • 16 Operite se, očistite se.
Uklonite mi s očiju vaša
zla djela,
prekinite nanositi zlo.
 • 17 Naučite činiti dobro,
tražite pravdu,
stavite pod noge gulikože[6],
učinite pravdu siročetu,
uzmite u zaštitu udovicu.
 • 18 Dođite i razgovarajmo, reče
GOSPOD.
Ako su vaši grijesi kao
grimiz,
oni će postati bijeli kao
snijeg.
Ako su crveni kao
rumenilo,
postat će kao vuna.
 • 19 Ako budete htjeli slušati,
jest ćete dobre
plodove domaće.
 • 20 Ako li odbijete, ako se
usprotivite,
mač je taj koji će vas pojesti.
Usta su GOSPODOVA govorila


Bog će očistiti Jeruzalem uredi

 • 21 Kako je ona postala
prostitutkom[7],
vjerna varoš, ispunjena
pravdom,
zaklon pravdi, i sada
ubojicama?
 • 22 Tvoj je novac postao
pjenom,
tvoje najbolje vino je presječeno
vodom.
 • 23 Tvoji su glavari pobunjenici,
sudruzi kradljivcima.
Svi, oni vole darove,
oni trče k nag-
radama.
Oni ne čine pravdu
siročetu,
a parnica udovičina ne stiže
sve do njih.
 • 24 To je ono zašto - proročanstvo
Gospodina Boga svemogućeg,
Izraelovog[8] Nesvladivog -
nesreća! Ja ću imati pravo nad
protivnicima svojim,
osvetit ću se svojim
neprijateljima.
 • 25 Okrenut ću svoju ruku protiv
tebe:
jednom solju pretopit ću tvoju
zguru,
uništit ću sve tvoje otpatke[9].
 • 26 Učinit ću da tvoji sudci ponovo
postanu oni od prije,
i potom, zvat će te
Varoš-Pravda,
Vjerni Grad.
 • 27 Sion bit će spašen pravednošću
njegovi obraćeni žitelji bit
će to po pravičnosti.
 • 28 Pobunjenici i grješnici zajedno
bit će slomljeni,
oni koji napuštaju GOS-
PODA nestat će.
 • 29 Vi ćete istinski biti razočarani
smrdljikama
koje toliko volite,
stidjet ćete se svojih
izabranih vrtova[10],
 • 30 jer vi ćete tada biti kao
smrdljika
uvelog lišća,
kao jedan vrt otkud se voda
povukla.
 • 31 Jedan snažan čovjek postao trud,
njegov rad budući varnicom,
oboje zajedno gorjet će,
a nikog za ugasiti.
 • '2 1 Ovo je što vidje Izaija, sin Amosov[11],
glede Jude i Jeruzalema.
Svi će se narodi stjecati u Jeruzalem
 • 2 Dogodit će se u budućnosti da
brdo Kuće
GOSPODOVE
bude postavljeno na vrh
planina
i zavlada nad pribrežjima.


Svi će se narodi tu stjecati uredi

 • 3 Brojni puci stavit
će se na put i reći će:
” Dođite, uspnimo se planini
GOSPODOVOJ,
Kući Boga Jakovljeva.
On će nam pokazati svoje putove
i mi ćemo hoditi njegovim
cestama. “
Da, sa *Siona dolazi
uputa,
a iz Jeruzalema riječ
GOSPODOVA.
 • 4 On će biti sudac među narodima,
izabrani sudac brojnim narodima.
Kujući svoje mačeve, oni će ih
načiniti raonicima,
od svojih kopalja oni će načiniti
srpove.
Neće više vitlati mačem
narod protiv naroda,
neće se više učiti
tući.
 • 5 Dođite, dome Jakovljev[12],
hodimo u svjetlosti
GOSPODOVOJ.


Dan GOSPODOV, dan suđenja uredi

 • 6 Da, ti se ostavio svoj narod,
dom Jakovljev[13].
Oni su preplavljeni Orijentom,
koliko Filistincima toliko
vračarima,
s previše sinova stranaca.
 • 7 Zemlja je puna srebra i
zlata:
nema granice u njihovim riznicama.
Zemja je puna
konja:
nema granice broju njihovim
kolima.
 • 8 Zemlja je puna idola:
oni se klanjaju pred dje-
lom svojih ruku,
pred onim što su njihovi prsti
izradili.
 • 9 Oni će se morati pokoriti, ljudi,
čovjek bit će ponižen
- ti im nećeš moći oprosti-
ti.
 • 10 Idi u stijenje, skrij se
u zemlju
pred užasom GOSPODOVIM
i sjajem njegove visosti.
 • 11 Oholi pogled ljud-
ski bit će spušten,
oholi ljudi morat će se
pokoriti:
a onog dana, GOSPOD sam
bit će oduševljen.
 • 12 Jer, bit će jedan dan za
GOSPODA, svemoćnog,
protiv sveg što je ponosno, oho-
lo i uzvišeno
i koje bit će ponizno:
 • 13 protiv svih cedrova li-
banskih, oholih i uzvišenih,
i protiv svih hrastova
Bašana[14],
 • 14 protiv svih oholih
planina
i protiv svih uzvišenih
brežuljaka,
 • 15 protiv svih visokih kula
i protiv svih bedema
nedostupnih,
 • 16 protiv svih lađa iz
Tarsisa[15]
i protiv svih raskošnih
lađa.
 • 17 Oholost ljudska morat
će se povinuti,
oholi ljudi bit
će poniženi:
a onog dana, GOSPOD sam
bit će ushićen
 • 18 - i svi zajedno,
idoli će nestati.
 • 19 Uđite u udubine sti-
jenja i u skrovišta
zemlje,
pred užasom GOSPODOVIM
i sjajem njegove visosti
kad kad se on bude podigao
užasavati zemlju.
 • 20 U onaj dan, ljudi će
bacati krticama i slijepim-
miševima svoje srebrne idole i
i svoje zlatne idole, koje bijahu
izradili za klanjati se
pred njima.
 • 21 Oni će ići u rupe
stijenja,
u pukotine stijene,
pred užasom GOSPODOVIM
i sjajem njegove visosti
kad su bude podigao za
užasavati zemlju.
 • 22 Pustite dakle čovjeka, on je
samo jedan dah u nosu:
što on dakle vrijedi?


Bezvlašće u kraljevstvu Judinom uredi

 • 3 1 Da, Gospodin BOG, svemoć-
ni,
povlači iz Jeruzalema i iz Jude
svu vrstu podrške,
svu potporu u kruhu i u vodi,
 • 2 dobar čovjek ratnik,
sudac i *prorok,
vrač i *starješina,
 • 3 časnik i dostojanstvenik,
savjetnik, majstor mađije[16]
i znalac čaranja.
 • 4 Ja ću im dati za glavare
djecu
i prema svojim hirovima, oni
će im upravljati.
 • 5 Ljudi će dodijavati jedni
drugima,
svatko svojem bližnjem;
Dječak će se dizati protiv
starca,
ništarija protiv
odličnika.
 • 6 Jedan će zakačiti svojeg brata u
očinskoj kući:
” Ti imaš jedno odijelo[17], ti ćeš biti
naš zapovjednik,
nek' ove krhotine budu pod tvojom
vlašću. “
 • 7 Tad će se drugi proderati:
”Ja nisam ranarnik
i, u mojoj kući, nema ni
kruha ni odjeće:
vi ne možete od mene načiniti
jednog
glavara narodu. “
 • 8 Jeruzalem posrće i Juda se stro-
poštava.
Njihove riječi i njihova djela
glede GOSPODA
samo su pobuna protiv
njegove slave.
 • 9 Izraz na njihovom licu svje-
doči protiv njih,
ona objavljuju njihov grijeh
kao što učini Sodoma[18],
oni ga ne skrivaju.
Nesretnici koji čine svoju
vlastitu nesreću.
 • 10 Recite: Pravednik sretan je
jer će uživati plod svojih
djela.
 • 11 Nesretnik je zao, nes-
reća na njega,
jer s njim će se postupiti kako
njegova djela zaslužuju.
 • 12 O moj narode, tiranin mog naroda,
samo je jedno malo di-
jete
a žene su te koje će up-
ravljati.
O moj narode, oni koji te
vode zavode te
i oni će obrnuti smjer
tvojoj cesti.

Gospod pravi proces upravljačima uredi

 • 13 Gospod se diže za načiniti
proces,
on stoji uspravljen za suditi
narodima.
 • 14 GOSPOD prevodi u
suđenje
*starješinama svojeg naroda i
njegovim poglavarima:
Vi ste ti koji ste požderali
vinograd[19]
i blago sirotih je
u vašim kućama.
 • 15 što imate lomiti moj
puk
i gaziti nogama dostojanstvo
sirotih?
- Proročanstvo Gospodina BOGA,
svemogućeg.

Protiv lijepih gospođa Jeruzalema uredi

 • 16 GOSPOD reče:
Pošto kćeri *Siona[20]
ohole su
i što idu vrata ukočenog
namigujući,
pošto one idu sitnim krokom
zveckajući praporcima
svojih nogu,
 • 17 Gospodin će učiniti svrabljivom
lubanju kćerima Siona
i otkrit će im čelo.
 • 18 Onog dana, Gospodin će im
oduzeti nakite:
praporce, sunca, mjesece[21],
 • 19 privjeske[22], narukvice, koprenice,
 • 20 turbane, lančiće,
klarise, talismane, amu-
lete[23]
 • 21 prstenje, obručeve za nos,
 • 22 blagdansku odjeću, marame,
tkanice, ručne torbe,
 • 23 zrcala[24], košulje od lana, trake,
svileni rubci.
 • 24 Umjesto mirisa, bit će to
trulež,
umjesto pojasa, jedan konop,
umjesto pletenice učenjaka,
obrijana glava,
umjesto finog rublja, pregača
od platna za vreću,
jedan znak besramlja[25] umjesto
ljepote.Udovice iz Jeruzalema uredi

 • 25 Tvoji ljudi past će pod
mačem,
tvoj cvijet u boju.
 • 26 Tvoja će vrata[26] jecati i
plakat će
i, u oskudici sjedit ćeš
na zemlji.


 • 4 1 Onog dana, sedam žena će se
zakačiti za samo jednog čovjeka
govoreči mu:
” Mi ćemo obskrbljivati našu
prehranu,
mi ćemo pribavljati našu
odjeću,
samo da bismo
mogle nositi tvoje ime:
skini naše beščašće!“


Preživjeli iz Jeruzalema uredi

 • 2 U onaj dan, ono što će GOSPOD
dati nicati
bit će čast i slava,
a ono što će proizvoditi zemlja
bit će ponos i ugled
preživjelih iz Izraela.
 • 3 Tada, ostatak *Siona pre-
živjeli iz Jeruzalema
bit će nazvani *svetima:
svi će biti upisani u Jeruzalem
da bi živjeli.
 • 4 Kad GOSPOD bude očistio
prljavštinu kćeri
Siona[27]
i oprao Jeruzalem od krvi
koja se tu prosula,
dahom suđenja,
dahom požara,
 • 5 on će stvoriti u svakom mjestu
planinu Sionsku,
na saborima,
jedan oblak dana
i noći jedan oblak s bljeskom jedne
vatre plamena.
A iznad svega, slava
GOSPODOVA
 • 6 bit će jedan zaklon, jedna koliba
od lišća
dajući sjenu u danima
velike vrućine
i služeći kao zaklon i utočište
protiv oluje i kiše.
Pjesma o ljubljenom i o vinogradu
 • 5 1 Da ja zapjevam za svog
prijatelja
pjesmu o miljeniku i njegovom
vinogradu:
Moj miljenik imaše jedan vinograd
na padinama bujnim.
 • 2 On tu prekopa zemlju, odnese
kamenje,
i postavi nasad od izbora.
U sredini, on sagradi jednu kulu[28]
i izdubi jednu prešu.
On očekivaše dobro
grožđe,
no on dobi samo loše.
 • 3 A sada, žitelji
Jeruzalema i ljudi Jude,
budite sucima između mene i
mog vinograda.
 • 4 Mogoh li ja učiniti za svoj
vinograd više no što sam učinio?
Ja očekivah dobro grožđe,
zašto li je on dao
loše?
 • 5 Eh dobro, ja ću vas
obvijestiti što ću učiniti
svojem vinogradu:
skinuti živicu da bude
prožderan,
načiniti jedan prolom u zidu
da bude on zgažen.
 • 6 Ja ću ga načiniti jednom padinom
opustošenom[29],
on neće biti ni podrezivan, ni
oplijevljen,
nicat će tu trnje i
šikara,
a ja ću zabraniti oblacima
da tu istresaju kišu.
 • 7 Vinograd GOSPODA,
svemogućeg,
to je dom Izraelov,
a ljudi Judini su
nasad koji on milovaše.
On mu očekivaše pravdu,
a on je nepravda.
On mu očekivaše pravednost,
a ne nađe ništa osimi krikova
nesretnika[30].


Oni koji izazivaju gnjev Gospodov uredi

 • 8 Nesreća! Oni koji dodaju kuću
kući, polje polju,
sve dok ne uzmu svo mjesto
i ostanu sami u sred
zemje.
 • 9 U mojim ušima je zazvonila
prisega
GOSPODOVA, svemogu-
ćeg:
Brojne kuće,
velike i lijepe,
bit će posvećene žalosti
grijehom žitelja.
 • 10 Deset jutara[31] vinograda neće
dati nego jedno četrdeset
litara,
deset mjera sjemena neće
proizvesti nego jedno jedino.
 • 11 Nesreća! Ustali u rano jutro,
oni trče k pićima
jakim
i sve do kasne večeri,
oni se zagrijavaju vinom.
 • 12 harfa i lira[32], tambu-
rin i frula
prate njihova pijanstva,
ali oni ne gledaju što
čini GOSPOD
i ne vide što njegove
ruke izvršavaju.
 • 13 To je ono zašto će moj
puk biti prognan
zbog onog što nije cijenio.
Probrani će umrijeti od gladi,
a puk se osušiti od
žeđi.
 • 14 Tad Jama[33] otvorit će
ždrijelo bezmjerno
i razvaliti žvalje;
plemstvo i puk tu će
sići
uz svoju radosnu graju.
 • 15 Oni će se morati pokoriti, ljudi,
čovjek bit će ponižen,
oholi će morati spustiti
oči.
 • 16 GOSPOD, svemogući
bit će zanesen u svom sudu
i Bog *sveti pokazat će se
svet po pravdi svojoj.
 • 17 Janjad će pasti ondje
kao na svojoj ispaši,
a koze iza jasala
brstit će na ruševinama.
 • 18 Nesreća! Oni vuku grijeh
konopima iz obmane[34]
i grijeha potezima
kola.
 • 19 I oni rekoše: ” Nek' se
požuri,
nek' ubrza svoje djelo
da ga vidimo.
Nek' se predstavi i nek' se ostvari
naum Sveca Izraelova
i mi ćemo ga upoznati. “
 • 20 Nesreća! oni iskazuju dobro
zla i zlo dobra.
Oni čine svjetlost od tame i od
svjetlosti
tamu.
Oni proglašavaju gorkim ono
što je slatko i slatkim ono
što je gorko.
 • 21 Nesreća! U svojim vlastitim
očima, oni su mudri,
oni su pametni.
 • 22 Nesreća! To su junaci
pijanki,
prvaci koktela[35].
 • 23 Oni opravdavaju krivca za
jedan poklon
i odbijaju nedužnom njegovo
opravdanje.
 • 24 Isto tako, kao što je slama
požderana vatrom
i kao što je pljeva nestala
u plamenu,
oni će istrunuti od korijena,
a njihov cvijet otići će u
prašinu,
jer oni su odbacili uputu
GOSPODOVU, svemogućeg,
oni su prezreli riječ
Sveca Izraelovog.
 • 25 To je zbog čega gnjev se
GOSPODOV zapali protiv
njegovog puka,
on pruža ruku za
udariti,
planine se potresaju
i njihovi su lješevi kao
prljavština na sred ulica.
Ali sa svim tim, njegov gnjev
nije se okrenuo
i njegova ruka je još ispružena.Jedan nezadrživi osvajač uredi

 • 26 On diže jedan barjak za jedan
daleki narod[36],
on ga doziva zviždukom s klrajeva
zemaljskih
i evo ga kako hiti i stiže vrlo brzo.
 • 27 Nitko od njegovih ljudi nije
umoran, nitko ne tetura,
nitko nije ni pospan ni drijemovan.
Pojasevi nisu
razvezani,
a vezice na sandalama
nisu potrgane.
 • 28 Njegove su strijele zašiljene,
svi su njegovi lukovi nategnuti.
Držaše se za kamenje
kopita njegovih konja, za jedan vihor
točkovi njegovih kola.
 • 29 Njegovo je rikanje ono jedne
lavice,
ona riče kao lavići,
ona brunda, ona se dočepa svoje
žrtve, ona ju odnosi
i nitko joj ju neće istrgnuti.
 • 30 Ali, u onaj dan, bit će jedno
brundanje protiv nje,
slično brundanju
mora.
Pogledat će se prema zemlji
i evo: tmine i tjeskobe
i svjetlost bit će zamračena
gustom maglom.


Izaija postaje Gospodov prorok uredi

 • 6 1 Godine smrti kralja
Oziasa,
ja vidjeh Gospoda sjedjeti na
jednom vrlo uzvišenom prijestolju.
Njegov skut ispunjavaše Templ[37].
 • 2 Serafini se držaše
iznad njega.
Svaki od njih imaše šest krila:
dva za pokriti sebi lice,
dva za pokriti sebi noge[38]
i dva za letjeti.
 • 3 Oni kričaše jedni drugima:
*” Svet, svet, svet, GOS-
POD, svemogući,
njegova slava ispuni svu
zemlju!“
 • 4 Stožeri vrata počeše
se tresti
na glas onoga koji kričaše,
a Templ se ispunjavaše
dimom.
 • 5 Ja tad rekoh: ” Nesreća moja!
Ja sam izgubljen,
jer ja sam čovjek
*nečistih usana,
ja stanujem u sred jednog puka
nečistih usana,
a moje su oči vidjele kralja,
GOSPODA, svemogućeg. “
 • 6 Jedan od serafina doletje prema
meni,
držeći u svojoj ruci jednu žeravicu
koju bijaše uzeo štipaljkom
na oltaru.
 • 7 On mi njome dodirnu usta i
reče:
” Od sada kad je ovo dodirnulo tvoje
usne,
tvoja je grješka odstranjena, tvoj
grijeh izbrisan. “
 • 8 Ja začuh tada glas GOS-
PODOV koji govoriše:
” Koga ću ja poslati? Tko će dakle
ići za nas?“
A ja rekoh: ” Evo mene, pošalji
mene! “
 • 9 On reče: ” Idi, ti ćeš reći tom
puku:
Slušajte dobro, ali bez razu-
mijevanja,
gledajte dobro, ali bez raza-
znavanja.
 • 10 Ukruti *srce tom
puku,
začepi njegove uši,
zalijepi njegove oči!
Nek' svojim očima ne vidi,
niti nek' ne čuje svojim ušima!
Da njegovo srce ne
razumije!
Da ne može se obratiti i
biti iscijeljen! “
 • 11 Ja tada rekoh: ” Sve do kada,
Gospode?“
On reče : ” Sve dok ti
gradovi
ne budu opustošeni, bez sta-
novnika,
kuće bez ikoga,
zemlja opustošena i razorena[39]. “
 • 12 GOSPOD će poslati ljude
u daljinu
i bit će puno napuštene
zemlje
u unutrašnjosti države.
 • 13 A i ako opstaje još jedna
desetina,
u njeno vrijeme i ona bit će stavljena
u vatru, kao oboreni hrast i
smrdljika,
od čega ostaje samo loza
sjeme.

Jedna Gospodova poruka za kralja Akhaza uredi

 • 7 1 U dane Akhaza, sina Jotamova, sina Oziasova, kralja Jude, Resin, kralj *Arama, i Pekah, sin Remalijahuov, kralja Izraelova, pođoše napasti Jeruzalem[40], ali ne mogaše navaliti na nj'.
 • 2 Najaviše kući Davidovoj: ” Aram je zauzeo položaj u Efraimu[41]. “ Tada, njegovo srce i srce njegovog naroda bi uznemireno poput stabala šumskih uzdrmanih vjetrom.
 • 3 GOSPOD reče Izaiji: ” Iziđi u susret Akhazu, ti i tvoj sin Šear-Jašuv, prema kraju kanala gornjeg rezervoara, prema poljskoj cesti iz Fulona[42].
 • 4 Ti ćeš mu reći:
Ostani miran, ne boj
se!
Nek' tvoje srce ne zamre
zbog ta dva kraja
dimeće tkanine,
pod utjecajem žestokog gnjeva
Resinovog, Aramovog i sina
Remalijahuova.
 • 5 Pošto Aram - s
Efraimom i sinom Remalijahuvljevim -
odlučio je o tvom gubitku govoreći:
 • 6 Uspnimo se protiv Jude za
zaplašiti ju,
prodrimo kod njega za pri-
vesti ga k nama
i postavimo ondje kao kralja
sina Tavelova[43],
 • 7 Ovako govori Gospodin BOG:
To neće opstati, toga neće
biti!
 • 8 Jer, glava Aramova, to je Damask,
a glava Damaska, to je Resin
- još 65 godina
i Efraim slomljeni prestat će
bitin jedan narod-
 • 9 glava Efraimova, to je Samarija,
a glava Samarije, to je
sin Remalijahuvljev.
Ako vi ne povjerujete, nećete ni
ustrajati. “

Jedno će se dijete roditi koje će se nazvati Emanuel uredi

 • 10 GOSPOD još govoriše Akhazu ovim riječima:
 • 11 ”Zatraži jedan znak za sebe u GOSPODA svog Boga,zatraži mu ga u najdubljem[44] ili na vrhovima, gore.“
 • 12 Akhaz odgovori: ” Ja mu neću tražiti i neću GOSPODA stavljati na iskušenje. “
 • 13 On[45]. tad reče:
Slušajte dakle, kućo Davido-
va!
Je li premalo za vasda
zamarate ljude,
što zamarate također mog
Boga?
 • 14 Također Gospod vam će dati on
sam jedan znak:
Evo da je jedna mlada žena
trudna i rađa jednog sina
i ona će mu dati ime Emanuel[46].
 • 15 Vrhnjem i medom on će se hra-
niti,
znajući odbaciti zlo i iza
brati dobro.
 • 16 čak i prije no što će dijete
znati odbaciti zlo i izabrati
dobro,
ona će biti napuštena, zemlja
čijih se ti dvaju kraljeva plašiš[47].
 • 17 GOSPOD će dovesti na tebe,
na tvoj puk i na kuću
oca tvojeg,
dane kakvi još nisu
došli
odkad se Efraim odvo-
jio od Jude.
- kralja Asirije[48].


 • 18 Dogodit će se, u onaj dan
da GOSPOD zazviždat će poziv
muhama
koje su na krajevima kanala
Egipta
i pčelama koje su u zemlji
Asiriji.
 • 19 One će doći i postaviti se
sve u rasjeline klanaca
i u pukotine stijenja,
u sve gustiše i u
sva ispasišta.
 • 20 U onaj dan, Gospod će obri-
jati
jednom britvom iznajmljenom s one
strane Rijeke
- kraljem Asirije -
glavu i dlake nogu.
Brada također bit će skinuta[49].
 • 21 Dogovdit će se u unaj dan da
svatko će uzgojiti
u krupne stoke jednu junicu, i
dvije glave sitne stoke
 • 22 i, zbog obilne
muže mlijeka,
jest će se vrhnje;
da, vrhnjem i medom
hranit će se
oni koji će ostati u
zemlji.
 • 23 Dogodit će se, u onaj dan,
da svako mjesto gdje bijaše tisuću
čokota loze,
vrijednih tisuću srebrenjaka,
postat će trnje i šiblje.
 • 24 Doći će sa strijelama
i lukom,
jer sva zemlja postat će
trnje i šiblje.
 • 25 Glede svih planina
koje se opkopavalo pijukom,
strah trnja i šiblja neće tu
doći;
bit će to jedno ispasište za goveda
i pašnjak za ovce.


Jedan Izaijin sin simboličnog imena uredi

 • 8 1 GOSPOD mi reče: ” Uzmi jedan veliki pečatnjak[50]
i napiši odozgo jednim običnim dlijetom:
Maheršalal-Haš-Bazu - Brz-Plijen -
Skora-Pljačka -. “
 • 2 A ja uzimam za svjedoke ljude dostojne vjere:
Urija, svećenika, i Zekarijahua, sina Jeverekjahua.
 • 3 Ja sam prišao proročici[51],
ona je začela i rodila jednog sina.
GOSPOD mi reče: ” Nazovi ga Maheršalal-Haš-Baz,
 • 4 jer prije nego dijete bude znalo reći:
Moj oče i Moja majko, donijet će se bogatstva iz Damaska
i plijen iz Samarije pre kralja Asirije. “

Asirijska invazija uredi

 • 5 GOSPOD mi još govoriše ovim
riječima:
 • 6 Pošto ovaj narod odbija
vode Siloe[52] koje teku
polagano
i raduje se zbog Resina
i sina Remalijahuvljeva,
 • 7 zbog toga, Gospod
će uspeti protiv njih
moćne i obilne vode
Rijeke[53]
slavu.
Ona će se dignuti posvuda iznad
svojeg korita,
ona će prijeći sve njegove brijegove.
 • 8 Ona će preplaviti Judu, prelit će
ona,
potopit će,
doprijet će sve do grla
i krajnjih obala njenih,
ispunit će šir tvoje
zemlje, o Emanuele[54]!
Bog je s nama
 • 9 Drhtite, narodi, i budite
zdrobljeni[55]!
čujte, svi daleki
krajevi zemlje!
Pripašite svoje oružje i budite
zdrobljeni!
Pripašite svoje oružje i budite
zdrobljeni!
 • 10 Stvorite jedan naum, on će biti
raskomadan.
Držite govore, oni će biti bez
učinka,
jer Bog je s nama[56].


Gospod je taj kojeg trebate se bojati uredi

 • 11 Da, ovako mi je govorio
GOSPOD kad me svojom rukom
dohvatio[57]
i kad mi je naložio ne
slijediti put koji uzima ovaj
puk:
 • 12 Vi nećete zvati " uro-
tom"
sve što narod zove
urotom.
Vi se nećete bojati onog što njega
plaši
niti ćete od tog strijepiti.
 • 13 To je GOSPOD, svemogući,
kojeg ćete vi držati za
*svetog,
on je taj kojeg ćete se plašiti,
on je taj od kojeg ćete strijepiti.
 • 14 On će biti jedno *svetište i jedan
kamen o koji se spotiče
i jedna stijena na kojoj se posrće
za dvije kuće Iz-
raela[58],
jedna mreža i jedna zamka
za žitelje Jeruzalema.
 • 15 Mnogi će ih tu posrnuti, pas-
ti, slomiti se,
biti uhvaćeni u zamku u zarob-
ljeni.


Očekivanje i nada prorokova uredi

 • 16 Učvrsti potvrđivanje[59], ovjeri
upute
među učenicima.
 • 17 Ja čekam GOSPODA
koji skriva lice svoje u kući
Jakovljevoj[60]
ja se uzdam u njega.
 • 18 Ja i djeca koju mi je
dao GOSPOD,
mi smo znakovi i
i predznaci u Izraelu,
od strane GOSPODA,
svemogućeg,
koji ostaje na planini
*Sion.
 • 19 A ako vam se kaže: ”Upitajte
nekromante[61]
i čarobnjake, one koji zviž-
duču i mrmljaju,
jedan narod ne treba li
pitati bogove svoje,
mrtve radi
živućih?“,
 • 20 za uputu i pot-
vrdu!
Ako li se ne izraze prema
ovoj riječi,
za njih nikakva svitanja[62],


Nevolje i tmine na zemlji uredi

 • 21 prolazit će zemljom,
satrven
i izgladnio.
Pod učinkom gladi, razdražit
će se
i prokleti svojeg kralja i svog
Boga.
Okrenut će se prema gore,
 • 22 potom pogledat će se prema
zemlji
i evo: nevolja i tmine,
tame tegobne,
noć u koju je
gurnut.


Princ mira uredi

 • 23 Ali to nije više tama
za zemlju koja bijaše u
zebnji.
U prvo vrijeme, Gos-
pod je pokrio ljagom
zemlju Zabulon i zemlju
Neftali,
ali potom on je pokrio
slavom
cestu s mora, onu stranu
Jordana i distrikt naroda[63].


 • 9 1 Narod koji je hodio
u tminama
vidio je veliko svjetlo.
Nad onima koji nastanjivaše zemlju
sjene
jedna je svjetlost sinula.
 • 2 Ti si dao obilovati njihovo
veselje[64],
ti si uvećao njihovu radost.
Oni se raduju pred tobom
kao što se raduje
žetvi,
kao što se kliče pri podijeli
blaga.
 • 3 Jer *jaram koji ih pritiskivaše,
batinu na njihovom pleću,
toljagu njihovog zapovjednika
tlake,
ti si ih slomio kao u dan
Madijana.
 • 4 Svaki sok čije gaženje
potresa tle
i svaki ogrtač uvalja u
krvi
postaju dobri za spaliti, žrtva
vatre.
Jer, jedno nam je dijete rođeno,
jedan nam je sin dan.
Neovisnost je na njegovim
ramenima.
Ono proglašava svoje ime:
” čudesni-savjetnik,
Bog-Jaki,
Otac vječni, Princ
mira. “
 • 6 Bit će jedna neovisnost
rasprostranjena i jedan mir bez kraja
za prijestol Davidov i za
njegovo kraljevstvo,
koje će uspostaviti i učvrstiti
na pravu i pravičnosti
od sada pa za-
uvijek
- žestina GOSPODOVA,
svemoćnost, učinit će to.


Gnjev Gospodov protiv svog naroda uredi

 • 7 Gospod je izbacio jednu riječ
protiv Jakova,
ona pada na Izrael.
 • 8 Sav će ju narod
upoznati,
Efraim[65] i žitelj Sa-
marije
koji kaže u svojem ponosu i svojoj
oholosti:
 • 9 ” Cigle su pale,
mi ćemo graditi klesanim
kamenom,
sikomore su oborene,
mi ćemo staviti cedrove
na to mjesto. “
 • 10 GOSPOD je upravio protiv
njega[66]
neprijatelje - Resina-
on je podigao njegove neprijatelje,
 • 11 *Aram na istoku, Filistince
otraga
i oni su prožderali Izrael punim
raljama.
Ali sa svim tim, njegov gnjev
nije se okrenuo
i njegova je ruka još ispružena.
 • 12 A puk se nije vratio
onome koji ga udaraše,
oni nisu tražili GOS-
PODA, svemogućeg.
 • 13 Tad je GOSPOD odsjekao u
Izraelu glavu i rep,
palmu i trstiku[67], u samo jednom
danu:
 • 14 * starješine i dostojanstvenici, to
je
glava,
prorok koji poučava
laž,
to je rep.
 • 15 Vođe tog naroda su ga
zavele,
a oni koje oni vodiše bili
su progutani.
 • 16 To je ono zbog čega GOSPOD
neće biti sklon svojim mladim
ljudima,
on neće imati milosti za siročad
svoju i svoje udovice,
jer su oni svi nečisti i zlo-
djelnici,
a sva usta ponavljaju
govore besmislene.
Ali, sa svim tim, njegov gnjev
nije se okrenuo
i njegova je ruka još ispružena.
 • 17 Jer, zlo prži
kao jedna vatra
koja proždire trnje i šiblje
i sažiže šipražje
šumsko,
dok se uzdižu
stubovi dima.
 • 18 Prekomjernošću gnjeva GOS-
PODOVOG, svemogućeg,
zemlja je uzdrmana[68],
a narod postaje kao
žrtva u plamenu:
nitko svog brata ne pošteđuje.
 • 19 Odsijeca se desno i još se
gladno,
ždere se lijevo i još
se nije nasitilo,
svatko ždere svoje ruke
meso.
 • 20 Manase ždere Efraima[69] a Efraim
Manaseja,
oni se ujedinjuju protiv Jude.
Ali, sa svim tim, njegov gnjev
nije se okrenuo
i njegova ruka još je ispružena.
 • 10 1 Nesreća onima koji propisuju
zle zakone
i, kad oni pišu, putem pisanja
prave bijedu:
 • 2 oni ods-
tranjuju iz sudova obične
ljude,
lišavaju njihovih prava si-
romahe mojeg naroda,
prave udovice svojom žrtvom
i pljačkaju siročad.
 • 3 što ćete vi raditi u dan
kažnjavanja,
kad iz daleka bude došla
oluja?
Kod koga ćete pribjeći za
naći spas?
Gdje ćete vi odložiti svoja bo-
gatstva?
*4 Neće se moći no se poviti
među zatvorenicima
i pasti među žrtvama.
Ali, sa svim tim, njegov gnjev
nije se okrenuo
i njegova je ruka još ispružena.
Nesreća Asiriji i njenom kralju
 • 5 Nesreća Asuru, batini
mojeg gnjeva;
ta toljaga u njegovoj ruci, to je
moj gnjev.
 • 6 Ja ju šaljem protiv jednog naroda
nečistog,
ja ju požurujem protiv puka
koji me zamara
za steći blago i
staviti ga u pljačku,
za zgaziti ga nogama
kao blato ulica.
 • 7 Ali on[70], on to ne čuje
tako,
njegovo *srce to ne sudi tako,
jer njegova misao je istrijebiti,
uništititi narode u
velikom broju.
 • 8 On kaže, u stvari:
” Moji generali nisu li
isto toliko kraljevi?
 • 9 Kalno nije li postao
kao Karkemiš,
ili Hamat kao Arpad, ili
Samarija kao Damask[71]?
 • 10 Ako li je moja ruka dosegla
kraljevstva lažnih bogova,
više
nego oni Jeruzalemovi i
Samarijini-,
 • 11 neću li ja učiniti od Je-
ruzalema i njegovih slika
to što sam učinio od Samarije i
njenih lažnih bogova? “
 • 12 Ali, kad GOSPOD bude ispunio svo svoje djelo na planini *Sion i u Jeruzalemu,
” Ja ću posredovati ",
reče on, protiv oholih želja kralja Asirije
i protiv bljeska njegovog pogleda gordog,
 • 13 jer si je on rekao:
Snagom moje ruke
ja sam djelovao
i svojom mudrošću, jer ja sam
pametan.
Ja sam ukinuo granice
narodima
i opljačkao njihove zalihe.
Kao jedan junak, ja sam po-
bio
one koji sjede na
prijestoljima.
 • 14 Moja je ruka dosegla kao jedno
gnijezdo
bogatstva naroda.
Kao što se pobiru jaja
napuštena,
ja, ja sam zgrnuo svu zemlju
i nije billo nikog za
lepetati krilom,
otvoriti kljun ili cvrkutati.
 • 15 Da li se šiljak hvališe
na račun onoga koji se njime
služi pri klesanju[72]?
Da li se pila veliča
na račun onoga tko ju
stavlja u pokret?
Kao da batina pokreće
onog koji njome vitla,
kao da toljaga uzdiže
onoga koji nije od drveta! “
 • 16 To je ono zašto Gospod
BOG, svemogući,
poslat će protiv njegovih krupnih
ljudi slabost,
a ispod njegova sjaja
zapalit će se jedna žeravica
kako se zapali vatra.
 • 17 Svjetlost Izraelova postat će
jedna vatra,
a njegov *Svetac[73] jedan plamen
koi spalit će i progutati
njegovo šiblje i njegovo trnje u samo
jedan dan.
 • 18 Sjaj njegove šume i
njegovog pruta,
on će ju iscrpiti, tijelo i dušu,
to će biti kao jedan bolesnik koji
vene.
 • 19 Ostatak drveta njegove šume
bit će tako malobrojan
da bi ga dijete popisalo.


Jedan ostatak će se vratiti uredi

 • 20 Dogodit će se, u onaj dan,
da ostatak Izraelov
i preživjeli iz kuće
Jakovljeve
prestat će se oslanjati o onog tko
ih udara:
oni će se osloniti istinski i
GOSPODA,
o *Sveca Izraelovog.
 • 21 Jedan će ostatav vratiti se,
ostatak od
Jakova prema Bogu-Jakom.
 • 22 čak i ako tvoj narod, o Izraele,
bijaše kao pijesak morski,
neće se vratiti no jedan ostatak:
uništenje je određeno
koje će učiniti da nadvlada pravda,
 • 23 a istrjebljenje tako odlu-
čeno, Gospod BOG, sve-mogući,
ispunit će ga u svoj zemlji.


Gospod će se okrenuti protiv Asirije uredi

 • 24 To zbog čega tako govori
Gospod BOG,
sve-mogući:
O moj narode koji nastanjuješ
*Sion, ne boj se Asirije
koja te udara toljagom
i podiže svoju batinu protiv tebe na
način Egipta,
 • 25 Jer još malo, vrlo malo
vremena,
i moje negodovanje protiv tebe
prestat će,
ali moj gnjev okrenut će se u njihovu
propast.
 • 26 Protiv njega GOSPOD, sve-
mogući,
zavitalat će bičem
kao što udari Madijan na
Stijeni Oreb
i on će podići batinu svoju nad
morem kao u Egiptu.
 • 27 Dogodit će se, u onaj dan,
da će njegov teret skliznuti s tvojeg
pleća
i njegov *jaram s tvoje šije,
jaram ustuknut će pred obi-
ljem.


Munjeviti rat u okolici Jeruzalema uredi

 • 28 On stiže na Ajijat[74] pri-
jeđe Migron,
u Mikmasu on ostavi čuvati svoju
opremu,
 • 29 oni prođoše klanac: ” U Gievai
provest ćemo noć! “
Rama drhti, Givea Saulova
pobježe.
 • 30 Kričite, Bat-Galime!
Slušaj, Laiša!
 • 31 Nesretni Anatote! Nad-
mena se spasila.
Stanovnici Gevima
pobjegoše
 • 32 i istog dana, zaustavljajući se u
Nobu,
on rukom prijeti pla-
nini kćeri *Siona[75],
brijegu jeruzalemskom.


Moćna oborena šuma uredi

 • 33 Evo da Gospod BOG,
sve-mogući,
baca granje sa žes-
tinom:
oni koji su visokog stasa
oboreni su,
najuzdignutiji spušteni su dolje.
 • 34 Oni padaju pod željezom, šib-
lje šumsko,
i Liban veličanstveni se
stropoštava[76].


Jedan novi David uredi

 • 11 1 Jedan ogranak izići će iz
loze Jeseove[77],
jedan izdanak proklijat će iz
njegovog korijenja.
 • 2 Na njemu će počivati Duh
GOSPODOV:
duh mudrosti i raz-
bora,
duh spoznavanja i
straha od GOSPODA
 • 3 - i on će mu udahnuti strah
od GOSPODA.
On neće suditi prema onome što
vide oči njegove,
on se neće izjašnjavati prema
onome što čuju uši njegove.
 • 4 On će slabima suditi po prav-
di,
on će se izjasniti u pravednosti
prema sirotima zemlje.
Svojom rječju, kao jednom ba-
tinom, on će udariti zemlju,
zviždukom svojih usana on će
usmrćivati zle.
 • 5 Pravda će biti pojas
njegovim bokovima,
a vjernost remen njegovim
križima.


Vuk će stanovati s janjetom uredi

 • 6 Vuk će s janjetom stanovati,
leopard će lijegati pokraj
jareta.
Tele i lavić bit
će hranjeni zajedno[78],
jedan će ih dječak voditi.
 • 7 Krava i medvjed imat
će isto ispasište,
njihovi mladi, isti ležaj.
Lav, kao i govedo, jest će
krmivo.
 • 8 Dojenče će se zabavljati u
gnijezdu kobre.
Na rupi gujinoj,
mlado će dijete protezati ruku.
 • 9 Neće se činiti ni zlo, ni uništa-
vanje
na svakoj *svetoj planini,
jer će zemlja biti ispunjena
znanjem GOSPODA,
kao more kojeg ispunjavaju
vode.


Povratak Izraelovih izgnanika uredi

 • 10 Dogodit će se, u onaj dan, da
korijen Jeseov[79]


bit će uzdignut kao barjak
narodima,
narodi će ga tražiti,
a slava bit će njegovo boravište.
 • 11 Dogodit će se u onaj dan,
da će GOSPOD ispružiti
ruku po drugi put
za otkupiti ostatak svojeg
naroda,
onih koji ostadoše u Asiriji
i u Egiptu,
u Patrosu, Kušu, Elamu, šinearu
i Hamatu
i na otocima morskim[80].
 • 12 On će podignuti jedan barjak za
narode,
on će prikupiti izgnanike Iz-
raelove,
on će ujediniti raspršenu Judu
sa svih strana svijeta.
 • 13 Ljubomora Efraimova[81] prestat
će,
a neprijatelji Jude bit
će istrijebljeni.
Efraim neće više zavidjeti
Judi,
a Juda neće više biti protivnik
Efraimu.
 • 14 Oni će počivati na leđima Fi-
listinaca na Zapadu,
zajedno oni će porobiti one s
Orijenta:
na Edom i na Moab oni će pru-
žiti ruku
a sinovi Amonovi[82] bit
će njihovi robovi.
 • 15 GOSPOD ukrotit će zaljev
Egipatskog mora,
on će pokrenuti ruku na Eu-
frat
on će ga razbiti u sedam rukavaca,
i učiniti da se prelazi u
sandalama.
 • 16 Bit će jedna cesta za
ostatak njegovog puka,
za one koji budu ostali u
Asiriji,
kao što bijaše jedna za
Izrael
na dan kad on uziđe iz zemlje
Egipta.


Pjesma o Bogu izbavitelju uredi

 • 12 1 Ti ćeš reći, onog dana:
Ja ti zahvaljujem, GOS-
PODE,
jer ti bijaše u gnjevu protiv
mene,
ali tvoja ljutnja se stišala i ti me
tješiš.
 • 2 Evo mog Boga Izbavitelja,
ja imam povjerenja i ne drhtim
više,
jer moja snaga i moja pjesma,
to je GOSPOD! On je bio za
mene spasenje.
 • 3 Vi ćete točti vodu[83] s
radošću
na izvorima spasa
 • 4 i reći ćete vi onog dana:
Zahvaljujte GOSPODU,
proglašavajte njegovo ime,
objavljujte među narodima
njegova djela,
ponavljate da je njegovo ime
uzvišeno.
 • 5 Opjevavajte GOSPODA, jer on je
postupio s veličanstvenošću:
da se objavi po svoj
zemlji.
 • 6 Pusti krik radosti i odušev-
ljenja,
ti oji nastanjuješ *Sion,
jer on je velik u sred
tebe,
Svetac Izraelov!


Protiv Babilonije uredi

 • 13 1 Proglas o Babi-
loniji.
Ono što vidje
Izaija, sin Amosov.
 • 2 Na jednoj goloj planini, po-
dignite barjak jedan,
puštajte krikove, mašite
rukom,
da dođu na vrata
gospode[84].
 • 3 Ja, ja sam zapovjedio onima koji
su mi posvećeni,
ja sam sazvao ratnike
mojeg gnjeva,
one koje raduje moja čast.
 • 4 Slušajte brundanje u
planinama:
to je kao jedno veliko mnoštvo.
Slušajte huku
kraljevstava,
naroda sakupljenih:
GOSPOD: svemogući,
pregledava
vojsku koja će bojevati.
 • 5 Oni dolaze iz jedne daleke zemlje,
s krajeva neba,
GOSPOD i oruđa
njegovog gnjeva,
za opustošiti svu krajinu.
 • 6 Pustite krike žalosti!
Blizu je on, *dan GOS-
PODOV;
kao opustošenje, on dolazi
od Pustošitelja[85].
 • 7 Zbog tog sve ruke pa-
daju
i svatko vidi nestajati svoju smje-
lost.
 • 8 Oni su udareni grozom,
grčevima i bolovima
zgrabljeni,
oni se uvijaju kao jedna
žena u poslu.
Jedan pred drugim, oni su
oboreni,
njihova su lica u vatrama.
 • 9 Evo dolazi dan GOS-
PODOV, neumoljiv,
i preplavljen od jedne že-
stoke srdžbe
koja će uništiti zemlju
do opustošenja
i istrijebiti joj grješnike.
 • 10 Zvijezde nebeske i
njihova jata
neće više sijati svoju
svjetlost.
Od svog izlaska, sunce bit će
zamračeno
i mjesec neće više dati
mjesečine.
 • 11 Ja ću kazniti svijet za njegovu
zlobu,
bezbožne za njihove zločine.
Ja ću staviti kraj na oholost
glupaka,
ja ću dati da padne nadutost
tirana.
 • 12 Ja ću učiniti ljude
rjeđim od čistog zlata,
rjeđim od zlata iz Ofira[86].
 • 13 U stvari, ja ću potresti nebesa
i zemlja će se tresti na svojim
temeljima,
pod gnjevom GOSPODA,
svemoćnoga,
dan svog žestokog gnjeva.
 • 14 Tada, kao jedna gazela
progonjena,
kao jedno stado koje nitko ne
okuplja,
svatko će se usmjeriti prema svom
narodu,
svatko bježati će prema svojoj
zemlji.
 • 15 Svi oni koje se bude pronašlo bit
će probodeni,
svi oni koje se uhvati past
će pod mačem.
 • 16 Njihova mala djeca bit
će zgažena na njihove oči,
njihove kuće opljačkane, njihove
žene silovane.
 • 17 Ja ću podići protiv njih
Medejce[87].
koji ne cijene srebra
i koje zlato ne može zadovoljiti.
 • 18 Svojim lukovima[88], oni će dotući
momke,
oni neće poštedjeti ploda
utrobe,
za djecu, njihove oči bit
će bez milosti.
 • 19 Babilonija, biser
kraljevstava,
ponosni ukras Kaldejaca,
bit će, kao Sodoma i Go-
mora,
oborena od Boga.
 • 20 Nikad više ona neće biti na-
pučena,
iz doba u doba ona će ostati ne-
nastanjena.
čak ni čovjek stepa[89].
neće tu podići šator svoj
a *pastiri neće se tu
zaustavljati.
 • 21 Divlje mačke tu će se zaus-
tavljati,
sovuljage ispunjavat će
kuće,
nojevi tu će stanovati,
i satiri će tu plesati[90].
 • 22 Hijene će se kotiti u
njihovim dvorcima[91],
a šakali u njihovim palačama
sjajnim.
Njegovo vrijeme tek što nije došlo,
njegovi dani neće biti produ-
ženi.


Gospod će imati milosti za svoj narod uredi

 • 14 1 GOSPOD će imati milosti za
Jakova[92],
on će opet izabrati Izrael.
On će ih smjestiti na njihovoj zemlji.
Stranci će se pridružiti
njima
i bit će bliski kući
Jakovljevoj.
 • 2 Narodi će ih primati i
uvoditi u svoju domovinu.
Nad zemljom GOSPODOVOM,
kuća Izraelova[93] uzet će
posjed,
kao sluge i kao
sluškinje,
ona će učiniti zarobljenicima one
koji su nju držali zarobljenicima
i podjarmit će svoje ugnjetače.


Kako je završio kralj Babilonije uredi

 • 3 U dan kad ti GOSPOD bude
dao odmor[94],
poslije tvoje muke, tvoje nevolje
i mučnog robstva kojem
si ti bio podvrgnut,
 • 4 ti ćeš zapjevati ovu pjesmu
o kralju Babilonije:
Kako je završio, ugnje-
tavač?
Kako je završila njegova nabu-
sitost[95]?
 • 5 GOSPOD je slomio batinu
zlobnicima,
toljagu gospodarima,
 • 6 koji udaraše narod s
bijesom,
koji udaraše bez odmora,
podjarmljujući narode u svojem
gnjevu,
proganjajući[96] bezob-
zirno njih.
 • 7 Sva zemlja se najzad odmara
spokojna.
Sve ječi od krikova radosti.
 • 8 čak se i čempresi raduju
zbog tebe
i, otkad si se ispružio,
cedrovi libanski govore:
” On neće više uzlaziti, onaj koji
nas dolaziše ubijati. “
 • 9 Donji svijet[97]. se potresa
zbog tebe
na vijest o tvojem dolasku.
Za tebe, on budi pokoj-
nike,
sve velikane zemaljske,
on diže s njihovih prijestolja
sve kraljeve naroda.
 • 10 Svi, oni počinju govoriti i
kažu tebi:
”Ti također, evo te od sada
bez snage, poput nas,
ti san postao sličan.
 • 11 Tvoja Visost je morala sići
pod zemlju
uz zvuke tvojih lira.
Pod tobom, jedan madrac od pur-
pura,
a crvi su tvoj pokrivač.“
 • 12 Kako si ti pao s neba,
Zvijezdo sjajna, Sine Zore?
Kako si se ti sunovratio
na zemlju,
ti koji si srozavao narode,
 • 13 ti koji si govorio:
” Ja ću se uspeti u nebesa,
ja ću uzvisiti prijestol moj
iznad zvijezda Božjih,
ja ću stolovati nad planinom
božanskog sabora
na krajnjem sjeveru[98],
 • 14 ja ću se uspeti na vrh
oblaka,
ja ću biti kao Sve-Višnji.“
 • 15 Ali ti si morao sići pod
zemlju
u najveću dubinu Jame[99].
 • 16 Oni koji te vide upiru u
tebe pogled svoj
i pažljivo te mjerkaju:
”Je li to tamo čovjek onaj koji je
činio da drhti zemlja
i koji je činio da se ruše
kraljevstva,
 • 17 Koji mijenjaše svijet u
pustinju,
razarao gradove
i nije vraćao zatvorenika
ognjištima njihovim?“
 • 18 Svi kraljevi naroda, bez
izuzetka,
počivaju s čašću; svaki
u svojem grobu.
 • 19 Ali ti, ti si bio bačen daleko od
svoje grobnice
kao jedno ružno nedonošče[100].
- pokriven ubijenim ljudima,
probijenim mačem,
sišlim na kamenje
jame-
kao jedan zgaženi lješ.
 • 20 Ti nećeš biti pridružen k njima
u jednoj grobnici,
jer ti si uništio svoju zemlju,
jer ti si ubio svoj narod:
rasa zlih neće bit
više nikada imenovana.
 • 21 Pripremite pokolj sinova
za zločine njihovih otaca[101].
iz straha da se oni ne dignu i
ne dočepaju se zemlje,
da ne prekriju gradovima
lice svijeta.
 • 22 Ja ću se uspraviti protiv njih
- proročanstvo GOSPODA,
sve-mogućeg-
Babiloniji ja ću uništiti
ime i trag,
nasljedstvo i potomstvo[102].


 • 23 Ja ću ga načiniti močvarom, pod-
ručjem ježeva[103],
ja ću pomesti Babiloniju jednom
metlom koja će sve zatrati
- proročanstvo GOSPODA, sve-
mogućeg.

Gospod će skršiti Asiriju uredi

 • 24 GOSPOD, svemogući,
dao je ovu prisegu:
” To što sam ja riješio zbit će se,
to što sam ja odlučio ispunit će se.
 • 25 Ja ću skršiti Asiriju u mojoj
zemlji,
ja ću ju zgaziti na mojim pla-
ninama.
Onima koji ga nosiše, njegov
*jaram bit će skinut,
njegov će teret biti odložen
s njihovih leđa. “
 • 26 Takva je odluka donesena
na suprot cijeloj zemlji.
Takava je ruka ispružena
protiv svim narodima.
 • 27 Kad GOSPOD, sve-
mogući, je donio takvu odluku,
tko bi ju mogao slomiti?
Kad on ispruži ruku,
tko će mu ju povući?


Prijetnja protiv Filistinaca uredi

 • 28 U godini smrti kralja Ak-
haza[104], ovo bi proglašeno:
 • 29 Ne radujte se, Filistini pot-
puno,
zato što je toljaga koja te tukla
bila polomljena,
jer, iz loze zmije
izići će nova guja
i od nje jedan leteći
zmaj[105].
 • 30 Najsirotiji imat će jedno
ispasište,
siromasi počivat će u si-
gurnosti,
ali ja ću pogubiti glađu tvoj
korijen,
a ono što će ostati od tebe bit će
pobijeno.
 • 31 Vrata[106], plačite, grade,
pusti krikove!
Filistina u cijelosti se stropoštala:
jer jedan dim napreduje
sa Sjevera,
nitko se ne odjeljuje
u njihovim postrojbama.
 • 32 I što odgovara izaslanicima
taj narod?
Da je GOSPOD utemeljio *Sion
i da su ponizni njegovog
naroda tu su u sigurnosti.Protiv Moaba uredi

 • 15 1 Proglas o Moabu.
U noći kad on bi
zgažen,
Ar-Moab je bio uništen.
U noći kad on bijaše zga-
žen,
Kir-Moab[107]. buijaše uništen.
 • 2 Uspinje se u templ, u Divon[108],
na *visoka mjesta za tu
plakati.
Na Nebo i Madabu,
Moab se se žali.
Sve su glave obrijane,
sve su brade podrezane[109].
 • 3 Na ulicama, ogrće se *vreća.
Na krovovima i na Trgovima,
sav se svijet žali
i lije suze.
 • 4 Hešbon i Eleale puštaju
krikove,
čuje ih se sve do Jahasa[110].
Također i vojnici Moabovi
prave graju
i njihova je duša bez smjelosti.
 • 5 Moje srce jeca nad Moabom:
Ima pobjeglih sve do Soara,
Eglat-šelišija.
Obala Luhita, njome se
uspinje plačući
i jedan razdirući krik, budi
cestu iz Horonaima[111].
 • 6 Vode Nimrima[112]. su pos-
tale jedno pusto mjesto.
Trava se sasušila, ona ne niče
više,
nema više zelenila.
 • 7 A dobra kojima još oni
raspolažu,
oni ih nose s one strane
potoka Saulovih[113].
 • 8 Krikovi su obišli sve
područje Moaba,
žalopojke idu sve do
Eglaima,
one pristižu sve do
bunara Elimovih[114].
pune krvi,
također dodat ću ja nesrećama
Divona
lava protiv preživjelih
Moabovih,
protiv onih koji će ostati u
zemlji.Izbjeglice iz Moaba uredi

 • 16 1 Pošaljite janje
vladara zemlje
od Sela kroz pustinju
prema planini kćeri
*Siona[116].
 • 2 Na gazovima Arnona[117],
kćeri Moabove bit će
kao ptice pobjegle,
potjerane iz svojeg gnijezda:
 • 3 ” Održite savjetovanje, govore one,
donesite jednu odluku:
U sred podneva, načini svoju sjenu
jednaku noći,
sakrij protjerane,
nek izbjeglice ne budu
otkrivene!
 • 4 Nek' izbjeglice iz Moaba
mogu boraviti kod tebe!
Budi za njih jedan zaklon protiv
uništitelja[118].
Kad prinuda bude
prestala,
kad uništenje bude
prikrajčeno,
kad tlačitelj bude nestao
iz zemlje,
 • 5 prijestol će biti učvršćen
ljubavlju
i, u šatoru Davidovu,
jedan će tu sudac sjedjeti s
pouzdanošću,
osjetljiv na pravo
i hitar činiti pravdu.“


Jedna žalopojka nad ruševinom Moaba uredi

 • 6 Mi smo upoznali krajnju oholost
Moabovu[119],
njegovu drzovitost, njegov ponos,
njegovu nerazumnost,
njegove isprazne želje.
 • 7 A sada Moab na
Moab se žali,
oni se svi žale. Na
kolače od grožđa iz Kir-Hare-
seta[120],
oni jecaju, preneraženi.
 • 8 Jer polja Heš-
bona propadaju,
a vinogradi Sivme
čije vino uspavljuje gaz-
de naroda:
oni se proteže sve do Jazera,
gube se u pustinji,
a njihovi izdanci se pružaju
s one strane mora[121].
 • 9 A, sada ja plačem s
Jazerom
nad vinogradima Sivme.
Ja vas oblijevam svojim suzama,
Hešbone i Elealea,
jer nad vašim jematvama i vašim
žetvama
krikovi radosti su prestali.
 • 10 Radost i veselje su ne-
stali s pribrežja,
a u vinogradima, nema više
razdraganosti,
nema više klicanja.
Ne tiješti se više vino u
burad,
krici radosti su prestali[122].
 • 11 Kao harfa, moja ut-
roba drhti nad Moabom,
a moje srce nad Kir-Heresom[123].
 • 12 Vidjet će se Moab povlačiti
prema
 • visokim mjestima
ići preklinjati u svojim *sve-
tištima:
neće on tu moći ništa.
 • 13 Takva je riječ koju GOSPOD
izgovorio o Moabu prije dugo vremena.
 • 14 A sada, GOSPOD kaže:
Od sada tri godine - godine najamnikove[124]. -,
cvijet Moabov i također
sve njegovo mnoštvo bit će bez težine.
Ostat će ga vrlo malo,
ništa što bi vrijedjelo. “


Protiv Damaska uredi

 • 17 1 Proglas protiv Damaska[125].
Damask će prestati biti jedan
grad
i postat će jedna hrpa krho-
tina.
 • 2 Gradovi koji mu ovise bit
će
napušteni za uvijek[126].
Oni će služiti stadima
koja će se tu odmarati, a da ih
ništa ne brine.
 • 3 Neće više biti utvrda
u Efraimu[127].
kraljevstva u Damasku,
a ostatak *Arama neće više
težiti no sinovi Izraelovi
- proročanstvo GOSPODA,
svemogućeg.Ono što će ostati od kraljevstva Izraelovog uredi

 • 4 Onog dana, težina Jakovljeva[128].
opast će,
a njegova pretilost se promijeniti
u mršavost.
Kao u žetvi što se pri-
kuplja žito
i rukoveti skuplja
klasja,
kao što se skuplja klasje
u dolini Refaita[129],
 • 6 neće ga ostati no nešto paljetaka
kao u mlaćenju mas-
line,
dvije ili tri masline pri vrhu, sasvim
gore
četiri ili pet u granama
koje bolje rode-
proročanstvo GOSPODA, Boga
Izraelovog.


Kraj idolatrije uredi

 • 7 Onog dana, čovjek upućivat će
svoje poglede onome tko ga je stvorio
i njegove će oči vidjeti *Sveca Izraelovog.
 • 8 On neće više pogledati *oltara
koji su djelo njegovih ruku,
on neće više vidjeti ono što su
njegovi prsti načinili:
svete stubove i znakove sunca.
 • 9 Onog dana tvoji gradovi-utočišta
bit će napušteni, kao što biše šume
i vrhovi[130] pred sinovima Izraelovim,
i to će biti opustošenje,
 • 10 jer ti si zaboravio Boga svog
Spasitelja,
ti se nisi sjetio Sti-
jene, svojeg utočišta,
posadio si biljke
slasti[131].
i ti si sijao strane
sjemenke.
 • 11 Dana kad ih posadiš, vidiš ih
porasti
i od jutra, ti vidiš klijati
svoje sjemenje,
ali u času kad budeš htio užiti ih,
tvoja se žetva sasuši,
a zlo je neizlječivo.


Napadači protjerani za samo jednu noć uredi

 • 12 Nesreća! To je brundanje
bezbrojnog naroda,
jedno rikanje kao ono
od mora,
jedno mnoštvo naroda kao
ono voda silovitih,
 • 13 jedno mnoštvo naroda kao
ono velikih voda.
On im prijeti i oni bježe
daleko,
protjerani kao pljeva
vjetrom planinskim,
kao srca čkalja
olujom.
 • 14 U večer, to je strava,
a u jutro, ne ostade
više ničeg.
Takav je udio onih koji
nas ogoljuju,
sudbina onih nas pljačkaju.


Upozorenje izaslanicima Nubije uredi

 • 18 1 Nesreća! Zemlja gdje
praskaju pokrilja,
uzduž rijeka Nubije[132],
 • 2 ti koji šalješ morem
izaslanstva[133].
u lađama od papirusa,
ponad voda.
Hajdete, glasonoše hitre, prema
narodima tananim i ćosavim,
strašnim i preko svojih
granica,
narod koji tepa i koji
gazi,
čije rijeke odnose
tlo.
 • 3 Vi svi, stanovnici
svijeta, koji napučuju zemlju,
kad barjak bude uspravljen
na planinama, pogledajte!
kad bude zaječao rog, pos-
lušajte[134]!
 • 4 Jer, GOSPOD mi je
govorio ovako:
Ja ću ostati miran, ja ću pog-
ledati mjesto gdje jesam,
kao blještavu toplotu
iznad svjetlosti,
kao oblak rose u
u vrućini žetve.
 • 5 Prije žetve, kad je cvje-
tanje pri svršetku svom,
kad cvijet postaje jedan
grozd koji zrije,
odsijeca se ogranke vinove loze
srpom,
odsijeca se loza,
potkresuje.
 • 6 Sve je to napušteno
grabljivicama gorskim
i zvijerima divljim.
Grabljivice će tu dolaziti sprovesti
ljeto,
a sve divlje zvijeri.
 • 7 U ono vrijeme, donijet će
dar GOSPODU, sve-
mogućem,
narod tanan i ćosav,
narod zastrašujući dobrano preko
svojih granica.
narod mucav i koji
gazi, čije rijeke odnose
zemlju,
donijet će se jedan dar ondje gdje
se nalazi *ime GOSPODA,
svemogućeg, na planini
*Sion.


Protiv Egipta uredi

 • 19 1 Proglas protiv Egipta.
Evo GOSPOD uspet na jednom
brzom oblaku:
on dolazi u Egipat.
Idoli Egipta drhte
pred njim,
a smjelost Egipćana kopni
u njihovoj utrobi.
 • 2 Ja ću podići Egipćane
jedne protiv drugih
i oni će se tući svaki
protiv brata svoga,
svatko protiv bližnjeg svog,
grad protiv grada, kraljevstvo
protiv kraljevstva[135].
 • 3 Egipat će izgubiti razum,
a ja ću njegovu unišititi politiku.
Oni će se savjetovati s idolima i
čarobnjacima,
nekromantima i gatarima[136].
 • 4 Ja ću izručiti Egipćane
vlasti surovih gospodara,
jedan moćan kralj zavladat će nad
njima[137].
- proročanstvo Gospodina BOGA,
svemogućeg.
 • 5 Vode će nestati
morske,
rijeka će presahnuti i presušiti
se,
 • 6 kanali će postati kužni,
Nilovi[138]. Egipta opast će i
presahnuti,
trstika i ševar će se
sasušiti.
 • 7 Bilje, uzduž Nila i na
njegovom ušću,
sve što niče obalom
rijeke,
sasušit će se, bit će odneseno:
ničeg neće biti.
 • 8 Ribari će jecati,
svi oni koji bacaju udicu
u Nil rasplakat će se,
oni koji zatežu mrežu nad
vodom propast će.
 • 9 Oni će biti razočarani, oni koji uz-
gajaju lan,
grebenarke i tkalci
postat će blijedi[139],
 • 10 oni koji pripravljaju pića
podleći će,
proizvođači piva bit
će zaprepašteni{{Refl|140}
 • 11 Glavari Tanisa[141] su uis-
tinu glupi,
mudri savjetnici *Fa-
raonovi daju jedan savjet
poživinčeni.
Kako možete vi reći
Faraonu:
” Ja sam jedan mudrac, jedan učenik
onomašnjih kraljeva? “
 • 12 Gdje su oni, tvoji mudraci ?
Nek' te pouče dakle i
da se zna
ono što GOSPOD, sve-
mogući, je odlučio glede
Egipta.
 • 13 Oni su postali glupi,
glavari Tanisa,
glavari Memfisa[142] su u tlapnjama,
oni uzdrmavaju Egipat,
oni, ugaoni kamen svojih
plemena.
 • 14 GOSPOD je sasuo na njih jedan
duh vrtoglavice
i oni uzdrmavaju Egipat
u svemu što on čini,
kao što se drma pijanac
povraćajući.
 • 15 Nitko više ništa neće učiniti
u Egiptu,
ništa više glava no rep,
ništa više palma no trs-
tika[143].
 • 16 Onog dana, Egipat bit će kao žene,
užasnut i prestrašen videći se pokretati ruku
što GOSPOD, svemogući,
dignut će protiv njega.
 • 17 Zemlja Juda bit će užas
Egiptu, svaki put kad će on biti
pitanje pred njom,
on će strijepiti od onog
što GOSPOD, svemogući,
odlučio je protiv njega.
 • 18 Onog dana, bit će u Egiptu
pet gradova koji će govoriti jezikom Kanaana[144].
i bit će povezani prisegom s GOSPODOM,
svemogućim. Jedan između njih
zvat će se Ir-Haheres - Grad Uništenja.


Gospod će ozdraviti Egipćane uredi

 • 19 Onog dana, bit će jedan *oltar
GOSPODOV u srcu zemlje Egipat
i jedna stela GOSPODOVA uz granicu.
 • 20 To će biti jedan znak i jedan
svjedok za GOSPODA, svemogućeg,
u zemlji Egipat: kad oni budu zavapili
prema GOSPODU zbog onih koji ih tlače,
on će im poslati jednog spasitelja
koji će ih obraniti i osloboditi.
 • 21 GOSPOD će se obznaniti
Egipćanima i Egipćani onog dana,
spoznat će GOSPODA.
Oni će ga služiti *žrtvama
i milodarima, oni će praviti
zavjete GOSPODU i ispunjavati ih.
 • 22 Tada, ako je GOSPOD
žestoko udario Egipćane,
on će ih ozdraviti:
oni će pristupiti GOSPODU
koji će ih uslišiti i ozdraviti.
 • 23 U onaj dan, jedna će cesta
ići iz Egipta u Asiriju. Egipćani će
obožavati[145] s Asirijcima.
 • 24 Onog dana Izrael će treći doći,
s Egiptom i Asirijom.
Takav će biti blagoslov što,
u zemlji,
 • 25 oglasit će GOSPOD, svemogući:
” Blagoslovljen budi Egipat narod moj,
Asirija, djelo mojih ruku,
i Izrael baština moja. “


Bez obuće i bez odjeće uredi

 • 20 1 Godine kad vrhovni zapovjednik,
poslan od Sargona, kralja Asirije,
dođe napasti Ašdod[146]. i domože ga se,
 • 2 u ono vrijeme GOSPOD bijaše
govorio pomoću Izaije, sina Amosova:
”Idi, on bijaše rekao, razveži platno
*vreće koje imaš na križima,
izuj sandale koje imaš na nogama.“;
i on učini tako, idući gol i izuven[147].
 • 3 GOSPOD reče: ” Moj sluga Izaija
išao je gol i bos - tijekom tri godine -,
znak i predskazanje protiv Egipta
i protiv Nubije[148].
 • 4 Isto tako,
u stvari, kralj Asirije odvest će
zatvorenike egipćanske
i prognanine nubijske,
mlade ljude i starce, gole i bose,
otkrivenih stražnjica - golotinja Egipta!
 • 5 Bit će zaprepašteni i smeteni
zbog Nubije prema kojoj su gledali i
Egipta kojeg su slavili. “
 • 6 Tada, stanovnici tih krajeva[149] reći će:
” Evo ih dakle, onih
prema kojima mi gledasmo da bi se skla-
njali kod njih, našli spas
i bili oslobođeni kralja Asirije.
A mi, kako ćemo mi izbjeći.“


Ona je pala, Babilonija! uredi

 • 21 1 Proglas o morskoj pustinji.
Poput vihora koji prelaze Negev[150],
on dolazi iz pustinje, zemlje
strašne
 • 2 - prikaza tegobna koja mi bijaše
otkrivena -
izdajica koji izdaje, uništavatelj
koji pustoši[151]:
”Uspni se, Elame! Opsjedni,
Medejo!
Ja stavljam kraj na sve
tužbe! “
 • 3 A sada, moja križa
samo su samo jeza,
bolovi su me zahvatili
kao oni bolovi
one koje rađa.
Ja sam suviše izmučen za
slušati,
suviše prestrašen za vidjeti.
 • 4 Moj razum je zabludio, ja drhti
od užasa.
Večernja svježina koju bijah
zaželio pretvorila se za
mene u jedan užas.
 • 5 Postavlja se stol, straža
bdije,
jede se, pije se,
ustajte, kapetani, nalaštite štitove[152].
svoje!
 • 6 Jer ovako mi je govorio GOS-
POD:
”Idi, postavi osmatrača
da najavi ono što bude vidio.
 • 7 Vidi li jedna kola upregnuta sa dva
konja,
jednog jahača na magarici, jednog
jahača na devi,
nek' dobro pazi,
nek' pažnju udvostruči!“
 • 8 Onaj koji motri[153]. je povikao:
” Na mojoj osmatračnici, gos-
podine, ja sam cijeli dan,
na mojoj osmatračnici, ja stojim
cijelu noć.
 • 9 I evo što se događa:
jedan čovjek na jednim kolima upre-
gnutim su dva konja.
On uzima riječ i kaže:
Ona je pala, ona je pala,
Babilonija,
i svi kipovi njenih
bogova su na zemlji, porazbijani. “
 • 10 Tebi koga je GOSPOD vršio
kao žito na svom gumnu[154],
ja sam doznao to od GOSPODA,
sve-mogućeg, Boga Izraelovog,
ja ti to javljam.


Jedan odgovor Edomitima uredi

 • 11 Proglas o Dumi.
Dovikuju mi iz Seira[155]:
”Bdjelče, gdje je noć?
Bdjelče, gdje je noć? “
 • 12 Osmatrač odgovori:
”Jutro dolazi i ponovo
noć.
Ako li vi hoćete opet postaviti
pitanje, dođite ponovo. “


Protiv Arabije uredi

 • 13 Proglas o Arabiji


Vi ćete provesti noć u
šumi Arabije,
karavane iz Dedana[156].
 • 14 Pođite u susret ožed-
njelom,
ponesite vode,
stanovnici zemlje Tema[157];
idite ispred pobjeglog sa
svojim kruhom,
 • 15 Jer, oni su pobjegli pred
mačevima,
pred mačem razularenim,
pred lukom nategnutim,
pod teretom boja.
 • 16 Ovako mi je govorio Gospod:
Još jedna godina - godina plaćenika-
i sva slava Kedara[158] bit će uništena,
 • 17 a malo će ih ostati među
lukovima ratnika Kedarovih.
To je GOSPOD, Bog Izraelov,
koji je rekao to.
Trebalo je plakati, a ne smijati se
 • 22 1 Proglas o usjeklini viđenja.
što ti je pa si se sav
na krovove[159] popeo,
 • 2 grade bučni i pun
galame,
varoši u veselju?
Tvoji mrtvi nisu umrli
od mača,
oni nisu bili pobijeni u
boju.
 • 3 Tvoji generali su
pobjegli,
oni su postali zarobljenicima
pod prijetnjom luka[160].
Svi oni koji bijahu ponovo
nađeni bijahu zarobljeni,
oni bijahu daleko pobjegli.
 • 4 A sada, ja kažem: okrenite
se od mene;
da gorko zaplačem;
ne nastojte me utješiti
zbog opustošenja kćeri
mojeg naroda[161].
Jer to je dan zaprepaštenja,
uništenja i izluđenja
od Gospodina BOGA,
svemogućeg.
U klancu viđenja,
jedan se bedem ruši
i vapaji se dižu prema
planini.
 • 6 Elam nosi tobolac
na svojim upregnutim i uzjaha-
nim kolima i Kir[162] vadi štit.
 • 7 Tvoje najljepše ravnice
pune su kola,
zaprege zauzimaju položaje
k vratima,
 • 8 pokrivač Judin je
skinut,
Onog dana, vi ste gledali prema
oružarnici Kuće
šumske[163],
 • 9 a vi ste vidjeli da proboji
grada Davidova bijahu
brojni.
 • 10 Vi ste prebrojali
kuće jeruzalemske,
porušili kuće
za učiniti nedostupnim
bedeme.
 • 11 Uredili ste jedno korito
između dvaju bedema
za vode starog
spremišta[164].
Ali, vi niste gledali
prema onom koji u tom svemu
djeluje,
vi niste vidjeli onog koji je
na djelu već dugo vremena.
 • 12 Onog dana, Gospodin BOG,
svemogući,
pozvao vas je plakati
i žaliti,
obrijati glave i opasati
*vreću,
 • 13 a to je radost i veselje:
ubijaju goveda, kolju se
ovce,
jede se meso, pije se
vino,
jede se, pije se, jer sutra
umrijet ćemo.
 • 14 GOSPOD, svemogući,
dao mi je čuti ovo ot-
krovenje:
Nikad ovaj grijeh neće vama biti
oprošten dok ne budete
pomrli!
Gospodin BOG, svemo-
gući, to vam je prisegao.
Upozorenje šebni, upravitelju palače
 • 15 Ovako je rekao Gospodin Bog,
sve-mogući:
Idi pronaći tog upravitelja,
Šebnu, gospodara palače:
 • 16 što posjeduješ ti ovdje? Koje ti
roditelje imaš
da si ovdje dubiš jednu grobnicu,
kopaš svoj grob u
visini,
klešeš jedno boravište u
stijeni?
 • 17 Eh dobro, GOSPOD će te stres-
ti, lijepi gospodine,
on će te uviti,
 • 18 poslati
otkotrljati kao jednu kuglu
prema zemlji širokih pros-
transtava.
Ondje ćeš ti umrijeti,
ondje s kolima koja čine
tvoju slavu
i beščašće tvojem gospodaru.
 • 19 Ja ću te otjerati s tvoje službe,
otjerati s tvoje pozicije.
 • 20 U onaj dan, ja ću poslati
poziv sluzi svome,
Eliakimu, sinu Hilkijahuvljevom,
 • 21 njega ću ogrnuti tvojom tunikom,
ja ću osigurati jegovo držanje
tvojim pojasom,
ja ću prenijeti tvoju vlast među
njegove ruke.
On će biti jedan otac za sta-
novnike Jeruzalema
i za dom Judin[165].
 • 22 Ja ću staviti ključ doma
Davidova[166] na njegovo rame,
on će otvarati, a nitko neće
zatvarati,
on će zatvarati, a nitko neće
otvarati.
 • 23 Ja ću ga usaditi kao jedan čavao
u čvrsto mjesto
i on će biti projestol slave
za kuću svojeg oca[167].
 • 24 Sva slava kuće oca
njegovog bit će tu ovješena,
grane i ogranci,
sve male posude,
od plitica do ćupova
svih vrsta.
 • 25 U onaj dan, proročanstvo
GOSPODA, svemogućeg,
čavao zaboden u jedno čvrsto mjesto
popustit će, slomiti i pasti,
a teret koji nosiše bit će uništen,
jer GOSPOD je rekao.


Protiv Tira uredi

 • 23 1 Proglaso Tiru.
Urlajte, lađe iz Tarsisa[168],
zbog opustošenja:
nema više kuća!
Oni su to otkrili dolazeći
s otoka Cipra.
 • 2 Ostanite bez riječi, žitelji
obalni,
trgovci iz Sidona,
čiji trgovački pomoćnici prelaze
more[169].
 • 3 Putem visokih vodostaja,
zasijavanje od Nila, žetva
od Rijeke
bijahu njegov prihod:
on bijaše tržnica naroda.
 • 4 Kakav pad, Sidon, tvrđava
morska!
More uzima riječ i kaže:
” Ja nisam bilo na djelu, ja
nisam rodilo,
ja nisam podizalo
mladih ljudi
ni odgajalo mladih djevojaka. “
 • 5 Kad Egipat bude to doznao,
novosti o Tiru, on će
uzdrhtati.
 • 6 Načinite prolaze sve do
Tarsisa,
urlajte, žitelji obala!
 • 7 Je li ondje vaša radosna varoš
čija starost potječe
iz starih dana
i njegove noge dopiraše u
daljinu da se ondje smjeste[170]?
 • 8 Tko je dakle to odlučio o
Tiru
koji dodjeljivaše krune?
Njegovi trgovci bijahu
prinčevi,
njegovi posrednici velikaši zemlje.
 • 9 To je GOSPOD, svemogući,
koji je to odlučio,
za sasušiti oholost svega što
se slavi,
za omalovažiti sve
velikaše zemlje.
 • 10 Obrađuj zemlju kao uzduž
Nila,
kćeri Tarsisa[171]:
nema više luke.
 • 11 GOSPOD je pružio ruku
protiv mora,
on je potresao kraljevstva.
On je zapovijedio Kanaanu[172].
da uništi njegove tvrđave.
 • 12 On je rekao: Ti nećeš moći više
radovati se,
ti koju su silovali, djevičanska kćeri
Sidona[173].
Digni se, prijeđi u Cipar,
ni ondje, ti nećeš imati
spokoja.
 • 13 Pogledaj zemùlju Kaldeja-
ca:
taj narod ne postoji više.
Asirija ga je dodijelila divljim
mačkama[174],
oni bijahu podigli kule
osmatračnice,
uspravili snažne tvrđe,
a ona ga je načinila poljem
ruševina.
 • 14 Urlajte, lađe iz Tarsisa,
jer je vaša tvrđa
razrušena.
 • 15 Onog dana, Tir bit će zaboravljen
tijekom 70 godina, trajanje dana
samo jednog kralja. Na kraju 70 godina,
dogodit će se Tiru ono
što kaže pjesma milosnice:
 • 16 Uzmi harfu, obiđi
grad,
milosnice zaboravljena.
Sviraj najbolje što možeš, ponovo
zapjevaj svoje pjesme
da bi te se sjetili.
 • 17 Na izmaku 70 godina,
GOSPOD, će priteći Tiru,
a on će se okrenuti svojoj
koristi, on će se prostituirati
sa svim kraljevstvima
koji su na površini zemlje[175],
 • 18 ali njegovi dobici i njene koristi
bit će posvećene GOSPODU,
oni neće biti ni sakupljeni,
ni nagomilani.
Njeni će dobici služiti za nahraniti
i nasititi one koji stanuju pred
GOSPODOM i za osigurati im
jednu trajnu odjeću.


Nered i bol na zemlji uredi

 • 24 1 Evo GOSPOD pustoši
zemlju i razara ju,
on joj razara lice,
on joj raspršuje stanovnike,
 • 2 svećenike kao i narod,
gospodare kao i sluge,
gospođe kao i sluškinje,
onog koji prodaje kao i onog koji
kupuje,
onog koji daje na zajam kao i onog
koji na zajam uzima,
vjerovnika kao i dužnika.
 • 3 Zemlja bit će potpuno raz-
rušena,
opljačkana od dna do vrha,
kao što je propisao GOSPOD.
 • 4 Zemlja se u boli kvari,
cijeli svijet propada i
kvari se,
sa zemljom[176] propadaju
visine.
 • 5 Zemlja je bila oskrnavljena po
svojim stanovnicima,
jer oni su prekršili zakone,
oni su preokrenuli naloge,
oni su raskinuli *vječni
*savez.
 • 6 To je ono zašto prokletstvo
proždire zemlju,
oni koji ju nastanjuju podnose tu
muku.
To je zbog čega žitelji
zemlje se proždiru,
tek malo ih ostaje.


Varoš tlačitelja je u ruševinama uredi

 • 7 Novo je vino u žalosti,
vinograd propada,
svi uživatelji
uzdišu.
 • 8 Radosni zvuk tamburina
je prestao,
graja ljudi u veselju
došla je kraju,
radosni zvon harfe
prestao je.
 • 9 Ne pije se više vino
pjevajući,
snažna pića su gorka
pilcima.
 • 10 Varoš ništavila[177] se
srušila,
sve su kuće zat-
vorene, nedostupne.
 • 11 Na ulicama, ište se
vina,
sve veselje je nestalo,
radost je prognana iz zemlje.
 • 12 U gradu ostaje samo
žalost,
a vrata, razlupana, u
ruševini su.
 • 13 U zemlji i među narodima,
to je kao mlaćenje
maslina,
kao paljetkovanje grožđa
kad je jematva završila.Posvuda se kliče Gospodu uredi

 • 14 Oni tamo[178] dižu glas,
oni kliču visosti
GOSPODOVOJ,
S morske strane, oni kliču.
 • 15 Oni slave GOSPODA
na Istoku,
*ime GOSPODA, Boga
Izraelovog, na otocima morskim.
 • 16 S krajeva zemlje,
mi čujemo pjevati:
”čast Pravednom! “Nitko neće izmaknuti Gospodinu uredi

Ali ja kažem: Ja sam na izmaku, ja
sam na izmaku!
Nesreća moja!
Izdajnici su izdali.
Izdaja! Izdajnici su
izdali.
 • 17 To je strava, jama i
zamka[179]
za tebe, stanovniče zemlje.
 • 18 Onaj koji pobjegne kriku strave
past će u jamu,
onaj koji uspuže iz jame,
bit će uhvaćen u zamku.
Ustave odozgo su
otvorene,
temelji zemlje su
uzdrmani.
 • 19 Zemlja se slama,
zemlja leti u tresku,
ona je divljački uzdrmana.
 • 20 Zemlja se ljulja kao jedan
pijanac,
ona je uzljuljana kao jedna
koliba.
Njen grijeh pritišće ju,
ona pada i ne može se ponovo
podignuti.
 • 21 U onaj dan, GOSPOD će pri-
teći
gore protiv vojske odozgo
i na zemlji protiv kraljeva
zemlje.
 • 22 Oni će biiti sakupljeni,
zarobljenici,
oni će biti zatvoreni u zatvor
i, dugo vremena poslije, oni će
morati položiti račune[180].
 • 23 Mjesec će biti ponižen,
sunce će biti zbunjeno.
Da, GOSPOD, svemogući, je kralj
na planini *Sion i u
Jeruzalemu
u svojoj slavi, u nazočnosti
*starješina.


Gospodin, zaštitnik slabih uredi

 • 25 1 GOSPODE, ti si moj Bog, ja
ti kličem i ja slavim tvoje *ime,
jer ti si ostvario svoje čudesne
naume, zasnovane otprije dugo
vremena, stalne i nepromjenjive.
 • 2 Ti si od grada napravio hrpu
kamenja,
od utvrđene varoši jedno polje
ruševina.
Tvrđava barbara[181] je prestala
biti jednim gradom,
ona nikad više neće biti ponovo
izgrađena.
 • 3 To je zašto te jedan moćan narod
slavi
varoš tirana naroda te duboko
štuje.
 • 4 Jer, ti si bedem slabih,
bedem sirotih u
tjeskobi,
sklonište protiv oluje,
sjena protiv vrućine
jednog bedema,
 • 5 kao vrućina na jednoj
pustoj zemlji-.
Ti gasiš graju
barbarsku
kao što vrućini čini
sjena jednog oblaka,
ti zagušuješ trube
tiranske.


Jedna gozba za sve narode uredi

 • 6 GOSPOD, sve-mogući,
dat će na ovoj planini[182]
jednu gozbu za sve narode,
jednu gozbu mesa masnog i
i vina starih,
masnih sočnih mesa
i starih ocijeđenih vina.
 • 7 On će dati da nestane na ovoj
planini
rastegnuta zavjesa nad svim naro-
dima,
pomast stavljena na sve
narode.
 • 8 On će dati da nestane smrt za
uvijek.
Gospodin BOG obrisat će
suze
na svim licima
i u svim zemljama on će skinuti
sram sa svog naroda.
On je to rekao, On, GOSPOD.
 • 9 Reći će se onog dana: To je On
naš Bog.
Mi smo se uzdali u Njega i on
nas je oslobodio.
To je GOSPOD u kojeg smo se
bili pouzdali.
Kličimo, slavimo, pošto nas je
spasio.


Moabiti bit će poniženi uredi

 • 10 Ruka GOSPODA će se
postaviti na tu planinu[183].
Ali, Moab bit će skršen na
mjestu,
kao slama je skršen
u jami za gnojivo.
 • 11 Ondje, on će pružiti ruku
kao što se pruža za plivati.
Njegova oholost bit će ponižena
s djelom ruku njegovih.
 • 12 Nedostupne tvrđave
tvojih bedema,
Gospod je oborio,
srušio je njih,
survao ih na razinu zemlje,
u prašinu.


Pjesma: Mi imamo jedan tvrdi grad uredi

 • 26 1 Onog dana, pjevat će se
pjesma u zemlji Judi:
Mi imamo jedan tvrdi grad.
On ima tu smješten kao zaštitu
jedan zid i jedno predziđe:
nek' uđe on, narod pravedni
koji se čuvao vjernim.
 • 3 Kao jedno djelo dobro
ustanovljeno[184],
ti možeš oblikovati mir
jer se ima povjerenja u tebe.
 • 4 Povjeruj GOSPODU
za uvijek,
GOSPODU, stijeni vječno,
 • 5 jer on povija one koji nas-
tanjivahu visine
i on obara varoš nedostupnu[185],
on ju obara sve do zemlje
i čini da dodirne prašinu.
 • 6 Ona će biti zgažena nogama,
pod korakom poniznih,
poda nogama slabašnih.


Molitva: Mi se uzdamo u tebe, Gospodine uredi

 • 7 Put pravednikov ide sasvim
pravo,
a ti poravnavaš pravi put
pravednikov.
 • 8 Na putu koji obilježavaju tvoje
odluke,
mi se uzdamo u tebe, GOSPODE,
predmet naših čežnji je ponovo
izricati tvoje ime.
 • 9 Noću, k tebi moja
duša strijemi,
moj duh, u nutrini mojoj,
tebe traži.
Kad se tvoje zapovijedi izvršavaju
na zemlji,
žitelji sijeta
upoznaju pravdu.
 • 10 Zemlji pravičnosti[186], on nanosi
zlo
i ne vidi veličanstvo
GOSPODOVO.
 • 11 Tvoja je ruka podignuta,
GOSPODE, a
oni ju ne vide,
ali oni će vidjeti tvoju gorljivost za
narod
i bit će oni smeteni,
požderani vatrom namijenjenoj
tvojim neprijateljima.
 • 12 GOSPODE, ti nam daješ
mir,
ti si taj koji ispunjava za
nas
sve ono što mi činimo.
 • 13 GOSPODE naš Bože,
drugačiji no ti gospodari nad nama
vladaju,
ali samo je tvoje ime ono koje
mi ponavljamo.
 • 14 Pošto mrtvi ne
oživljavaju,
pošto se preminuli ne
vraćaju,
ti si pritekao za njih
istrijebiti
i učiniti da nestanu sva sjećanja
na njih.
 • 15 Ti si uvećao narod,
GOSPODE,
ti si uvećao narod,
ti si pokazao svoju slavu,
ti si odmaknuo sve
granice zemlje.
 • 16 GOSPODE, u pogibli
imam utočište u tebi.
Kad ti pustošiš, pretapam se
u molitvama.
 • 17 Mi smo bili pred tobom, GOS-
PODE,
kao jedna trudna žena,
pred rađanjem,
koja se uvija i kriči u
bolovima.
 • 18 Mi smo začeli, mi smo bili
u bolovima,
ali to je kao da bijasmo
rodili vjetar:
mi ne donosimo spas
zemlji,
ni svijetu novih sta-
novnika.
 • 19 Tvoji će mrtvi oživjeti, njihovi će
lješevi uskrsnuti.
Probudite se, kličite od radosti,
vi koji boravite u
prašini!
Jer, tvoja rosa je jedna rosa
od svjetlosti i zemlja će premi-
nulima vratiti dan.


Gospod traži račun od ljudi uredi

 • 20 Idi, narode moj, vrati se
kući
i zatvori za sobom oba
krila.
Sakrij se na čas,
dok prođe srdžba,
 • 21 jer evo GOSPODA koji izlazi
iz svog boravišta
za iskati račun o
njihovim zločinima
u stanovnika zemlje.
I zemlja će pustiti da se pojavi
krv,
ona će prestati skrivati
žrtve.
 • 27 1 U onaj dan, GOSPOD će
priteći sa svojim očeličenim ma-
čem, ogromnim,
moćnim
protiv Levijatana, zmije
neuhvatljive,
protiv Levijatana, zmije
prepredene,
on će ubiti Zmaja morskog[187].


Gospodin i njegov Vinograd uredi

 • 2 Onog dana, opjevajte vinograd
prekrasni[188]:
 • 3 Ja, GOSPOD, ja sam njemu
čuvar,
sve vrijeme ja ga zalijevam.
Da se u nj' ne počini
provala,
ja ga čuvam noć i dan.
 • 4 Ja nisam više u srdžbi:
ako nađem trnje i
šiblje,
ja ću navaliti
i, u isto vrijeme, podmetnut
ću vatru u nj',
 • 5 ali onaj koji me uzme
za bedem
sa mnom sklopit će mir,
on će sklopiti mir sa mnom.


Oprost za potomstvo Jakovljevo uredi

 • 6 U budućem vremenu, Jakov[189]
pustit će korijenje,
Izrael će procvjetati i dat će
izdanke,
on će ispuniti svijet svojim
plodovima.
 • 7 Da li ih je on udario kao što je
udario
one koji njih udarahu?
Da li ih je on sasjekao kao što je
sasjekao one koji njih sasi-
jecaše?
 • 8 On im je sudio tjerajući,
izgoneći ih.
On ih je podigao svojim dahom
žestokim,
u jedan dan vjetra s istoka.
 • 9 I to je tako kako će biti izbrisan
zločin Jakovljev,
i takav bit će plod oprosta
njegovog grijeha:
on će postupiti sa svim kamenjem
*oltara
kao s krečnim kameniom kojeg se
u praha pretvara,
sveti[190] stubovi i znakovi
sunca
ne uzdižu se više.


Napušteni grad uredi

 • 10 Grad utvrđeni ostat će
pust[191],
otvoreno ispasište, napušten kao
pustinja.
Ondje, tele će dolaziti pasti,
ondje, ono će lijegati i grane
brstiti.
 • 11 Kad grane budu suhe,
lomit će ih se,
žene će tu paliti
vatru.
Da taj narod je bez
razbora:
to je zbog čega onaj koji ga je stvori-
o nije se sažalio na nj',
onaj koji ga je oblikovao nije mu
se smilovao.


Povratak izgnanika uredi

 • 12 Onog dana, GOSPOD će pristupiti
vršidbi
od toka Eufrata
sve do potoka Egipta[192].
A, vi ste ti koji ćete biti pokupljeni
jedan po jedan, sinovi Izraelovi.
 • 13 Onog dana, velika će truba
zatrubiti[193].
Oni će stići, oni koji bijahu
izgubljeni u zemlji Asiriji
i oni koji bijahu protjerani
u zemlju Egipat
i poklonit će se oni pred
GOSPODOM,
na planini svetoj, u Je-
ruzalemu.


Oluja uništavateljica nad Samarijom uredi

 • 28 1 Nesreća! Ponosna kruna
pijanaca Efraimovih[194] i uvelo
cvijeće
koje blista svojim uresom
iznad doline bujne,
vi koji ste usnuli od vina.
 • 2 Evo jednog moćnog bojovnika
GOSPODOVOG[195],
sličnog jednoj oluji gradonosnoj,
jednoj oluji opustošiteljici,
oluji koja pravi povodanj
nemilosrdnih voda:
žestoko, ona će poleći
sve na zemlju.
 • 3 Ona će biti pod nogama,
ponosna kruna pijanaca
Efraimovih;
 • 4 a, uvelo cvijeće koje
blista
svojim uresom
iznad doline bujne
bit će kao jedna smokva
prezrela, zrela prije ljeta:
tko god je primijeti, odmah
ju proguta.
 • 5 Onog dana, GOSPOD,
sve-mogući, bit će kruna
blještava,
dijadema i ures
ostatka svog naroda.
 • 6 On će biti duh pravde za
onog koji sjedi u pravednosti,
srčanost onih koji potiskuju boj prema vratima.


Pijanci koji se rugaju proroku uredi

 • 7 Isto tako, svećenici i *proroci
zastranili su u vinu, oni posrću pod
utjecajem žestokih pića,
pića ih smućuju, vina ih
proždiru,
oni posrću pod utjecajem
žestokih pića,
oni se gube u priviđenjima,
oni posrću izgovarajući
svoje izreke.
 • 8 Svi su stolovi prek-
riveni kužnim bljuvotinama:
ni jednog čistog mjesta!
 • 9 I oni si govore: ” Koga dakle
on će poučavati[196]?
Kome će on objasniti svoja
otkrovenja?
Djeci tek odbijenoj od sise?
Dojenčadi koja su upravo
ostavila sise?
 • 10 On ponavlja : Sawlasaw,
sawlasaw, qawlaqaw, qawlaqaw,
zeer šam, zeer šam[197]. “,
 • 11 eh dobro, da, to je govorenje
isjeckano[198],
to je jedan strani jezik
što GOSPOD će govoriti tom
narodu,
 • 12 on koji im bijaše rekao:
” Evo odmora, pustite se odmoriti
onome koji je iscrpljen,
evo smirenja, “
ali nisu htjeli slušati.
 • 13 Hoće li riječ GOSPODOVA
također za njih biti: ”Sawlasaw,
sawlasaw, qawlaqaw, qawlaqaw,
zeer šam, zeer šam“,
tako da hodeći,
padaju oni nauznak,
slome si križa,
padnu u zamku i budu uhvaćeni.


Ugaoni kamen uredi

 • 14 Slušajte dakle riječ GOS-
PODOVU,
vi, podrugljivci koji vladate
tim narodom u Jeruzalemu.
 • 15 Vi kažete: ” mi smo zaključili
jedan savez
sa Smrću,
mi smo napravili ugovor s
donjim svijetom[199].
Razularena nevolja, kad bude
prošla, nas neće dosegnuti,
jer mi smo si od laži načinili
jedno utočište
i u dvoličnosti mi imamo
svoj zaklon.“
 • 16 Međutim, ovako govori
Gospodin BOG:
Evo ja postavljam u *Sion
jedan kamen pouzdan,
jedan ugaoni kamen, dragocijen,
postavljen da služi kao
temelj.
Onaj koji se o njeg osloni neće biti
iznenađen.
 • 17 Ja ću uzeti pravo kao
visak i pravdu kao
libelu[200].
A, tuča će pomesti sklonište laži.
i vode odnijet će vaše sklonište.
 • 18 On će biti izbrisan, vaš savez
sa Smrću,
vaš ugovor sa svijetom
donjim neće opstati.
Nevolja razvezana, kad bude
prošla, vas će slomiti.
 • 19 Svaki put kad prođe, ona
će vas ponovo dohvatiti,
jer će prolaziti ponovo jutro
za jutrom,
dan i noć,
i bit će to pravi užas
razumjeti to otkrovenje.
 • 20 Ležaj će biti prekratak za u njem
se opružiti,
prekrivač preuzak za njime
se omotati[201].


Upozorenje podrugljivcima uredi

 • 21 Da, GOSPOD će se dignuti
kao na planini Perasim,
on će strijepiti kao u
ravnici Gabaon[202],
u času da ispuni svoje
djelo, djelo neobično,
da izvrši svoj posao, posao
čudni.
 • 22 A sada, ne igrajte više
podrugljivci,
da se vaše stege ne bi
pritegnu,
jer ja sam doznao od Gospodina
BOGA svemogućeg
da je uništenje sve zemlje odlučeno.


Dvije prispodobe glede obrade polja uredi

 • 23 Pripravite uho, slušajte me!
Budite pažljivi, slušajte moju riječ.
 • 24 Da li je to tako da svo vrijeme
orač, zbog sijanja, ore, kopa i drlja
zemlju?
 • 25 Nije li istina da on poravna
površinu,
potom prospe divlju ćuriku i sije
kumin,
stavlja pšenicu i ječam,
i ozimi krupnik pri međi[203].
 • 26 No, to je njegov Bog koji ga
poučava pravilou za slijediti
i koji ga uvježbava.
 • 27 Divlja ćurika ne treba biti
polomljena drljačom za
vršidbu[204],
a točkovi kola ne smiju proći po
kuminu,
već je batina ta kojom se mlati
divlja ćurika,
a mlatilom kumin.
 • 28 Pšenica je li samljevena?
Ne, ona se ne mlati beskonačno;
prevuče se odozgo točkove kola i
zubce zaprege,
ali se ne drobi ona.
 • 29 To također dolazi od GOSPODA
svemogućeg,
koji se pokazuje čudesnim
savjetnikom
i velikim znalcem.Jeruzalem opsjednut, potom spašen uredi

 • 29 1 Nesreća! Ariel, Ariel!
Grad protiv kojeg se postavi
David.
Da se jedna godina doda ovoj sa
svim kolom blagdana,
 • 2 a ja ću požuriti Ariela:
on će biti još samo žalba i
uzdisanje,
on će biti za mene kao jedan
Ariel[205].
 • 3 Kao David[206], ja ću postaviti
protiv tebe,
ja ću te opkoliti šanče-
vima,
ja ću podići protiv tebe
opsadne sprave.
 • 4 Oboren, ti ćeš govoriti sa
zemlje,
tvoja oslabljena riječ doći će
iz prašine,
tvoj glas, kao onaj od sablasti,
uspet će se sa zemlje
i iz prašine, tvoja riječ
kao jedno šištanje.
 • 5 Mnoštvo tvojih neprijatelja
bit će kao prašak,
mnoštvo tirana kao
pljeva[207] koja se razlijeće,
i odjednom,
 • 6 GOSPOD
svemogući priteći će
u gramljavini, potresanju,
jednom velikom tresku,
vrtlog, grmljavina i
plamen jedne proždiruće vatre.
 • 7 To će biti tada kao jedan san,
jedno noćno priviđenje,
za mnoštvo ljudi koji
napadaše Ariela,
za sve one koji vojevaše
protiv njega,
opkoljavajući ga i stežući ga.
 • 8 To će biti kao jedan izgladnjeli
sanjajući da jede,
potom se budeći šupljeg
stomaka,
ili kao jedan ožednjeli sanjajući`
da pije,
potom se budeći iscrpljen i
suhog grla.
Tako će biti mnoštvu ljudskom
koje ratovaše protiv
planine *Sion.


Jedan narod nesposoban razumjeti uredi

 • 9 Budite iznenađeni i ostanite
zaprepašteni,
postanite slijepi i ostanite to,
budite pijani, ali ne od vina,
posrćite, ali ne pod utjecajem
pića,
 • 10 jer GOSPOD je izlio na vas
jedan duh obamrlosti,
on vam je zatvorio oči - *pro-
roci,
on je zastro vaše glave -
vidovnjaci.
 • 11 Otkrovenje svega ovog je za vas
kao riječ jednog zapečačenog dokumenta
koji se daje onom koji zna čitati govoreći:
” čitaj dakle ovo“, on odgovara: ”
Ne mogu, jer je dokument zapečaćen. “
 • 12 Tada se daje onom koji ne zna čitati go-
voreći: ” Pročitaj dakle ovo“,
on odgovara: ”Ja ne znam čitati.“
 • 13 Gospodin reče:
Ovaj puk se meni približava samo u riječima,
samo me njegove usne
slave,
ali *srce njegovo je daleko od
mene.
Strah koji mi kaže da ima
samo je izgovor ljudski, po-
uka naučena.
 • 14 To je zašto ću ja nastaviti njemu
darivati čuda,
isto kao što će se mudrost mudraca
izgubiti,
a razbor umnih izmaknuti se.


Gospodin će obrnuti situaciju uredi

 • 15 Nesreća! Oni djeluju
ispod
za sakriti GOSPODU svoje
naume.
Oni snuju u sjeni
i govore: ” Tko nas vidi?
tko nas opaža?“
 • 16 Koja zamjena uloga!
Hoće li se lončar uzeti za
ilovaču?
Djelo hoće li reći o
tvorcu:
” On me nije načinio. “?
Vaza hoće li reći o lončaru:
” On tu ne razumije ništa.“?
 • 17 Za veoma malo vremena,
Liban[208] neće li biti promijenjen
u povrtnjak,
dok povrtnjak će imati
vrijednost jedne šume?
 • 18 U onaj dan, gluhi ćut će čitanje
knjige
a, izlazeći iz tame i mraka,
oči slijepih vidjet će.
 • 19 Sve više i više, ponizni radovat će
se u GOSPODU,
a siroti ljudi klicat će
zbog sveca Izraelovog,
 • 20 to će biti kraj tirana,
podrugljivci bit će uništeni,
a svi oni koji vrebaju zlu
zgodu bit će istrijebljeni:
 • 21 isto tako, oni koji daju osuditi
nekog svojim riječima,
oni koji zatežu zamke
u tijeku sudskog procesa i
odvlače nedužne u ponor.Zabludjeli duhovi završit će razumijevši uredi

 • 22 To je zašto, tako govori GOS-
POD,
Bog kuće Jakovljeve,
on koji je otkupio Abrahama:
od sada, Jakov[209] neće više biti
razočaran,
njegovo lice neće više blijedjeti,
 • 23 jer videći ono što sam ja učinio u
sred njih - njegove djece -,
oni će *posvetiti moje ime,
oni će posvetiti Sveca Jakov-
ljeva[210],
oni će drhtati pred Bogom
Izraelovim.
 • 24 Zabludjeli duhovi otkrit će
razum,
a neposlušnici prihvaztit će da ih
oni pouče.Planovi koji nisu Božji uredi

 • 30 1 Nesreća! To su pobunjeni
sinovi
Oni ostvaruju planove koji
nisu moji,
oni zaključuju ugovore
suprotne mojem duhu[211],
nagomilavajući tako grijeh na
grijeh.
 • 2 Oni silaze u Egipat, a da mene
ne pitaju za savjet,
oni se idu sklanjati u sigurnost
tvrđave *Faraonove,
sklanjati se u sjenu
Egipta.
 • 3 Tvrđava Faraonova okrenut
će se u vaš sram,
a zaklon u sjeni Egipta u vašu
smetenost.
 • 4 Već su vaši glavari u Tanicu,
izaslanici su dosegli
Hanes[212].
 • 5 Oni će se svi razočarati
jednim narodom
koji će im biti beskoristan,
koji im neće biti od nikakve
pomoći,
od nikakve koristi,
osim za njihov sram i njihovo
besramlje.
 • 6 Proglas : zvijeri iz Negeva[213].
U zemlji nevolje, straha i
i bezvodnosti,
lavice i lava,
zmije i letećeg
zmaja,
na leđima magaraca, na grbi
deva,
oni donose svoja bogatstva, oni
donose svoja blaga,
jednom narodu koji će ima biti
beskoristan.
 • 7 Spas od Egipta, to će biti
iz vjetra u prazno,
to je zašto ga ja zovem
Rahav[214] nepokretni.
 • 8 Idi sada, piši to pred
njima
na jednoj tablici, u dva prim-
jerka[215],
i da to bude za budućnost
jedan vječiti svjedok.Jedan narod koji neće slušati uredi

 • 9 To je jedan pobunjeni narod,
to su prijevarni sinovi,
koji neće slušati
pouke GOSPODOVE.
 • 10 Oni govore vidovnjacima: ” Ne
vidite“,
a prorocima[216]: ” Ne prorokujte
pravedne stvari,
recite nam prijatne stvari,
prorokujte nam tlapnje.
 • 11 Skrenite s puta,
odstranite se s ceste,
uklonite nam Sveca Izraelovog. “
 • 12 A, evo što kaže Svetac Izraelov:
Dakle, vi odbacujete ovu riječ,
vi poklanjate povjerenje tlačenju
i prijevara je vaš oslonac.
 • 13 Također taj grijeh bit će za vas
kao jedna pukotina koja se
produbljuje u jednom visokom
zidu:
pojavi se jedna izbočina i,
najednom, on se stropošta.
 • 14 A, isto se slomi lončarski
ćup
u male komade, nepo-
pravljivo,
i ne nađe se u njenim
krhotinama
jedan komadić za uzeti vatre
u ognjištu
ili za zahititi vode u
lokvi.U miru i povjerenju uredi

 • 15 Jer, ovako govori Gospodin
BOG, Svetac Izraelov:
Vaš spas je u obra-
ćenju i spokoju,
vaša je snaga u miru i
povjerenje,
ali vi nećete.
 • 16 Vi kažete: ” Ne, mi iz-
mičemo na konju“,
eh dobro, vi izmičite.
”Mi ćemo uzeti brza
kola“,
eh dobro, vaši će progonitelji biti
brzi.
 • 17 Tisuću i jedan bit će ugroženi od
jednog samog.
Pod prijetnjom petorice, vi
ćete u bijeg,
sve dok ne budete drugo do jedan
znak na vrhu planine,
jedan barjak na brijegu[217].


Čas kad će vam se Gospodin smilovati uredi

 • 18 Međutim, GOSPOD čeka
čas da vam se smiluje,
on će se dignuti da vam pokaže
svoje milosrđe,
jer GOSPOD je jedan Bog
pravedan:
sretni svi oni koji se ufaju
u njega.
 • 19 Da, narode *Siona, koji stanuješ
u Jeruzalemu,
ti nećeš više plakati.
Kad ti budeš zavapio, on će ti
podijeliti milost.
Samo što bude čuo on će ti
odgovoriti.
 • 20 On će vam dati kruha u
nevolji,
vode na tlaci,
onaj koji te mora poučiti
neće se više skrivati
i tvoje će ga oči vidjeti.
 • 21 Tvoje će uši čuti glas
koji će reći iza tebe
kad ti moraš ići ili
desno ili lijevo[218]:
”Evo puti, pođi njime.“
 • 22 Ti ćeš držati bezbožničkim
srebrene oplate svojih izdjeljanih
slika
i zlatni oblog svojih livenih idola.
Bacit ćeš ih kao jednu
zaprljanu stvar
i reći ćeš im ti: Napolje odavde!Kiša za sjemenje uredi

 • 23 On će ti dati kišu za
sjemenje
koje ti budeš posijao u zemlju,
hrana koju će ti proizvesti
zemlja
bit će obilna i sočna.
Onog dana, stada će moći pasti
u prostranim ispasištima.
 • 24 Goveda i magarci koji
rade na zemlji
jest će posoljeno krmivo,
postavljeno vilama i roguljama.
 • 25 Na svakoj visokoj planini, na
svakom uzvišenom brijegu,
bit će obilan vodeni tok
na dan velikog pokolja,
kad se budu srušile kule.
 • 26 Svjetlost mjesečeva bit će
kao sunčeva svjetlost,
a svjetlost sunca bit će
pojačana sedam puta
dana-
kad GOSPOD bude povio
rane svojem puku
i zavidao rane koje je
zadobio.


Asirija će biti udarena kad dođe na nju red uredi

 • 27 Evo dolazi iz daleka *ime
GOSPODOVO,
njegov gnjev je žestok, ubitačan,
njegove usne prepune ljutine,
njegov jezik je kao proždiruća
vatra.
 • 28 Njegov dah je kao potok koji
preplavljuje
i uspinje se sve do vrata.
On će prosijati narode kroz rešeto
uništavatelja
i staviti u u čeljusti puku žvale
luđačke.
 • 29 Vi ćete pjevati kao u noći kad se
slavi blagdan[219],
vi ćete imati veselo srce,
kao onaj koji ide
u zvuku frule,
koji ide prema planini
GOSPODOVOJ,
prema stijeni Izraelovoj.
 • 30 GOSPOD će učiniti da se čuje
njegov uzvišeni glas
i vidjet će se oboriti njegova ruka,
u žestini njegovog gnjeva,
u plamenu proždiruće vatre,
u jednoj oluji kiše i tuče.
 • 31 Asirija bit će užasnuta
glasom GOSPODOVIM
koji će ju udariti toljagom.
 • 32 Svaki udarac batinom koji će joj
dati GOSPOD
bit će popraćen tamburinima
i harfama
i, pokrećući ruku, On će vojevati
protiv nje.
 • 33 Ložište je unaprijed
pripremljeno
Sasvim na dnu, na jednom velikom
prostranstvu,
nagomilana je u krug jedna
velika količina drva za
vatru.
Dah GOSPODOV, kao jedna bujica
sumpora,
potpalit će u njem' vatru.Oni koji traže pomoć u Egiptu uredi

 • 31 1 Nesreća! Oni silaze u Egipat
za iskati pomoć u njega.
Oni pojahuju konje,
oni se pouzdaju u kola
jer su brojna,
u konjanike jer su
u snazi,
ali oni nemaju pogleda za
Sveca Izraelovog,
oni ne traže GOSPODA.
 • 2 On također, ipak, vješt je:
on može dovesti nesreću.
On ne povlači ono što je rekao.
On se diže protiv zlih
i protiv zlotvora koje se zove u
pomoć.
 • 3 Egipćanin je jedan čovjek, a ne
jedan bog,
njegovi su konji put, a ne
duh.
Kad GOSPOD bude ispružio
ruku,
zaštitnik će posrnuti i
i štićenik će pasti[220]:
svi zajedno, oni će biti
uništeni.


Gospodin će zaštititi Jeruzalem uredi

 • 4 Ovako mi je govorio GOSPOD:
Kad lav ili lavić brundaju
na svoju žrtvu,
usprkos mnoštvu *pastira
pozvanih protiv njega
on nije više zastrašen
njihovim kricima
no zaplašen njihovom galamom.
Tako će GOSPOD, sve-
mogući,
sići na planinu
*Sion, na njenu padinu,
za zametnuti boj.
 • 5 Kao ptice što rašire
svoja krila,
GOSPOD, svemogući,
zaštitit će Jeruzalem.
On će zaštititi i osloboditi,
on će poštedjeti i spasiti.
 • 6 Vratite se k onome od kojeg ste
se potpuno okrenuli,
sinovi Izraelovi[221].
 • 7 Onog dana, svatko će odbaciti
svoje srebrne idole i svoje
idole od zlata,
one koje su vaše ruke
krivotvoriteljice načinile.
 • 8 Asirija past će pod jednim mačem
koji nije onaj ljudski,
nije to mač ljudski koji će ju
požderati.
Ona će pobjeći pred mačem,
a njeni mladi ratnici bit će
podvrgnuti tlaci.
 • 9 Njena će stijena otići, prestrašena,
i pred barjakom[222], njeni glavari
bit će smeteni
- proročanstvo GOSPODOVO, čija je
vatra u Sionu,
a peć u Jeruzalemu.


Pravda će najzad zavladati uredi

 • 32 1 Tada će kralj zavladati
prema pravdi,
poglavari vladat će prema pravu.
 • 2 Svaki od njih bit će kao jedan
zaklon protiv vjetra,
vjetar, jedno sklonište protiv oluje,
oni bit će kao tijekovi
vode u jednoj sasušenoj zemlji,
kao sjena velike sti-
jene u jednoj bezvodnoj zemlji.
 • 3 Oči onih koji vide
neće više biti zatvorene,
uši onih koji čuju
bit će pozorne.
 • 4 žurni ljudi razmišljat će
za razumjeti,
a jezik onih koji mu-
caju
govorit će hitro i razgovjetno.
 • 5 Neće se više bezumnom dati
dati ime plemenitog
i neće se više reći podmuklom
da je plemenit.
 • 6 Bezumnik, u stvari, koristi se
ludostima,
a u svom *srcu smišlja
zlo:
on postupa u bezbožnosti
i upućuje GOSPODU
*svetogrđa,
on on ostavlja izgladnjelom prazan
trbuh
i pušta žednom uzmanjkati
piće.
 • 7 Glede podmuklog, njegove su
smicalice zločinačke:
on izvodi spletke
da bi izgubili nesretnici
putem lažnih izjava,
u času kad ti siroti ljudi
parbe se za svoju stvar.
 • 8 Ali, onaj koji je plemenit
ima plemenite namjere
i ne poduzima no plemenita
djela.


Upozorenje bezbrižim ženama uredi

 • 9 žene nehajne, ustanite,
slušajte me!
Kćeri bezbrižne, slušajte
što ću vam ja reći:
 • 10 Za jednu punu godinu, vi ćete
zadrhtati,
vi bezbrižnice,
jer jematva bit će završena
i neće više biti berbe.
 • 11 Drhtite, vi nehajnice
strijepite, vi bezbrižnice,
ostavite svoju odjeću,
svucite se,
stavite jednu pregaču na vaša
križa[223].
Jeca se udarajući u prsa
nad poljima lijepim
i nad vinogradima plodnim,
 • 13 nad zemljom mojeg puka
gdje uzrastaju grmlja trnja,
nad svim radosnim kućama
varoši urnebesnoj.
 • 14 Palača je napuštena,
bučni grad napušten.
Ofel s kulom osmatračnicom
služit će za uvijek kao leglo
za veselje divljim magarcima[224].
i prehranu stada,


Pravda će stvoriti mir uredi

 • 15 sve dok odozgo, duh ne bude
prosut na nas.
Tada će pustinja postati
jedan povrtnjak,
dok povrtnjak imat će
vrijednost šume.
 • 16 Pravo će stanovati u pustinji,
a u povrtnjaku smjestit će se
pravda.
 • 17 Plod pravde bit će mir:
pravda proizvest će spokoj i
sigurnost zauvijek.
 • 18 Moj narod smjestit će se u
mirnu krajinu,
u sigurna boravišta, mirna
mjesta odmora,
 • 19 - ali šuma će se stropoštati
pod gradom,
a grad će pasti vrlo nisko -.
 • 20 Sretni bit ćete vi:
sijat ćete posvuda gdje
ima vode,
puštat ćete govedo i magarca
bez spona.


Uništavatelj bit će uništen u svoje vrijeme uredi

 • 33 1 Nesreća! tebi koji pustošiš, a
nisi opustošen bio,
tebi koji iznenađuješ, a nisi
iznenađen bio.
Kad budeš prekinuo pustošiti,
ti ćeš biti opustošen,
kad budeš prestao djelovati
iznenada,
iznenadit će tebe.
 • 2 GOSPODE, imaj milosti za nas!
Mi se ufamo u tebe.
Budi nam snagom svakog jutra
i našim izbavljenjem u vrijeme
nevolje.
 • 3 U zvuku grmljavine, puk
pobježe,
kad ti ustaneš, narodi se
raspršuju.
 • 4 Plijen se gomila kao što se
gomilaju skakavci,
on se sunovraćuje kao što se suno-
vraćuju popci.
 • 5 GOSPOD je oduševljen,
jer stoluje na visinama,
on ispunjava *Sion pravom i
pravdom.
 • 6 Sigurnost tvojih dana, to će biti
bogatstvo spasa.
Mudrost, spoznavanje i
strah od GOSPODA:
takvo će biti njegovo blago.


Zemlja jedna žalost uredi

 • 7 Evo:
oni iz Ariela[225] kliču
po ulicama,
glasonoše mira gorko
plaču.
 • 8 Ceste su opustjele,
nema prolaznika više na
cestama.
Savez[226] je raskinut,
gradove odbačene,
nitko ne uvažava više.
 • 9 Zemlja je u žalosti, on propada.
Liban gubi svoje lice, on
vene.
šaron postaje kao
Araba.
Bašan i Karmel se polagano prazne[227].
 • 10 Sada, kaže GOSPOD,
ja ću se dignuti,
sada, ja ću se uspraviti,
sada, ja ću biti oduševljen.
 • 11 Vi ćete začeti travu, vi
ćete poroditi slamu,
vaš dah je vatra koja će vas
prožderati.
 • 12 Narodi bit će spaljeni[228]
kao kreč,
oni će biti kao trnje
odsječeno koje se spaljuje.
 • 13 Slušajte, vi koji ste daleko, ono
što ću ja učiniti;
vi koji ste bliski, znajte
koja je moja moć.


Tko će moći opstati pred GOSPODOM? uredi

 • 14 Na *Sionu, griješnici su
zaustavljeni,
jedna drhtavica zahvaća
bogohulnike.
Tko će između nas moći izdržati?
To je jedna proždiruća vatra.
Tko će od nas moći opstati?
To je jedan beskrajni oganj.
 • 15 Onaj koji se ponaša prema
pravdi,
koji govori bez uvijanja,
koji si začepi uši da
ne sluša za ljude ubilačke
riječi,
koji zatvara oči da ne gleda
ono što je zlo.
 • 16 Onaj će stanovati na visinama,
stijene tvrde bit će njegov
zaklon,
kruh će mu se pribavljatii, voda će
mu biti osigurana.


Oslobođeni Jeruzalem uredi

 • 17 Tvoje će oči promatrati kralja u
njegovoj ljepoti,
oni će vidjeti zemlju u svoj njenoj
velimini.
 • 18 Ti ćeš razmišljati o tom tko te
držao u strahu:
Gdje je on, onaj koji te nadziraše?
Gdje je on, onaj koji te
pregledavaše?
Gdje je nadzornik utvrda?
 • 19 Ti nećeš više vidjeti osornog
naroda,
naroda jezika neshvatljivog,
govorenja smiješnog i
nerazumljivog.
 • 20 Promatraj *Sion, varoš naših
zanosa,
tvoje oči vidjet će Jeruzalem, mirnu
pokrajinu,
šator koji se više neće
rastavljati,
čiji šiljci nikad više neće
biti iščupani,
čiji konopci neće više biti
skidani.
 • 21 To je ondje gdje će GOSPOD za
nas biti veličanstven,
to će biti jedna pokrajina širokih
rijeka i prostranih kanala;
ali, ni jedna lađa na vesla
neće tuda proći,
veličanstvena lađa neće ju
proći.
 • 22 - Da, GOSPOD je naš
sudac, on je naš zakonodavac.
GOSPOD je naš kralj,
on je taj koji nas oslobađa.
 • 23 Tvoji su konopi razvezani,
oni više ne podržavaju jarbol,
ne razvija se više barjak[229].
Tada, dijelit će se plodovi
pljačke, količinski,
i šepavi će se domoći plijena.
 • 24 Ni jedan stanovnik neće više reći:
” Ja sam bolestan. “
Narod koji nastanjuje Jeruzalem
bit će odriješen od grijeha.


Gospodin će suditi cijeloj zemlji uredi

 • 34 1 Priđite, narodi, za slušati,
narodi, budite pozorni.
Nek' zemlja čuje, sa svim onim što
sadržava,
svijet, sa svim sto iz njeg'
proizlazi.
 • 2 Gnjev GOSPODOV se usmjerio
protiv svih naroda,
njegova srdžba protiv cijele njihove
vojske.
On ih je posvetio zabrani[230],
on ih je izručio pogubljenju.
 • 3 Njihovi mrtvi bit će pobacani
u neredu,
s njihovih će se lješeva uzdizati
smrad,
a planine će oblijevati
njihova krv.
 • 4 Sva će se vojska nebesa
rastvoriti,
nebesa bit će savijena kao
jedan dokument,
a sva njihova vojska past će
kao što pada lišće
s loze
i ono s masline.


Veliki pokolj u zemlji Edomovoj uredi

 • 5 Moj mač, reče Gospodin, pijan
je u nebesima.
Evo se obara na Edom[231],
na narod koji sam posvetio jednom
kažnjavanju.
 • 6 Mač GOSPODOV je pun
krvi,
nasićen masnoga,
krvi janjaca i
jaraca,
masnih bubrega
ovnovskih,
jer ima za GOSPODA jedna
*žrtva iz Bosre[232],
jedan veliki pokolj u zemlji
Edom.
 • 7 U isto vrijeme past će
bivoli,
junci i bikovi:
njihova će se zemlja opiti krvlju,
prašina će tu biti puna
masnog.
 • 8 To je za GOSPODA jedan dan
osvete,
to je godina računa u
sporu sa *Sionom.
 • 9 Potoci Edoma bit će
promijenjeni u smolu,
a prašina u sumpor.
Ova će zemlja postati goruća
smola,
 • 10 koja se ne gasi ni noću ni
danju,
dim će se otud dizati
neprestano:
iz doba u doba, on će ostajati
pustinjom,
nikad više tuda se neće proći.
 • 11 Bit će to pokrajina sovuljaga i
ježeva,
kukuvija i gavran tu će
stanovati.
Gospodin dat će da tuda prođe
visak praznine
s libelom kaosa[233].
 • 12 Plemenitaši neće tu više
proglašavati kralja,
svi će poglavari nestati.
 • 13 U njihovim tvrđavama nicat
će kupine,
u njihovim utvrdama, kop-
rive i čkalj.
Bit će to brlog šakalima,
gnijezdo za nojeve.
 • 14 Divlje mačke tu će sus-
retati hijene,
satiri će se tu dovikivati.
I ondje će se smjestiti Lilit[234]:
ona će tu nalaziti spokoj.
 • 15 To će ondje zmija praviti svoje
gnijezdo,
nositi, leći svoja jaja
i izlijegati ih pod svojom zaštitom.
Tamo će također skupljati se
lješinari,
svaki sa svojim sudrugom.
 • 16 Potražite u knjizi GOS-
PODOVOJ[235]:
”Nitko između njih neće
nedostajati,
nitko se neće zabrinuti za svog
sudruga,
jer usta Gospodinova su
koja daju zapovijed,
njegov je duh taj koji ih
sakuplja.
 • 17 On sam, on je bacio kocku za
svakog od njih,
a njegova ruka im je podijelila
zemlju po konopu.
Za uvijek, oni će ju pos-
jedovati,
iz doba u doba, oni će tu bo-
raviti.“Cesta GOSPODOVA uredi

 • 35 1 Nek' se raduju, pustinja i
zemlja sasušena, nek stepa kliče i
kiti se cvijećem,
 • 2 Nek' se polja odjenu
cvijećem,
nek' skače i pleše i kliče od
radosti!
Slava Libana njoj je
dana,
raskoš Karmela
i Šarona[236]
i vidjeće slavu GOS-
PODOVU,
veličanstvenost našeg Boga.
 • 3 Učinite snažnim ruke
umorne,
učinite čvrstim koljena
klecajuća,
 • 4 recite onima koji se izluđuju:
Budite snažni, ne bojte se.
Evo vašeg Boga:
to je osveta što dolazi,
naknada Božja.
On sam dolazi vas spasiti.
 • 5 Tada, slijepe će oči
progledati,
i uši će se gluhe
otvoriti.
 • 6 Tada, šepavi će poskakivati
kao jelen,
a nijema usta klicat će
od radosti.
Vode će izvirati u
pustinji,
potoci u stepi.
 • 7 Spržena zemlja će se promijeniti
u jezro,
pokrajina žeđi u izvore
pršteće.
U jazbini gdje leži
šakal,
trava će postati trstika i papirus[237].
 • 8 Ondja, izgradit će se jedna
cesta, koja će se zvati svetim putem.
*Nečisti neće tuda prolaziti.
će putove[238] -,
a nerazumni neće tu dolaziti
sklanjati se.
 • 9 Neće se tu susretati lava,
nikakva krvožedna zvijer neće tu
prilaziti
Oni koji pripadaju
Gospodinu krenut će tom cestom.
 • 10 Oni će se vratiti, oni koje je
GOSPOD otkupio,
oni će stići na*Sion uz
usklike radosti.
Na njihovim licima, jedna bezgra-
nična radost!
Veselje i radost doći će
im u susret,
tuga i žalost pobjeći će.


Kralj Asirije prijeti Jeruzalemu uredi

(usp. 2Krlj 18.13, 17-37)


 • 36 1 četrnaeste godine vla-
davine Ezekiasa, Senakerib,
kralj Asirije, uspe se protiv s
vih utvrđenih gradova Jude i
domože ih se[239].
 • 2 Kralj Asirije
posla svojeg pobočnikaiz Lakiša
u Jeruzalem kod kralja Ezekiasa,
s jednom znatnom vojskom.
On stade kod kanala
gornjeg spremišta vode, na cesti
iz polja Fulon[240].
 • 3 Upravitelj palače,
Eliakim, sin Hilkijahuvljev,
tajnik Šebna i poklisar[241]
Joah sin Asafov iziđoše
prema njemu.
 • 4 Pobočnik im reče:
”Recite Ezekijasu: Ovako govori
Veliki Kralj, kralj Asirije:
Koje je to pouzdanje
na kojem se ti oslanjaš?
 • 5 Ti si odgovorio:
Dostaje jedna riječ za pronaći
savjet i snagu u ratu!
U koga si ti dakle
stavio svoje povjerenje
da se pobuniš protiv mene?
 • 6 Evo si ti stavio svoje povjerenje
u tu slomljenu trstiku, u Egipat,
koji prodire i probija ruku
onome tko se osloni na njega:
takav je *Faraon, kralj Egipta,
za sve one koji se pouzdaju u njega.
 • 7 Ti si meni rekao:
U GOSPODA, našeg Boga
mi smo se pouzdali.
Ali, nije on taj čija *visoka mjesta
i *oltare uništio Ezekijas
govoreći u Judi i u Jeruzalemu:
Pred ovim oltarom, u Jeruzalemu,
vi se klanjate?
 • 8 baci dakle
jedan izazov mom gospodaru,
kralju Asirije, i ja ću ti dati 2.000 konja
ako si ti možeš priskrbiti
jahače da ih pojašu!
 • 9 Kako bi ti mogao
obrnuti uzde jednom
prostom upravitelju,
najmanjem od slugu
mojeg gospodara,
ti koji si se pouzdao u Egipat
za kola i konjanike?
 • 10 Uostalom, da li se ja to bez pristanka
GOSPODOVOG uspinjem
protiv ove zemlje
da bih ju uništio?
GOSPOD je taj koji
mi je rekao: Uspni se protiv te zemlje i uništi ju. “
 • 11 Eliakim, šebna i Joah rekoše pobočniku: ” Govori molimo te svojim slugama aramejski, jer mi razumijemo taj jezik, ali ne govori nam judejski[242] pred ušima puka koji je na bedemu.“
 • 12 Pobočnik odgovori: ” je li to tebi i tvom gospodaru moj me gospodar poslao reći ove riječi? “ Nije li to ljudima koji sjede na zidu i koji su prinuđeni jesti kao i vi svoje izmetine i piti svoju mokraću? “
 • 13 Pobočnik se uspravi i povika snažnim glasom judejskim jezikom; on reče: ” Slušajte riječi Velikog Kralja, kralja Asirije.
 • 14 Ovako govori kralj: Nek' vas Ezekias ne prevari, jer on vas ne može osloboditi.
 • 15 Da vas Ezekias ne uvjeri da se pouzdate u GOSPODA govoreći: Sigurno će nas GOSPOD osloboditi, ovaj grad neće biti izručen u ruke kralju Asirije.
 • 16 Ne slušajte Ezekijasa, jer ovako govori kralj Asirije: Vežite se prijateljstvom uz mene, predajte se meni, i svatko će od vas jesti plodove svoje loze i piti vodu iz svoje žusterne,
 • 17 očekujući da ja dođem uzeti vas za odvesti u jednu zemlju kao vaša, jednu zemlju žita i novog vina, jednu zemlju kruha i vinograda.
 • 18 Nek' vas Ezekijas ne prevari govoreći: GOSPOD će nas osloboditi. Bogovi naroda da li su mogli osloboditi njihovu vlastitu zemlju iz ruku kralja Asirije?
 • 19 Gdje su oni, bogovi Hamata i Arpada? Gdje su oni, bogovi Sefarvaima[243]? Jesu li oni oslobodili Samariju iz mojih ruku?
 • 20 Koji od svih tih bogova ove zemlje je mogao osloboditi svoju zemlju iz mojih ruku, pa da GOSPOD može osloboditi Jeruzalem iz mojih ruku?“
 • 21 Narod šutješe i ne odgovori mu ni jedne jedine riječi, jer zapovijed kraljeva bijaše: ”Ne odgovarajte mu. “
 • 22 Upravitelj palače Eliakim, sin Hilkijahuvljev, tajnik šebna i poklisar Joah, sin Asafov, vratiše se k Ezekijasu,
 • razderane odjeće, i priopćiše mu pobočnikove riječi.


Ezekias pita za savjet proroka Izaiju uredi

(usp. 2Krlj 19.1-9)


 • 37 1 Kad kralj Ezekias njih sasluša, on *rastrga odjeću, ogrnu *kostrijet i nađe se u Kući GOSPODOVOJ.
 • 2 Potom on posla upravitelja palače Eliakima, tajnika šebnu i više starih svećenika, svi ogrnuti kostrijetima, k *proroku Izaiji, sinu Amosovu
 • 3 za reći mu: Ovaj je dan jedan dan žalosti, kazne i srama! Sinovi se predstavljaju na izlazu iz krila materinskog, ali nema snage za rađanje.
 • 4 Možda GOSPOD, tvoj Bog je čuo riječi pobočnikove koje njegov gospodar kralj Asirije je uputio za uvrijediti živog Boga i kaznit će ga za riječi koje Gospod tvoj Bog bude čuo. Uputi prema njemu jednu molitvu u prilog ostatka koji odolijeva.“
 • 5 Sluge kralja Ezekijasa stigoše kod Izaije
 • 6 koji im reče: ” Ovako ćete dakle govoriti svojem gospodaru: Ovako kaže GOSPOD: Ne bojte se riječi koje si ti čuo i kojima su me sluge kralja Asirije uvrijedile.
 • 7 Evo što ću mu ja udahnuti: na jednu novost koju će doznati, on će se vratiti u svoju zemlju. Ja ću ga oboriti mačem u njegovoj vlastitoj zemlji. “
 • 8 Pobočnik se vrati pronaći kralja Asirije koji se boriše protiv Libne[244]. On bijaše doznao, u stvari, da kralj bijaše otišao iz Lakiša
 • 9 pošto je primio ovu novost o Tirhaku, kralju Nubije[245]: ”On je krenuo u pohod da tebe napadne.“


Nove prijetnje kralja Asirije uredi

(usp. 2Krlj 19.9-13)


Po toj novosti, kralj Asirije bijaše poslao glasonoše Ezekijasu govoreći im:

 • 10 ” Vi ćete ovako govoriti Ezekijasu, kralju Jude: Nek' te tvoj Bog u kojeg se ti pouzdaješ ne prevari govoreći:

Jeruzalem neće biti oslobođen iz ruku kralja Asirije.

 • 11 Ti sam, ti si doznao što je kralj Asirije učinio svim zemljama koje je on bio posvetio zabrani[246] a ti, ti da budeš oslobođen!
 • 12 Bogovi naroda koje su moji očevi uništili, jesu li oslobodili Gozan, Haran, Recef i sinove Edena koji bijahu u Telasaru[247]?
 • 13 Gdje su kralj Hamat, kralja Arpada, kralj Laira, Sefervaima, Hena i Iva[248]?“


Ezekijas poziva GOSPODA uredi

(usp. 2Krlj 19.14-19)


 • 14 Ezekijas uze pismo iz ruku glasonoše, pročita ga, pope se u Kuću GOSPODOVU[249] i razmota pismo pred GOSPODOM.
 • 15 On uzmoli GOSPODA govoreći:
 • 16 ”GOSPODE svemogući, Bože Izraelov, ti koji sjediš na *kerubinima, ti si jedini Bog svih kraljevstava zemlje?
 • 17 Napregni uši, GOSPODE i slušaj! Otvori oči, GOSPODE, i gledaj! Saslušaj riječi Senakeriba koji je poslao vrijeđati Boga živoga.
 • 18 Istina je, GOSPODE, da kraljevi Asirije su opustošili sve narode s njihovim zemljama.
 • 19 Oni su izručili vatri njihove bogove - ali, ti bogovi ne bijahu Bog; oni bijahu djelo ljudskih ruku, od drveta i kamena - i kraljevi Asirije su ih uništili.
 • 20 Ali ti, GOSPODE naš Bože, spasi nas iz njegovih ruku i sva kraljevstva zemaljska znat će da samo ti sam, ti si

GOSPOD.Izaija prenosi Gospodov odgovor uredi

(usp. 2Krlj 19.20-34)


 • 21 Izaija, sin Amosov, posla reći Ezekijasu: ” Ovako govori GOSPOD, Bog Izraelov kojem si ti uputio molitvu glede Senakeriba, kralja Asirije:
 • 22 Evo riječi koju GOSPOD izgovori protiv njega:
Ona te prezire, ona se ruga
s tobom,
djevica, kćer Siona.
Ona klima glavom iza tvojih
leđa,
kćer Jeruzalema[250].
 • 23 Koga si ti uvrijedio i osramotio?
Protiv koga si ti podigao glas
i uzdigao tako visoko poglede svoje?
Protiv Sveca Izraelovog.
 • 24 Po svojim glasonošama, ti si
uvrijedio
GOSPODA.
Ti si rekao: S mnoštvom
mojih kola,
ja sam uzišao na vrh
planina,
na strane nepristupačne
Libana[251],
za posjeći gorostasna stabla njegovih
cedrova,
najljepše od njegovih čempresa
i dosegnuti njegov najviši
zaklon,
njegov šumski perivoj.
 • 25 Ja sam dubio i ja sam pio vodu,
ja sam osušio, pod potplatom mojih
stopala,
sve kanale Egipta.
 • 26 Ne znaš li ti da od prije
dugo vremena
ja stvaram ovaj naum,
da od starih vremena
ja sam ga načinio?
A sada, ja ga ostvarujem:
Pripada ti uništiti u hrpu
kamenja
utvrđene gradove.
 • 27 Njihovi stanovnici imaju kratku
ruku[252],
oni su zaprepašteni, smeteni,
oni su kao trava
poljska
i zelen travnjaka,
kao biljke koje se izmetnu
po krovovima,
i u poljima,
prije sazrijevanja.
 • 28 Kad ti sjediš, kad ti
izlaziš, kad ti ulaziš,
ja to znam
i također kad drhtiš
od bijesa protiv mene.
 • 29 Zato što se drhtao od
bijesa protiv mene
i što je tvoja osornost doprla
do mojih ušiju,
ja ću staviti jedan obruč u tvoj
nos
i jedne žvale u tvoje usne:
ja ću te odvesti putem
kojim si došao.
 • 30 Ovo će ti služiti za znak[253]:
ove godine, jest će se otava,
iduće godine ono što samo
bude niknulo,
ali treće godine,
zasijavajte, žanjite, sadite
loze,
i jedite im plodove.
 • 31 Ono koje je izmaklo kući
Judinoj,
ono koje je bilo ostavljeno,
izniknut će ponovo ko-
rijenje u dubini
a, u visini, dat će plodove,
 • 32 jer iz Jeruzalema izići će jedan
ostatak,
i iz planine Sion,
preživjeli.
žestina GOSPODA,
svemogućeg, učinit će to.
 • 33 To je zašto tako govori GOSPOD
glede kralja Asirije:
On neće ući u ovaj grad,
on tu neće bacati strijele,
on ga neće napasti sa
štitovima,
on neće podizati bedema opsadnih
protiv njega.
 • 34 Putem kojim je došao,
njime će se vratiti,
u ovaj grad on neće ući
 • 35 Ja ću zaštititi ovaj grad i ja ću ga
spasiti
zbog sebe i zbog sluge svog
Davida.“


Odlazak Asirijaca,smrt Senakeribova uredi

(usp. 2KRLJ 19.35-37)


 • 36 *Anđeo GOSPODOV iziđe u udari u taboru Asirijaca 185.000 ljudi. Ujutro, kad se ustade, sve to bijahu lješevi,

mrtvaci!

 • 37 Senakerib, kralj Asirije, napusti tabor: on se vrati u Ninivu gdje i ostade.
 • 38 Jer, kako se on pokloni u hramu Nisrokovom, njagovog boga, njegovi sinovi Adramelek i Sarecer ga udariše mačem i pobjegoše u zemlju Ararat[254]. Njegov sin Azarhadon zavlada na njegovom mjestu.Bolest i ozdravljenje Ezekijasovo uredi

(usp. 2Krlj 20.1-11)


 • 38 1 U one dane, Ezekijas bi obolio od jedne smrtne bolesti. *Prorok Izaija, sin Amosov, dođe ga naćii reče mu: ”Ovako govori GOSPOD: Izdaj svoje zapovijedi svojoj kući[255], jer ti ćeš umrijeti, ti nećeš preživjeti.“
 • 2 Ezekijas okrenu svoje lice prema zidu u moliše GOSPODA.
 • 3 On reče: ” Ah! GOSPODE udostoji se sjetiti da sam ja išao u tvojoj nazočnosti s odanošću i jednim poštenim srcem i da sam činio što je dobro u tvojim očima. “ Ezekijas proli obilne suze.
 • 4 Riječ GOSPODOVA bi upućena Izaiji:
 • 5 ” Idi i reci Ezekijasu: Ovako govori GOSPOD, Bog Davida tvojeg oca[256]: Ja sam čuo tvoju molitvu i vidio

tvoje suze. Ja ću dodati petnaest godina broju tvojih dana.

 • 6 Oslobodit ću te, kao i ovaj grad, iz ruku kralja Asirije. Ja ću zaštititi ovaj grad[257].
 • 7 I evo za tebe, od GOSPODA, znaka da će GOSPOD učiniti to što je rekao:
 • 8 Evo, na brojčaniku Akhazovu, ja ću učiniti da se vrati unatrag sjena koja je već sišla: ona će se vratiti za deset stupnjeva[258]. “ I sunce uziđe na brojčaniku deset stupnjeva koje je već bilo sišlo.


Ezekijasova molitva poslije ozdravljenja uredi

 • 9 Pjesma Ezekijasa, kralja Jude, kad
bijaše obolio i preživio svoju bolest.
 • 10 Ja kažem: u najbolje doba svojeg
života,
ja trebam otići.
Ja sam označen za vrata
*boravišta mrtvih,
za ostatak svojih godina.
 • 11 Ja kažem: ja neću više vidjeti
GOSPODA
na zemlji živih.
Ja neću više moći vidjeti
lice ni jednog čovjeka
među stanovnicima zemlje
gdje sve prestaje.
 • 12 Moj je život otet i odnesen
daleko od mene
kao jedan *pastirski šator.
Kao jedan tkalac,
ja stižem na kraj smotka
svojeg života,
a niti konca su odsječene.
Od dana do noći ćeš završiti
sa mnom.
 • 13 Prije jutra, ja ću biti
pretvoren u ništa.
kao lav, on je zdrobio sve
moje kosti.
Od dana do noći,
ti ćeš svršiti sa mnom[259].
 • 14 Kao lastavica ili
vrabac,
ja cvrkućem,
ja gugučem kao golubica.
Moje se oči dižu prema tebi
do iznemoglosti:
Gospodine, ja sam slomljen,
priteci mi!
 • 15 što bih rekao da mi on odgovori,
jer, on je taj koji čini?
Ja moram vući sve moje godine
s gorčinom koja je moja.
 • 16 ” Gospodin je kod svojih: oni će
živjeti,
a njegov će duh pokrenuti sve što je
u njima“,
ti ćeš mene također ponovo uspraviti
i oživjeti.
 • 17 Moja gorčina se promijenila
u spas.
Ti si prionuo uz moj život da
bih ja izbjegao jamu[260] i ti si bacio iza
sebe sve moje grijehove.
 • 18 Jer, boravište mrtvih ne može
te hvaliti
niti te Smrt slaviti.
Oni koji su sišli u
grob
ne uzdaju se više u tvoju pouzdanost.
 • 19 živi, samo on, tebe hvali,
kao ja danas.
Otac će priopćiti sinovima
svojim pouzdanost tvoju.
 • 20 GOSPODE, pošto si me ti
spasio,
učinimo da odjekuju naša glazbala
svih dana našeg života,
pred Domom GOSPODOVIM.
 • 21 Izaija reče[261]: ” Da se donese jedan kolač od smokava i da se stavi na tumore.“ I kralj ozdravi.
 • 22 A Ezekijas reče: ” Koji će biti znak da ću ja moći uzići u Dom GOSPODOV? “


Izaslanici Merodak-Baladana uredi

(usp. 2Krlj 20.12-19)


 • 39' 1 U ono vrijeme, Merodak-Baladan, sin Baladana, kralja Babilonije, posla pisma i poklone Ezekijasu[262], jer ovaj bijaše doznao da Ezekijas bijaše obolio i da je ozdravio.
 • 2 Ezekijas se obradova dolasku glasonoša i dade im vidjeti sve svoje ostave, srebro, zlato, mirisne tvari, mirisna ulja, sve svoje oružje i sve što se nalazilo u njegovim riznicama: ne bi ničega da Ezekijas nije njima u svojoj kući pokazao i u svem svojem imanju.
 • 3 *Prorok Izaija dođe pronaći kralja Ezekijasa i reći mu: ” što su ti ljudi rekli i otkud oni dolaze?“ Ezekijas odgovori: ”Oni su došli k meni iz daleke zemlje, iz Babilonije.“
 • 4 Tad Izaija reče: ” što su oni vidjeli u kući tvojoj? “ Ezekijas odgovori: ” Oni su vidjeli sve što ima u mojoj kući. Nema ničeg u mojim riznicama što im ja nisam pokazao. “
 • 5 Izaija reče Ezekijasu: ” Slušaj riječ GOSPODA, svemogućeg:
 • 6 U budućim danima kad sve što je u tvojoj kući i što su tvoji očevi prikupili sve do ovog dana bit će odneseno u Babilon: neće od tog ostati ništa.
 • 7 Odvest će više tvojih sinova, onih koji su potekli od tebe, od onih koje ti budeš izrodio, oni će postati *eunusi u palači kralja Babilonije. “
 • 8 Ezekias reče Izaiji: ”Ona je dobra, riječ GOSPODOVA koju si rekao.“ On si reče: ”Bit će to mir i sigurnost tijekom mojih dana. “DRUGI DIO uredi

Okrijepite moj narod, reče vaš Bog uredi

40 1 Tješite, tješite moj narod,

reče vaš Bog,
 • 2 govorite *srcu Jeruzalema
i proglasite mu
da je njeova tlaka ispu-
njena,
da je njegovo kažnjavnje iz-
vršeno,
da je primio iz ruku
GOSPODOVIH
dva puta cijenu svih svojih
grješaka[263].
 • 3 Jedan glas objavi:
” U pustinji oslobodite
jedan put za GOSPODA,
poravnajte u pustinji
jednu cestu za našeg Boga.
 • 4 Nek' sav dolac bude uzdignut,
nek' sva planina i sav
brijeg budu ponovo sniženi,
nek' brododer postane jedna
ravan,
a glavice, jedan prijevoj!
 • 5 Tad će slava GOSPODOVA
biti otkrivena,
a sva tjelesna bića
zajedno
će vidjeti
da su usta GOSPODOVA govorila.“
 • 6 Jedan glas reče: ” Objavite! “
Drugi reče[264]: ” što ću obja-
viti? “
- ” Sva su tjelesna bića
trava
i sva njihova postojanost je
kao cvijeće poljsko:
 • 7 trava se suši, cvijet vene
kad dah GOSPODOV
dođe na njeg u naletu.
Da, mnoštvo ljudsko,
to je od trave:
 • 8 trava se suši, cvijet vene,
ali riječ našeg Boga
istrajava zauvijek! “
 • 9 Glede tebe, uspni se na jednu
visoku planinu,
 • Sion, radosna glasnice[265],
odlučno podigni svoj glas,
Jeruzaleme, radosni glasniče,
podigni ga, ne boj se,
reci gradovima Jude:
”Evo vašeg Boga,
 • 10 Evo Gospodina BOGA!
U sili on dolazi,
a njegova ruka[266] će mu osigurati
neograničenu vlast;
evo s njim i njegove plaće,
i pred njim njegove naknade.
 • 11 Kao jedan *pastir o
napasa svoje stado,
svojom rukom on okuplja;
on nosi na svojim grudima
janjad,
on pribavlja osvježenje
ovčicama koje nadajaju. “Kome primjeriti Gospodina? uredi

 • 12 Tko je izmjerio vodu morsku
svojom pregršti,
svojim pedljom[267]
nebesa,
trpajući u mjericu ilovaču
zemljinu,
izvagao na vazi
planine
i brda na kantaru?
 • 13 Tko je odvagnuo duh
GOSPODOV
i njemu označio čovjeka za
njegov naum[268]?
 • 14 Od koga je on dakle uzeo savjet,
tko mu može pojasniti,
poučiti ga putovima
suđenja,
poučiti ga znanosti
i označiti mu put
razbora?
 • 15 Evo su narodi
kao kapljica koja
pada iz vjedra!
Oni vrijede kao prah
na vazi.
Evo otoka[269]: kao prah
on ih podiže.
 • 16 Liban ne dostaje za
oganj,
a njegove zvijeri ne bi dostajale
za holokaust[270].
 • 17 Svi narodi su pred
njim kao ništa;
oni za njeg vrijede kao
ništavilo i ništavost.
 • 18 Kome vi primjeravate Boga
i koju utvaru stavljate
vi pokraj njega[271]?
 • 19 Idol? To je jedan zanatlija
koji ga je izlio;
livac, on ga isto zlatom
oblaže,
otiskujući također pervaze
od srebra,
 • 20 Onaj koji je više ograniče za
svoju naknadu obožavanju[272],
on ga od trajnog drveta
bira.
On si traži jednog zanatliju vještog
za uspraviti idol
koji se ne klima.
 • 21 Ne znate li, niste li
čuli,
niste li raspoznali
utemeljitelja zemlje?
 • 22 On stanuje, on, na svodu
koji pokriva zemlju
čiji žitelji imaju izgled
skakavaca!
On je razapeo nebesa kao
jednu zavjesu,
on ih je rasprostro kao jedan
šator za u njem stanovati.
 • 23 On je pretvorio u ništa glavare
Države,
sudce[273] zemaljske, on je učinio
ništavnošću;
 • 24 da, nevažno je što su oni
namjestili;
da, nevažno što su se
raširili;
da, nevažno je što je njihova loza
ukorijenjena u zemlju!
čak i tad, puhne li na njih,
evo ih sasušenih,
a kovitlac ih odnese
kao slamu.
 • 25 ” Kome me prispodobljujete?
Kome ću ja to biti jednak? “ Reče
*Svetac.
 • 26 Podognite svoje oči
i pogledajte: tko je stvorio bića?
njihove vojske{{Refl|274}
i tko ih je sve sazvao
njihovim imenima.
Tako su obilne njegove snage, ako
čvrsta njegova sila,
da i jedna ne izostaje!
 • 27 Jakove, zašto ti kažeš,
Izraele, zašto ti potvrđuješ:
” Moj put je skriven
GOSPODU[275],
moje pravo izmiče mom
Bogu.“
 • 28 Ne znaš li ti, nisi li ti
čuo?
GOSPOD je Bog od
uvijek,
on je stvorio pokrajine
zemaljske.
On ne slabi, ne zamara
se;
nema sredstva izmjeriti mu
razum,
 • 29 on daje snagu slabom,
on povećava izdržljivost tko
je bez snaga.
 • 30 Oni oslabljuju, mladi, oni se
zamaraju,
čak i probrani ljudi očigledno
posrću!
 • 31 Ali, oni koji se ufaju u
GOSPODA preporađaju svoju
krjepost:
oni uzimaju zamah
kao orlovi,
oni se vinu i ne zamaraju
se,
oni jurišaju i ne
popuštaju!


Istinski Bog i idoli uredi

 • 41 1 Šutite preda mnom,
vi, otoci[276],
i nek' varoši obnove svoju
krjepost;
nek' se primaknu i tad
nek' govore!
Hajdemo se skupa u suđenju
sučeliti:
 • 2 Tko je dao da dođe s istoka
jedan Pravednik[277],
pozvao ga na svoj put,
pokorio pred njim narode,
ponizio kraljeve,
umnožio kao prašinu
njegove mačonoše,
kao pljevu u oluji njegove
strijelce,
 • 3 tako dobro da protjera druge
i prođe mimo, neozlijeđen,
a da ne stavi nogu na tle?
 • 4 Tko je to izvršio i ostvario?
- Onaj koji poziva poko-
ljenja od postanka:
Ja, ja sam GOSPOD,
prvi,
i bit ću taj još i kod
posljednjih.
 • 5 Otoci ga vide: oni su
u strahu,
krajevi zemaljski su
uznemireni,
oni vide stvar izbliza,
oni su stavljeni u
pokret.
 • 6 Svatko svom sudrugu pomaže
i kaže svom drugu: ” Drž se
dobro! “
 • 7 Graver uvježbava
kalupara,
laštitelj čekićem onog koji kuje
na nakovnju;
on kaže spoju: ” To je dobro“ i sa
klincima on ga
učvršćuje
da se ne klima[278].


Izrael, moj sluga uredi

 • 8 Ali ti, Izraele, slugo moj,
Jakove, ti kojeg sam ja izabrao,
potomstvo Abrahama,
mojeg prijatelja,
ti kojeg sa svojih međa sam
ja pozvao,
ti kojem sam rekao: ” Ti si moj
sluga,
ja sam te izabrao, a ne odbacio“
 • 10 ne boj se, jer ja sam
s tobom,
nemaj taj zabrinuti pogled,
jer ja sam tvoj Bog.
 • 11 Evo će oni biti postiđeni,
pokriveni ljagama
svi oni koji bijahu uzavrijeli
protiv tebe:
oni će biti kao ništa i pro-
past će
ljudi u svađi s tobom;
 • 12 ti ćeš ih tražiti, a nećeš ih
pronaći više,
ljude u boju s tobom;
oni će biti kao ništa, kao
nistavilo,
ljudi u ratu s tobom.
 • 13 Jer ja, GOSPOD, ja sam
tvoj Bog
koji drži tvoju desnu ruku,
koji ti kaže: ”Ne boj se,
ja sam taj koji ti pomaže.“
 • 14 Ne boj se, Jakove, gamadi
sada,
Izrale, sada lješeva,
ja sam taj koji ti pomaže -
proročanstvo
GOSPODOVO-
onaj koji te je otkupio[279], to je
*Svetac Izraelov.
 • 15 Evo: ja te udešavam kao drljaču[280]
novu i opremljenu ojačanim
zubcima:
ti ćes razdrobiti i rastrgati
planine,
ti ćes u pljevu pretvorti brijegove,
 • 16 ti ćeš ih vijati i vjetar će ih
odnijeti,
kovitlac će ih raspršiti.
A, ti ćeš klicati zbog
GOSPODA,
zbog Sveca Izraelovog
ti ćeš se oduševljavati.
 • 17 Poniženi i ubogi
kloji traže vode, ali
uzaludno,
i čiji je jezik suh od žeđi,
ja, GOSPOD, ja ću im
odgovoriti,
ja, Bog Izraelov, ja ih neću
napustiti.
 • 18 ja ću dati da izviru rijeke, a
na ogoljenim brijegovima
ja ću promijeniti pustinju
u jezero
i izvore u sred
klisura,
i bezvodnu zemlju u vodoskoke.
 • 19 Ja ću staviti u pustinju
cedar,
akacije, mirtu[281] i maslinu;
uvest ću u stepu
čemprese,
brijest i šimšir zajedno
 • 20 da bi ljudi vidjeli i
znali,
da se prianjaju i drže
zajedno
da je to ruka GOSPODOVA
učinila,
da je to Svetac Izraelov stvorio.


Jedan izazov idolima uredi

 • 21 Izložite svoj predmet, reče
GOSPOD,
iznesite svoje dokaze, reče
Kralj Jakovljev[282];
 • 22 nek' se primaknu i nek se
izjasne o tom što će se dogoditi!
Vaša prva prorčanstva, koja
bijahu?
Podsjetite nas njihove najave:
mi ćemo paziti
i mi ćemo prepoznati njihovo
ispunjenje!
Ili nam bar najavite
buduće događaje,
 • 23 najavite stvari koje će se zbiti,
i mi ćemo priznati da ste vi
bogovi!
Vidimo! Izazovite dobro
ili nesreću,
tad ćemo se mi zajedno
usuditi pogledat, i vidjet ćemo!
 • 24 Ali, evo tko ste vi:
manje no ništa;
vaša ostvarenja, manje no
ništavnost!
Jedno je prezreno biće, onaj koji
od vas pravi svoje izabranike.
 • 25 Sa sjevera ja sam dao da iskrsne
jedan čovjek, i on je došao;
s istoka sunca čuje se
dozivati svojim imenom[283];
on gazi upravljače
kao blato,
kao što lončar gazi
glinu.
 • 26 Tko dakle bijaše od početka
najavljivao,
da priznamo,
od prošlih vremena,
da kažemo: ” To je
točno! “
Ne, nitko ne bijaše
najavio;
ne, nitko ne bijaše dao
čuti;
ne, nitko nije čuo vaših
riječi.
 • 27 To je za *Sion da evo, po
prvi put, onog koji govori, to je
Jeruzalemu što ja darujem
jednog glasonošu.
 • 28 Ja sam pogledao: ni jednog
čovjeka,
među njima ni jednog
savjetnika!
Ja bih njih pitao za savjet i oni
bi mi bili dali odgovor!
 • 29 Evo što su oni svi: jedna
pakost!
Njihova djela? Ništavnost!
Njihovi kipovi? Jedan dah, jedna
ništarija!Evo moga sluge uredi

 • 42 1 Evo moga sluge kojeg ja
podržavam,
mog izabranika kojeg ja sam imam u
milosti,
ja sam svoj Duh stavio u njega.
Za narode on će dati suđenje
 • 2 on neće vikati, neće podizati
tona,
on neće dati da se po ulici
čuje žamor;
 • 3 on neće skršiti previjenu
trstiku,
on neće ugasiti fitilj koji
se trne;
sigurno, on će zavesti
suđenje.
 • 4 On se neće utrnuti, on neće
savinuti,
sve dok ne bude nametnu zemlji
suđenje,
i otoci[284] će čekati
njegove zakone.
 • 5 Ovako govori Bog, GOSPOD,
koji je stvorio nebesa i koji ih je
razastro,
koji je prostro zemlju nositeljicu
njegovih izdanaka[285],
dao disati mnoštvu koje ju
pokriva
i dah oniuma koji ju
prelaze.
 • 6 To sam ja GOSPOD,
ja sam te pozvao po pravdi,
ja sam te držao za ruku,
ja sam te stavio u pričuvu[286] i ja sam ti
namijenio
*savez mnoštva, svjetlost
narodima,
 • 7 da otvaraš oči slijepima,
da iz zatvora izvodiš zatvorenika,
iz rešta, stanov-
nike tmina.
 • 8 To sam ja GOSPOD, takvo je moje
ime;
i moja slava, ja ju neću nikom
drugom dati,
ni idolima slave koja je meni
namijenjena.
 • 9 Prva zbivanja, evo
prošla su,
i ja najavljujem ponovo,
prioje no što se zbudu, ja
vam ih dajem saznati.


Gospodin će izvršiti svoje naume uredi

 • 10 Pjevajte za GOSPODA jednu
pjesmu novu,
pjevajte njegovu zahvalnicu, s
krajeva
zemaljskih,
ljudi s pučine, i sveg što more
ispunjava,
otoci[287] i njihovi stanovnici.
 • 11 Nek' podignu glas pustinje i
njihovi gradovi,
sela gdje stanuje Kedar;
nek' stanovnici stijenja[288]
kliču,
s vrhova planinskih
nek' kliču pozdrave;
 • 12 nek se odaje slava GOSPODU,
nek' se objavi po otocima njegova
pjesma pohvalnica!
 • 13 GOSPOD, kao jedan junak, izići
će,
kao jedan ratnik, on budi
svoju ljubomoru,
on zove na uzbunu, jednu
grmljavinu
i protiv neprijatelja svojih
on se drži junački:
 • 14 Ja sam dugo vremena ostao
nedjelotvoran,
nisam rekao ništa, držao sam se
kao jedna žena u poslu,
uzdisao sam, zgranjivao se,
i najednom sam potišten.
 • 15 Ja ću uništiti brda i
planine
i sve njihovo zelenilo, ja ću ga
sasušiti;
ja ću promijeniti rijeke u
otoke,
a jezera, njih ću sasušiti.
 • 16 Dat ću da hodaju slijepci
putovima njima nepoznatim,
stazama im nepoznatim
ja ću dati da hode.
Prmijenit ću pre njima
tmine u svjetlost,
krivine u prave crte.
Te naume, ja ću ih izvesti
i ništa neću napustiti.
 • 17 Evo ih zabačenih unazad,
svih postiđenih,
onih koji se pouzdaju
u idole,
onih koji govore livenoj
kovini:
”Naši bogovi, to ste vi! “
Jedan narod koji nije htio slušati
 • 18 Vi, gluhi, slušajte!
Vi, slijepci, gledajte i
vidite!
 • 19 Tko bijaše slijep, ako ne moj
Sluga?
Tko bijaše gluh kao moj
Glasonoša kojeg sam poslao?
Tko bijaše slijep kao
Oprošteni?
Tko bijaše gluh[289] kao Sluga
GOSPODOV?
 • 20 Ti si mnogo vidio, ali
nisi zapamtio;
imaš otvorene uši, ali
ne čuješ!
 • 21 GOSPODU je godilo, zbog
njegove pravde[290]
učiniti svoj *Zakon velikim i
veličanstvenim,
 • 22 ali evo jednog naroda opljačkanog
i opustošenog:
svi su uzapćeni
u jamama{{Refl|291},
u zatvorima oni su bili
skriveni;
oni su bili određeni pljačkanju i
nitko ih nije oslobađao,
osuđeni na pustošenje, a nitko nije
govorio:
”Obnovi! “
 • 23 Tko će između vas poslušati
ove riječi,
biti pozoran i slušati, ubuduć-
nosti:
 • 24 Tko je izručio Jakova pustošenju,
Izrael pljačkašima?
Nije li to GOSPOD, on prema kome
smo mi zgriješili,
on čije putove nismo htjeli slijediti
i čiji nismo slušali Zakon?
 • 25 Tada je on sasuo na Izrael
bijes svojeg gnjeva,
razmah rata;
on se raspalio posvuda uokolo,
a da on ne prepozna ništa,
on ga skameni usred polja,
a da ništa ne primi k srcu!


Svetac Izraelov, spasitelj svog naroda uredi

 • 43 1 Ali sada, ovako govori
GOSPOD
koji te stvorio, Jakove,
koji te oblikovao, Izraele:
Ne boj se, jer ja sam te iskupio,
ja sam te nazvao tvojim imenom,
ti si moj.
Ako prođeš vodama,
ja ću biti s tobom,
kroz rijeke, one te neće
potopiti.
Ako prođeš kroz sred vatre,
ti nećeš biti spaljen
i plamen te neće skameniti
više u sred polja,
 • 3 jer ja, GOSPOD, ja sam tvoj
Bog,
*Svetac Izraelov, tvoj Spasitelj.
Ja sam dao Egiptu u otkupninu
za tebe,
Nubiju i Sevau[292] u zamjenu
za tebe,
 • 4 jer ti vrijediš mnogo u mojim
očima,
jer ti imaš težinu i što te ja volim;
ja dakle dajem ljudima u zamjenu
za tebe,
gradove u zamjenu za tvoju osobu.
 • 5 Ne boj se, jer ja sam s tobom,
s istoka ja ću dovesti tvoje
potomstvo,
sa zapada ja ću te prikupiti.
 • 6 Na sjeveru ja ću reći: ” Daj“,
i na jugu: ” Ne zadržavaj! “
Dovedi moje sinove iz zemlje
daleke
i moje kćeri s krajeva
zemlje,
 • 7 sve one koji su nazvani
mojim imenom,
i koje ja imam, za svoju slavu,
stvorene, uobličene i gotove!
 • 8 Izvedi slijepi narod,
ali koji ima oči,
gluhe, koji međutim imaju
uši.“


Osim istinitog Boga, nema spasitelja uredi

 • 9 Nek' svi narodi
odjednom se skupe,
nek' se varoši ujedine:
Tko, kod njih, bijaše najavio te
događaje;
ostavio nas shvatiti
prve događaje?
Nek' posvjedoče i nek' se potvrde,
da se čuje i da se kaže:
” To je dostojno vjere.“
 • 10 Moji svjedoci, to ste vi
- proročanstvo GOSPODOVO-
moj sluga, to ste vi koje sam
izabrao
da biste vi mogli shvatiti,
imati vjere u mene
i uočiti da sam ja uistinu takav:
prije mene ne bi stvoren nikakav
bog, a ni
poslije mene on neće postojati.
 • 11 To sam ja, ja sam taj koji je
GOSPOD,
osim mene, nema Spa-
sitelja.
 • 12 Ja sam taj koji je oglasio i
dao spas,
ja koji sam dao čuti, a
ne kod vas neki tuđi bog.
Tako vi ste moji svjedoci
- proročanstvo GOSPODOVO-
a ja, ja sam Bog.
 • 13 Da, od sada ja sam takav:
nitko ne vadi iz moje
ruke;
to što ja ostvarim, tko bi mogao
oborit?


Jedan novi put u pustinji uredi

 • 14 Ovako govori GOSPOD,
onaj koji vas je otkupio, *Svetac
Izraelov:
Zbog vas ja sam pokrenuo jedan
pohod u Babiloniju,
ja ih šaljem sve u bjegstvo,
da, Kaldejce, na tim la-
đama gdje odzvanjaju
njihovi poklici.
 • 15 Ja sam GOSPOD, vaš Svetac,
onaj koji je stvorio Izrael, vašeg
Kralja.
 • 16 Ovako govori GOSPOD,
onaj koji upravi u sred mora
jedan put,
jednu stazu u srcu razularenih
voda,
 • 17 onaj koji pokrene kola i
konje,
postrojbe i grupe za napad sve
zajedno,
tek što su legli da ne ustanu više,
ugušeni kao fitilj i ugašeni:
 • 18 Ne sjećajte se više davnih
događaja,
ne spominjite nekadašnjih
stvari.
 • 19 Evo ja ću novo izvesti
koje je već proklijalo;
zar ga ne prepoznajete?
Da, ja ću u sred pustinje
jedan novi staviti put,
u pustari, staze[293]:
 • 20 divlje zvijeri me
proslavljaju,
šakali i nojevi,
jer ja sam u sred pustinje
pribavio vodu,
rijeke u pustari,
za napojiti moj puk,
mog izabranika,
 • 21 narod koji sam ja obučio za sebe
i koji će ponavljati moju pohvalnicu.


Gospodin sudi svojem narodu uredi

 • 22 Isključeno je, Jakove, da si me ti
mogao ugostiti,
isto tako, Izraele, da si se ti za mene
izmorio;
 • 23 isključeno da si me snabdio
janjadima svojih
holokausta,
ili da si uvećao moju slavu svojim
žrtvama.
isključeno je, da bi imao milodare[294],
da te ja pretvorim u roba, ili da bih
imao *tamjana
da te ja zamaram;
 • 24 isključeno je da me ti imaš, o
svom trošku, osim u mirisu,
ili da me ti zasitiš masnim svojih
žrtava!
Naprotiv, s tvojim grješkama,
ti si taj koji me spustio u
robstvo,
Naprotiv, s tvojim grješkama,
ti si taj koji me spustio u
robstvo,
s tvojim nastranostima, ti si taj
koji me izmorio;
 • 25 međutim, ja sam takav da
brišem, zbog vlastitog obzira,
tvoje pobune,
da ne čuvam u sjećanju
tvojih pobuna.
 • 26 Predstavi mi ga, tvoje sjećanje,
i presudimo mu zajedno,
da, ti, provjeri, za dokazati sebi:
 • 27 tvoj je prvi otac omahnuo,
tvoji glasnogovornici[295] su se
pobunili protiv mene,
 • 28 tada sam ja obeščastio
tvoje presvete dostojanstvenike,
ja sam posvetio Jakova zabrani[296],
a Izrael porugama zajedljivim.


Ali sada, ne boj se, Izraele uredi

 • 44 1 Ali sada, slušaj, Jakove,
slugo moj, Izraele, kojeg sam
izabrao:
 • 2 Ovako govori GOSPOD, koji te
načinio,
koji te odgajao od krila materinog
i koji ti pomaže:
Ne boj se, slugo moj
Jakove,
Preodgovjeni[297], onaj kojeg sam ja
izabrao,
 • 3 jer ja ću razliti vode nad
ožednjelima,
slijevanje ponad sasušenih,
ja ću prosuti svoj Duh na tvoje
potomstvo,
svoj blagoslov na tvoje izdanke;
 • 4 oni će porasti kao u sred travnjaka,
kao vrbe na rubu voda.
 • 5 Jedan će reći: ” Ja pripadam
GOSPODU”,
drugi će se zvati imenom
Jakovljevim,
jedan drugi na svojoj će zapisati
ruci:
” Ja sam GOSPODOV“
i potvrdit će se ime Izraelovo.


Tvorci idola su samo ništice uredi

 • 6 Ovako govori GOSPOD, Kralj
Izraela,
onaj kojeg je otkupio GOSPOD, sve-
mogući[298].
Ja sam prvi, ja sam
posljednji,
osim mene, nema boga.
 • 7 Tko je kao ja? Nek' uzme riječ,
nek' oglasi ono što jest i otkrije mi to,
otkad sam ja uspostavio mnoštvo
koje uzilazi u noć vremena; nek' kaže
stvari koje će stići,
i one koje će doći, nek' nam ih
najavi!
 • 8 Ne drhtite, ne bojte se!
Nisam li ti ja dao saznati i
najavljivao ti ih od prije dugo
vremena?
Niste li mi vi svjedoci?
Ima li boga osim mene?
Sigurno, ne postoji nikakava
Stijena,
koju ja ne bih poznavao!
 • 9 Oni koji prave idole
samo su ništice,
kipići koje oni pomno izrađuju
nisu od nikakve koristi,
njihovi svjedoci, oni ne vide
ništa,
i, za njihov stid, oni nemaju
pojma o ničemu!
 • 10 Tko je ikad načinio jednog boga,
izlio jednog idola
za ne postojanje koristi?
 • 11 Evo kako se svi ti posvećenici
u tajne nađu posramljeni,
zanatlije su samo ljudi!
Nek' se prikupe svi,
nek' se predstave:
oni će drhtati i bit će postiđeni
svi skupa.
 • 12 Zanatlija u željezu oštri jedno
dlijeto,
stavlja ga u žeravice, oblikuje
čekićem,
radom jedne snažne ruke.
Ali, ostane li gladan? Nema više
snage!
Ne pije li vode? Evo ga kako
onemoća!
 • 13 Zanatlija u drvetu zateže
konop,
ocrtava djelo kredom,
izvodi ga dlijetom,
da nariše ga šestilom,
daje mu oblik čovjekov,
krasotu jednog ljudskog bića,
da ga nastani u templu,
 • 14 da se izdjelja iz cedrovine
u njegovu čast.
Uzme lužnjaka i hrastovine,
za sebe ih hoće tvrde,
između drveta šumskih,
zasadi jedan bor, ali kiša je ta
koja mu daje porasti.
 • 15 Za čovjeka je drvo za loženje:
on uzme i ogrije se,
on ga zapali i ispeče kruh.
S tim on također načini jednog boga
i klanja se,
načini od njeg jednog idola i povije
se pred njim.
 • 16 Pola tog on spali u vatri
i stavi odozgo meso
koje će pojesti:
on prži svoju pečenku;
on se ogrije i kaže: ” Ah, ah,
ugrijao sam se,
vidim rumenilo!“
 • 17 S ostatkom, on načini jednog
boga, svog idola,
nakloni se i pokloni pred njim,
uputi mu molitvu, govoreći:
”Oslobodi me, jer moj bog, to si ti!“
 • 18 Oni ne razumiju, ne uočavaju,
jer njihove su oči zamazane,
tako da ništa ne vide,
njihova su srca to isto,
da ne mogu ništa razumjeti!
 • 19 Ništa u njegovom srcu se ne
okreće k spoznavanju i
razumijevanju, da bi rekli:
Ja sam ga pola spalio u vatri,
ja sam također ispekao kruh na
žeravju,
ja sam ispekao meso i ja ga jedem,
a od preteklog ja ću načiniti jednu
gnusnost,
ja ću se klanjati pred komadom
drveta! “
 • 20 On se privrgnu pepelu,
njegovo ga prijevarno srce zavede:
on se neće vidjeti oslobođenim! “
Isto tako neće on reći:
” Nije li to prijevara, to
što ja imam u rukama? “
 • 21 Jakove, sjeti se ovoga,
Izraele: ti si moj sluga,
ja sam te načinio kao slugu
za sebe;
ti, Izraele, ti me nećeš
razočarati[299]:
 • 22 ja sam izbrisao kao jedan
oblak pobune tvoje,
kao jedan oblak, tvoje grijehove;
vrati mi se, jer ja sam te
otkupio.
 • 23 Nebesa, kličite,
jer GOSPOD je učinio,
zazvonite, dubine
zemaljske,
planine, rasprsnite se
od klicanja,
u isto vrijeme kad i šuma
i sva njena drveta,
jer GOSPOD je otkupio
Jakova
i u Izraelu ipokazao raskoš!


Kir, oruđe Gospodinovo uredi

 • 24 Ovako govori GOSPOD koji te
otkupio,
koji te odgajao od krila
materinskog:
To sam ja, GOSPOD, koji čini
sve;
ja sam razapeo nebesa, ja posve
sam,
ja sam prostro zemlju, tko mi je to
pomagao?
 • 25 Ja sam zatr'o znakove vračeva[300],
vračevi, ja ću ih rastepsti,
oborit ću nauznak mudrace i
njihovu znanost, izludit ću ih.
 • 26 Ja dajem punu važnost riječi
svojeg sluge,
učinit ću da uspije naum mojih
glasonoša:
ja kažem za Jeruzalem:
” Nek' bude nastanjen“,
za Judine gradove:
” Nek' se nanovo izgrade“,
ono što je uništeno, ja ću staviti
na vrijednost.
 • 27 Ja kažem pučini: ” Budi
pusta,
tvoje tijekove, ja ću ih
sasušiti! “
 • 28 Ja kažem o Kiru: ”To je moj
*pastir“;
sve što mi godi, on će učiniti da to
uspije,
govoreći za Jeruzalem:
” Nek' bude nanovo izgrađen “,
a za Templ: ”Budi nanovo
utemeljen!“


Nalog povjeren Kiru uredi

 • 45 1 Ovako govori GOSPOD
svojem *pomazaniku:
Kiru kojeg ja držim svojom desnom
rukom,
za poniziti narode pred njim,
za odriješiti pojaseve
kraljevima,
za odriješiti pred njim krila
na vratima,
da ne ostani vratnice
zatvorene:
 • 2 Ja osobno, pred tobom ja
ću ići,
zemlje neravne, ja ću ih po-
ravnati,
brončana vrata, ja ću ih po-
lomiti,
željezne zasune, ja ću ih
skršiti.
 • 3 Ja ću ti dati blago odloženo
u tminama,
bogatstva skrivena u
skrovištima:
tako ćeš ti znati da sam ja
GOSPOD,
onaj koji te zove tvojim imenom,
Bog Izraelov.
 • 4 To je zbog mog sluge
Jakova,
da, Izraela, mog izabranika,
da te ja zovem tvojim imenom,
ja sam te imenovao, a da me ti i ne
poznavaše.
 • 5 Ja sam taj koji sam GOSPOD,
nema drugog,
izuzev mene, nitko nije Bog!
Ja sam ti stavio potpasnik,
a da me ti nisi ni poznavao,
 • 6 da bi se priznalo, na istoku
sunca,
kao i na zapadu njegovom, da
izvan mene: ništavilo!
Ja sam taj koji sam GOSPOD,
nema ga drugog;
 • 7 ja sam stvorio svjetlost i ja sam
stvorio
tmine,
ja sam stvorio sreću i ja sam
stvorio nesreću:
to sam ja, GOSPOD, koji je sve to
načinio.
 • 8 Nebesa, odozgo prospite
kao rosu
i nek' oblaci učine da kiši
pravda,
nek' se zemlja otvori, nek' se
prospe spas,
nek' pravda klija u isto vrijeme
To sam ja, GOSPOD, koji je stvorio
tog čovjeka.
 • 9 Nesreća onome koji, vrčić među
vrčićima od gline,
progoni stvoritelja svog!
Ilovača da li će reći onome tko joj je
dao oblik:
” što radiš ti?“,
I djelo učinjeno po tebi hoće li reći:
” Nema ruku! “?
 • 10 Nesreća onome tko kaže jednom
ocu:
”što si ti porodio? “,
I jednoj ženi:
”što si ti donijela na svijet? “
 • 11 Ovako govori GOSPOD,
onaj koji je stvorio Izrael i koji je
njemu *Svetac:
Zahtijevajte dakle od mene stvari za
učiniti
u prilog mojim sinovima!
U prilog ostvarenog djela mojih ruku,
hoćete li mi dati zapovijedi?
 • 12 Ja sam taj koji je stvorio zemlju i
koji je, na njoj, stvorio čovjeka
i ja ću poravnati sve putove njegove.
On je taj koji će ponovo podići grad
moj;
i otpustiti moje izgnanike,
bez cijene i plaćanja,
bez nagrade,
reče GOSPOD, sve-
mogući[301]
Samo je Bog predskazao ono što će se zbiti uredi

 • 14 Ovako govori GOSPOD:
Rukotvorina Egipta,
trgovina Nubije
i ljudi Sevae[302], ljudi
visokog stasa,
prijeći će kod tebe i bit
će za tebe,
otići će poslije tebe, proći
će vezani u lance.
Oni će se klanjati pred tobom
i uputit će ti ovu molitvu:
” To je samo kod tebe
da je Bog
i nema ga drugog;
bogovi: ništavilo!
 • 15 Ali za sigurno, ti si jedan Bog
koji se drži skriven,
Bog Izraelov, onaj koji
spašava!
 • 16 Evo ih svih zajedno
posramljenih, pokrivenih ljagama,
da, pod ljagama oni
odlaze,
tvorci kipova;
 • 17 Izrael je spašen po GOSPODU
i taj je spas vječit;
vi, vi ćete biti bez srama i
ljage,
vječito, za uvijek.“
 • 18 Međutim ovako govori
GOSPOD,
stvoritelj nebesa,
on, Bog
koji je stvorio i načinio zemlju,
koji ju je učvrstio,
koji ju nije stvorio praznom,
već ju stvorio da se nastani:
To sam ja GOSPOD, nema drugoga.
 • 19 Ja nisam govorio kriomice,
u jednom mračnom kutu zemlje,
ja nisam rekao potomstvu
Jakovljevom:
”Tražite me u praznini!“
To sam ja GOSPOD: ja govorim što
je točno,
ja najavljujem ono što je pravo!
 • 20 Sakupite se i dođite,
priđite zajedno,
preživjeli iz naroda:
Oni ne znaju ništa, oni koji
nose visoko
svoje idole od drveta,
i upućujući svoju molitvu jednom
bogu
kojeg ne poznaju.
 • 21 Objavite vaše najave! Iznesite ih
unaprijed!
Održite zajedničko savjetovanje!
Tko je to dao čuti iz prošlosti,
i od prije dugo vremena to bijaše
najavio?
Nisam li to ja, GOSPOD,
i nitko drugi nije bog, izvan mene;
jedan bog pravedan i koji spašava
ne postoji, izuzev mene!
 • 22 Okrenite se prema meni i budite
spašeni,
jer to sam ja koji sam Bog,
nema ga drugog.
 • 23 Sobom samim, ja sam načinio
prisegu
pravedno,
jedna neporeciva riječ-:
”Preda mnom svako će se koljeno
savit
i svaki će jezik prisegnuti[303]:
 • 24 To je samo u GOSPODU, reći će
ona o meni,
što su njegova djela od pravde i
moći! “
Oni će doći k njemu[304] i bit će
postiđeni
svi oni koji se bijahu razjarili protiv
njega.
 • 25 Milošću GOSPODOVOM svo
potomstvo Izraelovo dobit će pravdu
i radovat će se.


Bogovi koje se nosi, Bog koji nosi vas uredi

 • 46 1 Bel se povio, evo Nebo koji
se sagnu[305]:
njihovi su likovi povjereni
životinjama, zvijerima!
To što vi nosite visoko,
evo ga natovarenog,
tovar za jahaće životinje
izmorene,
 • 2 koje se povijaju i krive u
isto vrijeme;
svojem tovaru one ne mogu
osigurati slobodu,
i one same odlaze u
robstvo.
 • 3 Slušajte me, kućo Jakovljeva,
sav Ostatak kuće Izraelove,
vi koji, od krila metrinog,
bijaste uzeti na teret
i nošeni visoko[306] od utrobe
materinske.
 • 4 Sve do vaše starosti, ja ću ostati
takav,
sve do vaših bijelih kosa,
ja sam taj koji će podnositi,
ja sam taj koji je pritekao,
ja sam taj koji će nositi,
ja sam taj koji će podnijeti i koji će
osloboditi.
 • 5 Kome vi mene prispodobljujete,
i činite me istovjetnim?
S kim vi mene to uspoređujete da
budemo slični?
 • 6 Neki rasipaju zlato iz svojih
kesa,
važu srebro na klatnu[307],
zadužujući jednog kalupara da
napravi im jednog boga,
i oni se povijaju i oni se
klanjaju!
 • 7 To su oni koji ga nose na
plećima, koji ga podnose,
koji mu daju odmora, umjesto
da on bude taj!
On ostaje nepokretan: sa svojeg
mjesta on se ne odmiče.
Kad jedan čovjek zavapi prema
njemu, on mu ne odgovara,
iz njegove nevolje on ga
ne spašava.
 • 8 Sjetite se toga, za ojačati
svoj žar[308], o pobunjeni, vratite se
odozgo na dno svojeg srca,
 • 9 sjetite se prvih događaja,
onih davnašnjih:
Da, ja sam taj koji jest Bog,
nema ga drugog,
BOGA, ima samo ništavilo
u usporedbi sa mnom.
 • 10 Od početka ja najavljujem slijed,
od prošlosti, ono što još nije
izvršeno.
Ja kažem: ” Moj će nacrt
istrajati,
i sve što mi se sviđa, ja ću to
izvršiti.“
 • 11 Ja pozivam s istoka jednu pticu
grabežljivicu[309],
iz jedne daleke zemlje, čovjeka
s nacrtom koi ja zahtijevam,
koji sam ja uobličio i kojeg ću
izvesti,
kojeg sam smislio i kojeg ću
izvršiti.
 • 12 Slušajte me, srca
neukrotiva,
vi koji ostajete daleko od
pravde:
 • 13 moju pravdu, ja je činim bliskom,
ona nije udaljena
i moj spas neće biti
kasan;
ja ću dati u *Sionu spas,
Izraelu dat ću svoju uzvišenost.


Blisko razorenje Babilonije uredi

 • 47 1 Padaj vrlo nisko, sruši se
u prašinu,
djevice, kćeri Babilonije,
stropoštaj se na zemlju, lišena
prijestolja,
kćeri Kaldejaca[310],
jer nikad ti više nećeš dobiti
da te se nazove
”tankoćutna i Sladostrasnica“.
 • 2 Uzmi mlin,
samelji brašno,
otkrij pletenice svoje,
posuvrati svoju haljinu,
otkrij svoja bedra,
prijeđi rijeke:
 • 3 nek' bude otkrivena tvoja nagost,
nek bude viđeno to što ti izlažeš
podsmijehu!
Osveta, ja ću ju uzeti,
i neću se poslužiti čovjekom:
 • 4 Onaj koji nas iskupljuje, njegovo
ime je GOSPOD,
svemogući[311],
*Svetac Izraelov.
 • 5 Sruši se ne rekavši ni jednu riječ,
uđi u tmine,
kćeri Kaldejaca,
jer nikad ti više nećeš dobiti
da te se nazove
”Gospodarica kraljevstava“.
 • 6 Ja sam bio gnjevan protiv svog
naroda:
ja sam obeščastio svoj posjed[312],
izručio sam ih bio u tvoje ruke;
ali, ti im nisi pokazala nikakve
milosti,
na starca si stavila svoj *jaram
da ga prekomjerno tišti!
 • 7 Ti govoriše: ” Ja ću zauvijek
biti, vječita gospodarica! “
Ti nisi razmišljala u svom srcu o
smjeru događaja,
ni mislila o njihovom slijedu.
 • 8 Ali sada, slušaj ovo,
pohotljivice,
stolujuća s uvjerenjem,
ti koja sebi u *srcu govoriše:
”Ja sam ta koja vrijedi,
a ostalo, ništavilo je!
Ne, ja neću nikad ostati
udovica,
ja neću znati za gubitak svoje
djece. “
 • 9 Bogovi koji čine par doći će ti, u
samo jedan dan:
gubitak tvoje djece, obudovjelost
također
- potpunost- !
stići će na tebe,
iako se tvoji mađijski recepti
nagomilavaju i što ti
preobiluješ
svojim čarolijama, prekomjerno{{Refl|313}.
 • 10 Ti si vukla korist iz svoje pakosti,
ti si govorila:
” Nitko me ne vidi.“
To je tvoja ”mudrost“ i to je tvoja
”znanost“, to su one
koje su te obmanule.
A ti, u svom srcu, ti govo-
riše :
”Ja sam ta koja vrijedi,
a ostatak je ništavost! “
 • 11 Evo će na tebe stići jedna
nesreća:
nećeš ju moći odvratiti,
evo ća na tebe pasti
užas:
ti se nećeš moći zaštititi;
da, na tebe će doći iznenada
jedno pustošenje o kojem ti
nemaš pojma.
 • 12 Stražari u sred svojih
čarolija,
na hrpi mađijskih recepata
s kojima si se umarala
od svoje mladosti:
možda ćeš otud moći
izvući korist,
i može biti poplašiti!
 • 13 Ti si uznemirena gomilom
savjetnika:
nek' se dakle predstave,
i nek' te spase, oni koji
razvrstavaju nebesa,
čitaju u zvijezdama
i spoznaju u svakom
mladom mjesecu
ono što se treba zbiti!
 • 14 Evo da će oni biti kao
od slame,
jedna će ih vatra spržiti,
oni se neće moći sačuvati
od ruke plamena:
neće to više biti žeravica za
ogrijati se,
plamen za sjesti ispred njega!
 • 15 Tako su oni za tebe, oni
za koje si se ti umarala,
koji te iskorištavaju od tvoje
mladosti:
svaki je od njih jedna lutalica,
nitko nije za tebe spasitelj!


Poziv, prijekor, obećanje za Izrael uredi

 • 48 1 Slušajte ovo, kućo
Jakovljeva[314],
vi koji sebe zovete imenom
Izraelovim,
vi koji ste potekli iz izvora
Judinog,
vi koji ste prisegli imenogm
GOSPODOVIM
i udvostručili svoje pozive
Bogu Izraelovu,
ali bez iskrenosti i pravednosti:
 • 2- oni se ipak zovu:
”Oni iz Svetog Grada! “,
Oni - zahtijevaju podršku
Boga Izraelovog
čije je ime: GOSPOD,
svemogući[315] -
 • 3 Prvi događaji, od prije dugo
vremena ja sam ih najavio,
oni su izišli iz mojih usta,
ja sam ih dao čuti:
iznenadno ja sam učinio i oni su se
zbili.
 • 4 kako ja znam da si ti
okorio,
da je tvoja šija jedna željezna
tetiva
i da je tvoje čelo od bronce,
 • 5 Ja sam ti najavio događaje prije
dugo vremena,
prije nego su se zbili; ja sam
ti dao njih saznati,
da bi izbjegao reći:
”To je moj kipić koji je ovdje
na djelu,
to je moj idol, moj kip, koji
je dao ove zapovijedi.“
 • 6 Vi ste čuli predskazanje:
gledajte izvršenje.
Nećete li ih vi najaviti u
svoje vrijeme?
Sada ja ću priopćiti
novosti
stavljene u pričuvu, koje ti
nisi poznavao.
 • 7 Oni su sada stvoreni, a ne prije
dugo vremena,
u početku ovog dana, a ti ih nikad
nisi čuo,
da bi izbjegao reći: ” Očevidno!
Ja ih poznajem!“
 • 8 Sigurno! ti nisi čuo;
sigurno! Ti nisi imao saznanja;
sigurno! Tvoje uho nije dugo
vremena bilo prije otvoreno,
jer ja znam da si ti izdao, opet
izdao,
i da te se zove ”Pobunjen krila
majčina!“
 • 9 To je iz obzira spram mog imena
što ja ublažavam svoj gnjev,
iz obzira na zahvalnicu koja mi
pripada što prema tebi se
suzdržavam,
da se ne bih oduzimao.
 • 10 Evo sam te pročistio - ne
u pretopljenom srebru-
ja sam te pročistio u peći poniženja.
 • 11 To sam iz obzira prema sebi, iz
obzira prema sebi sam postupio,
kako, u stvari, moje ime[316] bi moje
ime bilo osramoćeno?
Moja slava, nju neću dati drugom?
 • 12 Slušaj me, Jakove,
Izraele, ti kojeg ja zovem,
ja sam baš takav: ja sam onaj
prvi,
ja sam također posljednji.
 • 13 Da, to je moja ruka koja je
utemeljila zemlju,
moja desnica koja je rastegnula
nebesa;
ja sam ih pozvao, odjednom su se
predstavili.
 • 14 Skupite se svi i slušajte!
Tko, među inima, je najavio
ove događaje:
onaj što ga GOSPOD voli[317]
izvršit će njegovo zadovoljstvo
protiv Babilonije i njegove pasmine,
Kaldejaca?
 • 15 To sam ja, to sam ja koji je
govorio;da, ja sam pozvao njega,
ja sam ga doveo i njegovo će se
poduzeće ispuniti!
 • 16 Priđite se k meni, slušajte, ovo:
ja nisam nikad, od početka, govorio u
skrovištu;
od doba kad se ovo zbilo,
ja sam tu:
konačno to je dakle Gospod BOG
poslao mi svoj Duh.
 • 17 Ovako govori GOSPOD koji te
otkupio, *Svetac Izraelov:
To sam ja, GOSPOD, tvoj
Bog,
koji te poučava da otud izvučeš
korist,
koji te stavlja na put kojim
putuješ.
 • 18 Ah! h da si posvetio pažnju mojim
zapovjedima,
tvoj bi mir bio kao jedna
rijeka,
a tvoja pravda kao valovi
morski;
 • 19 tvojeg bi potomstva bilo kao
pijeska,
njihovi izdanci kao
šljunak:
nikad njegovo ime ne bi bilo,
ispred mene,
ni isključeno, ni iskorijenjeno.
 • 20 iziđite iz Babilona! Bježite od
Kaldejaca!
Jednim zvonkim glasom najavite,
dajte to čuti, razglašujte do na kraj
svijeta,
recite: ” GOSPOD je iskupio svog
slugu Jakova[318]!“
 • 21 Oni nisu žeđali na zemlji
sasušenoj kamo ih je on odveo.
Za njih, iz stijene vode
su šiknule,
da, on je rascijepio stijenu i vode
su potekle!
 • 22 Ali, nigdje mira, rekao je
GOSPOD, za zle.


Sluga GOSPODOV, svjetlost naroda uredi

 • 49 1 Slušajte me, otoci[319],
budite pažljivi, varoši u daljini:
GOSPOD me pozvao iz krila materinog,
iz trbuha moje majke,
on je ponavljao moje ime.
 • 2 On je uredio moja usta kao
jedan mač šiljati,
u sjeni svoje ruke on me
skrio;
on me uredio kao jednu strijelu
počeličenu,
u svom tobolcu on me držao
skrivenog.
 • 3 On mi je rekao: ” Moj sluga,
to si ti,
Izrael, putem kojeg ja iskazujem
svoju raskoš.“
 • 4 Ali ja kažem: ” To je ni zašto što
sam se ja zamarao, to je uprazno, u
vjetar, što sam ja iscrpljivao svoju
snagu! “
U stvari, moje me pravo čekalo u
GOSPODA,
moja naknada, kod mog Boga.
 • 5 A sada, u stvari, GOSPOD je
govorio,
on koji me stvorio od krila
materinog da budem njegov
sluga.
da dovedem Jakova k njemu,
da Izrael za njega bude sakupljen:
od tada ja imam težinu u očima
GOSPODOVIM,
a moja snaga, to je moj
Bog.
 • 6 On mi je rekao : ” To je premalo
da ti za mene budeš jedan
sluga
uzdižući plemena Jakovljeva,
i vraćajući sačuvane
Izraelove;
ja sam ti namijenio da budeš svjetlost
narodima,
da bi moj spas bio nazočan
sve do na kraj svijeta.“


Oslobađanje izgnanika uredi

 • 7 Ovako govori GOSPOD,
Iskupitelj i *Svetac Izraelov,
onome koji je prezren
i kojeg svijet gleda kao
jedno biće prezreno[320],
robu silnika:
Kraljevi će vidjeti i dići se,
prinčevi također, i poklonit će
se oni,
iz obzira spram GOSPODU,
koji je vjeran,
za Sveca Izraelova koji te
izabrao.
 • 8 Ovako govori GOSPOD:
U vrijeme milosti, ja
sam ti odgovorio,
u dan spasa, ja sam ti u
pomoć došao;
ja sam te stavio u pričuvu
i namijenio da budeš *savez
mnoštva,
podižući zemlju,
i naslijediš opustošeno
naslijeđe,
 • 9 govoreći[321]. zatvorenicima:
”Iziđite!“,
Onima koji su u tminama :
”Pokažite se!“
Uzduž puteva oni će imati
svoju ispašu,
na svim ogoljelim padinama, svoja
ispasišta.
 • 10 Oni neće oćutjeti ni gladi
ni žeđi, nikad ih neće klati,
ni vrelina pijeska, ni ona
od sunca;
jer, onaj koji je pun nježnosti
za njih vodit će ih,
i prema vode zastorima odvest će ih
osvježiti se.
 • 11 Iz svih planina napravit ću jedan
put sebi,
a ceste će biti za mene povišene.
 • 12 Evo ih: iz daleka stižu
oni,
jedni sa sjevera i sa zapada,
drugi, iz zemlje Asuana[322].
 • 13 Nebesa, kličite,
zemljo raduj se,
planine, rasprsnite se od
klicanja,
jer GOSPOD je okrjepio svoj
narod,
i svojim poniženima pokazao svoju
blagost.


Jeruzalem nanovo izgrađen i napučen uredi

 • 14 *Sion govoriše: ” GOSPOD me je
napustio,
moj me Gospodin zaboravio!“
 • 15 žena je li svoje dojenče
zaboravila,
je li ona zaboravila pokazati
blagost djetetu svojeg tijela?
čak i da je ona to zaboravila,
ja, ja te ne bih zaboravio!
 • 16 Evo sam te na svojim pestima
zarezao,
da tvoji bedemi stalno u mom vidu
budu.
 • 17 Oni dotrčaše, tvoji graditelji[323],
a tvoji rušitelji, tvoji opustošitelji
daleko od tebe oni odoše.
 • 18 Prođi svojim pogledom uokolo i
vidi:
svi, oni se skupljaju, oni dolaze
k tebi.
Po životu mojem, proročanstvo
GOSPODOVO, da, ti ćeš ih sve
odjenuti kao jedan ures,
kao jedna zaručnica, ti ćeš od njih
sebi pojas načiniti.
 • 19 Da, pustošenje, uništenje,
zemlja razaranja što si ti, da od sada
ti ćeš biti pretijesan za stanovnika,
dok će odmagliti oni koji te
proždiraše.
 • 20 Iz nova, oni će na tvoje
uši reći,
sinovi čiji si ti gubitak
ćutio:
” Prostor je pretijesan za
mene.
Mjesta za mene! Stisni se,
da ja mogu stanovati.“
 • 21 Ti ćeš tada reći u svom
*srcu:
” Ovi ovdje, tko mi ih je
porodio?
Ja, ja bijah lišen djece,
neplodan, u izgnanstvu,
isključen;
ovi ovdje, tko ih je podigao?
Evo sam ostala sama,
ovi ovdje, gdje oni dakle bijahu?“
 • 22 Ovako govori Gospodin BOG:
Evo ja ću podići ruku svoju
prema narodima,
ja ću razviti svoj barjak
prema pukovima:
oni će donijeti sinove tvoje
u naručjima svojim,
a tvoje će kćeri biti uzdignute
na njihova pleća.
 • 23 Kraljevi će biti skrbnici tvoji,
a njihove princeze, tvoje
hraniteljice.
Licem prema zemlji oni će se
pokloniti pred tobom,
oni će lizati prašinu s tvojih
stopala.
Tad ti ćeš znati da sam ja
GOSPOD;
oni koji se uzdaju u mene nikakvog
neće imati stida.
 • 24 Hoće li od junaka plijen biti
preotet?
Zatvorenik silnikov[324] hoće li
oslobođen biti?
 • 25 Da, ovako govori GOSPOD:
Sigurno! Zapljena junakova
bit će preoteta,
a plijen silnikov bit će oslo-
bođen!
Tvoj grditelj, ja sam taj koji će
njega izgrditi;
tvoji sinovi, ja sam taj koji će njih
spasiti.
 • 26 Ja ću tvojim tlačiteljima njihovo
vlastito meso dati jesti,
oni će se svojom krvlju
opijati
kao vinom koje iz tijeska curi;
i sva tjelesna bića
znat će da
onaj koji te spasio, to sam ja,
GOSPOD,
da onaj koji te otkupio, to je
neukrotivi Jakovljev[325]!


Bog ima sredstava da spasi svoj narod uredi

 • 50 1 Ovako govori GOSPOD:
Gdje je dakle pismo razvoda
kojim sam ja otpustio vašu majku[326]?
Ili bar, tko je onaj od mojih
vjerovnika
kome bih vas ja prodao?
Evo: to je zbog vaših
nastranosti
da vi bijaste prodani,
to je zbog vaših pobuna
da vaša majka bi otpuštena.
 • 2 Kako! Ja sam došao, a
nitko,
ja sam zvao, a nitko nije
odgovorio?
Da li će moja ruka biti
kratka, prekratka za osloboditi[327]?
Zar ja ne raspolažem nikakvom
snagom za osloboditi?
Evo ja svojom prijetnjom
pustošim more,
ja pretvaram u pustinju njegove
tijekove;
u nedostatku vode, njegove će ribe
okužiti i uginuti od žeđi.
 • 3 Ja ogrćem nebesa crnilom
i stavljama im, kao pokrivač,
jednu *kostrijet.


Gospodov učenik i progonjeni uredi

 • 4 GOSPOD mi je dao
jedan jezik učenikov:
da ja znam olakšati
oslabljenog,
on daje da se pojavi riječ.
Jutro iza jutra,
on mi pripravlja uši,
da slušam, kao
učenici;
 • 5 Gospodin BOG mi je otvorio
uho.
A ja, ja se nisam
usprotivio,
ja se nisam,
izmaknuo.
 • 6 izložio sam leđa onima koji me
tukoše,
moje obraze, onima koji mi čupa-
ju bradu;
nisam skrio svoje lice
pred uvredama i pljuvanjima.
 • 7 GOSPOD mi to dolazi
u pomoć:
od tada ja ne postupam pred
uvredama,
od tada sam skrutio lice
kao kremen[328],
ja znam da neću oćutjeti
stida.
 • 8 Blizu je onaj koji me
opravdava!
Tko me hoće grditi?
Istupimo zajedno!
Tko će biti mojim protivnikom u
suđenju?
Nek mi pristupi!
 • 9 Da, Gospodin BOG mi dolazi
u pomoć:
tko će me dakle uvjeriti
u krivicu?
Da, svi ovi ovdje kao jedna
mantija pohabat će se,
moljac će ih pojesti.
 • 10 Ima li između vas netko
tko se boji GOSPODA?
Koji sluša glas njegovog
sluge,
i koji je hodio u tminama
ne našavši nakakve svjetlosti?
Nek' se pouzda u *ime
GOSPODOVO,
nek' se osloni na svog Boga!
 • 11 Glede svih vas, koji
potpaljujete jednu vatru,
koji pravite krug od
zubalja,
idite u plamsanju
svoje vatre,
u sred zubalja koje ste
podjarili.
To je mojom rukom što
vam se zbiva:
u iznemoglosti vi ćete
lijegati[329].


Jedno okrjepljenje za Sion uredi

 • 51 1 Slušajte me, vi koji ste u
potrazi za pravdom,
vi koji tražite GOSPODA:
Pogledajte stijenu iz koje ste bili
isklesani,
i dno jaruge iz koje ste izvučeni;
 • 2 pogledajte Abrahama, svojeg oca[330],
i Saru koja vas je donijela na
svijet;
on bijaše sam, u stvari, kad sam
ja njega pozvao,
no ja sam ga blagoslovio, ja sam ga
umnožio!
 • 3 Da, GOSPOD okrjepljuje
*Sion,
on okrjepljuje sva
pustošenja;
on čini pustinju jednakom
jednom Edenu,
a njegovu stepu jednakom Vrtu
GOSPODOVOM;
tu će se naći ushit
i veselje,
čin milosti i zvuk
glazbe.
 • 4 Posvetite mi svoju pažnju,
vi, moj narode,
vi, moja Varoši, prignite uho
prema meni:
jer od mene će doći zakon,
i moj sud, svjetlost
narodima,
ja ću ju pokrenuti!
 • 5 Bliska je ona, moja pravda; on
izlazi, moj spas,
a moje će ruke suditi
narodima;
otoci[331] će se pouzdati
u mene
i čekat će moju
ruku.
 • 6 Podignite vaše oči prema nebesima,
potom pogledajte dolje, prema
zemlji:
da, nebesa se kao jedan dim
raspršuju,
zemlja se kao jedna mantija
izlizuje,
a njihovi stanovnici pomrijet će
kao insekti.
Ali, moj spas bit će
za uvijek,
a moja pravda nikad neće biti
oborena.
 • 7 Slušajte me, vi koji poznajete
pravdu,
narode onih koji imaju moj
 • Zakon u srcu:
ne bojte se ljudske
podmuklosti,
i ne budite njihovim
zlobama oboreni,
 • 8 jer moljac neće njih pojesti
kao jednu mantiju,
moljac će ih pojesti kao
da su od lana.
Ali, moja pravda bit će
za uvijek,
i moj spas, iz pokoljenja u
pokoljenje.


Poziv Bogu koji oslobađa uredi

 • 9 Iskrsni, iskrsni, ogrni se
silom,
ruko GOSPODOVA,
iskrsni, kao u dane prošlih
vremena,
pokoljenja nekadašnjih.
Nisi li ti taj koji je isjekao
u komade Burovitog,
probio Zmaja[332]?
 • 10 Nisi li ti taj koji je opustošio
More,
vode *Ponora ogromnog,
koji je od mora načinio
jedan put,
da prođu njime otkupljeni?
 • 11 Oslobođeni GOSPODOVI
vratit će se,
oni će ući u *Sion u kli-
canjima,
radost nekadašnje ovjančava
im njihovu glavu.
Zanos i Veselje
procvjetat će,
Nevolja i Jadanje
su pobjegle.
 • 12 To sam ja, koji vas je
okrijepio.
Tko si ti da se bojiš
smrtnog čovjeka,
sina Adamovog[333] koji je
uračunan kao jedna travka,
 • 13 da zaboraviš GOSPODA
koji te stvorio,
koji je razapeo nebesa i utemeljio
zemlju,
da drhtiš neprekidno tijekom
cijelog dana,
pred gnjevom tlačitelja,
kao da bijaše dosta postojan
za uništiti?
Ali, gdje je srdžba
tlačiteljeva?
 • 14 Brzo, evo ga slobodnog koji bijaše
klonuo:
on neće umrijeti, on nije
za jamu[334],
i kruh mu nikad neće
uzmanjkati!
 • 15 To sam ja koji sam GOSPOD,
tvoj Bog.
Koji pokreće more tako da valovi
grme
i čije je ime: GOSPOD,
svemogući[335].
 • 16 Ja sam svoju riječ u tvoja
usta stavio,
u sjeni te svoje ruke
sklonio
razdjeljujući nebesa, uteme-
ljujući zemlju
i govoreći *Sionu: ” Moj
narod, to si ti!“


Gospodin će ponovo podići Jeruzalem uredi

 • 17 Pridigni se, pridigni se, ustani,
Jeruzaleme,
ti koji si pio iz ruke
GOSPODU,
kaleža njegove jarosti;
kupu kaleža vrtoglavice
to si popio, ti si ju ispraznio.
 • 18 Od svih sinova koje je ona
porodila,
nema ni jednog koji ga je
vodio za ruku!
 • 19 Dvoje koji idu u paru došli
su te privoljeti:
- koje će ti goditi -
Gubitak i Klonulost, Glad i
Mač:
koje će te okrijepiti?
 • 20 Tvoji su sinovi popadali,
ležeći na svakom uglu ulice,
kao antilope ulovljene u zamku,
ukroćeni gnjevom
GOSPODOVIM,
prijetnjom tvojeg Boga.
 • 21 Od sada, slušaj dakle ovo,
ponižena,
opijena, ali ne od vina:
 • 22 Ovako govori Gospodar,
GOSPOD, tvoj Bog, koji u prijepirci
staje uz svoj narod:
Evo sam ja iz tvoje ruke uzeo
kalež vrtoglavice
od sada ti ga nećeš više
piti.
 • 23 Stavit ću ga u ruke tvojim
mučiteljima,
onima koji ti govoriše, tebi:
” Padni ničice da bismo mi
prošli“;
tada, ti si stavio svoje pleće
kao tle,
kao ulicu za prolaznike.Gospodin će se vratiti u Sion uredi

 • 52 1 Digni se, digni se, odjeni se
snagom, o *Sione,
odjeni svoju odjeću slave,
Jeruzaleme, grade *svetosti[336],
jer od sada, neobrezani,
*nečisti,
neće više dobiti povratka
k tebi.
 • 2 Napolje iz prašine,
okupaj se, ustani,
ti, zarobljenice, Jeruzaleme,
strgaj sveze sa svog vrata,
ti zarobljenice, kćeri Siona[337].
 • 3 Da, ovako govori GOSPOD:
Vi ste besplatno prodani,
bez novca ćete vi biti
i otkupljeni!
 • 4 Da, ovako govori Gospodin
BOG:
U početku, u Egipat je moj puk sišao
da se u njem skloni;
na kraju, Asur ga je podvrgnuo
otimačini[338];
 • 5 a sada, ovdje, što ja to žanjem?
- Proročanstvo GOSPODOVO -
jer moj puk je besplatno bio
otet,
njegovi mučitelji urlaju
- proročanstvo GOSPODOVO-
i to bez prekida, dužinom dana,
moje je *ime izvregnuto ruglu!
 • 6 Od sada će moj puk saznati
koje je moje ime;
od sada, u ovaj dan, on će znati
da sam ja onaj isti
koji potvrđuje: ” Evo me! “
 • 7 Kako su oni dobrodošli,
na vrhove planina,
koraci glasonoše
koji nam daje objavu o miru,
koji donosi jednu poruku dobrote,
koji nam daje slušati o
spasenju,
koji kaže Sionu: ” Tvoj Boga
vlada! “
 • 8 Glasovi tvojih uhoda!
Oni podižu svoje glasove,
zajedno oni kliču,
jer, oči u oči, oni
vide
GOSPODA u času kad stiže
na Sion.
 • 9 Prasnite, kliknite svi
zajedno,
opustošenja Jeruzalema,
jer GOSPOD okrjepljuje svoj
narod,
on otkupljuje Jeruzalem.
 • 10 GOSPOD iznosi, pred
pogledom svih narod
ruku[339] rasprostirući svoju
*svetost, a svi krajevi zemlje
vidjet će
spasenje našeg Boga.
 • 11 Pođite, pođite, iziđite odavde;
nečisti ne dodirujte tu;
iziđite iz sred Babilonije,
očistite se,
vi koji nosite predmete
vjerovanja[340] GOSPODOVOG.
 • 12 To nije u stvari u
žurbi
što vi izlazite,
ni u panici
da vi idete;
jer onaj koji bude išao
ispred vas,
to će biti GOSPOD,
i važa zalaznica,
to će biti Bog Izraelov.


Sluga Gospodinov pati i pobjeđuje uredi

 • 13 Evo da će moj sluga
pobijediti on će biti na
visokom mjestu, uzdignut, oduševljen
beskrajno.
 • 14 kako god mnošto bi užasnuto
zbog njega
- toliko da, na toj točki
uništenja, njegov lik ne bijaše
više onaj ljudski,
a njegov izgled ne bijaše više
onaj sina Adamovog[341]. -
 • 15 isto glede njega mnoštvo će biti
opčarano[342],
kraljevi će ostati zatvorenih
usta,
jer oni vide ono šo bijaše
ispričano,
i oni promatraju ono što ne bijahu
razumjeli govoriti.
 • 53 1 Tko je dakle povjerovao u
ono što smo čuli govoriti? Ruka[343].
GOSPODOVA, u milost kome bijaše
otkrivena?
 • 2 Pred Njim[344], onaj je životario
kao kakav izdanak,
kao jedan korijen
potekao iz jedne bezvodne
zemlje;
ne imaše ni izgleda, ni pojave kakvu
smo mi zapažali,
ni pojave kakvu smo mi tražili.
 • 3 On bijaše prezren, ostavljen po
strani od ljudi,
čovjek boli, srodnik patnje,
kao onaj pred kojim se skriva lice
svoje;
da, prezeren, mi ga ne cijenismo
nikako.
 • 4 U stvari, to su naše opatnje koje je
on podnosio,
a mi, mi ga ocijenismo ganutim,
udarenim od boga i poniženim.
 • 5 Ali on, on bijaše obeščašćen[345]. zbog
naših pobuna,
zgažen zabog naših nastranosti:
kazna, zalog mira za
nas, bijaše na njemu
i u njegovim ranama se nalaziše
naše ozdravljenje.
 • 6 Mi svi, kao sitna stoka,
mi bijasmo lutalice,
mi se upravljasmo svaki
k svojem putu,
a GOSPOD dade na njega pasti
nastranost nas svih.
 • 7 Zlostavljan, on se ponizi;
on ne otvara svojih usta,
kao jedno janje odvučeno
na klaonicu,
kao ovčica pred onima koji ju
strižu:
ona je nijema; on ne otvara
usta.
 • 8 Pod prinudom, pod sudom,
on bijaše otet, ljudi njegovog
pokoljenja, tko se njima
bavi?
Da, on bijaše skinut sa
zemlje živućih,
zbog pobune svojeg naroda[346],
na njega pade udarac.
 • 9 Kod zlih grobnica je njegova
stavljena,
kod bogatih njegov grob[347],
iako nije nasilja počinio
i ne imade u ustima
svojim prijevare.
 • 10 Ali, GOSPOD, da, smrvljen
patnjom, tebi da;
udostoji učiniti od svoje osobe
jednu žrtvu pokore,
da vidi jedno potomstvo,
da produži svoje dane
i da dobra volja GOS-
PODA njegovom rukom postigne
cilj[348].
 • 11 Plativši svojom osobom,
on će vidjeti jedno potomstvo,
on će navršiti svoje dane[349];
tek što je saznao, on će podijeliti
pravdu,
on, moj Sluga, u korist
mnoštva,
iz razloga da on sam njihove
nastranosti podnese.
 • 12 Od tada ja ću njemu baštinu
njegovu skrojiti u mnoštvima,
a s mirijadama on će sastaviti svoju
baštinu u plijenu,
jer je na smrt ogulio sebe samog
i što se grješnicima pustio popisati,
pošto je nosio, on, grijehe mnoštva
i što, za grješnike, on je sebe
umiješao.


Jeruzalem, supruga Gospodinova uredi

 • 54 1 Kliči, ti, neplodna, koja nis
više rađala, prsni od usklikivanja i
zatreperi, ti koja više na svijet ne
donosiš;
jer evo ih u mnoštvu, sinova
ožalošćene,
brojnijih no sinovi
udane, reče GOSPOD.
 • 2 proširi prostor svojeg šatora,
šatorska krila tvojih boravišta
nek' se olabave!
Ne jedi ništa! Produži svoje konope
a tvoji kolčići, učini da drže,
 • 3 jer desno i lijevo ti ćeš se
rasprostraniti:
tvoje će potomstvo baštiniti
narode
koji će napučiti opustjele
gradove.
 • 4 Ne boj se, jer ti nećeš više
okusiti srama,
ne ćuti se više osramoćenim, jer ti
nećeš više postidjeti se,
zaboravit ćeš stid svojeg
mladenaštva,
poruge svoje obudovjelosti[350], ti
je se nećeš sjećati više.
 • 5 Jer onaj koji te stvorio, on je tvoj
suprug:
GOSPOD, sve-mogući[351],
to je njegovo ime;
*Svetac Izraelov, on je taj koji je
tebe iskupio,
on se zove Bog cijele
zemlje.
 • 6 Jer, kao jednoj napuštenoj
ženi, a
kojoj je duh satrven,
GOSPOD te je pozvao:
” žena godina mladosti,
bijaše li istinski ona odbačena?“
rekao je tvoj Bog.
 • 7 Jedan kratak čas, ja sam te
bio napustio,
ali bez prekida, s nježnošću,
ja ću te prikupljati.
 • 8 U jednom provali
uzrujanosti, ja bijah sakrio
svoje lice, jedan tren, daleko od
tebe,
ali s jednim prijateljstvom
beskrajnim
ja ti izražavam svoju nježnost,
reče onaj koji te iskupio,
GOSPOD.
 • 9 To je za mene kao vode
Noine[352]:
glede njih, ja prisegoh da se
one neće više razulariti,
te vode Noine, sve do
na zemlju;
isto, ja prisegoh da se neću više
uzrujavati
protiv tebe i da te neću više
ugrožavati.
 • 10 Kad bi planine bile odskočile
u stranu
i brijezi se bili
uzdrmali,
moje prijateljstvo nikad
daleko od tebe se neće
odstraniti
i moj *savez mira
nikad neće biti nesiguran,
kaže onaj koji ti izriče svoju
nježnost, GOSPOD.
 • 11 Poniženoj, usteturanoj, lišenoj
okrjepe,
evo ja ću naličiti
kolobar[353].
uokolo tvojih kamenova,
za ću te utemeljiti na safirima,
 • 12 i tvoja kruništa od rubina,
tvoja vrata ob svjetlucavog
kamenja
i sav tvoj obrub od kamenovaa
ukrasnih.
 • 13 Svi tvoji sinovi bit će sljedbenici
GOSPODOVI,
a otmjen bit će mir sinova
tvojih.
 • 14 U pravdi bit ćeš ti
učvršćena,
daleko od tebe otimačina: ti se više
nećeš imati čega plašiti;
daleko od tebe užas: on ti se više
približiti neće.
 • 15 Spletkari se, jedna se urota
priprema? To ne dolazi od
mene!
Tko spletkari protiv tebe,
pred tebe će se stropoštati.
 • 16 Ja sam taj koji je stvorio
kovača,
onog koji puše na vatru
od žeravja
i otud vadi oružje
namijenjeno onom što se njime
čini; ja sam također stvorio
uništavatelja
određenog za razrušiti!
 • 17 Sve oružje protiv tebe
načinjeno
neće uspjeti,
svaki jezik dignut protiv tebe
u osudu,
ti ćeš njega razuvjeriti
u krivicu.
Takva će biti baština slugu
GOSPODOVIH,
takva će biti njihova pravda, što
dolazi od mene

Vi svi koji ste ožednjeli, dođite! uredi

55 1 O vi koji ste ožednjeli,
dođite k vodama,
čak i ona koji nema novca,
dođite!
Tražite žita, i jedite;
dođite i pijte[354].
- bez novca, bez
plaćanja -
vina i mlijeka.
 • 2 čemu dobrom trošiti
svoj novac na ono što
ne hrani,
vaš rad na ono što
ne nasićuje
Slušajte dakle, slušajte me, i
jedite ono što je dobro;
da nađete svoje uživanje
u slasnim jelima:
 • 3 napregnite uši, dođite k meni,
slušajte i vi ćete živjeti.
Ja ću sklopiti s vas jedan
*savez za uvijek,
da, ja ću zadržati
dobročinstva Davidova[355].
 • 4 Evo: ja bijah načinio od njega
jednog svjedoka obiteljima,
jednog glavara i vlast za
varoši.
 • 5 Evo: jedan narod kojeg ti ne
poznaješ,
ti ćeš ga pozvati,
i jedan narod koji tebe ne
poznaju dotrčat će k tebi,
zato što je GOSPOD
tvoj Bog,
da zbog *Sveca Izraelovog,
koji ti je dao svoj sjaj.
 • 6 Traži GOSPODA da ti se pusti
pronaći[356],
pozovi ga, pošto je blizu.
 • 7 Nek' zli napusti svoj
put,
i čovjek pakostan, svoje
zamisli.
Nek' se vrati k GOSPODU
koji će mu izraziti svoju
nježnost,
prema našem Bogu
koji sebe premašuje u
opraštanju.
 • 8 Zato što vaše misli nisu
moje misli
a moji putovi nisu vaši putovi[357].
 • 9 Kako god su nebesa visoko,
u odnosu na zemlju:
tako su moji putovi visoko,
u odnosu na vaše putove,
i moje misli, u odnosu
na vaše misli.
 • 10 To je što, kao padanje
kiše
ili snijega, s visine nebesa,
i kao što se ona ne vraća
gore,
a da nije natopila zemlju,
a da nije učinila da rađa i
klija,
a da nije dala sjeme
sijaču
i hranu onom koji
jede,
 • 11 tako se ponaša moja riječ
od časa kad iziđe iz mojih
usta:
ona se ne vraća k meni
bez rezultata,
a da nije izvršila ono što meni
godi
i učini da se izvrši ono zbog čega
bijah poslao nju.
 • 12 To ćete u stvari vi
u klicanju izlaziti,
a u miru bit ćete
povečeni.
Na svoje prijelaze, planine
i brijegov
rasprsnut će se u klicanju,
i sva drveta poljska
pljeskat će rukama.
 • 13 Umjesto trnja rast će
čempres
umjesto koprive rast će
mirta[358],
to će Gospodu biti
u slavu,
jedan vječit znak koji nikad
ukinut biti neće.

TREĆI DIO uredi

Jedan kuća molitve za sve narode uredi

 • 56 1 Ovako govori GOSPOD:
čuvajte pravo i vršite pravdu,
jer moj spas je pred dolaskom
i moja pravda pred otkrivanjem.
 • 2 Sretan čovjek koji čini ovo,
sin Adamov[359]. koji se tog drži,
čuvajući *šabat, a da ga ne
obeščašćuje,
čuvajući svoju ruku da nikakvo
ne počini zlo.
 • 3 Nek' ne ide reći, sinu
strančevom
koji se privrgnuo GOSPODU:
” GOSPOD će me sigurno
odvojiti od svog naroda!“
I nek *eunuh ne ide
reći:
”Evo sam ja jedno drvo
suho! “
 • 4 Jer, ovako govori Gospodin:
Eunusima koji čuvaju moje
šabate,
koji izaberu činiti ono što meni
godi
i koji se drže u mom
*savezu,
 • 5 njima ću ja pričuvati u svojoj
Kući,
u mojim zidovima, jednu stelu
koja nosi ime;
to će biti bolje od sinova i
kćeri;
ja ću tu staviti
jedno vječno ime,
koje nikad neće biti oteto.
 • 6 Sinovi stranaca koji se
privrgnu GOSPODU
za vršiti njegovu službu, za
*voljeti ime GOSPODOVO,
za biti njemu kao
sluga,
sve njih koji čuvaju
šabat ne sramoteći ga
i koji se drže u mom savezu,
 • 7 ja ću dovesti u svoju *svetu
planinu,
i dati im da kliču u Kući
gdje meni mole;
njihovi holokausti i njihove
žrtve
bit će u milosti na mom *ol-
taru,
jer moja Kuća bit će zvana:
” Kuća molitve za sve
narode[360]. “
 • 8 Proročanstvo Gospodina BOGA
koji prikuplja izgnanike
Izraelove:
Uz sve one već prikupljene,
oko sebe ja ću još okupiti! “


O nedostojnim poglavarima uredi

 • 9 Vi sve poljske životinje,
dođite napasti se,
vi sve šumske životinje:
 • 10 to su slijepci koji prave
zasjede;
svi toliki kakvi su, oni ne
znaju ništa;
oni su nijemi psi,
oni ne uspijevaju zalajati,
snatreći, opruženi,
ljubeći sanjariti,
 • 11 ali oni su također psi
pohlepnog ždrijela,
oni ne znaju reći: ” Dosta!“
I oni su ti *pastiri!
Oni ne znaju ništa uočiti,
svatko od njih se okreće svom
vlastitom putu,
svatko prema svojoj grabeži, sve
do kraja:
 • 12 ”Dođite, ja ću uzeti vina,
mi ćemo lokati nektar,
a sutra bit će kao i
danas:
preostatak je u izobilju! “
 • 57 1 Pravedni pripada,
a da to nitko k srcu ne primi,
ljudi dobra su opljačkani,
a da nitko ne uoči
da je to u zlu
pravednik opljačkan!
 • 2 Ali[361]. on će doći, mir,
i oni će biti u spokoju na svojim
ležajevima,
oni koji hode pravo.

Gospodin upozorava idolopoklonike uredi

 • 3 Glede vas, približite se ovamo,
sinovi čarobnjaka,
križanci preljubnika i
prostitutke[362]:
 • 4 S kim se vi sprdate?
Protiv koga vi razjapljujete
gubicu
i činite da šeće vaš jezik?
Niste li vi djeca
pobune,
jedna sorta prijevare?
 • 5 Vi se razjarujete pokraj
smrdljika,
pod svakim bokorastim stablom[363];
vi kojete djecu u
klisurama,
u pukotinama stijena.
 • 6 Glatki blokovi klisura, evo
tvoje baštine,
evo ga, evo ga, tvojeg dijela!
Njima ti prolijevaš
libacije,
nudiš milodare[364]!
U tom mogu li ja naći kakve
okrjepe.
 • 7 Na jednoj planini koja se visoko
diže
ti si postavio svoj ležaj[365].
i ondje si se uspe
ponuditi *milodar.
Da, daleko od mene ti si se
razodjenuo,
ti si se uspeo, ti si svoj ležaj
proširio;
ti si sebi pribavio zabavu
milošću tih ljudi
čiji ležaj voliš;
ud[366], ti si ga promatrao!
 • 9 Ti si sišao k Meleku[367] s
uljem,
ti si se nemilice mirisao,
ti si sveudilj slao svoje
izaslanike,
ti se tako spuštaš sve do u
*boravište mrtvih.
 • 10 Poduzimati takav put, ti si se
zamarao,
ali ti ne reci: ” To je
beznadno!“
Ti si pronašao ponovo snagu
svoje ruke,
od tada ti ne ostaješ
malaksao.
 • 11 Koga si se ti dakle uplašio i
bojao, pošto si nevjeran?
Ja, mene tio nisi sačuvao u
sjećanju,
nisi mi ti načinio mjesta u
svom *srcu!
Ja, zar ne, već dugo sam vremena
ostao
nedjelotvoran,
tada ti me se ne bojiš.
 • 12 Ali ja ću oglasiti tvoju ”prav-
du“,
a tvoja djela, ona ti neće od nikakve
biti koristi.
 • 13 Na tvoj vapaj, nek' te oslobode,
tvoje zbirke idola[368]!
Vjetar će ih sve odnijeti,
jedan će ih dah odnijeti.
Ali, tko se u mene skloni
imaće za baštinu Zemlju
i za nasljedstvo moju *svetu
Planinu.


Gospodin će iscijeliti svoj narod uredi

 • 14 Naspite cestu, oslobodite put,
podignite svaku preprijeku s
puta mojem narodu.
 • 15 Jer, ovako govori onaj onaj koji je
visok i uzdignut,
koji boravi u vječnosti i
čije je *ime *svetac:
Visoko postavljen i svet ja boravim,
bivajući s onim tko je smrvljen
i koji se u svom duhu ćuti
poniženim,
za vratiti život u duh
poniženih ljudi,
za vratiti život u *srce satrvenih
ljudi.
 • 16 Nije to zauvijek da ću ja
karati,
za stalno da ću ja se ljutiti,
jer preda mnom oslabit će
dah
i živa bića koja sam ja
stvorio.
 • 17 Kroz nastranost njegove
otimačine,
ja bijah naljućen,
ja sam ga udario, okrećući se;
ja bijah razgnjevljen:
on iđaše, svojeglav, slijedeći
put svojeg srca;
 • 18 njegovi putovi[369], vidio sam ih!
Međutim, ja ću ga ozdraviti, ja
ću ga voditi,
ja ću mu obilno darovati okrjepu,
njemu i njegovim žalobnicima,
 • 19 stvarajući sklad usana[370].
Mir, mir onom koji je udaljen
i onom koji je blizu,
rekao je GOSPOD. Da, ja ću ga
iscijeliti!
 • 20 Ali, zli su kao
more uznemireno
koje se ne može umiriti,
njegove se vode uznemire
muljem i glibom.
 • 21 Nikakvog mira, rekao je moj Bog,
za zle!


Način posta koji Gospod prima uredi

 • 58 1 Pozovi punim grlom, ne
štedi se,
kao truba, pojačaj
svoj glas,
oglasi mojem narodu
njegove grijehe,
kući Jakovljevoj[371] njene
grješke.
 • 2 Ja sam taj kojeg oni dan za danom
pitaju za savjet,
upoznati moje putove[372]
tu oni traže svoju ugodu,
kao jedan narod koji je
primijenjivao pravdu
i nije napustio pravo
svojeg Boga.
Oni zahtijevaju od mene suđenje
prema pravdi,
oni traže zadovoljstvo
u blizini Božjoj:
 • 3 ” što nam služi *postiti, ako
ti to ne vidiš,
poniziti se, ako ti to
ne znaš?
No, u dan svojeg posta, vi
znate praviti dobar
posao,
a sve svoje trudbenike, vi njih
mučite!
 • 4 Dakle vi postite tražeći svađu i
prepirku
i ljutito udarajući rukom!
Vi ne postite kako treba
u dan kad hoćete podignuti
vaš glas.
 • 5 Treba li biti takav,
post koji ja prihvaćam,
dan kad se čovjek ponižava?
Radi li se o tome da se povije glava
kao jedna trstika,
prostre na ležaj *kostrijet i
pepeo[373]?
Da li ti zato proglašavaš post,
dan u milosti kod Boga?
 • 6 Post koji ja volim,
nije ovo:
razvezati spone koje dolaze
iz zlobnosti,
osloboditi remenje
*jarma,
otpustiti slobodnima one koji se
previjaju,
ukratko, da vi raskomadate
sve jarmove!
 • 7 Nije li to podijeliti tvoj kruh
s izgladnjelim?
I još: siroti bez zaklona,
ti ćeš ih primiti u kuću,
ako vidiš koga golog, ti ćeš ga
pokriti:
pred onim tko je tvoje vlastito
meso,
ti se nećeš izmaknuti.
 • 8 Tad će tvoja svjetlost zasvijetliti
kao zora,
a tvoje će se ozdravljene zbiti brzo.
Tvoja će pravda ići ispred tebe,
a slava GOSPODOVA bit će
tvoja zaštitnica.
 • 9 Tad ćeš ti pozvati i GOS-
POD će odgovoriti,
ti ćeš dozivati a on će reći: ” Evo
me! “
Ako si uništio jaram kod sebe,
prst otužitelj,
riječ pakosnu,
 • 10 ako ti izgladnjelom ustupiš
svoj vlastiti zalogaj
i ako ti nasitiš grlo
pniženo,
tvoja će se svjetlost dići u
tminama,
tvoja tama bit će kao
podne.
 • 11 Neprekidno će te GOSPOD
voditi,
u sred peći on će nasititi tvoje grlo,
tvoju kost, on će ih obložiti.
Bit ćeš kao jedan vrt zajaženi,
kao vodoskok
čije vode ne izmiču.
 • 12 Obnovit će se zahvaljujući tebi
uništu iz prošlosti,
temelji ostavljani iz pokoljenja u
pokoljenje,
ti ćeš ponovo podići;
bit ćeš nazvan: ” Popravitelj
proloma,
obnovitelj uličica
za stanovanje. “


Način slavljenja šabata uredi

 • 13 Ako se ti uzdržavas rada
tijekom *šabata,
i obavljanja dobrih poslova
u moj *sveti dan,
ako ti nazoveš šabat ”Uživanje“,
sveti dan GOSPODOV,
”Slavni“,
ako ga ti slaviš, niječući,
voditi poduzeća,
loviti dobre poslove
držati govorancije beskrajne,
 • 14 tad ćeš ti naći užitak
u GOSPODU,
ja ću te u kolima odvesti na
visove Zemlje,
ja ću ti dati uživati baštinu
Jakovljevu, tvojeg oca[374].
Da, usta su GOSPODOVA rekla.
Grješke koje vas odvajaju od
GOSPODA
 • 59 1 Ne, ruka GOSPODOVA nije
prekratka za spasiti[375],
njegovo uho nije pretvrdo
za čuti!
 • 2 Već su to vaše nastranosti
koje su postavile jednu među
između vas i vašeg Boga;
to su vaši grijesi koji su zadržali
skriveno njegovo lice[376]
daleko od vas, predaleko da bi vas
čuo on.
 • 3 Vaši dlanovi, u stvari, umazani su
*krvlju
a vaši prsti nastranošću;
vaše usne vole laž,
vaš jezik popjevava
himbenost.
 • 4 Nitko ne podnosi tužbe
prema pravednosti,
nitko ne parbi iz dobre vjere;
stavlja se svoje uvjerenje
na ništavilo,
govori se šuplje,
snuju se štete i porađa nedjelo!
 • 5 Jaja su to gujina
koja se nose na polog
i paukova se mreža
tkaje;
tko jede njihova jaja
umire;
rasprsnuto, izlegnuto jaje: to je jedna
guja!
 • 6 Njihova tkanina ne daje nikakve
odjeće,
ne može se pokriti njihovim
proizvodima;
njihovu su proizvodi djela
zla!
U njihovim šakama ostvaruju se
samo nasilja!
 • 7 Njihove noge k zlu trče,
oni trče prosuti krv nedužnom[377].;
njihove su misli misli
zlobnih,
na njihovim su putovima štete i
lomovi.
 • 8 Oni ne poznaju putove
mira,
na njihovim prijelazima ne susreće se
pravda;
svoje staze, oniih sebi označavaju
potajno,
tko god tuda putuje
poznaje mir.


Božji narod priznaje svoje grješke uredi

 • 9 Od tada suđenje ostaje daleko
od nas,
a pravda ne stiže sve
do nas.
Mi se nadasmo svjetlosti, a
evo tmina,
svjetlosti, a evo nas hodimo
u tami.
 • 10 Mi tapkamo kao
slijepci uza zid,
mi pipkamo kao ljudi
bez očiju.
U sred podneva mi posrćemo
kao u sumrak,
u punom zdravlju, mi smo kao
kakvi mrtvaci.
 • 11 Svi brundaju na nas
kao medvjedi,
kao golubice mi žalob-
no gugučemo.
Mi se nadasmo suđenju,
ali ničeg ne bi!
Spasenje, ali ono ostaje
daleko od nas.
 • 12 To je što naše pobune
obiluju nasuprot tebi,
i naši grijesi svjedoče protiv
nas[378];
da, naše pobune su jedno
s nama
i naše nastranosti, mi ih dobro
poznajemo:
 • 13 buniti se, biti podao
glede GOSPODA,
baciti se unatrag daleko
od našeg Boga,
snovati otimačine i izopa-
čenje,
u dnu *srca zamišljati i
gugutati prijevarne
riječi.
 • 14 Tako suđenje bi bačeno
unatrag,
a pravda, u daljini, ostade
nepokretna.
To je zašto istina je posrnula
na mjestu,
a pravednost tu ne može
imati pristupa;
 • 15 istina je uzmanjkala,
a tko se uklanja od zla
biva opljačkan!


Gospodin će spasiti Sion uredi

GOSPOD je to vidio, i to bi
loše u očima njegovim,
da nema nikakvog suđenja.
 • 16 On je vidio da ne bijaše nikog,
on se ražalostio da nitko ne
posreduje;
tad je njegova ruka[379]. koja je
povela k spasu
i njegova pravda koja ju je
podržala.
 • 17 On je odjenuo pravdu kao
jedan oklop,
stavio na glavu
kacigu spasa;
on je ogranuo kao tuniku
mantiju osvete,
on se ogrnuo[380] ljubomorom
kao jednim ogrtačem.
 • 18 Kakva djela, takva naknada
njegova,
gnjev za njegove protivnike,
odmazda za njegove neprijatelje!
-Protiv otoka [381] on vrši
odmazde.
 • 19 Tada će se bojati, od
zapada,
*imena GOSPODOVOG,
i od istoka sunca, njegove
slave,
jer on će doći kao jedna uska
rijeka
da baci dah GOS-
PODOV.
 • 20 On će doći kao otkupitelj
za *Sion[382],
za one koji, u Jakovu, opo-
zivaju svoje pobune
 • 21 što se mene tiče
- reče GOSPOD -
evo što će biti moj *savez
s njima:
moj duh koji je na tebi,
i moje riječi koje sam ja stavio
u tvoja usta
neće se odstraniti iz tvojih
usta,
niti iz usta tvojem
potomstvu,
niti iz usta potomstvu
tvojeg potomstva
- reče GOSPOD -
od sada i za uvijek.


Slava Gospodinova na Jeruzalemu uredi

 • 60 1 Uspravi se i postani
svjetlost[383],
jer ona stiže, tvoja svjetlost:
slava GOSPODOVA nad tobom
se podigla.
 • 2 Evo kako u stvari tmine
prekrivaju zemlju,
a jedna magla, varoši,
ali nad tobom GOSPOD će
dići se
i njegova slava, nad tobom, na
pomolu je.
 • 3 Narodi će ići prema
tvojoj svjetlosti
i kraljevi prema svjetlosti
tvog podizanja.


Jeruzalem privlači sve narode svijeta uredi

 • 4 Baci svoje poglede na okolicu
svoju i vidi:
svi, oni se skupljaju,
oni dolaze k tebi,
tvoji sinovi1 će doći iz daleka,
a tvoje kćeri su čvrsto držane
na kukovima[384].
 • 5 Tada ti ćeš vidjeti, ti ćeš zabli-
stati,
tvoje *srce zatreperit će i raz-
veseliti,
jer prema tebi bit će obrnuta
bujnost mora[385],
bogatstvo naroda stizat će sve do
tebe.
 • 6 Jedan dotok deva tebe
će prekriti,
najmlađih deva
Madijana i Eifa;
svi ljudi Sabe[386] doći će,
oni će donijeti zlato i
*tamjane,
oni će postati glasonošama
pohvalnica GOSPODU.
 • 7 Sva sitna stoka Kedara
bit će prikupljena za tebe,
ovnovi Nebajota bit će
za tvoje službe;
oni će se uspeti k mojem *oltaru,
tu će oni biti u milosti[387];
da ja ću učiniti sjajnom Kuću mojeg
sjaja.
 • 8 Tko su oni tamo? Oni lete
kao oblak jedan,
kao golubice prema svojim
golubićima;
 • 9 da, otoci se pružaju prema meni,
lađe iz Tarsisa[388] su im na čelu,
za donijeti sinove
iz daljine
i s njima njihovo srebro i njihovo
zlato,
u čast *imenu GOSPODA,
tvojeg Boga,
u čast *Svecu Izraelovom,
jer on ti je dao svoj sjaj.
 • 10 Sinovi strančevi obnovit
će tvoje bedeme,
a njihovi kraljevi dodjeljivat će
tvojim službama,
jer u svojoj ljutnji ja sam
te bio udario,
ali u svojoj milsti ja ti
pružam svoju nježnost.
 • 11 Tvoja vrata, bit će stalno držana
otvorenim[389],
danju, noću, nikad ona
neće biti zatvarana,
da se uvede kod tebe
mnoštvo naroda
i njihovih kraljeva, poredanih u red!
 • 12 - Narod i kraljevstvo koji ti ne
budu služili propast će, narodi će
biti potpuno uništeni[390] -
 • 13 Slava Libana[391] stići će
k tebi,
čempresi, brijest i šimšir zajedno,
za učiniti blistavim temelj
mojeg svetišta;
da, podnožje mojih nogu,
ja ću ću ga učiniti slavnim.
 • 14 Oni će ići prema tebi povijajući
se,
sinovi onih koji su te
ponižavali,
poklonit će se pred tvojim nogama,
svi oni koji su te izrugivali.
Oni će te zvati ”Grad
GOSPODOV“,
*”Sion Sveca Izraelovog“.
 • 15 Umjesto da budeš
napušten,
omražen i bez prolaznika
ikakavog, ja ću od tebe
načiniti ponos stoljeća,
oduševljenje pokoljenja i
pokoljenja.
 • 16 Ti ćeš sisati mlijeko naroda,
ti ćeš progutati bogatstva
kraljeva,
i ti ćeš znati da tvoj Spasitelj,
to sam ja, GOSPOD,
da onaj koji te otkupio, to je
Neukrotivi Jakovljev[392].
 • 17 Umjesto od bronce, ja ću dovesti
zlato,
umjesto željeza, dat ću da dođe
srebro,
umjesto drveta, bronca,
a umjesto kamena, željezo.
Ja ću uspostaviti za tebe, kao
nadglednika, Mir,
kao vlast, Pravdu.


Jeruzalem osvijetljen Gospodinom uredi

 • 18 Od sada neće se više čuti
ni nasilje, u tvojoj zemlji,
ni, na tvojim granicama,
štete i lomove.
Ti ćeš svoje bedeme zvati
”Spasenjem“,
a svoja vrata ”Pohvalnicom“.
 • 19 Od sada, neće sunce biti
tvoja svjetlost danja,
neće mjesec više, svojim
sjajem, biti za tebe
svjetlost noćna[393].
GOSPOD je taj koji će biti
tvoja vječna svjetlost,
to je tvoj Bog koji će biti
tvoj sjaj.
 • 20 Od sada tvoje sunce neće
više zalaziti,
tvoj mjesec neće
nestajati više,
jer GOSPOD bit će za tebe
svjetlost zauvijek,
a dani tvoje žalosti bit
će navršeni.
 • 21 Tvoj puk, da, svi oni, bit će
pravednici,
zauvijek oni će baštiniti
Zemlju,
Oni, sadnica mojih nasada,
djelo mojih ruku, određeno izraziti
moju slavu.
 • 22 Najmanji postat će
tisuća,
najsitniji, jedan narod koji
broji mirijade.
Ja, GOSPOD, u svoje vrijeme,
ja ću ubrzati zbivanje.


Radosna poruka Spasiteljeva uredi

 • 61 1 Duh Gospodina Boga je na
meni:
GOSPOD, u stvari, načinio je
od mene *spasitelja,
on me poslao donijeti radosnu
poruku poniženima,
izvidati one čije je srce
skršeno,
proglasiti zarobljenicima
izbavljenje,
zatvorenicima radosno zablještenje[394],
 • 2 proglasiti godinu milosti
GOSPODOVE,
dan osvete našeg
Boga,
okrijepiti sve ožalošćene,
 • 3 staviti ožalošćenima krunu
*Siona,
da, dati im tu krunu
a ne pepeo[395],
jedan mirisni namaz oduševljenja,
a ne žalosti,
jedno odijelo primjereno pohvali, a
ne čamotinji.
Zvat će ih se ”Smrdljike pravde,
nasad GOSPODOV, određen
pokazati njegov sjaj.“
 • 4 Oni će obnoviti porušeno
iz prošlosti,
ožalošćenja dodijeljena
precima, oni će ih skinuti,
oni će obnoviti porušene
gradove,
pustoš što se vuče iz pokoljenja u
pokoljenje.
 • 5 Ljudi svih podrijetala pazit će
i napasati vašu sitnu stoku,
sinovi strančevi bit će za vas
orači i vinogradari.
 • 6 Glede vas, vi ćete biti nazvani
” Svećenici GOSPODOVI“,
zvat će vas se ”Službenici
našeg Boga “;
vi ćete jesti imovinu
naroda
i sebi čestitati da ste njihovu
slavu zarobili.
 • 7 Umjesto da vaš sram bude
udvostručen
i da uvrede nanesene od
ljudi budu vaš dio,
vi ćete baštiniti od njihove zemlje
dvostruki dio
i slavlje davnašnje bit će
vama dar.
 • 8 Jer ja, GOSPOD, ja volim
pravdu,
ja mrzim krađu uvijenu
u podmuklost[396],
ja ću dati vjerno vašu
nagradu:
ja ću za uvijek sklopiti
*savez u vašu korist.
 • 9 Vaše potomstvo bit će poznato
među narodima,
vaši potomci bit će poznati
u sred naroda;
svi oni koji će njih gledati
priznat će ih kao jedno
potomstvo koje je GOSPOD
blagoslovio.Jeruzalem izražava svoje oduševljenje uredi

 • 10 Ja sam zanesena, da, zanesena,
zbog GOSPODA[397],
moja duša kliče zbog
mog Boga,
jer me on ogrnuo mantijom
spasenja,
on me ogrnuo plaštem
pravde,
kao kakav zaručnik koji, kao jedan
svećenik, nosi dijademu,
kao jedna nevjesta koja se
kiti nakitom svojim.
 • 11 Da, kao zemlja što daje
da izbijaju klice njene
i u jednom vrtu klija
njegovo sjemenje,
tako GOSPOD daje klijati
pravdi
i pohvali pred licem svih naroda.Jeruzalem ponovo pronalazi Gospodina, svog supruga uredi

 • 62 1 Zbog *Siona ja neću ostati
nedjelatan,
zbog Jeruzalema, ja
se neću mirno držati,
sve dok ne iziđe, kao svjetlost,
njegova pravda,
i njegov spas, kao jedan plamen
koji prži.
 • 2 Narodi će vidjeti tvoju pravdu,
i svi kraljevi tvoju slavu.
zvat će te novim ime-
nom
koje će usta GOSPODOVA
najaviti.
 • 3 Ti ćeš biti kruna
veličanstva
u ruci GOSPODOVOJ
jedna tijara kraljevstva na
dlanu svojeg Boga.
 • 4 Neće ti se više govoriti
”Napuštena“,
neće se više reći tvojoj zemlji:
žalosna“,
već će te se zvati ”ona koja
mi je mila“,
i zemlja ”Vjenčana“,
jer će GOSPOD u tebi imati
svoju ljubav
i tvoja zemlja bit će vjenčana.
 • 5 U stvari, kao[398] što mlad čovjek
vjenčava svoju zaručnicu,
tvoja će te djeca vjenčati,
i zanesenošću ženika
za svoju zaručnicu,
tvoj će Bog biti zanesen
tobom.
 • 8 Svojom desnicom i svojom rukom
moćnom
GOSPOD je zajamčio ovu
prisegu:
Nikad ti više neću dati tvoje
pšenice neprijatelju tvom,
nikad više sinovi strančevi
neće tvoje piti vino,
ono za koje si se ti umarao.
 • 9 Ali, oni koji budu skupljali
žito s njim će se prehranjivati
i slavit će oni GOSPODA,
i oni koji budu prikupljali s jematve
pit će ga
u *trijemovima mojeg
*svetišta.
 • 10 Prođite, prođite vrata,
oslobodite put naroda,
naspite, naspite cestu,
popločajte kamenjem,
uzdignite barjak pred licem naroda[399].
 • 11 Evo što je GOSPOD dao čuti
sve do na kraj zemlje:
Recite kćeri Siona:
Evo tvoj Spas dolazi[400],
evo s njim njegove plaće
i pred njim njegove nagrade.
 • 12 Zvat će ih se ”sveti
Narod“,
”Otkupljenici GOSPODOVI“,
a tebe će zvati ”Prošenica“,
”Grad nenapušteni“.Gospodin, osvetnik svog naroda uredi

 • 63 1 Tko je dakle onaj koji dolazi
iz Edoma,
iz Bosre, s grimizom na habitima,
nadimajući grudi ispod odjeće svoje,
nadut snagom svoje sile?
- Ja sam taj koji govori o pravdi,
koji grdi za spasiti[401].
 • 2 - Zašto ima crvenog na tvojoj
odjeći,
zašto su tvoji habiti kao oni u
valjača u tijesku[402]?
 • 3 - U kaci, gnječio sam sam,
između naroda, nitko ne
bijaše sa mnom;
tad sam ih zgazio, u svojem
gnjevu,
gazio sam ih, u
svojoj srdžbi;
njihov je sok prskao po mojim
habitima
i ja sam zamrljao svoju
odjeću.
 • 4 U svom srcu, u stvari, to
bijaše dan osvete,
godina mojeg iskupljivanja[403].
bijaše došla.
 • 5 Ja sam pogledao: nikakve pomoći!
Ražalostio sam se: nikakve potpore!
Tad me moja ruka[404] spasila,
a moj gnjev je bio moja potpora.
 • 6 Ja sam skršio narode, u svojoj
srdžbi,
opio sam ih, u svojoj ljutnji:
njihov ugled, bacio sam na zemlju!Gospodin, Spasitelj i Otac svojeg naroda uredi

 • 7 Podsjetit ću na dobročinstva
GOSPODOVA,
pohvalnice koje slave
GOSPODA,
prema svemu što je GOSPOD
ostvario za nas,
da, njegova velika dobrota za dom
Izraelov,
koja je on ostvario prema svojoj
nježnosti,
velikodušan u dobročinstvima.
 • 8 On bijaše rekao: ” Uistinu, oni
su moj narod,
sinovi koji ne varaju“,
i on bi za njih Spasitelj
 • 9 u svim njihovim nevoljama.
To nije jedan izaslanik[405] ni jedan
glasonoša,
to je on, osobno, koji njih spasi:
u svojoj ljubavi i u svojoj sućuti,
to je on sam koji njih iskupi.
On ih podiže, on ih nosi
sve vrijeme od prije.
 • 10 Ali oni se pobunjuju, oni
opterećuju njegov sveti Duh.
Tad se on protiv njih okrenu
kao neprijatelj im,
on sam se stavi u rat
protiv njih.
 • 11 Njegov se tad narod sjeti
dana iz vremena Mojsijevog:
” Gdje je Onaj koji je dao da se s
mora uspne
pastir[406] stada njegovog?
 • 2 Onaj koji učini napredovati,
desno od Mojsija,
njegovoj ruci blistavoj?
Onaj koji razdvoji vode
pred njima
da si napravi jedno vječno ime?
 • 13 Ona koji učini napredovati u
*ponorima?
Kao kakav konj u pustinji
oni ne posrtaše,
 • 14 kao sitna stoka koja s spušta
u dolinu
Duh GOSPODOV ih vodiše
k spokoju.“
Tako si to vodio
svoj narod,
za načiniti si jedno sjajno ime.
 • 15 Gledaj i vidi, s neba,
iz tvoje svete i blistave
palače: Gdje su dakle tvoja
ljubomora i srčanost,
uzbuđenje tvoje utrobe[407].
Tvoje nježnosti za mene
jesu li im bile sadržajem?
 • 16 To što je naš Otac, to si ti!
Abraham u stvari nas ne
poznaje,
Izrael nas ne priznaje više;
ti si taj GOSPOD, koji je naš
Otac,
naš Iskupitelj[408] oduvijek, tu je
tvoje ime.Molitva: Ah, da si ti razderao nebesa uredi

 • 17 Zašto si nas bacio u lutanje,
GOSPODE,
daleko od tvojih putova,
i ukrutio nam srca
koja su daleko od straha prema tebi?
Vrati se, radi svojih slugu,
plemena iz tvoje baštine[409].
 • 18 Za kratko vrijeme
tvoj je *sveti narod ušao u
njegovu baštinu;
naši su ga napadači srušili,
tvoje svetište!
 • 19 Dugo vremena mi smo oni nad
kojima ti ne vršiš svoju vlast,
oni nad kojima tvoje ime nije više
zazivano.
Ah, da ti razdereš nebesa i
i da siđeš,
tako da planine budu potresene
pred tobom,
 • 64 1 kao kakva vatra koja spaljuje
šikare, kao kakva vatra koja uzavrije
vode,
da učiniš da tvoji neprijatelji
upoznaju tvoje *ime;
narodi bi bili oboreni pred tobom,
 • 2 da ti učiniš užasavajuće stvari,
koje mi ne očekujemo:
da siđeš, planine bi se potresale
pred tobom.
 • 3 Nikad se nije doznalo,
nikad se nije čulo govoriti,
nikad to oko nije vidjelo
da jedan bog, izuzev tebe,
postupi tako da računaju na njega.
 • 4 Ti iznenađuješ onog koji se
raduje činiti pravdu,
one koji na tvojim putovima
sjećaju se tebe,
evo te Te razgnjevljenog, jer mi smo
zastranili;
na tvojim putovima nekadašnjim[410].
mi bijasmo spašeni.
 • 5 Svi, mi bijasmo kao
*nečisti,
i sva naša djela pravde,
kao ogavno rublje,
svi, mi smo uvenuli kao
lišće,
a naše nastranosti, kao vjetar,
nas odnesoše.
 • 6 Nitko ne zaziva u tvoje ime,
nitko se ne budi da se za
tebe uhvati,
jer ti si nam skrio svoje lice,
ti si nam pustio u ruke uzeti svoje
nastranosti
da postanemo razvratnicima.
 • 7 Međutim, GOSPOD, naš Otac
to si ti:
mi smo ilovača, a ti si taj koji
nas je oblikovao,
svi smo mi djelo tvoje ruke.
 • 8 Ne srdi se, GOSPODE,
do krajnosti,
ne sjećaj se zauvijek
nastranosti.
Već pogledaj dakle: tvoj
narod, to smo svi mi!
 • 9 Tvoji su sveti gradovi
jedna pustinja,
*Sion je jedna pustinja,
Jeruzalem jedna pustoš!
 • 10 Naš Dom sveti i sjajni[411],
gdje naši očevi pjevaše tebi
pjesme zahvalnice,
bi spaljen vatrom,
i svo što bi našom ljubavi
postalo je rušenje!
 • 11 Da li, pred svim tim,
ti ćeš se moći suzdržati,
GOSPODE?
Ti ćeš ostati nedjelatan
i ti ćeš nas do krajnosti
ponižavati?Narod pobunjenik i sluge Božje uredi

65 1 Pustio sam se tražiti od onih
koji me nisu pitali za savjet,
pustio sam se naći onima koji me ne
tražiše,
ja sam rekao: ” Evo me, evo me“
jednom narodu koji ne zazivaše
*ime[412] moje.
 • 2 Ja sam pružao svoje ruke,
cijelog dana,
prema jednom pobunjenom narodu
prema onima koji slijede put
koji nije dobar,
koji su povučeni od svojih
vlastitih zamisli.
 • 3 To je jedan narod koji me
vrijeđa, u lice, neprekidno:
oni žrtvuju u svojim
vrtovima,
Oni dime svoje miomirise[413].
na ciglama,
 • 4 oni se drže u jamama[414],
oni provode noći u
pećinama,
oni jedu svinjsko
meso,
i njihovi pladnjevi nisu drugo
do kaša gada;
 • 5 oni si kazuju: ” Pazi se,
ne približavaj mi se, jer ću
te učiniti presvetim[415]! “
Ta postupanja izazivaju
u mojim nozdrvama jaru,
jednu razjarenu vatru,
cijelog dana;
 • 6 pažnja, to je zapisano,
nasuprot meni,
tako da ja neću ostati
nedjelatan,
sve dok ja ne uzvratim,
a uzvratim punog *srca.
 • 7 vaše nastranosti i nastranosti
vaših otaca,
sve najedanput, reče GOSPOD.
Oni koji na planinama
dime miomirise,
a na brijezima me srde[416],
ja ću im uzvratiti punog srca
mjeru njihovog prošlog ponašanja.
 • 8 Ovako govori GOSPOD:
Isto kao što se nađe jezgra
u jednog grozdu
pa se kaže: ” Ne uništavaj
ju, jer ima jedan blagoslov unutra“,
tako ću ja učiniti zbog mojih
slugu,
da ga uništim zajedno.
 • 9 Ja ću izvesti iz Jakova
jedno potomstvo,
da, iz Jude, jednog baštinika mojih
planina[417]:
moji će ih izabranici
baštiniti,
moje će sluge njih nastanjivati.
 • 10 Šaron će postati pašnjak za
sitnu stoku,
dolina Akor[418] stelja za
krupnu stoku,
u korist mojeg naroda, koji
me bude tražio.
 • 11 Ali vi, koji ste napustili
GOSPODA,
koji ste zaboravili *svetu
planinu moju,
koji za Gada pripravljate jedan
stol
i držite punu čašu libacija[419].
za Menija,
 • 12 ja, ja vas popisujem[420] za mač:
svi, vi ćete saviti koljeno da budete
poklani!
Ja sam zvao, u stvari, a vi niste
odgovorili;
ja sam govorio, a vi me
niste slušali.
Vi ste činili što je zlo
u očima mojim
i odlučili ste se za ono što
meni ne godi.
 • 13 To je zašto tako govori
Gospodin BOG:
Evo će sluge moje
jesti,
a vi, vi ćete
trpjeti glad;
evo će sluge moje
piti,
a vi, vi ćetet trpjeti žeđ;
evo sluge moje veselit će se,
a vi, vi ćete biti postiđeni;
 • 14 evo će sluge moje
usklikivati
u zadovoljstvu srca svoga,
a vi, vi ćete vapiti,
u nezadovoljstvu svog srca,
slomljenog duha,
vi ćete urlati!
 • 15 Vašim će imenom,
moji izabranici, kleti,
dodajući:
” Ubio te tako Gospodin BOG!“
Ali, u korist mojih slugu
bit će zazivano jedno *Ime
sasvim različito[421];
 • 16 tko bude želio blagoslovljen biti
na zemlji
blagoslovit će se s: ” Bog *amena“,
tko bude prisezao na zemlji
prisezat će s: ”Bog amena“.
Doista, nevolje prošlosti
bit će zaboravljene
da, one će biti skrivene mojim
očima.Nova nebesa i nova jedna zemlja uredi

 • 17 U stvari, evo ću ja stvoriti nova
nebesa
i jednu novu zemlju;
tako prošlost neće više biti
prizivana,
ona se neće više pridizati
sve to tajne *srca.
 • 18 Naprotiv, to je jedno večno
oduševljenje i klicanje od veselja
što ću ja stvoriti[422]:
u stvari, klicanje od veselja koje
ću ja stvoriti,
bit će Jeruzalem,
a oduševljenje
bit će moj narod;
 • 19 da, ja ću klicati od veselja
zbog mog naroda!
Od sada, neće se čuti
odjekivati
ni plačevi, ni krikovi.
 • 20 Neće ondje više biti
dojenčeta odnesenog nakon
nekoliko dana ni starca koji
navršava svoje dane;
najmlađi u stvari u
mirat će
stogodišanjkom,
a najnesretniji, to je
stogodišnjak koji će postati
manje no ništa[423].
 • 21 Oni će graditi kuće i
nastanjivat će ih,
oni će saditi vinograde i jest
će im plodove;
 • 22 oni neće graditi više
da netko drugi stanuje,
oni neće više saditi da
jedan drugi jede,
jer, kakvi si dani jednog drveta,
takvi su dani mojeg naroda,
moji će izabranici moći koristiti
proizvode svojih ruku.
 • 23 Oni se neće više umarati
za ništa,
oni neće više rađati
za pokolje,
jer bit će oni potomstvo
blagoslovljeno od GOSPODA,
a njihovi će izdanci ostajati s njima.
 • 24 I prije no što oni pozovu,
ja, ja ću im odgovoriti,
kad budu opet progovorili,
ja, ja ću ih slušati!
 • 25 Vuk i janje brstit će
zajedno,
lav, poput goveda, jest
krmivo;
glede zmije, prašina će njoj
biti hrana njena.
Neće se činiti ni zlo ni
uništavanje
na svoj mojoj *svetoj
planini,
reče GOSPOD.Istiniti i lažni vjernici uredi

66 1 Ovako govori GOSPOD:
nebo je moj prijestol,
a zemlja podnožje mojim
stopalima.
Koja je dakle kuća koju
vi
gradite za mene?
Koje će biti mjesto mojeg
odmora?
 • 2 što više, sva ta bića, moja je ruka
stvorila
i ona su moja[424], sva ta bića
- proročanstvo GOSPODOVO -,
ja to prema ovom gledam:
prema poniženom, onom koji ima
duh ponizan,
i koji zadrhti na moju riječ.
 • 3 žrtvuje se bik,
ali čovjek je zaklan!
kolje se ovca, ali također je
čovjek zaklan!
uzdiže se jedan milodar, ali
to je krv, svinje!
čini se spomen *tamjana,
ali to je za blagosloviti, jednom
zlotvornom idolu!
Ti ljudi, to je sigurno, izabiru svoje
vlastite putove[425].
i uživaju u svojim
gnusnostima.
 • 4 Ja, to je sigurno, ja ću izabrati želje
o njihovu trošku,
i navest ću na njih ono što
im stvara užas.
Ja sam zvao, u stvari, a nitko mi nije
odgovorio,
ja sam govorio, a oni nisu slušali;
oni su činili što je zlo u mojim
očima,
oni su izabrali što meni ne godi.


Gospodin donosi okrjepu i suđenje uredi

 • 5 Slušajte riječ OSPODOVU,
vi koji drhtite na riječ njegovu:
Vaša braća koja vas mrze
i koja, zbog mog imena,
vas izbacuju
rekla su:
” Nek' dakle GOSPOD pokaže
svoju slavu
i da mi vidimo vaše slavlje!“
Ali, oni su ti koji će
biti posramljeni.
 • 6 Jedan glas, jedan žamor iz
Grada, jedan glas, iz
Templa!
To je glas GOSPODOV: on
uzvraća,
svojim neprijateljima, njihov
postupak.
 • 7 Prije no što bi na djelu, ona je
porodila[426],
prije no što joj dođoše
bolovi,
ona se oslobodi jednog
dječaka.
 • 8 Tko je ikad čuo jednu
jednaku stvar?
Tko je ikad vidio sličnu
jednu stvar?
Jedna zemlja je li rođena
odjedanput,
jedan narod je li rođen
odjedanput da, tek što
se stavi na djelo
*Sion porodi svoju djecu?
 • 9 Hoću li ja otvarati
prijelaze u život, a
da ne bude rađanja?
Da li ću ja, koji dajem porađati,
nametnuti jednu prinudu?
 • 10 Kličite s Jeruzalemom,
veselite se zbog njega, vi svi
koji ju volite.
S njom, budite oduševljeni,
da oduševljeni,
vi svi koji se ožalostite
zbog nje1a.
 • 11 Da vi sisate mlijeko i budete
nasićeni njenim okrjepljujućim
prsima!
Da izvučete najviše moguće[427].
i uživate
od njene blažene dojke!
 • 12 Jer ovako govori GOSPOD:
Evo ja ću učiniti stići sve do njega
mir[428] kao jednu rijeku,
i, kao jedan prelijevajući
potok,
slavu naroda.
Vi ćete biti nadojeni, nošeni na
njegovim kukovima,
i maženi na koljenima.
 • 13 Zbit će se kao s jednim čovjekom
kojeg njegova majka krijepi:
ja sam taj koji, tako, vas će
okrijepiti,
da, u Jeruzalemu, vi ćete
biti okrijepljeni.
 • 14 Vi ćete vidjeti, vaše će *srce
biti oduševljeno,
vaše kosti[429]. kao jedna tratina
bit će okrijepljene.
Ruka će GOSPODOVA dati se
opaziti svojim slugama,
ali on će se pokazati gnjevnim
protiv svojih neprijatelja:
 • 15 Evo, doista, GOSPODA:
to on u vatri dolazi,
njegova kola jednaka jednom
tajfunu, za izravnati svoj dug
gnjeva jarošću
i svoj dug prijetnji
plamenom vatre.
 • 16 Da, to naoružan vatrom ulazi u
suđenje sa svakim tijelom,
i također naoružan svojim mačem:
brojna bit će bića probodena
od GOSPODA.
 • 17 Oni koji sebe drže ”presvetima“ i
*”čistima“
za pristup k vrtovima
u pratnji broja jedan, koji
jest u sredini,
oni koji jednu s
meso
svinje,
gnusnih životinja i
miševa[430],
svi zajedno izdahnut ćeIzrael i narodi okupljeni u Jeruzalemu uredi

 • 18 Ja sam taj koji će pokrenuti
njihova
djela i njihove misli;
ja dolazim prikupiti sve
narode
svih jezika;
oni će doći i vidjet će moju
slavu:
 • 19 da, ja ću u sred njih staviti jedan
*znak.
Osim toga ja ću od njih poslati
preživjele
k narodima:
Taris, Put i Lud koji natežu
luk,
Tubal, Javan i otoci
daleki[431],
koji nikad nisu čuli govoriti
o meni,
koji nikad nisu vidjeli moju
slavu;
oni će razglašavati moju slavu
među narodima.
 • 20 Ljudi će dovesti svu vašu
braću,
iz svih naroda,
na dar GOSPODU,
- na konju, u kolima, na nosilima,
na leđima mule i na nosiljkama-
sve do moje *svete planine,
Jeruzalema - reče GOSPOD sve kao
što će sinovi Izraelovi
donositi milodare na očišćenim
pladnjevima,
u Kuću GOSPODOVU.
 • 21 A među njima uzimat ću ja
svećenike,
*levite, reče GOSPOD.
 • 22 Da, kao što nova nebesa
i zemlja nova koje stvaram ostaju
stalno preda mnom
- proročanstvo GOSPODOVO-
tako će stalno ostati potomci vaši
i vaše ime!
 • 23 I dogodit će se da iz
mladog mjeseca u mladi mjesec[432].
i iz *šabata u šabat svako
tijelo dolazit će se pokloniti
preda mnom,
reče GOSPOD.
 • 24 Izlazeći, moći će se
vidjeti
ostatke ljudi
koji su se bunili protiv
mene:
njihova gamad neće umirati,
njihova se vatra neće ugasiti,
oni će biti ogavnost za
svako tijelo[433].


Podrubnice uz Izaijina knjiga uredi

 • [1]Izaija: ime proroka znači Spašava Gospod Amos: otac proroka Izaije, ne treba ga zamijeniti s prorokom

Amosom ; na hebrajskom ta dva imena imaju različitu ortografiju u dane Oziasa i Ezekiasa: otprilike 740 1 687 pr. I. Kr..

 • [2]Sion: ovdje se misli na Jeruzalem i njegov puk Aluzija na Jeruzalem poslije asirske invazije 701. pr.I.Kr.

(vidjeti Krn 3637); grad jew ostao izoliran u sred opustošene zemlje.

 • [3]velikaši Sodome, puk Gomore: misli se na vođe naroda u Jeruzalemu. Prorok sudi njihovu poročnost

jednaku onoj u Sodomi i Gomori (Stv 19).

 • [4]vidjeti u Glosaru pod žRTVOVANJA.
 • [5]pružite ruke: gesta molitve (vidjeti Ps 28.2).
 • [6]stavite pod noge gulikože: drugi prijevod učinite pravo ugnjetenom.
 • [7]Vidjeti Oz 1.2; 2.4 i bilješke.
 • [8]Nesvladivi Izraelov: vrlo stari naslov davan Bogu, ekvivalent Nesvladivom Jakovljevom (Stv 49.24, Iz

49.26; 60.16), kojiput preveden s Bik Jakovljev.

 • [9]Za dobiti čisto srebro grijao se još nepročišćeni metal s jednom mješavinom sode i potaše ( vidjeti Jr 6.29 ;

Ez 22.1722). Taj proces služi ovdje kao slika za opisati pročišćenje koje će Gospod nametnuti svom narodu.

 • [10]vaši izabrani vrtovi ili vrtovi koji vam se sviđaju toliko. Prorok pravi aluziju na obrede uzete od kananskih

kultova plodnosti. Ti su se obredi prakticirali pod smrdljikama (terebintama) ili u vrtovima. Vidjeti Oz 4.13; usporediti također s Iz 17.10.

 • [11]Vidjeti 1.1 i bilješku.
 • [12]dom Jakovljev: označava ovdje Božji narod u cjelini (usp. Ps 98.3 i bvilješku ).
 • [13]dom Jakovljev: nešto uže značenje no u r. 5 i označava Izraelovo kraljevstvo; vidjeti Am 1.1 i bilješku.
 • [14]Bašan: vidjeti Ps 22.13 i bilješku.
 • [15]lađe iz Tarsisa: označava vjerojatno lađe opremljene za duga putovanja. O Tarsisu vidjeti 23.7; Jon 1.3;

Ps 72.10 i bilješke.

 • [16]majstor mađije: drugi prijevod zanatlija.
 • [17]odijelo: riječ je o jednom prostranom i dugom ogrtaču. čovjek koji posjeduje još svoje može obavljati

funkciju šefa među kompanjonima kompletno lišenim.

 • [18]Sodoma: (vidjeti Stv 19.49) je primjer jednog korumpiranog društva. Vidjeti Iz 1.10 i bilješku
 • [19]Vinograd je simbol Božjeg naroda ; vidjeti 5.7.
 • [20]Jeruzalemske žene.
 • [21]praporci, sunca, mjeseci: vrste nakita koji su se nosili oko vrata.
 • [22]ili perle.
 • [23]lančić lkoji se nosi oko članaka talismani, amuleti: vrsta amajlije.
 • [24]Prema nekima ovdje zrcalo znači komad providne odjeće Kod većine prijevoda ima jedna stanovita

neizvjesnost, jer su izrazi slabo poznati.

 • [25]konop, obrijana glava, pregača od vreće, označavaju ratne zarobljenike kako pokazuju brojni asirski

dokumenti.

 • [26]čest izraz koji označava grad sam, koji prorok personalizira (tvoji ljudi, r. 25, ti ćeš sjedjeti).
 • [27]kćeri Siona znači ovdje zajednicu pučanstva iz Jeruzalema (vidjeti 1.8 i bilješku).,3
 • [28]kulu za nadgledati vinograd.
 • [29]Možda se radi o suviše lošem terenu koji ne može biti kultiviran.
 • [30]kuća Izraelova: vidjeti 2.5 (kuća Jakovljeva i bilješku Na hebrejskom je tu jedna igra riječi prevedena s

pravda i pravednost, kao između riječi prevedenih s pravednost i krici.

 • [31]arpent ili jutro (zemlje ).
 • [32]harfa i lira: približan prijevod hebrejskih termina koji označavaju vrste žičanih instrumenata.
 • [33]ili *boravište mrtvih (što je personificirano jednom vrstom čudovišta) ; vidjeti 14.9 i bilješku.
 • [34]prema nekima radi se o mađijskom postupku ubrzavanja ili izazivanja događaja.
 • [35]ili prvaci miješanja alkoholnih pića (na bazi zrnevlja).
 • [36]Daleki narod vjerojatno je Asirija.
 • [37]Smrt kralja Oziasa oko 740 g.P.I.Kr. Templ (Hram) ovdje se uzima uži smisao kao dvorana templa u

Jeruzalemu (vidjeti 1Krlj 6.17).

 • [38]serafin: tajanstveno biće smatrano Božjom pratnjom. Zamišlja ih se kao poluljude poluzmije, a

opskrbljene krilima noge: eufemizam za označiti spol.

 • [39]zemlja razorena i opustošena ili tlo opustošeno i na ugaru.
 • [40]Aramejci iz Damaska i Izraeliti sjevera su se udružili za oboriti kralja Akhaza (r.6) i prinuditi kraljevstvo

Jude da im se pridruži protiv Asiraca. Ovaj napad na Jeruzalem se smješta u 734. g. p.I.Kr..

 • [41]kuća Davidova: nasljednici Davidovi ; ovdje su to Akhaz i njegovi Efraim: glavno pleme Izraelskog

kraljevstva; njegova je teritorija bila blizu Jeruzalema.

 • [42]šearJašuv: ime koje ima simboličko značenja ostatak koji će se vratiti (obratiti)kanal gornjeg rezervoara

(vidjeti bilješku uz 22.11), cesta iz Fulonskog polja: vidjeti 2Krlj 18.17 i bilješku.

 • [43]Prema imenu njegovog oca, i usporedbom s izrazom sin Remalijahua(r.1, 5; 2 Krlj 15.25; usporediti 1krlj

4.813), procjenjuje se da sin Tavelov pripadaše kednoj obitelji visokog funkcionara na dvoru u Damasku.

 • [44]zatraži mu u najdubljem: drugi prijevod zatraži mu na dnu *boravišta mrtvih.
 • [45]On, tj. prorok Izaija.
 • [46]mlada žena: vjerojatno kraljeva supruga.Stare verzije prevode s mlada djevojka. Mt 1.23 je ovo

proročanstvo pripisao Mariji, majci Isusovoj Emanuel

 • [47]Između 734. i 732. g. P.I.Kr. Asirci su pripojili aramejsko kraljevstvo Damaska i dio Izraelovog kraljevstva.
 • [48]kuća tvog oca: usporediti bilješku o 7.2 Efraim (vidjeti bilješku 7.2) predstavlja ovdje, kao često

drugdje, cjelinu kraljevstva Izraelovog (vidjeti Oz 4.17 i bilješku) O razdvajanju Jude i Izraela vidjeeti 1Krlj 12.125 kralj Asirije: te riječi stvaraju jednu vrstu parenteze interpretirajući poruku iz r. 17 u svjetlu asirijske invazije koja će kasnije naići, 721. pr. I. Kr.

 • [49]Rijeka: Eufrat. Proročanstvo aludira na invaziju Asiraca noge: eufemizam za spol Brijali su se

zarobljenici.

 • [50]pečatnjak: služio je za otisnuti ime vlasnika u glinu još mekanu jedne pločice.
 • [51]proročica je žena Izaijina.
 • [52]odbija drugi prijevod prezire vode Siloe: kanal koji je dovodio vodu iz izvora Gihona u Jeruzalem.
 • [53]Vidjeti 7.20 i bilješku ; Rijeka je slika moći Asirije.
 • [54]Vidjeti 7.14 i bilješku.
 • [55]budite zdtrobljeni ili budite utučeni.
 • [56]Vidjeti 7.14 i bilješku.
 • [57]svojom me rukom dohvatio := drugi prijevod on je zgrabio moju ruku.
 • [58]dvije kuće Izraela: tj. Izrael i Juda ; vidjeti Iz 2.5,6; 5.7 i bilješke.
 • [59]radi se vjerojatno o dokumentu s jednom ili više poruka proroka Izaije. To bi kasnije trebalo biti potvrđeno

zbivanjima.

 • [60]kuća Jakovljeva: vidjeti 2.5 i bilješku.
 • [61]drugi mogući prijevod duhove(mrtvih).
 • [62]potvrdi i uputi!: Prorok upućuje svoje učenike k dokumentu o kojem je riječ u r. 16 svitanje: slika

oslobođenja koje ne dolazi Drugi prijevod za kraj redka Nesreća onome koji ne izrazi se prema ovoj riječi, protiv koje nema čarobvne formule!

 • [63]Zabulon, Neftali: dva plemena Izraelovog kraljevstva, na zapadu Kinereta i gornjem Jordanu. Njihova

teritorija zauzeta od Asirijaca između 734 i 732 p.I.Kr. u isto vrijeme kad i zemlja preko Jordana (regija Galaada, u Trnasjordaniji) cesta s mora, priobalna cesta koja je povezivala Egipat i Siriju,veoma frekventnba, distrikt naroda područje kasnije nazvano Galilejom.

 • [64]R. 2 i 3 obraćaju se izravno Bogu.
 • [65]sok: vrsta starinske cipele.
 • [66]upoznat će ju ili primijetit će se dobro. Efraim: vidjeti 7.2 i bilješku.
 • [67]protiv njega tj. protiv naroda Izraelovog ( r.8).
 • [68]glavu i rep, palmu i trstiku: izraz koji izražava ideju totaliteta.
 • [69]zemlja je uzdrmana: prema starim sirijskim i latinskim verzijama; hebrejski je tekst nejasan.
 • [70]Efraim i Manase: deva glavna plemena u sjevernom kraljevstvu.
 • [71]Radi se o Asirijskom kraljevstvu (koje je ovdje personificirano) ili njegovom kralju.
 • [72]Kalno, Karkemiš, Hamat, Arpad, Damask: sirijski gradovi. Od 738 do 717 pr.I.Kr. svi su bili pali u

ruke Asirijcima Samarija, prijestolnica Izraela, zauzeta je od Asirijaca 722721 pr. I.Kr. Kalno, Hamat, Samarija su znatno južnije od Karkemiša, Arpada i Damaska. Raspored tih imena u r. 9 sugerira dakle nezadrživo kretanje asirijske vojske prema Jeruzalemu.

 • [73]šiljak(pijuk) ili sjekira U r.15 prorok je taj koji uzima riječ poslije govora kralja Asirije (r.511 i 1314).
 • [74]svjetlost Izraela: slikovito označavanje Boga njegov Svetac ,tj. Svetac Izraelov, naziv Boga čest u

Izaijinoj knjizi (vidjeti 1.4).

 • [75]Ajijat: lokalitet vjerojatno nekoliko km južno od Betela Itinerer opisan un r.2832 polazi jedno 15 km

sjeverno od Jeruzalema i usmjerava se prema jugu, kroz jednu brdovitu regiju. On ne koindicira s uobičajenim itinererom invazija dolazećih sa sjevera i izbjegava isturenu obranu Jeruzalema. Moglo bi korespondirati putu slijeđenom od združenih armija Arama i Izraela 734. p.I.Kr. (vidjeti 7.1 i bilješku ).

 • [76]Nov: selo smješteno na brdu Skopus, najsjevernijem od tri vrha na Maslinskoj gori. Odatle se može

opaziti Jeruzalem kćer Siona: vidjeti 1.8 i bilješku.

 • [77]Drugi mogući prijevod pod činom jednog Moćnog Liban se stropoštava Liban: planinski lanac na sjeveru

Palestine slavan po svojim cedrovim šumama (vidjeti Iz 37.14).

 • [78]Jese, otac Davidov (1S 16.1) smatra se za predka davidovske dinastije i uspoređen je sa posječenim

stablom ; ovo stablo porodit će novi izdanak. To je jedan slikovit način najavljivanja da će Bog podići jednog novog Davida.

 • [79]Drugi prijevod tele, lavić i zvijer što se tovi bit će zajedno.
 • [80]korijen Jeseov: vidjeti r.1 i bilješku.
 • [81]Patros: Gornji Egipat Kuš: Nubija (teritorija sadašnjeg Sudana) Elam: istok Donje Mezopotamije, u

sadašnjem Iranu šinear:područje Babilonije Hamat: sirijski grad (vidjeti 10.9 i bilješku) otoci morski: priobalje i otoci Medierana.

 • [82]Efraim: vidjeti 7.17 i bilješku.
 • [83]Filistinci,Edomiti,Moabiti,Amoniti: ti narodi susjedni Judi bijahu podvrgnuti od Davida, ali od tada su

ponovo stekli svoju neovisnost.

 • [84]Prema starim židovskim tumačenjima, točiti vodu (iz bunara) bijaše jedan od rituala blagdana šatora.
 • [85]Izraz vrata gospode pravi možda aluziju na ime Babilonije (na babilonskom jeziku Babilani: vrata

bogova).

 • [86]Pustošitelj: naslov katkada dan Bogu i drugdje preveden s Moćni (Izl 6.3; Ez 1.245; vidjeti također Jl 1.15

i bilješku).

 • [87]Vidjeti 1Krlj 9.28; Ps 45.10 i bilješke.
 • [88]Medejci: populacija podrijetlom iz zemlje na čijem se tlu nalazi suvremeni Iran. Godine 612 p.I.Kr., tj.

jedno stoljeće poslije Izaije, Medejci bijahu saveznici Babiloncima protiv Asirijaca. Godine 539 P..Kr. oni bijahu saveznici Persima protiv Babilonijskog carstva.

 • [89]Hebrejski tekst je nedovoljn o jasan; vjerojatno je redak nepotpun.
 • [90]čovjek stepe ili Arapin (usp. 21.13 i bilješku).
 • [91]satir: vrsta demona kojeg se zamišljalo da salijeće pustinjska bića.
 • [92]njihovim dvorcima: prema starim sirijskim, aramejskim i latinskim verzijama; hebrejski tekst nejasan.
 • [93]Jakov, predak naroda Izraelovog simbolizira zajednicu Božjeg naroda Kuća Jakovljeva: isti smisao ;

vidjeti 2.5 i bilješku.

 • [94]kuća Izraelova: isti smisao kao i izraz kuća Jakovljeva.
 • [95]kad ti Gospod®: prorok se u r. 3 obraća presonificiranom puku Izraelovom.
 • [96]njegova nabusitost (arogancija): prijevod ovdje slijedi brojne stare verzije i hebrejski tekst Izaijinog

rukopisa nađenog u Kumranu; tradsicionalni hebrejski tekst je obskuran.

 • [97]proganjajući: prema staroj sirijskoj verziji; tradicionalni hebrejski tekst malo je jasan.
 • [98]ili *boravište mrtvih: vidjeti 5.14 i bilješku.
 • [99]krajnji sjever: vidjeti Ps 48.3 i bilješku.
 • [100]Jama ili *boravište mrtvih.
 • [101]vjerojatan prijevod, prema starim verzijama, jednog teškog teksta.
 • [102]Prorok pravi aluziju na kralja Babilonije i njegovo potomstvo. Kao veliki kriminalci ovaj će biti ne samo

lišen grobnice (r.1920) već također i potomstva.

 • [103]nom i ime: ovako prevedeni termin čine aliteraciju na hebrejskom; kao i oni koji su učinjeni s potomstvo i

nasljedstvo.

 • [104]ježeva, moguće je prevesti i s bukavaca.
 • [105]smrt kralja Akhaza oko 716 g.p.I.Kr., a Ezekias ga naslijeđuje.
 • [106]toljaga koja te tukla: Asirija (vidjeti 10.5) zmija, guja, leteći zmaj: možda poslovični izraz koji znači da

će sve krenuti po zlu (usporediti Am 5.19).

 • [107]Vidjeti 3.26 i bilješku
 • [108]KirMoab na jugu od poptoka Arnon, on bijaše politička metropola Moabovog kraljevstva; ona je

nazivana također KirHerez u 16.11 ArMoab je petnaestak km sjevernije.

 • [109]Divon: religiozna prijestolnica Moaba, 5Km sjeverno od Arnona.
 • [110]Nebo: jedna planina smještena na 35 km sjeverno od Arnona (vidjeti Dt 34.1) Madaba: grad susjedan

Nebou obrijane glave, podrezane brade: znakovi žalosti.

 • [111]Hešbon: 6 km sjeverno od Neboa Eleale: 23 km sjevernije Jahas: pogranični grad, istočno od teritorije

Moaba.

 • [112]Soar: grad južno od Mrtvog mora Eglatšelišija i uspon Luhit još nisu identificirani Horonzaim:

pogranični grad možda na jugoistoku Moaba.

 • [113]vode Nimrima: vjerojatno potok ili oaza jugoistočno od Mrtvog mora.
 • [114]potoci Saulovi: još nisu sa sigurnošću identificirani.
 • [115]Eglaim: lokalitet na krajnjem sjeveru Mrvog mora bunari Elimovi: sjeveroistočna granica Moaba.
 • [116]Divon, prijevod ovdje slijedi glavni Izaijin hebrejski rukopis nađen u Kumranu, kao i više starih verzija;

tradicionalni hebrejski kaže Dimon.

 • [117]janje je ovdje simbolična žrtva kojom kralj Moaba se priznaje podložnim kralju Jude i moli zato njegovu

zaštitu Sela: neidentificirani lokalitet, vjerojatno na jugu Jude (vidjeti 1.36)kćer Siona: vidjeti 1.8 i bilješku.

 • [118]Arnon glavni tijek vode Moaba ; ulijeva se u Mrtvo more. Dugo vremena bio je granicom na sjeveru

Moaba.

 • [119]R. 3b i 4 predstavljaju poziv upućen po Moabitima kralju Jude uništavatelj je vjerojatno kralj Asirije

(vidjeti 33.1).

 • [120]R.6 je početak Judejskog odgovora Moabitima.
 • [121]vjerojatno jedna tradicionalna ponuda namijenjena dobijanju podrške od boga Moabovog (Kemoša)

Kir-Hareset ili Kir-Moab (vidjeti 15.1 i bilješku).

 • [122]Hešbon, Eleale (r.9): vidjeti 15.4 i bilješku Sivma: lokalitet između Hešbona i brda Nebo Jazer: sjeverno

od Hešbona more označava ovdje Mrtvo more.

 • [123]preestali su: slijedi se ovdje stara grčka verzija: tradicionalni hebrejski tekst kaže ja prekidam.
 • [124]KirHoras ili KirMoab (vidjeti 15.1 i bilješku).
 • [125]tj. ni dan više.
 • [126]Damask: vidjeti 10.9 i bilješku.
 • [127]gradovi koji mu ovidse: prema staroj aramejskoj verziji ; hebrejski tekst obskuran zauvijek ; prema

staroj grčkoj verziji; hebrejski tekst obskuran.

 • [128]Efraim: vidjeti 7.17 i bilješku.
 • [129]Jakov, predak Izraelov, ovdje simbolizira sjeverno kraljevstvo ili kraljevstvo Izraelovo (vid. 2.6 i

bilješku).

 • [130]dolina Feraita je blizu Jeruzalema; njena točna pozicija je upitna.
 • [131]šume i vrhovi: drugi prijevod (s grčkom verzijom) Hiviti i *Amoriti.
 • [132]biljke slasti: aluzija na kanaanski kult plodnosti "vrt Adonisov" (mala kukltura u loncima, posvećena bogu

Tamuz)Adonisu). Vidjeti 1.29 i bilješku.

 • [133]ili Zemlja gdje brundaju insekti Nubija (hebrejski Kuš): vidjeti 11.11 i bilješku.
 • [134]Slanje egipatskih izaslanika u Izrael može biti smješteno u 705 g.Pr.I.r..
 • [135]barjak osovljen na planinama ®: znak uzbune povodom dolaska napadačkih postrojbi (ovdje sirijska

vojska).

 • [136]Aluzija na krvava rivalstvankoja su razdirala Egipat oko 716. g.pr.r.I.Kr., u početku Ezekiasove vladavine.
 • [137]Vidjeti 8.19 i bilješku.
 • [138]Nubijski faraon šabaka bijaše gospodar Egiptu 712 g.p. I. Kr.
 • [139]Nilovi, ovdje plural označava rukavce Nila koji formiraju njegovu deltu pri ušću.
 • [140]postat će blijedi: prijevod ovdje slijedi glavni Izaijin hebrejski tekst nađen u Kumranu; tradicionalni

hebrejski tekst tkalci bijelih tkanina.

 • [141]Hebrajski tekst u r. 10 je neproziran. Prijevod ovdje slijedi staru grčku verziju.
 • [142]Tanis: egipatski grad u delti Nila.
 • [143]Memfis: stara prijestolnica Donjeg Egipta, nekoliko km od Kaira.
 • [144]glava i rep, palma i trstika: vidjeti 9.13 i bilješku.
 • [145]jezik kanaanski tj. hebrejski.
 • [146]obožavati: podrazumijeva se Boga Izraelovog.
 • [147]Ašdod: filistijski hgrad (vidjeti Am 1.6 i bilješku). Zauzeće Ašdoda od Asirijaca može biti smješteno u

711. g.p.I.Kr.

 • [148]Bijaše to držanje ratnih zarobljenika.
 • [149]Vidjeti bilješku o 11.11.
 • [150]tih regija (područja,krajeva): tj. Filistina i kraljevstvo Jude.
 • [151]morska pustinja: slikoviti izraz koji pokazuje sudbinu Babilonije koja dodiruje Perzijski zaljev.
 • [152]izadajnik koji izadjae,uništavatelj koji pustoši: odnosi se vjerojatno na Elamite i Medejce spomenute u

slijedećem retku (vidjeti 13.17 i bilješku ).

 • [153]postavlja se stol: prema Dn 5.30 kralj Babilonije bijaše zauzet slavljem kad grad bijaše zauzet, 539.

g.p.I.Kr. namastite svoje štitove: da bi strijele skliznule niz površinu štita, umjesto da ga probiju, vojnici su ih premazivali masnoćom. Dana zapovijed, ustvari, poziva na pripremu za boj.

 • [154]onaj koji motri: prijevod ovdje slijedi glavni Izaijin hebrejski rupopis nađen u Kumranu ; hebrejski

tradicionalni tekst ovdje ima riječ lav.

 • [155]U r. 10 prorok se obraća puku Izraelovom gumno: vidjeti Br 18.27 i bilješku.
 • [156]Duma: vjerojatno jedna oaza smještena na sjeveru Arabije (vidjeti Stv 25.14, 1Krn 1.30) Seir:

planinsko područje naseljeno Edomitima, jugoistočno os Mrtvog mora.

 • [157]o Arabiji: drugi prijevod u stepi. Dedan: pučanstvo Arabije.
 • [158]Tema: oaza na sjeverozapadu Arabije.
 • [159]godina plaćenika, tj. ni dan dulje Kedar: pleme sa sjevera Arabije.
 • [160]usjeklina viđenja: ta dolina nije bila identificirana ; verojatno je bila blizu Jeruzalema krovovi

palestinskih kuća su ravni, u obliku terase

 • [161]pod prijetnjom luka: drugi prijevod ne strijeljajući lukom.
 • [162]kći mog naroda: radi se o pučanstvu Izraela.
 • [163]Elam: vidjeti 11.11 i bilješku Kir je domovina *Aramejaca prema Am 9.7.
 • [164]pokrivač Jude: utvrđeni gradovi koji zadržavaju neprijatelja na granicama šumska Kuća je velika dvorana

s drvenim stubovima koju je dao izgraditi Solomon i nazvao ju Kuća Libanske šume u 1Krlj 7.26.

 • [165]donje spremište(rezervoar u r.9) bilo je uređeno od Akhaza za osigurati opskrbu vode u slučaju

opsadestari rezervoar (r.11) nesumnjivo je gornje spremište spomenut u 7.3 i 2Krlj 18.17 korito između dva bedema vjerojatno znači bazen Sile, izgrađen od Ezekiasa.

 • [166]Obično naslov oca bijaše dodjeljivan kralju (vidjeti 9.5) ili jednoj visoko postavljenoj osobi® dom Judin:

kraljevtvo Judino (usporediti s 2.6; 5.7; 8.17 i bilješke).

 • [167]ključevi u to vrijeme bijahu od drveta i velikih razmjera dom Davidov: vidjeti 7.2 i bilješku.
 • [168]kuću svojeg oca: ili obitelj svojeg oca.
 • [169]Tir: glavni grad feničke obale lađe iz Tarsisa: vidjeti 2.16 i bilješku.
 • [170]Sidon, drugi važan grad na feničkoj obali Kraj redka preveden je prema glavnom Izaijinom hebrejskom

rukopisu nađenom u Kumranu; hebrejski tradicionalni tekst obskuran je.

 • [171]Feničani bijahu osnovali daleke kolonije, na primjer Kartagu ( današnji Tunis) i u Tarsisu (vjerojatno u

španjolskoj).

 • [172]Obrađuj zemlju: prijevod ovdje slijedi glavni Izaijin hebrejski rukoopis nađen u Kumranu; tradicionalni

hebrejski prijevod kaže priijeđi zemljukćer Tarsisa: ovdje su to grad Tir i njegovo pučanstvo, čiji prosperitet ovisiše o trgovini s Tarsisom(r.1).

 • [173]Feničani bijahu Kanaanci (vidjeti Stv 10.15). Ponekad su Kanaanci sinonim za trgovce (vidjeti na primjer

r.8 gdje je uzet kao posrednik ; Oz 12.8).

 • [174]Sidon: vidjeti 23.2 i bilješkukćer Sidona: poetički izraz koji označava grad Sidon i njegovo pučanstvo.
 • [175]zemlja Kaldejaca je oblast Babilonije; Asirijci su ju zauzeli 703. g.p.I.Kr.divljim mačkama ili možda

nomadiima. Prijevod ovog redka je nesiguran.

 • [176]Trgovačke aktivnosti Feničana iz Tira primjerene su jednoj prostituciji (vidjeti Ap 18.3).
 • [177]prijevod uvjetan ; tradicionalni hebrejski tekst obskuran.
 • [178]Varoš ništavila: ne zna se na koji grad prorok pravi aluziju.
 • [179]Oni tamo: prorok vjerojatno označava Izraelite oslobođene zahvaljujući propasti tlačitelja.
 • [180]jama,zamka,strava tri riječi na hebrejskom imaju gotovo istu suzvučnost.
 • [181]ili biti kažnjeni.
 • [182]tvrđava barbara: bez sumnje identična varoši ništavila spomenutoj u 24.10.
 • [183]ovoj planini: ondje gdje je podignut Jeruzalem.
 • [184]Vidjeti 25.6 i bilješku.
 • [185]ili na jedan odlučan način.
 • [186]varoš nedostupna: vjerojatno grad već spomenut u 24.10i 25.2.
 • [187]zemlja pravičnosti: vjerojatno Palestina cjelina r. 10 stvara jednu vrste parenteze koja prekida razvoj

započet u r. 79 i nastavljen u r. 11.

 • [188]Levijatan, Zmaj morski: vidjeti Ps 74.1314.
 • [189]vinograd: vidjeti 3.14 i bilješku.
 • [190]Vidjeti 14.1 i bilješku.
 • [191]Vidjeti Izl 34.13 i bilješku.
 • [192]Prorok čini se pravi aluziju na Samariju, zauzetu 722721 g. p.I.Kr. od Asirijaca. Usporediti r.11 s Oz 1.6; 4.6.
 • [193]tj. na jugu Palestine, što je evociranje granice Davidovog kraljevstva (usp 1Kr. 8.65).
 • [194]velika truba služila je za poziv u boj ili religiozni sabor.
 • [195]slikovit opis Samarije vidjeti 7.17 i bilješku.
 • [196]Aluzija na kralja Asirije (vidjeti 8.4)
 • [197]On označava proroka.
 • [198]Sawlasaw, sawlasaw, qawlaqaw, qawlaqaw, zee≤r šam, zee≤r šam: nekoherentna fraza na

hebrejskom koju mnogi prevode s zapovjed na zapovjed, pravilo na pravilo, malo tu malo tamo. Možda te riječi ponavljaju jednu vježbu čitanja za početnike. Pilci se rugaju s prorokom uspoređujući ga tako s učiteljem u osnovnoj školi.

 • [199]ili ironično.
 • [200]donji svijet ili *boravište mrtvih.
 • [201]libela i visak: zidarski instrumenti.
 • [202]Prorok očigledno citira jednu popularnu izreku.
 • [203]Planina Perasim bi trebala biti na jugu od Jerualema ravnica Gabaon je desetak km sjeverozapadno od

Jeruzalema. Prorok aludira na dvije Davidove pobjede protiv Filistinaca (2S 5.1725).

 • [204]kumin i divlja ćurika: pitome biljke korištene kao začini Poslije riječi pšenica i ječam, hebrejski tekst

sadržava još dvije nepoznate riječi koje prijevod nije zadržao. Nesumnjivo radi se o žitaricama. Neki prevoditelji za jednu od njih misle da se radi o prosu ozimi krupnik je vrsta pšenice.

 • [205]drljača za vršidbu bijaše opremljena šiljcima s donje strane; vučena od goveda služila je za odvojiti

zrnevlje iz klasja.

 • [206]Ariel: diskutabilno etimologijsko ime(možda planina Boga). U r. 1 i 2 označava grad Jeruzalem ; u r. 2b

gornji dio oltara, mjesto gdje su spaljivane žrtve ponuđene za *žrtvu (vidjeti Ez 43.1516 i bilješku).

 • [207]Kao David: prema staroj grčkoj verziji ; tradicionalni hebrejski tekst kao jedan krug (tj. sve uokolo ?).
 • [208]Vidjeti Ps 1.4 i bilješku.
 • [209]Vidjeti 10.34 i bilješku.
 • [210]kuća Jakovljeva, Jakov: vidjeti 14.1 i bilješku.
 • [211]Svetac Jakovljev: usporediti s 10.17 i bilješku.
 • [212]Prorok aludira na ugovore saveza zaključenog između Jude i Egipta između 713 i 702. g. Pr.I.Kr.
 • [213]Tanis: vidjeti 19.11 i bilješku Hanes: grad stotinjak km južno od Kaira.
 • [214]Negev: vidjeti 21.1 i bilješku; treba proći tuda na putu iz Palestine za Egipat.
 • [215]Rahav: katkad simbolično ime Egipta (Ps 87.). Na hebrejskom ime Rahab evocira pokretanje. Egipat bi

tako imao nadimak pokrenuti nepokret.

 • [216]u dva primjerka: vjerojatno jedan zapečačeni primjerak koji služi kao dokaz, i drugi otvoreni za upotrebu.

Vidjeti Jr 32.11.

 • [217]prorocima ili vizionarima.
 • [218]jedan barjak: kao znak sastanka za bjegunce; vidjeti također 18.3 i bilješku.
 • [219]drugi prijevod kad ćeš skrenuti desno ili lijevo.
 • [220]Vjerojatno beliki blagdan jeseni (ili blagdan šatora), koji sadržava jednu noćnu celebraciju. Vidjeti u

Glosaru pod KALENDAR.

 • [221]Aluzija na poraz Egipćana 701 Pr.I.Kr. zapadno od Jeruzalema štićenik je Juda.
 • [222]tj. narode Izraelov.
 • [223]njena stijena: asirijski kralj ; usp. 32.12 barjak: vidjeti 18.3; 30.17 i bilješke.
 • [224]tj. stavite znak žalosti.
 • [225]Ofel je mjesto starog *Siona, na jugu brda Tepmla. Francuski prijevod poznaje i posebni naziv za divlji

magarac; onagre.

 • [226]oni iz Ariela (vidjeti 29.1,2,7): prijevod pretpostavljen.
 • [227]Ništa ne pokazuje o kojem se savezu radi, da li onom s Bogom ili s nekim stranim kraljevstvom.
 • [228]Liban: vidjeti 10.34 i bilješku šaron: plodna ravnica na jugu od brda Karmel uz rub Mediterana Araba:

duboka dolina s padom, gdje teče Jordan. Ona se proteže sve do Crvenog mora. Dio smješten na jugu Mrtvog mora je posebno bezvodan Bašan; vidjeti Ps 22.13 i bilješku; područje bogato hrastovima i po uzgoju stoke Karmel (sinonim za riječ vrt) je jedna planina koja se pruža prema Mediteranu, na jugu sadašnjeg grada Haife.

 • [229]Drugi mogući prijevod narodi će biti kao peći za kreč (jedni za druge).
 • [230]barjak: vidjeti 18.3 i bilješku.
 • [231]posvetio zabrani: vidjeti Dt 2.34 i bilješku.
 • [232]Edom: vidjeti bilješku o 21.11.
 • [233]Bosra, oko 35 km južno od Mrtvog mora, bila je jedno vrijeme edomitska prijestolnica.
 • [234]libela i vidsak: zidarski pribor, vidjeti bilješku na 28.17 U SZ se ti termini katkad koriste da označe

uništenje praznina,kaos: korespondentne hebrejske riječi evociraju stanje svijeta prije stvaranja (vidjeti Stv 1.2).

 • [235]satiri: vidjeti 13.21 i bilješku Lilit : ženski demon babilonske mitologije.
 • [236]knjiga Gospodova: danas nepoznato djelo; ono možda sadržava stanovit broj poruka proroka Izaije.

Odlomak citiran ovdje (r.16 b i 17) mogao bi tu imati nastavak u 13.2022.

 • [237]Liban, Karmel, šaron: vidjeti 33.9 i bilješku.
 • [238]trstika i papirus: brojne biljke u veoma vlažnim područjima, posebno uzduž Nila.
 • [239]Gospod sam otvarat će putove: drugi mogući prijevod: bit će to za njih put za slijediti
 • [240]Poglavlja 3639 reproduciraju s malo promjena 2Krlj 18.1320.19. Asirijski napad na Judu zbio se 701. g.

pr.I.Kr.

 • [241]Lakiš: vidjeti 2Krlj 14.19 i bilješku gornje spremište vode: vidjeti bilješku kod 22.11 ; Fulonsko polje:

vidjeti 2Krlj 18.17 i bilješku. Na tom je mjestu prorok Izaija susreo kralja Akhaza prema Iz 7.3.

 • [242]poklisar ili porteparole kraljev.
 • [243]judejski,aramejski: vidjeti 2Krlj 18.26 i bilješku.
 • [244]Hamat, Arpad ,: vidjeti 10.9 i bilješku Sefarvaim: to mjesto nije identificirano.
 • [245]Livna : vidjeti 2Krlj 8.22 i bilješku.
 • [246]Nubija: vidjeti bilješku o 11.11.
 • [247]posvetiti zabrani: vidjeti Dt 2.34 i bilješku.
 • [248]Gozan, Harran,Recef, sinovi Edena ,Telasar: vidjeti 2Krlj 19.12 i bilješku.
 • [249]Hamat,Arpad: vidjeti 10.9 i bilješkuSefervaim: vidjeti 36.19 i bilješku Lair, Hena, Iva: vidjeti 2Krlj 19.13

i bilješku o 2Krlj 19.12

 • [250]Kuća Gospodova ili Templ (Hram) u Jeruzalemu.
 • [251]kćer Jeruzalema: vidjeti 1.8 i bilješku.
 • [252]Liban: vidjeti 10.34 i bilješku.
 • [253]tj. manjkaju sredstvima za ostvarenje.
 • [254]Počev od r. 30 prorok se obraća kralju Ezekijasu.
 • [255]Ararat: vidjeti 2Krlj 19.37 i bilješku.
 • [256]tj. obitelji i dvoru svojem.
 • [257]tj. tvoj predak.
 • [258]Poslije r.6 paralelno izvješće iz 2Krlj 20 uvodi dva redka koji se, nešto različiti, ponovo nalaze u 38.2122.
 • [259]Akhazov brojčanik: vidjeti 2Krlj 20.9 i bilješku.
 • [260]ja ću biti pretvoren u ništa: ovdje je dan prijevod rukopisa nađenog u Kumranu; tradicionalni hebrejski

tekst je nejasan on je zdrobio :tj. Bog je to učinio. ti ćeš završiti sa mnom od dana do noć: tj. Bog će to učiniti. Ta alternanca je česta u Psalmima.

 • [261]ti si prionuo uz moj život da bih ja izbjegao jamu drugi prijevod: ti si spasio moj život od jame jama ili
 • boravište mrtvih.
 • [262]vidjeti 38.6 i bilješku.
 • [263]vidjeti 2Krlj 20.12 i bilješku.
 • [264]govorite *srcu Jeruzalema ili objasnite Jeruzalemu: ovdje kao u slijedećim poglavljima grad Jeruzalem je

personificiran i predstavlja zajednicu Božjeg naroda dva puta cijenu: pravni izraz pokazuje da je jedan parnični proces u potpunosti uređen.

 • [265]drugi ili on: tekste čini se ovdje označava onoga koga glas opominje u početku redka.
 • [266]drugi prijevod ti koji donosiš jednu Dobru vijest Sionu® ti koji donosiš dobru vijest Jeruzalemu.
 • [267]u Starom Zavjetu ruka je često simbol snage i učinkovitosti.
 • [268]Vidjeti u Glosaru pod MJERE.
 • [269]čovjeka za svoj naum: tj. čovjeka što ga je Bog izabrao za izvršiti svoj naum. Prema 46.11 to je perzijski

kralj Kir (vidjeti 41.2 i bilješku) označio mu čovjeka za svoj naum: drugi prijevod poučio ga kao savjetnik.

 • [270]Evo otoka: izraz čest u poglavljima 4066; aluzija na primorske narode udaljene Palestini. Vidjeti 11.11 i

bilješku.

 • [271]Liban, tj. šume koje pokrivaju planinski masiv istog imena; vidjeti 10.34 i bilješku holokaust: vidjeti u

Glosaru pod žRTVOVANJA.

 • [272]koju utvaru stavljate vi pokraj njega ili koji predmet njemu sliči. Prijevod je htio napraviti igru riječima

koja se nalazi na hebrejskom između tako prevedenogh pojma i glagola sličiti.

 • [273]počev od 20 r. prijevod je nesiguran.
 • [274]sudce ili vladare.
 • [275]ta bića, njiohove vojske: aluzija na nebeska tijela vojske nebeske (vidjeti 34.4).
 • [276]Moj put je skriven slikovi izraz ekvivalentan onom odvijanje mog života, moja sudbina.
 • [277]vidjeti 40.15 i bilješku.
 • [278]Nova aluzija na Kira (vidjeti 40..13). On bi slavan po svojim pobjedama protiv svih vojnih sila svojeg

doba, posebno protiv Babilonaca, koje je pobijedio 539. g.Pr.I.Kr. Slijedeće godine Kir je oslobodio prognane Judejce.

 • [279]da se ne klima: radi se o lažnim bogovima izrađenim od zanatlija koje prorok upravo spominje.
 • [280]Izraele, sada lješeva: prijevod slijedi Izaijin hebrejski tekst nađen u Kumranu, kao i više starih verzija

koji te otkupio: glagol ovako preveden označava jednog bliskog rođaka u akciji u korist jednog člana obitelji, bilo radi osvete (vidjeti Br 35.1927)bilo radi osiguranja potomka jednom pokojniku bez djeteta (vidjeti Rt 3.124.14) ili otkupiti nekog prodanog u roblje (Lv 25.2328,4749).

 • [281]vidjeti bilješku o 28.27.
 • [282]mirta (mrča,mrčika) zimzeleno mediteransko drvo.
 • [283]tj. GOSPOD.
 • [284]Aluzija na Kira (vidjeti 41.2 i bilješku) čuje se dozivati svojim imenom: prijevod je suglasan s 45.3.
 • [285]otoci: vidjeti 40.15 i bilješku.
 • [286]drugi prijevod ja sam te stvorio.
 • [287]vidjeti 40.15 i bilješku.
 • [288]Kedar arapsko nomadsko pleme stanovnici stijenja: gorštaci iz edomitskog kraja oko tvrđe Sela

(Stijena) spomenuti u 2Krlj 14.7.

 • [289]tj. Izrael.
 • [290]tj. dosljedno njegovom naumu.
 • [291]drugi prijevod uzapćeni su svi ljudi iz elite.
 • [292]Seva: područje vjerojatno smješteno na sjeveru sadašnjeg Sudana (vidjeti 45.14).
 • [293]staez: prema Izaijinom kumranskom rukopisu ; tradicionalni tekst kaže rijeke.
 • [294]holokausti,milodari: vidjeti u Glosaru pod žRTVOVANJA.
 • [295]ili tvoj prvi predak: prorok aludira na Jakova ( vidjeti Stv 25.26; 27.36; Oz 12.34) tvoji glasnogovornici tj.

proroci koji su se pokazali nedostojnima.

 • [296]izručio zabrani: vidjeti Dt 2.34 i bilješku.
 • [297]Preodgojeni: približan prijevod riječi Ješurun, kojom se katkad označava narod Izraela (vidjeti Dt 32.15).
 • [298]svemogući naslov katkada dan Bogu Izraelovom u SZ a kojiput preveden s Gospod nad vojskama, tj.

gospodar svih sila univerzuma.

 • [299]ti me nećeš razočarati: prema Izaijiniom kumranskom rukopisu; tradicionalni hebrejski tekst ti nećeš biti

zaboravljen od mene.

 • [300]auguri (vračevi,proricatelji): prijevod uvjetan.
 • [301]Vidjeti 44.6 i bilješku.
 • [302]Vidjeti 43. 3 i bilješku.
 • [303]Tj. svi će ljudi priznati Gospodina kao svojeg gospodara i svečano mu obećati svoju odanost.
 • [304]oni će doći k njemu: premu 21 hebrejskom rukopisu, Izaijinom hebrejskom rukopisu nađenom u Kumranu

i više starih verzija; hebrajski tradicionalni tekst on dođe k njemu.

 • [305]Bel, Nebo: babilonijski bogovi.
 • [306]kuća Jakovljeva, kuća Izraelova: vidjeti 2.5;5.7 i bilješke uzeti na teret: podrazumijeva se po Bogu.
 • [307]klatno ili vaga.
 • [308]aluzija na Kira. vidjeti bilješku o 41.2.
 • [309]kćer Babilonije, kćer Kaldejaca: usp. 1.8 i bilješku Kaldejci: drugo ime za Babilonijce.
 • [310]Vidjeti 44.6 i bilješku.
 • [311]svoj posjed: tj. teritoriju koja mi pripada, Palestinu (vidjeti 58.14;6317 i bilješke).
 • [312]Babilonijci bijahu poznati po svojim mađioničarima i čarobnjacima.
 • [313]kuća Jakovljeva: vidjeti 2.5 i bilješku.
 • [314]oni iz Svetog Grada: tj. oni iz Jeruzalema (vidjeti 52.1) svemogući: vidjeti 44.6 i bilješku.
 • [315]moje ime: ove dvije riječi nalaze se samo u staroj grčkoj i staroj latinskoj verziji.
 • [316]Nova aluzija na Kira.
 • [317]Jakov: vidjeti bilješku o 41.21.
 • [318]otoci: vidjeti 40.15 i bilješku.
 • [319]Iskupitelj: vidjeti 41.14 i bilješku. onome čija je osoba prezrena: prema Izaijinom kumranskom

rukopisui više starih verzija kojeg svijet gleda®: prema starim verzijama.

 • [320]podižući, nasljeđujući (r. 8), govoreći (r.9): ovi participi vjerojatno aludiraju na akciju Boga samog.
 • [321]sa zapada ili s mora Asuan (ili Sijena): prema Izaijinom rukopisu nađenom u Kumranu, i kao u Ez

29.10;30.6; tradicionalni hebrejski tekst ima Sinim (nepoznati lokalitet).

 • [322]tvoji graditelji: prema više starih verzija i Izaijinom kumranskom rukopisu; tradicionamlni hebrejski tekst

tvoji sinovi (dva korespondentna hebrejska termina razlikuju se samo po jednom samoglasniku).

 • [323]Prema glavnim starim tekstovima i Izaijinom rukopisu nađenom u Kumranu.
 • [324]Neukrotivi Jakovljev: vidjeti 1.24 i bilješku.
 • [325]vašu majku: prorok ovdje spaja dvije slike.S jedne strane personificirani Jeruzalem uspoređen je sa

suprugom Gospodovom (vidjeti 49.14;54.48); on je s druge strane shvaćen kao majka svih onih koji ga nastanjuju (49.2022; 66.712).

 • [326]vidjeti bilješku uz 37.27.
 • [327]tj. donio definitivnu odluku.
 • [328]slika smrti (vidjeti 43.17).
 • [329]tj. svojeg pretka ( usp. 43.27 i bilješku).
 • [330]moje ruke: vidjeti 40.10 i bilješku otoci: vidjeti 40.15 i bilješku.
 • [331]Buroviti (ili Rahab), Zmaj: monstrumi babilonijske mitologije koji su se bunili protiv Boga stvoritelja.
 • [332]tj. ljudsko biće.
 • [333]vidjeti u Glosaru pod Boravište Mrtvih.
 • [334]vidjeti 44.6 i bilješku.
 • [335]ili sveti grad.
 • [336]kćer Siona: vidjeti 1.8 i bilješku.
 • [337]na kraju: drugi prijevod za ništa (tj. bez razloga ili obeštećenja). Asur ili Asirija.
 • [338]ruka, vidjeti bilješku uz 40.10.
 • [339]predmeti obožavanja (vjerovanja, kultni predmeti) koji bijahu oteti od strane Babilonijaca god. 587. pr.

I.Kr. (vidjeti 2Krlj 25.1315; Ezd 1.711).

 • [340]vidjeti 51.12 i bilješku.
 • [341]bit će opčarano: prema staroj grčkoj verziji i staroj latinskoj verziji.
 • [342]ruka: vidjeti bilješku uz 40.10.
 • [343]tj. pred Gospodom.
 • [344]obeščašćen: prema jednoj staroj grčkoj i jednoj aramejskoj verziji. Tradicionalni prijevod proboden. Na

hebrejskom dva korespondentna glagola su vrlo bliska.

 • [345]svojeg naroda: prema Izaijinom kumranskom rukopisu; tradicionalni hebreksi tekst ima moj narod.
 • [346]njegov grob: prema Izaijinom kumranskom rukopisu.
 • [347]da, smrvljen patnjom, tebi da: prijevod jednog teškog stiha (predpostavljen); tradicionalni prijevod

Gospodu je godilo slomiti ga: on mu je dao patiti Drugi prijevod kraja redka on će vidjeti jedno potomstvo, produžit će on svoje dane i GOSPODOVA dobra volja njegovom će se rukom izvršiti.

 • [348]tj. poživjet će dugo.
 • [349]tvoje mladenaštvo: možebitna aluzija na period koji je Božji narod proveo u Egiptu (još ne imaše Boga za

supruga)tvoja obudovjelost:aluzija na egzil u Babiloniji (Izrael je lišen nazočnosti Boga, svog supruga), vidjeti bilješku uz 50.1.

 • [350]Vidjeti 44.6 i bilješku.
 • [351]kao vode Noine: drugi prijevod kao dani (to jest kao u vrijeme Noino.
 • [352]naličiti kolobar (krug obojeni): aluzija na tamne namaze koji su uokvirivali svaki zidni kamen.
 • [353]pijte: prema staroj grčkoj verziji.
 • [354]dobročinstva koja je GOSPOD načinio svom narodu posredstvom Davidovim.
 • [355]da bi ti se dao pronaći: drigi prijevod toliko da se pusti naći.
 • [356]moji putovi®vaši putovi: slikoviti izraz koji označava usvojeno ponašanje i izbor sredstava za

djelovanje.

 • [357]Vidjeti 41.19 i bilješku.
 • [358]Vidjeti 51.12 i bilješku.
 • [359]Kuća molitve za sve narode: drugi prijevod ”Kuća molitve“ po svim narodima.
 • [360]Ali: prema Izaijinom kumranskom rukopisu. Tradicionalni prijevodi spajaju početak r.2 s onim koji

prethodi: on (pravednik) ući će u mir.

 • [361]preljubnik, prostitutka: ova dva pojma korištena su u figurativnom smislu (vidjeti bilješke uz Oz 1.2;

2.4).

 • [362]smrdljika, bokorasto stablo: vidjeti bilješku uz 1.29.
 • [363]glatki blokovi: nesumnjivo veliki kameni blokovi, uspravljeni kao (seksualna) znamenja kulta plodnosti;

vidjeti također bilješku uz Oz 1.2 libacije, milodari: vidjeti u Glosaru pod žRTVOVANJA.

 • [364]Vidjeti Oz 4.13 i bilješke uz Oz 1.2; 2.4.
 • [365]ud, ti si ga promatrao: hebrejski ruku; prijevod protumačen ovdje koje neprozirna indikacija kao jedan

eufemizam seksualnog značenja.

 • [366]Melek: (kralj): jedno pogansko božansvo, možda identično Moleku iz 1Krlj 11.7.
 • [367]tvoje kolekcije idola (zbirke): približan prijevod jednog termina rijetke forme na korijenu koji znači

prikupiti.

 • [368]Vidjeti 55.8 i bilješku.
 • [369]sklad usana: ovaj je izvanredni izraz preveden po analogiji s jednim susjednim izrazom plod usana ili

riječi s usana u Oz 14.3; on čini se izražava pohvalu upućenu Bogu (vidjeti He 13.15).

 • [370]kuća Jakovljeva: vidjeti 2.5 i bilješku.
 • [371]moji putovi: vidjeti 55.8 i bilješku; putovi Božji ponašanje koje Bog traži da njegovi vjernici usvoje.
 • [372]Izraz označava pokajanje.
 • [373]tj. Obećanu zemlju (Stv 28.13). tvoj otac ili tvoj predak.
 • [374]vidjeti bilješku uz 37.27.
 • [375]njegovo lice prema starim grčkim, sirijskim i aramejskim verzijama; tradicionalni hebrejski tekst lice.
 • [376]tj. ubiti nedužnog.
 • [377]tj. naši nas grijesi optužuju ; slika je to jednog procesa.
 • [378]Vidjeti 40.10.
 • [379]ili on se ogrnuo svojom bezuvjetnom ljubavlju.
 • [380]otoci: vidjeti bilješku uz 40.15.
 • [381]ili kao onaj koji otkupljuje Sion ; vidjeti 41.14 i bilješku.
 • [382]postani svjetlost: najvažnije stare verzije dodaju Jeruzaleme. Taj se govor upućuje, u stvari, Jeruzale

mu, personificiranom, ovdje, kao i drugdje, vrlo često ( 40.9; 49.1421).

 • [383]tvoji sinovi: vidjeti 50.1.
 • [384]drugi prijevod: nošene na rukama ili predmet skrbi na kukovima.(bokovima).
 • [385]bujnost mora misli se na bogatstva koja dolaze lađama koje plove morima.
 • [386]Madijan: zajednica arapskih plemena na istoku zaljeva Akaba Prema Stv 25.4; 1Krn 1.33 Eifa je jedan

madijanitski klan Saba: vidjeti Ps 72.10 i bilješku.

 • [387]Kedar: vidjeti 42.11 i bilješku.Prema Stv 25.13 Nebajot je jedan Ismaelitski klan u srodstvu s Kedarom u

milosti (tj. Bog će prihvatiti žrtvovanja): prijevod ovdje slijedi neke hebrejske tekstove, Izaijin kumranski tekst i više starih verzija ; tradicionalnii prijevod je nejasan.

 • [388]vidjeti 40.15 Tarsis: vidjeti 2.16 i bilješku.
 • [389]Tvoja vrata: gradska vrata ugrađena u gradski bedem.
 • [390]ovaj redak, u prozi, predstavlja jednu vrstu parenteze.
 • [391]tj. šume cedrova koje su proslavile planinu Liban (vidjeti 10.34 i bilješku).
 • [392]Vidjeti bilješku uz 1.24.
 • [393]Prema Izaijinom kumranskom rukopisu.
 • [394]zablještenje nakon dugotrajnog boravka u tami zatvora, drugi prijevod oslobođenje.
 • [395]pepeo stavljanje pepela na glavu znak je žalosti. (2S 13.19); usporediti 58.5 i vidjeti u Glosaru pod

RAZDERAVANJE ODJEćE.

 • [396]uvijen u podmuklost: prijevod ovdje slijedi više hebrejskih rukopisa poduprtih starim grčkim, sirijskim i

aramejskim verzijama; tradicionalni hebrejski tekst je nejasan.

 • [397]U skladu sa starom aramejskom verzijom i cjelinom poglavlja 6062, prijevod interpretira r.10 u ženskom

rodu kao jednu personificiranu izjavu Jeruzalema. Ali hebrejski tekst dopušta također pročitati taj redak i u muškom rodu; tad on izražava zanos (entuzijazam) mesiji (60.1).

 • [398]ova je riječ ispuštena u tradicionalnom hebrejskom tekstu, ali je sačuvana u kumranskom rukopisu.
 • [399]popločajte: drugi prijevod podignite kamenje podignite barjak: kao signal za narode koji trebaju dovesti

Judine izgnanike.

 • [400]kćer Siona: vidjeti 1.8 i bilješku tvoj Spas ili tvoj Spasitelj.
 • [401]R.16 se predstavljaju kao dijalog proroka i naroda s GOSPODOM Edom: planinsko područje jugoistočno od

Mrtvog mora Bosra: vidjetu 34.6 i bilješku.Za vrijeme napada Babilonijaca na Jeruzalem Edomiti su navalili na ostatak Jude 587. pr.I.Kr.Tako je Edom postao za mnoge biblijske autore tip neprijatelja Božjeg naroda. koji ludi: prema starim verzijama; tradicionalni hebrejski tekst koji sam velik.

 • [402]Zgnječitelja U antičko doba grožđe se tiještilo gnječenjem (gaženjem) nogama. Crvene mrlje evociraju

krv na odjeći. Intervencija Boga je prispodobljena radu čovjeka koji gazi (gnječi) grožđe.

 • [403]tj. godina kad sam iskupio svoj narod (vidjeti bilješku uz 41.14).
 • [404]moja ruka vidjeti bilježku uz 40.10.
 • [405]izaslanik: prema starim grčkim i latinskim verzijama, tradicionalni hebrejski tekst ima jedan protivnik.
 • [406]tj. Mojsije, koji je spašen iz Nila (Izl 2.10) Hebrejski termin preveden s more može također biti

preveden s rijeka, Nil ,na primjer (vidjeti 19.5; Na 3.8).

 • [407]tvoja ljubomora : vidjeti 59.17 i bilješku tvoja srčanost: drugi prijevod tvoja junaštva uzbuđenje

utrobe: Hebreji utrobu smještaju u sjedište sentimenata i čuvstava.

 • [408]Izrael ovdje označava patrrijarha Jakova naš Iskupitelj : vidjeti 41.14.
 • [409]tj. koji tebi pripadaju (vidjeti 47.6; 58.14 i bilješke).
 • [410]tvoji putovi tj. ponašanje koje ti nalažeš (vidjeti bilješku uz 58.2) nekadašnji putovi, tj. ponašanje

usvojeno od strane predaka Izraelovih koji bijahu vjerni Bogu; vidjeti bilješku uz 55.8.

 • [411]tj. Templ jeruzalemski.
 • [412]ne zazivaše ime moje prema starim verzijama; hebrejski tradicionalni tekst ima koji na bijahu zvali moje

ime.

 • [413]vrtovi: vidjeti bilješku uz 1.29 miomirisi (aromati) ili parfumiu.
 • [414]Idolopoklonici su provodili noć pokraj grobnica u nadi da će komunicirati s mrtvima.
 • [415]učiniti presvetim, tradicionalni hebrejski tekst ovdje ima ja sam presvet (tj. imam božanske moći),

vidjeti 66.17.

 • [416]planine ® brijezi: mjesta gdje se prakticirala idolopoklonička religija, kultovi plodnosti ; vidjeti 57.7;

Oz 4.13.

 • [417]Jakov, predak puka Izraelovog, ovdje simbolizira ostatak tog naroda ; ista napomena vrijedi i za Judu,

pretka plemena istog imena. U vrijeme proroka puk Izraelov bijaše sveden na pleme Judu.

 • [418]Šaron: vidjeti bilješku uz 33.9 dolina Akor: vidjeti Oz 2.17 i bilješku.
 • [419]Gad,Meni: kanaanska božanstva libacije: vidjeti u Glosaru pod žRTVOVANJA.
 • [420]ja vas popisujem: tako prevedena hebrejska riječ čini igru riječi s Meni; za izvesti tu igru riječi treba

prevesti s ja vas vodim k maču.

 • [421]moje sluge: prema starim verzijama; tradicionalni hebrejki tekst ima njegove sluge jedno različito Ime,

tj. ime samog Boa.

 • [422]Početak r. 18 je dan prema kumranskomù Izaijinom tekstu i staroj grčkoj verziji ; tradicionalni hebrejski

tekst nejasan je.

 • [423]manje no ništa :hebrejski izraz koji znači smrt. Drugi mogući prijevod: ako netko ne dosegne dob od

stotinu godina, to će biti, jer će biti proklet ili onaj koji počinit će prekršaje bit će proklet tek u dobi od stotinu godina.

 • [424]ta bića: vjerojatno ono što se prinosi na žrtvu Bogu ona su moja: prema dvije stare verzije;

tradicionalni hebrejski tekst nejasan je.

 • [425]pas i svinja smatrani su *nečistim životinjama i nisu mogli biti žrtvovani Bogu spomen tamjana: mirisna

žrtva koja se dodavala žrtvovanom, kao u Lv 2.2 ili 24.7 putovi: vidjeti bilješku uz 55.8.

 • [426]ona, tj. Jeruzalem (Sion r.8). O Jeruzaleme, opisanom kao majci svojih stanovnika, vidjeti bilješku uz

50.1.

 • [427]Nesiguran prijevod jednog izraza koji se više nigdje ne susreće. Misli se na grad koji je u francuskom

jeziku imenica ženskog roda (varoš), prisvojni pridjevi dani su u muškom rodu.

 • [428]mir ili prosperitet.
 • [429]tj. cijelo tijelo.
 • [430]presveti: vidjeti 65.5 i bilješku za pristup vrtovima: vidjei 65.3 i bilješku broje jedan, koji je u sredini nesumnjivo označava svećenika (ili svećenicu) idolatrijskog kulta svinja, miš:životinje držane *nečistim (Lv 11.7, 29°.
 • [431]Tarsis: vidjeti Jon 1.3 i bilješku Put ( prema starim grčkim i latinskim verzijama) i Lud: nesumnjivo afrički narodi uz Crveno more (Stv 10.6; Jr 46.9) Tubal: pučanstvo koje nastanjuje obale Crnog mora Javan: narod

jonskih otoka ili Grčke otoci: vidjeti bilješku uz 40.15.

 • [432]mladi mjesec: vidjeti u Glosaru pod MLADI MJESEC.
 • [433]Tj. za svako živo biće