Biblija, ekumenski prijevod; preveo: Tomislav Dretar
SudciIzrael se nastanjuje u Kanaanu uredi

 • 1 1 Dogodi se poslije smrti Jozuine da sinovi Izraelovi pitaše GOSPODA za savjet govoreći: » Tko će se od nas uspeti kao prvi protiv Kanaanaca[1] za potući ih? «
 • 2 GOSPOD reče: » To je Juda[2] koji će se uspeti. Evo ja sam izručio zemlju u ruke njegove.«
 • 3 Juda reče Šimunu svojem bratu: »Pođi sa mnom u moj dio[3] i potucimo Kanaance. Potom, ja također krenut ću s tobom u tvoj dio. « I Šimun ode s njim.
 • 4 Juda se pope i GOSPOD mu izruči u ruke njegove Kanaance i Perizite. U Bezeku[4] oni pobiše deset tisuća između njih.
 • 5 Nađoše Adoni-Bezeka[5] u Bezeku i sukobiše se s njim; oni potukoše Kanaance i Perizite.
 • 6 Adoni-Bezek pobježe, ali oni ga proganjaše, domogoše ga se i odsjekoše palčeve na rukama i nogama[6].
 • 7 Adoni-Bezek reče: » Sedamdeset kraljeva kojima bijahu odsječeni palčevi na rukama i nogama skupljaše otpatke ispod stola mojega. Ono što sam činio Bog mi je vratio. » Odvedoše ga u Jeruzalem i on ondje umrije. «
 • 8 Sinovi Judini[7] napadoše Jeruzalem i domogoše ga se; posjekoše ga mačem i spališe u vatri.
 • 9 Poslije toga sinovi Judini siđoše za tući Kanaance koji nastanjivahu Planinu, Negev i *Niziju[8].
 • 10 Potom Juda otiđe protiv protiv Kanaanaca koji nastanjivahu Hebron - ime Hebronu[9] ranije bijaše Kirijat-Arba - i oni udariše Šesai, Ahiman i Talmai.
 • 11 Odatle Juda ode protiv stanovnika Devira - ime Deviri ranije bijaše Kirijat-Sefer -.
 • 12 Kaleb reče: » Onome koji udari Kirijat-Sefer i domogne ga se, ja ću dati svoju kćer Aksu za ženu.«
 • 13 Otnijel, sin Kenazov, mlađi brat Kalebov, domože se grada, i Kaleb mu dade za ženu svoju kćer Aksu.
 • 14 No, od svojeg dolaska, ona ga nagovaraše tražiti u njenog oca jedno polje. Ona siđe s magarca svojega, a Kaleb joj reče: » Što hoćeš ti? «
 • 15 Ona mu reče: » Učini mi jedno dobročinstvo. Pošto si mi dao zemlju kod Negeva, daj mi također zdenac vode», i Kaleb joj dade gornje zdence i donje zdence.
 • 16 Sinovi Kenitovi, punca Mojsijeva, uspeše se iz grada, Palmiera sa sinovima Judinim u pustinju Judinu koja je na jugu od Arade[10]. Oni dođoše stanovati s pukom.
 • 17 Juda pođe sa Šimunom, svojim bratom. Oni potukoše Kanaance koji nastanjivahu Sefat i posvetiše ga, rečenog, zabrani. Nazva se taj grad imenom Horm[11].
 • 18 Juda se domože Gaze i njene teritorije, Aškelona i njegove teritorije, Ekrona[12] i njegove teritorije.
 • 19 GOSPOD bi s Judom koji uze posjed nad Planinom, ali ne bi moguće izvlastiti stanovnike ravnice, jer imadoše željezna kola[13].
 • 20 Prema riječi Mojsijevoj, dade se Hebron Kalebu koji izvlasti ondje tri sina Anakova.
 • 21 Glede Jebuzita koji nastanjivahu Jeruzalem, sinovi Benjaminovi ne izvlastiše ih i Jebuziti su stanovali u Jeruzalemu sa sinovima Benjaminovim sve do ovog dana.
 • 22 Kuća Josipova, ona također, uspe se, ali u Betel[14], i GOSPOD bi s njom.
 • 23 Kuća Josipova načini jedno istraživanje Betela; ranije ime grada bijaše Luz.
 • 24 Uhode vidješe jednog čovjeka izlaziti iz grada i rekoše mu one: » Pokaži nam dakle kako se može ući u grad i mi ćemo pružiti dokaz našeg poštenja prema tebi.«
 • 25 On im pokaza gdje se može ući u grad i oni posjekoše grad oštricom mača, ali pustiše otići onoga čovjeka i sav njegov klan.
 • 26 Taj čovjek ode u zemlju Hitita i sagradi jedan grad kojem dade ime Luz[15] to je još i danas njegovo ime.
 • 27 Manase ne steče ni Bet-Šean s njegovim posjedima; ni Tanak s njegovim posjedima, ni stanovnike Dora s njihovim posjedima, ni stanovnike Megidoa s njegovim posjedima, i Kanaanci nastaviše stanovati u toj zemlji.
 • 28 Ali, kad Izrael bi postao jak on nametnu Kanaancima robovsku tlaku[16], ali u stvari on ih ne izvlasti.
 • 29 Efraim ne izvlasti Kanaance koji nastanjivahu Gezer, i Kanaanci stanovaše u Gezeru u sred Efraima.
 • 30 Zabulon ne izvlasti stanovnika Kitrona ni onih iz Nahalola; Kanaanci stanovaše u sred Zabulova, ali biše prisiljeni na robovsku tlaku.
 • 31 Ašer ne izvlasti stanovnike Akoa, ni one iz Sidona, Ahlava, Akziva, Helbe, Afika i Rehova.
 • 32 Ašeriti stanovaše u sred Kanaaca koji nastanjivahu zemlju pošto ne bijahu izvlašteni.
 • 33 Neftali ne izvlasti žitelje Bet-Šemeša, ni one iz Bet-Anata, i on stanovaše u sred Kanaanaca koji nastanjivahu zemlju, ali stanovnici Bet-Šemeša i Bet-Anata, biše prinuđeni na tlaku.
 • 34 *Amoriti satjeraše sinove Danove u planinu, jer ih ne pustiše sići u ravnicu.
 • 35 *Amoriti nastaviše stanovati u Har-Herezu, Ajalonu i Šalvimu, ali kad ruka kuće Josipove oteža, oni biše prisiljeni na tlaku.
 • 36 teritorija amoritska ide od uzvisine Akrabim, od Stijene uspinjuća.


Gospodinovi prijekori svojem puku uredi

 • 2 1 Anđeo GOSPODOV uspe se iz Gilgala u Bokim[17] i reče: ”Ja sam vas doveo iz Egipta i uveo u zemlju koju bijah po prisezi obećao vašim očevima. Ja bijah rekao: Nikad ja neću raskinuti *savez s vama,
 • 2 a vi, vi ne sklapajte saveza sa stanovnicima ove zemlje; poobarajte njihove *oltare .Ali vi niste poslušali glasa mojega. Što ste to ondje učinili!
 • 3 Tada ja rekoh: Ja ih neću protjerati pred vama; oni će za vas biti klopka, a bogovi njihovi bit će za vas zamka.
 • 4 No, čim anđeo GOSPODOV bi uputio ove riječi svim sinovima Izraelovim, puk zavapi i oni počeše plakati.
 • 5 Oni imenovaše to mjesto Bokim i ondje ponudiše *žrtve GOSPODU.

Jozuina Smrt uredi

 • 6 Jozua otpusti puk i sinovi Izraelovi odoše svatko k svojoj baštini za uzeti u posjed zemlju.
 • 7 Puk služiše GOSPODA tijekom sveg Jozuinog života i sveg života *starješina koji produžiše svoje dane poslije Jozue koji bijahu vidjeli sva velika djela koja GOSPOD bijaše učinio za Izrael.
 • 8 Jozua, sin Nunov, sluga GOSPODOV, umrije u dobi od 110 godina.
 • 9 Sahraniše ga na području njegove baštine u Timnat-Herezu[18], u planini Efraim, na sjeveru brda Gaš
 • 10 A potom sav taj naraštaj bi sjedinjen k svojim očevima; poslije njega bi jedan drugi naraštaj koji se podize, ali on nije upoznao[19] ni GOSPODA, ni djelo koje on bijaše učinio za Izrael.

Nevjera, nevolja, izbavljenje uredi

 • 11 Sinovi Izraelovi činiše ono što je zlo u očima GOSPODOVIM, a služiše oni *Balima.
 • 12 Oni napustiše GOSPODA, Boga svojih otaca[20] koji ih bijaše izveo iz Egipta, i oni slijediše druge bogove među onim narodima koji ih okruživahu; oni se klanjahu pred njima i uvrijediše oni GOSPODA.
 • 13 Oni napustiše GOSPODA i srušiše oni Bala i Astarte[21].
 • 14 Gnjev GOSPODOV se raspali protiv Izraela: on ih izruči u ruke pljačkašima koji ih popljačkaše i prodaše uokolo neprijateljima njihovim. Oni ne biše više sposobni oduprijeti se neprijateljima svojim.
 • 15 U svim njihovim istupiuma ruka GOSPODOVA bijaše nad njima za nanijeti im nesreću, kako to GOSPOD njima bijaše prisegao; njihova nevolja dostize krajnost.
 • 16 Tad GOSPOD podize sudce[22] koji ih izbaviše od onih koji ih pljačkahu.
 • 17 Ali, čak i sudce svoje, oni ne slušaše, jer se prostituiraše[23] Sdrugim bogovima i klanjahu se pred njima; oni Svrlo brzo odvojiše od puta kojim bijahu išli očevi njihovi koji bijahu slušali zapovi-jedi GOSPODOVE; oni ne postupiše tako;
 • 18 Kad im GOSPOD podize sudce, GOSPOD bijaše sa sudcem i on ih oslobađaše neprijatelja njihovih tijekom čitavog sudčevog života, jer GOSPOD se dopustio uzbuditi njihovim tužbama pred onima koji ih tlačiše i koji ih zlostavljaše.
 • 19 Ali, po smrti sudca, oni ponovo počeše prevjeravati, još više no očevi njihovi, slijedeći druge bogove, služeći ih i klanjajući se pred njima; oni u ničem ne zanijekaše svoju navadu i okorjelo ponašanje.

Bog stavlja Izrael na kušnju uredi

 • 20 Gnjev GOSPODOV se razjari protiv Izraela. On reče: ”Pošto je ovaj narod prekršio moj *savez, onaj koji ja bijah propisao očevima njihovim, i pošto nije slušao moj glas,
 • 21 ni ja, također, neću nastaviti izvlašćivati pred njim ni jedan od ovih naroda koje je Jozua ostavio na mjestu prije no što će umrijeti.“
 • 22 Bilo je to da se Izrael kroznjih stavi na kušnju i sazna da li će čuvati ili ne put GOSPODOV idući njime kao što bijahu činili očevi njegovi[24].
 • 23 Tako GOSPOD pusti odolijevati te narode ne izvlastivši ih prebrzo i ne izručivši ih Jozui.
 • 3 1 Evo naroda koje GOSPOD ostavi odolijevati za staviti na kušnju Izrael, sve oni koji ne upoznaše nikako sve ratove Kanaanove; -
 • 2 to bi samo za podučiti naraštaje sinova Izraelovih, za naučiti ih ratu, samo zato jer ga ranije ne bijahu upoznali-:
 • 3 pet silnika filistinskih, svi Kanaanci, Sidonijanci i Hiviti[25] koji nastanjivahu planinu Liban, od planine Bal-Hermon sve do Lebo-Hamata .
 • 4 To bi da bi se putem njih stavio Izrael na kušnju, da se sazna da li će oni poslušati zapovijedi koje GOSPOD bijaše propisao njihovim očevima po posredništvu Mojsijevom.
 • 5 Sinovi Izraelovi stanovaše u sred Kanaanaca, Hitita, *Amorita, Perizita, Hivita i Jebuzita;
 • 6 oni uzeše kćeri njihove za žene i davaše oni njihove kćeri sinovima svojim; oni služiše bogove tuđe.

Otniel uredi

 • 7 Sinovi Izraelovi činiše ono što je zlo u očima GOSPODA, Boga njihovog, i služiše oni *Bale i Ašere[26].
 • 8 Gnjev GOSPODOV se razjari protiv Izraela i on ih prodade Kušan-Rišetaimu, kralju Arama od Dviju Rijeka[27]; sinovi Izraelovi služiše Kušan-Rišetaima tijekom osam godina.
 • 9 Sinovi Izraelovi zavapiše prema GOSPODU i GOSPOD podize za njih spasitelja koji ih spasi: Otniela, sina Kenazova, mlađeg brata Kalebovog.
 • 10 Duh GOSPODOV bi na njemu i on sudiše[28] IZRAEL. On pođe u rat, a GOSPOD mu izruči Kušan-Rišetaima, kralja Arama, i njegova ruka bi moćena protiv Kušan-Rišetaima.
 • 11 Zemlja bi u miru tijekom 40 godina, potom Otniel, sin Kenazov, umrije .

Ehud uredi

 • 12 Sinovi Izraelovi ponovo počeše činiti što je zlo u očima GOSPODOVIM i GOSPOD osmjeli Eglona, kralja Moaba[29], protiv Izraela pošto oni činiše što je zlo u očima GOSPODOVIM.
 • 13 Eglon si pridruži sinove Amonove i Amalekove, potom odoše i potukoše Izrael; oni uzeše u posjed grad Palmier[30].
 • 14 Sinovi Izraelovi slučiše Eglonu, kralju Moaba, tijekom osamnaest godina.
 • 15 Sinovi Izraelovi zavapiše prema GOSPODU i GOSPOD im podiže spasitelja, Ehuda, sina Gerinog, Benjaminita, koji bijaše ljevak. Po njegovom posredništvu sinovi Izraelovi poslaše jedan danak Egloni, kralju Moaba.
 • 16 Ehud sina Gerain si načini jedan bodež sa dva sječiva, dug jedan gomed[31], i zakači ga ispod odjeće užsvoju desnu butinu.
 • 17 On ponudi dakle danak Eglonu, kralju Moaba; no Eglon bijaše jedan veoma debeo čovjek.
 • 18 čim bi završio predstavljati danak, Ehud isprati ljude koji bijahu donijeli danak,
 • 19 ali on, stigovši do Idola koji su pokraj Gilgala[32], vrati se i reče: ” Ja imam za tebe jednu povjerljivu riječ, o kralju! “ Ovaj reče: ” Odstranite se! “ I, svi oni koji bijahu stajali pokraj njega povukoše se.
 • 20 Ehud dođe prema Eglonu dok ovaj bijaše sjedio u dobro prozračenoj gornjoj sobi[33] koja bijaše čuvana za njega Ehud reče: Ja imam jednu riječ Božju za tebe“, a kralj se dize sa svojeg sjedišta.
 • 21 Ehud ispruži svoju lijevu ruku, uze bodež šdesnog bedra i zabode ga u kraljev trbuh.
 • 22 I sama šaka uđe poslije sječiva i drob se zaklopi nad sječivom, jer Ehud ne bijaše povukao bodeža izkraljevog trbuha; tada Ehud iziđe kroz prozor[34]
 • 23 pošto je zatvorio vrata sobe za sobom i zakračunao ih.
 • 24 On iziđe, sluga kraljeve dođoše i vidješe: kad evo, sva vrata gornje sobe bijahu zakračunana, i oni rekoše: ” Bez sumnje pokrio si je stopala[35] u sobi za osvježenje. “
 • 25 Oni čekaše sve dok se ne zabrinuše: jer još nikako se vrata ne otvarahu na gornjoj sobi. Tad oni uzeše ključ, otvoriše kad ono njihov gospodar ležaše na zemlji, mrtav .
 • 26 Što se tiče Ehuda on bijaše pobjegao dok oni čekaše; u stvari on bijaše prešao Idole i izbavio se put Seira[36].
 • 27 No, čim stiže, on zatrubi u rog u planini Efraimovoj[37]; sinovi Izraelovi siđoše s njim s planine, on njima na čelu.
 • 28 On im reče: ” Slijedite me, jer GOSPOD je izručio vaše neprijatelje, Moabite, u vaše ruke. “ Oni siđoše iza njega, zauzeše gažna Jordanu koji bijaše u Moabu i ne pustiše nikog prijeći.
 • 29 U ono vrijeme oni potukoše Moab, otprilike deset tisuća ljudi, svi krupni i srčani, i nitko ne izmače.
 • 30 U ono vrijeme Moab bi podvrgnut pod ruku Izraelovu i zemlja imade mir 80 godina.

Šamgar uredi

 • 31 Poslije Ehuda bi Šamgar, sin Anatov. On pobijedi Filistince, na broju 600 ljudi, Sjednom badljom[38] za goveda; tako on spasi Izrael.

Debora i Barak uredi

 • 4 1 Ehud umrije, sinovi Izraelovi ponovo počeše činiti ono što je loše u očima GOSPODOVIM.
 • 2 GOSPOD ih prodade Javinu, kralju Kanaana, koji vladaše u Hasoru. Zapovjednik njegove vojske bijaše Zizera, ali onaj koji stanovaše u Harešot-Goimu[39].
 • 3 Sinovi Izraelovi zavapiše prema GOSPODU, jer Zizera imaše 900 željeznih kola[40] i bijaše strahovito ugnjetavao sinove Izraelove tijekom dvadeset godina.
 • 4 No, Debora, jedna *proročica, žena Lapidotova, sudiše Izraelu u ono vrijeme.
 • 5 Ona stolovaše pod Palmierom Deborinim, između Ramae[41] i Betela, u planini Efraimovoj, i sinovi Izraelovi uspinjaše se knjoj za pitanja presude.
 • 6 Ona dade pozvati Baraka, sina Abinoamova, iz Kedeša Neftalijevog i reče mu ona: ” GOSPOD, Bog Izraelov, uistinu je dao jednu zapovijed. Idi, skupi na brdu Tabor[42] i uzmi sa sobom deset tisuća ljudi između sinova Neftalijevih i sinova Zabulonovih.
 • 7 Ja ću privući k tebi u potoku Kišon[43] Zizerau, zapovjednika vojske Javina, kao i njegova kola i njegove postrojbe, i ja ću ti ga izručiti u ruke tvoje.“
 • 8 Barak joj reče: ”Ako ti ideš sa mnom, ja ću ići, ali ako ti ne ideš sa mnom, ni ja neću ići.“
 • 9 Ona reče: ” Ja ću dakle ići Stobom; ipak na putu kojim ćeš ti ići, slave neće biti za tebe, jer jednoj će ženi GOSPOD prodati Zizera. “ Debora se dize i ode prema Baraku u Kadeš.
 • 10 Barak sazva Zabulon i Neftali u Kadeš. Deset tisuća ljudi uspeše se za njim, a s njim se uspe i Debora.
 • 11 Heber Kenit bijaše se odvojio od Kaina, sina Hobabova, punca Mojsijeva, on bijaše razapeo šator čak pokraj hrasta Sanaimovog[44], pokraj Kedeša.
 • 12 Najaviše Zizerau da Barak, sin Abinoamom, bijaše uzišao na brdo Tabor.
 • 13 Tada Zizera sazva sva svoja kola, 900 željeznih kola, kao i sav puk koji bijaše s njim, od Harošet-Goima do potoka Kišon.
 • 14 Debora reče Baraku: ” Dizi se, jer evo dana kad je GOSPOD izručio Zizerau u tvoje ruke. Da, GOSPOD je izišao pred tobom.“ Barak siđe s brda Tabor, imajući deset tisuća ljudi iza sebe.
 • 15 Tada, pred Barakom, GOSPOD rasprši ZIZERU sva njegova kola i svu njegovu vojsku - oštricom mača -. Zizera siđe sa svojih kola i pobježe pješice.
 • 16 Barak proganjaše kola i vojsku sve do Horšet-Goima; sva vojska Zizeraova pade pod oštricom mača; ne osta ni jedan jedini.
 • 17 A Zizera pobježe pješice k šatoru Jaele, žene Hebera Kenita, jer bijaše mir između Javina, kralja Hasora, i kuće Hebera Kenita.
 • 18 Jael iziđe u susret Zizerau i reče mu: ” Stani, moj gospodine, stani kod mene; ne boj se ništa. “ On se zaustavi kod nje, u njenom šatoru, a ona ga pokri jednim pokrivačem.
 • 19 On joj reče: ”Možeš li mi dati piti malo vode, jer žedan sam.“ Ona otvori mješinu šmlijekom, dade mu piti i ponovo ga pokri.
 • 20 On joj reče: ” Stani na ulazu šatora i ako netko dođe, upita te i kaže: ima li koga tu? Ti ćeš reći: Nema. “
 • 21 Ali Jael, žena Heberova, uzme jedan šiljak izšatora, zgrabi u svoju ruku jedan čekić, uđe polako kod njega i zabode mu šiljak u sljepoočnicu koji prođe i zabi se sve do u zemlju; Zizera koji, iscrpljen, bijaše dubokim snom zaspao, umrije.
 • 22 No, evo Baraka koji progoniše Zizeru! Jael iziđe njemu u susret i reče mu: ”Dođi , i ja ću ti dati vidjeti čovjeka kojeg tražiš.“ On uđe k njoj kad evo kako Zizera leži mrtav, sa šiljkom u glavi.
 • 23 U onaj dan Bog obori Javina, kralja Kanaana, pred sinovima Izraelovim.
 • 24 Ruka sinova Izraelovih postajaše sve teža i teža protiv Javina, kralja Kanaana, sve dok ne bi oboren Javin, kralj Kanaana.

Pjesma o Debori uredi

 • 5 1 Tog dana Debora[45] i Barak, sin Abinoamov, zapjevaše kazujuće :
 • 2 ” Kad se u Izraelu posvećuje potpuno[46],
 • kad se na dar daje puk slobodan ,
 • blagoslovite GOSPOD .
 • 3 Čujte, kraljevi! Priklonite uho,
 • vladari silni!
 • Za GOSPODA, ja, hoću pjevati,
 • GOSPODA ja hoću slaviti,
 • Boga Izraelova.
 • 4 GOSPODE, kad izlaziš ti iz
 • Seira,
 • kad pođeš ti izstepe
 • Edoma,
 • zemlja podrhtava, potresa[47] se
 • u nebesima,
 • oblaci vodu izlijevaju
 • 5 planine se ugibaju[48]
 • pred GOSPODOM (onim
 • na Sinaju ),
 • pred GOSPODOM, Bogom
 • Izraelovim.
 • 6 U Šamgara, sina
 • Anatova,
 • u dane Jael, bijahu
 • zastale karavane
 • i oni koji putuju iđahu
 • na putove zaobilazne[49].
 • 7 Poglavari[50] nedostajahu, oni
 • u Izraelu nedoStajahu
 • sve dok ti ne bi podignuta,
 • Debora,
 • sve dok ti ne bi podignuta,
 • majko Izraela.
 • 8 Izabraše se novi bogovi;
 • tada za pet gradova[51]
 • jedva da se mogaše vidjeti
 • jedan štit i jedno koplje
 • na 40.000 ljudi u Izraelu.
 • 9 Moje srce ide k zapovjedni-
 • cima Izraelovim,
 • onima koji, u puku, darovima
 • daju se slobodnim.
 • Blagoslovite GOSPODA!
 • 10 Vi koji jašete bijele magarice[52],
 • vi koji sjedite na tepisima
 • i vi koji hodite cestom, razmotrite[53].
 • 11 Glasom onih koji čine razdiobu, među pojilištima, ondje, pričaju se pobjede
 • GOSPODOVE,
 • pobjede njegove snage u Izraelu.
 • Tad puk GOSPODOV je sišao prema vratima[54].
 • 12 Probudi se, probudi se, Debora!
 • Probudi se, probudi se, zapjevaj pjesmu.
 • Digni se, Barače, i povedi svoje roblje[55], sine Abinoamljev.
 • 13 Preživjeli tad su išli među
 • plemenitima,
 • puk GOSPODOV je sišao za mene
 • među junacima .
 • 14 Iz Efraima su prinčevi Amalekovi;
 • iza tebe Benjamin je među tvojim
 • postrojbama.
 • Od Makira[56] potječi zapovjednici
 • i od Zabulona oni u kojih je palica
 • zapovijedna.
 • 15 Poglavari Isakara su s Deborom
 • i Barak u ravnici ide za njenim korakom .
 • Raskidi su veliki u Rubenovim[57] zadrugama!
 • 16 Zašto ostaješ ti među torovima
 • slušati zvizdanja za stadima?
 • U klanovim Rubenovim velika su
 • ispitivanja[58]!
 • 17 Galad stanuje Sone strane Jordana.
 • A Dan, zašto boravi na lađama?
 • Ašer[59] ostaje na morskim obalama
 • i živi kraj luka vlastitih.
 • 18 Zabulon je jedan narod koji izlaže život svoj prijeziru smrti,
 • kao i Neftali, na visovima poljskim.
 • 19 Iskrsnuše kraljevi, oni su bojevali,
 • tad su kraljevi Kanaana
 • bojevali
 • u Tanaku, pokraj voda Megidoa[60];
 • u plijen srebra nisu oni dobili.
 • 20 S nebesa zvijezde su ratovale,
 • iz svojih putanja one protiv
 • Zizera bojevale.
 • 21 Potok iz Kišona ih je zbrisao,
 • drevni potok, potok iz Kišona!
 • Stupaj, moja dušo, gorda!
 • 22 Tad kopita konjska
 • zatutnjaše zemljom,
 • od galopa, od galopa konjskih.
 • 23 Prokunite Meroz[61], reče *anđeo
 • GOSPODOV.
 • Prokunite prokletstvom njegove
 • žitelje,
 • jer nisu u GOSPODOVU pomoće
 • došli
 • u pomoće GOSPODOVU
 • S junacima.
 • 24 Blagoslovljena budu među ženama
 • Jael, ženo Hebera Kenita,
 • među ženama što žive
 • pod šatorom, nek' ona je blagoslovljena!
 • 25 On iskaše vode,
 • ona dade mlijeka;
 • u peharu vlastelina on
 • ponudi vrhnja.
 • 26 Ona pruži ruku svoju
 • prema šiljku
 • i svoju desnicu prema batu
 • radničkome;
 • ona prikova Zizera i zdrobi mu
 • glavu;
 • ona mu razbi i probi
 • slijepoočnicu.
 • 27 Na svoje noge on se svali, on pade, on poleže;
 • na svoje noge, on se svali,
 • on pade.
 • Onamo kamo on se svalio, on je
 • pao, uništen.
 • 28 Kroz prozor ona se nagnu i
 • i zakuka,
 • majka Zizerova, kroz rešetke:
 • Zašto kola njegova tako kasno
 • ne dolaze?
 • Zašto hod je kola njegovih tako spor?
 • 29 Najmudrija od princeza njenih
 • njoj odgovori,
 • ona joj uzvrati govoreći:
 • 30 Zar nije zato što su našli
 • i dijele plijen:
 • jednu robinju, dvije robinje po glavi bojovnika,
 • jedan pljen od tkanine obojene,
 • za Zizera, jedan plijen od tkanine,
 • jedno vezivo, dva veziva
 • za svoj vrat[62].
 • 31 Da tako propadnu svi nepri-
 • jatelji, GOSPODE,
 • a da tvoji prijatelji[63] budu kao
 • sunce kad se dize u snazi svojoj. “
 • A zemlja bi u miru tijekom 40 godina.

Madijan tlači Izrael uredi

 • 6 1 Sinovi Izraelovi činiše ono što je zlo u očima GOSPODOVIM, i GOSPOD ih izruči Madijanu[64] tijekom sedam godina.
 • 2 Ruka Madijanova bi premoćena Izraelu. Zbog Madijana, sinovi Izraelovi urediše sebi u planinama rasjeline, spilje i vrletna mjesta.
 • 3 No, svaki put kad bi Izrael Zasijao, Madijan se uspinjao, kao i Amalek i sinovi Orijenta[65]; oni se uspinjahu za prigrabiti to.
 • 4 Oni taborovahu pokraj Izraelita, uništavahu im domaće proizvode sve do u blizinu Gaze[66] i ne ostavljahu živeži u Izraelu, ni ovaca, ni goveda, ni magaraca.
 • 5 U stvari, oni se uspinjahu, oni i njihova stada, S njihovim šatorima, stizahu brojni kao skakavci[67] - oni i njihove deve bijahu Bez brojni - i oni ulaziše u zemlju za opustošiti ju.
 • 6 Tako, Izrael bi veoma oslabio zbog Madijana; i svi sinovi Izraelovi zavapiše prema GOSPODU.
 • 7 No, kako sinovi Izraelovi vapiše prema GOSPODU zbog Madijana,
 • 8 GOSPOD posla sinovima Izraelovim *jednog proroka koji im reče: ”Ovako govori GOSPOD, Bog Izraelov: Ja sam taj koji vas je podigao iz Egipta i koji vas je izveo iz kuće ropstva.
 • 9 Ja sam vas oslobodio Egipćana i svih onih koji vas mučiše; ja sam ih protjerao ispred vas i dao sam vam njihovu zemlju.
 • 10 Ja sam vam rekao: Ja sam GOSPOD, Bog vaš. Ne bojte se bogova *amoritskih kojima vi nastanjujete zemlju! Ali, vi niste poslušali moj glas! “

Bog nalaže Gideonu spasiti Izrael uredi

 • 11 *Anđeo GOSPODOV dođe sjesti pod smrdljiku u Ofri koja pripadaše Joašu, iz klana Aviezerova. Gedeon, njegov sin, upravo vršiše žito u klijeti[68] da bi ga sakrio od Madijana.
 • 12 Anđeo GOSPODOV mu se prikaza i reče mu: ”GOSPOD je s tobom, junačni bojovniče!“
 • 13 Gedeon mu reče: ”Oprosti, moj gospodine! Ako je GOSPOD s nama, zašto nam se sve ovo dogodilo? Gdje su dakle sva čuda o kojima su nam pričali naši očevi zaključujući: Nije li istina da našje GOSPOD izveo iz Egipta? No sada, Gospod nas je napustio izručujući nas Madijanu. “
 • 14 GOSPOD se okrenu prema njemu i reče: ”Idi s tom moći koju imaš i spasi Izrael od Madijana. Da, ja sam taj koji te šalje! “
 • 15 Ali, Gedeon mu reče: ” Oprosti moj gospodine, kako ću ja spasiti Izrael? Moj klan je najslabiji u Manasea, a ja , ja sam najmlađi u kući svojeg oca[69]!“
 • 16 GOSPOD mu odgovori: ”Ja ću biti s tobom, i tako ćeš ti potući sve Madijance zajedno.“
 • 17 Gedeon mu kaza: ” Ako bih ja starno našao milost i tvojim očima, pokaži mi jednim znakom da si to ti koji govoriš.
 • 18 Molim te, ne udaljuj se odavde sve dok se ja na vratim k tebi, vrijeme da donesem moju ponudu i položim je pred tebe. “ GOSPOD reče: ”Ja ću ostati ovdje sve do tvog povratka .“
 • 19 Gedeon dođe pripremiti jedno jare i, s jednom efom[70] brašna on on načini *beskvasne kruhove. On stavi meso u jednu kotaricu i sok u jedan vrč, potom to odnese sve pod smrdljiku i ponudi mu.
 • 20 Anđeo Božji mu reče: ”Uzmi meso i beskvasni kruh, stavi ih na tu stijenu i prolij sok! “ Gedeon učini tako.
 • 21 Anđeo GOSPODOV pruži kraj štapa koji imaše u ruci i dodirnu meso i beskvasne kruhove. Vatra prsnu iz stijene i proguta meso i beskvasne kruhove. Potom anđeo nestade iznjegovog vida.
 • 22 Tada Gedeon vidje da to bi anđeo GOSPODOV, i on reče: ”Ah! Gospodine Bože, ja sam dakle vidio anđela GOSPODOVOG licem u lice! “
 • 23 GOSPOD mu reče: ”Mir Stobom! Ne boj se ništa; ti nećeš umrijeti.“
 • 24 Na tom mjestu, Gedeon sagradi jedan *oltar GOSPODU i nazva ga "GOSPOD je mir. “ Sve do ovog dana, taj oltar je još u Ofri Abiezerovoj.

Gedeon uništava Balov oltar uredi

 • 25 No, one noći, GOSPOD reče Gedeonu: ” Uzmi mladog bika kojeg posjeduje tvoj otac i jednog drugog bika od sedam godina. Potom ćeš porušiti *oltar *Balov koji posjeduje tvoj otac i posjeći ćeš sveti stup[71] koji je pokraj.
 • 26 Ti ćeš potom sagraditi oltar izgrađen GOSPODU, tvojem Bogu, na vrhu ove uzvisine; uzet ćeš tada drugog bika i ponudit ćeš ga u holokaust[72] na drvetu od svetog stupa koji budeš posjekao.“
 • 27 Gedeon uze deset ljudi između svojih slugu, i postupi kako mu bijaše rekao GOSPOD. Ali, kako se bojao ljudi iz kuće svojeg oca i onih iz grada, radije nego da to učini danju, on uradi noći.
 • 28 Digavši se u rano jutro, ljudi iz grada vidješe da Baalov oltar bijaše oboren, sveti stup koji je pokraj bijaše posječen, i da bijaše ponuđen u holokaust drugi bik na oltaru koji bijaše upravo izgrađen.
 • 29 Oni rekoše jedni drugima: ” Tko li to učini? “ Budući se raspitali i budući sproveli istragu, oni rekoše: ” To je Gedeon, sin Joašev, koji je to učinio! “
 • 30 Ljudi iz grada rekoše Joašu: ” Izvedi svojeg sina i nek' umre, jer on je oborio oltar Balov i posjekao sveti stup koji je bio pokraj. “
 • 31 Joaš reče svima onima koji stajaše pokraj njega: ”Je li vaše da se žalite za Bala? Je li vaše da mu dolazite u pomoć? - Tko se žali za Bala treba biti usmrćen prije jutra! - Ako je Bal Bog, nek' se sam parniči za svoju stvar, jer Gedeon je izvalio njegov oltar.“
 • 32 Onog dana, nazvaše Gedeona Jerubal[73], govoreći: ”Nek' Bal brani svoju stvar protiv njega “, jer on je prevrnuo njegov oltar. Gedeon traži od Boga jednu jamčevinu.
 • 33 Sav Madijan kao i Amalaek i sinovi Orijenta ujediniše se jednodušno, pređosše Jordan i utaboriše se u ravnici Izreel[74].
 • 34 Duh GOSPODOV prekri Gedeona, koji zasvira u rog, i zadruga Abiezerova bi sazvana da ga slijedi.
 • 35 On posla glasonoše po svem Manaseju koji, on također bi sazvan slijediti ga. Potom, on posla glasonoše u plemena Ašer, Zabulon i Neftali, koji mu uziđoše u susret.
 • 36 Gedeon reče Bogu: ” Ako ti hoćeš spasiti Izrael mojom rukom, kao što si to rekao,
 • 37 evo ja ću prostrti na gumno jedno runo[75] vune: ne bude li rose nigdje osim na runu, a sav teren ostane suh, ja ću znati da ti hoćeš spasiti Izrael mojom rukom, kako si ti to i rekao. “
 • 38 I on učini tako. Kad se Gedeon sutradan dize, on stisnu runo i istisnu rosu, jednu punu kupu vode.
 • 39 Gedeon reče Bogu: ” Nek' se tvoj gnjev ne raspali protiv mene ako ja još jedanput budem govorio; Dozvoli da ja način jednu posljednju provjeru runa: nek' runo samo ostane suho, a da bude rosa po cijelom terenu. “
 • 40 One noći, Bog učini tako: samo runo ostade suho i bi rosa po svem terenu.

Tri stotine ljudi za Gedeona uredi

 • 7 1 Jerubal - to jest Gedeon - Dize se u rano jutro, on i sav puk koji bijaše s njim, i oni se utaboriše pokraj Ein Haroda, dok tabor Madijanov se nalaziše sjevernije, na strani brežuljka More[76], u ravnici.
 • 2 GOSPOD reče Gedeonu: ” Prebrojan je narod koji je Stobom da bih mu ja izručio u ruke Madijana: Izrael bi se mogao proslaviti o mom trošku i reći: to je moja ruka koja me je izbavila!
 • 3 Zbog toga, objavi dakle narodu ovo: ”Tko se boji i drhti, nek' se vrati doma!“ I Gedeon poče provjeru[77]. Dvadeset i dvije tisuće ljudi među pukom vratiše se doma, a ostade deset tisuća ljudi.
 • 4 GOSPOD reče Gedeonu: ”Ovaj je puk još suviše brojan! Svedi ga na rub vode, i ja ću ga staviti na kušnju za tebe. Tako, onaj za kojeg ću ti reći: Nek' ne ide Stobom, taj neće ići!“
 • 5 Tada, Gedeon svede narod k rubu vode, a GOSPOD reče Gedeonu: ” Tko bude lokao vodu, kao pas sto čini jezikom, odvoji ga na stranu, i isto ako se netko spusti na koljena za piti. “
 • 6 No , broj onih koji lokaše prinoseći ruku k ustimaa bi 300 ljudi, dok sav ostali puk se spusti na koljena da bi pio vodu.
 • 7 GOSPOD reče Gedeonu: ” Stih 300 ljudi koji su lokali ja ću spasiti vas i izručiti vam Madijan u ruke vaše. Nek' glavnina puka vrati se svatko k sebi. “
 • 8 Tri stotine uzeše u ruke vrčeve[78] od naroda kao i njihove rogove, potom Gedeon otpusti glavninu ljudi Izraelovih svakog k njegovom šatoru, ali zadrža 300 ljudi, tabor Madijanov bijaše ispod njegovog u ravnici.

Predskazanje pobjede uredi

 • 9 A, one noći, GOSPOD reče Gedeonu: ” Digni se, siđi u tabor, jer ja sam ti ga izručio u ruke tvoje.
 • 10 Ali, ako se bojiš sići u tabor, siđi k taboru s Purom, svojim slugom.
 • 11 Slušat ćeš što se govori ondje. Tvoja će hrabrost biti ojačana, i ti ćeš moći izvršiti jedan upad u tabor. “ On siđe dakle s Purom, slugom svojim, sve do predstraža tabora.
 • 12 Madijan, Amalek i svi sinovi Orijenta se razmiliše po ravnici brojni poput skakavaca; nije se moglo prebrojati njihove deve, brojne poput zrna pijeska na rubu mora.
 • 13 U času kad Gedeon stizaše, evo jednog čovjek kako priča san svojem drugu:
 • 14 ” Čuj, reče mu on, ja sam upravo sanjao jedan san: Jedna se kriška kruha od ječma vrtiše po taboru Madijanovom, stizaše sve do šatora, zapinjaše o njega, izazvavši njegov pad sve isprevrtavši odozgo na dolje, tako da se bijaše survao šator[79]. Njegov mu drug reče: ” To može biti samo mač Gedeonov sina Joaševa, Izraelita. Bog je izručio u ruke njegove Madijan i sav tabor. “
 • 15 Čim Gedeon ču pričanje tog sna i njegovo tumačenje, on se pokloni, potom se on vrati u tabor Izraelov i reče: ” Dižite se, jer GOSPOD je izručio u ruke vaše tabor Madijanov. “

Poraz Madijanaca uredi

 • 16 Gedeon podijeli 300 ljudi u tri grupe. Svakom stavi u ruke rog i vrčeve prazne sa zubljama i vrčevima.
 • 17 On im reče: ” Vi gledajte na moju stranu i činite kao i ja! Kad ja budem došao na rub tabora, ono što ja budem učinio, učinit će te i vi također.
 • 18 Ja ću zatrubiti u rog, ja i svi oni koji budu sa mnom, tad će te i vi zatrubiti u rog, vi također, svud ukrug okolo tabora i zavikat će te: Za GOSPODA i za Gedeona!
 • 19 Gedeon i stotina ljudi koji bijahu s njim stigoše do ruba tabora u početku ponoćnog bdijenja[80]; upravo se mijenjaše straža. Oni zatrubiše u rog i porazbijaše vrčeve koje držaše u ruci.
 • 20 Tada, sve tri grupe zatrubiše i razbiše vrčeve; lijevom rukom oni zgrabiše zublje, a desnom rukom rogove za zatrubiti, i zakričaše: ” Mač za GOSPODA i za Gedeona! “
 • 21 Dok stajaše uokolo tabora, svatko na svojem mjestu, tabor se sav baci u trk, bježeći i kričeći.
 • 22 I dok je odjekivalo 300 rogova, GOSPOD učini da svatko u taboru usmjeri svoj mač protiv svojeg druga, i svi pobjegoše sve do Bet-Šite, pokraj Serera, i sve do obale Abel-Mehola, pokraj Tabata[81].
 • 23 Tad ljudi Izraelovi biše sazvani od Neftalija, Ašera i sveg Manaseja, i progoniše oni Madijana.
 • 24 Gedeon posla Glasonoše u svu planinu Efraimovu za reći: ” Siđite u susret Madijanu i zauzmite prije njih vodene točke[82] sve do Bet-Barae kao i do Jordana.“ Svi ljudi Efraimovi biše okupljeni i zauzeše vodene točke sve do Bet-Barae kao i do Jordana.
 • 25 Oni uhvatiše dva Madijanova poglavara, Oreva i Zeva. Oni ubiše Oreva na stijeni Orevljevoj, a Zeva u Klijeti Zevljevoj. Potom oni sprovedoše svoje gonjenje sve do Madijana i donesoše Gedeonu glave Oreva i Zeva s one strane Jordana.

Nezadovoljstvo Efraimita uredi

 • 8 1 Ljudi Efraimovi rekoše Gedeonu: ” Što znači taj način postupanja prema nama ne pozivajući nas kad ti pođe u boj protiv Madijana?“ I oni ga žestoko okriviše.
 • 2 Gedeon im reče: ”Što sam ja to učinio usporedivo vama? Paljetkovanje[83] Efraimovo nije li vrijednije nego berba Abiezerova?
 • 3 U vaše ruke je GOSPOD izručio poglavare Madijanove, Oreva i Zeva. Što sam ja dakle mogao učiniti usporedivo vama? Čim on bi izgovorio tu riječ, njihova ljutnja se stiša.

Gedeon na istoku Jordana uredi

 • 4 Gedeon stiže k Jordanu i prijeđe ga, on i 3000 ljudi koji bijahu Snjim. Dobrano iscrpljeni, oni nastaviše svoj progon.
 • 5 On reče Sukotovim ljudima: ” Dajte, ja vas molim, pogačice kruha postrojbi koja me slijedi, jer oni su iscrpljeni, a ja progonim Zevaha i Salmuna[84], kraljeve Madijana. “
 • 6 Ali, poglavari Sukota odgovoriše: ” Držiš li ti veće u svojoj vlasti Zevaha i Salmuna da bismo mi dali kruha tvojoj vojsci? “
 • 7 - ” Eh dobro! Odvrati Gedeon, kad GOSPOD bude izručio u moje ruke Zevaha i Salmuna, ja ću vas izmlatiti[85] trnjem izpustinje čkaljem. “
 • 8 Odatle on se uspe u Penuel[86] i govoriše stanovnicima njegovim na isti način, a ljudi Penuelovi njemu odgovoriše kao što bijahu odgovorili ljudi Sukotovi.
 • 9 On također reče ljudima Penuelovim: ” Vratim li se živ i zdrav, oborit ću ovu kulu!“
 • 10 Zevah i Salmuna se nađoše u Karkoru sa svojom vojskom, otprilike 15.000 ljudi, svi oni koji ostadoše od sve vojske sinova Orijenta[87]. U stvari, bijaše palo 120 tisuća ljudi iskusnih baratanju mačem.
 • 11 Gedeon se uspe nomadskom cestom k istoku Novaha i Jogboha[88], i potuče vojsku, dok se ova smatrala u sigurnosti.
 • 12 Zevah i Salmuna pobjegoše, ali Gedeon ih progna, dočepa se dvaju kraljeva Madijanovih, Zevaha i Salmune, i posija paniku u svoj vojsci.
 • 13 Gedeon, sin Joašev, vrati se iz boja usponom Heresovim[89].
 • 14 On uhvati jednog mladog čovjeka iz Sukota, kojeg ispita i koji mu označi pismeno poglavare Sukotove i njegove starješine, 77 ljudi.
 • 15 On se tad nađe kod ljudi iz Sukota i reče im: ”Evo Zevaha i Samunu radi kojih ste me izazvali, govoreći: Držiš li ti već u svojoj vlasti Zevaha i Salmunu da bismo mi dali kruha tvojim iscrpljenim ljuljudima? “
 • 16 On uze starješine gradske, kao i pustinjsko trnje i čkalj, i dade ih upoznati ljudima iz Sukota[90].
 • 17 On također obori kulu u Penuelu i pobi ljude gradske.
 • 18 Potom on reče Zevahu i Salmuni: ” Gdje su ljudi koje ste vi pobili u Taboru? Oni odgovoriše: ” Oni bijahu kao ti. Svaki je od njih imao držanje kraljevskog sina[91]. “
 • 19 On im reče: ” To bijahu moja braća, sinovi moje majke! Radi života GOSPODOVOG, ako ste ih ostavili živima, ja vas neću ubiti. “
 • 20 Potom on reče Jeteru, svojem sinu prvorođenom: Digni se i pobij ih[92]! “ Ali, mladić ne izvuče mača svojega, jer se bojao budući još uvijek samo dječakom.
 • 21 Zevah i Salmun tad rekoše: ” Digni se ti sam i ubij nas, jer svaki ima svoje junaštvo. “ Tad se Gedeon dize i ubi Zevaha i Salmuna, potom on uze kroasane[93] koji bijahu o vratu njihovim devama.

Kraj Gedeonovog života uredi

 • 22 Ljudi Izraelovi rekoše Gedeonu: ” Budi naš vladar, ti sam, potom tvoj sin, potom sin tvojeg sina, jer ti si nas spasio iz ruke Madijanove. “
 • 23 Gedeon im reče: ” Nisam ja taj koji će biti vaš vladar, ni moj sin. Nek' GOSPOD bude vaš vladar! “
 • 24 Potom im Gedeon reče: ” Ja bih želio načiniti jednu molbu: dajte mi svaki jedan kolut izvašeg plijena! “ U stvari, pobijeđeni imahu kolutove, jer bijahu Ismaeliti[94].
 • 25 Oni odgovoriše: ” Da, mi ćemo ti ih dati! “ Oni prostrše jedan ogrtač i baciše svaki jedan kolut izsvojeg plijena.
 • 26 Težina kolutova od zlata bijaše 1.700 sikala zlata, ne računajući kroasane, ušne privjeske i purpurnu odjeću[95] koju nose madijanski kraljevi, ne računajući također ni ogrlice koje bijahu o vratovima njihovih deva.
 • 27 Gedeon načini jedan efod koji postavi u svojem gradu, Ofrai. Sav se Izrael dođe onamo prostituirati[96], pred tim efodom, koji posta jedna zamka za Gedeona i njegovu kuću.
 • 28 Tako Madian bi oboren pred sinovima Izraelovim i ne podize više glave. Zemlja bi u miru tijekom 40 godina Gedeonovog života.
 • 29 Jerubal, sin Joašov, ode i proživje u svojoj kući.
 • 30 Gedeon imade 70 sinova, poteklih od njegove krvi, jer imade mnogo žena.
 • 31 Što se tiče njegove suložnice, koja se nalaziše u Sišemu, ona mu rodi, ona također, jednog sina, kojem dadoše ima Abimelek.
 • 32 Gedeon, sin Joašev, umrije nakon jedne sretne starosti i bi sahranjen u grobnicu Joaševu, u Ofri Abiezerovoj.
 • 33 Ali, poslije smrti Gedeonove, sinovi Izraelovi ponovo počeše prostituirati se s *Balima, i usvojiše oni Bal-Berita za boga[97].
 • 34 Sinovi Izraelovi ne sjećaše se više GOSPODA, svojeg Boga, koji ih oslobodi izruke svih njihovih okolnih neprijatelja,
 • 35 i oni ne činiše nikakvog dokaza odanosti prema kući Jerubal-Gedeonovoj, poslije svega što je bio učinio u Izraelu.

Abimelek postaje kraljem Sišema uredi

 • 9 1 Abimelek, sin Jerubalov, ode u Sišem pronaći braću svoje majke da bi govorio Snjima, kao i sa svim klanom očinske kuće svoje majke, i on im reče:
 • 2 ” Govorite dakle ovako svim vlasnicima Sišema: šta je bolje za vas? Biti pokoran sedamdesetorici ljudi, svi sinovi Jerubalovi, ili biti pod vlašću samo jednog čovjeka? Sjetite se da sam, ja, od vaših kostiju i vašeg mesa[98]. “
 • 3 Braća njegove majke ponoviše sve te riječi svim vlasnicima Sišema i njihovo srce izabra Abimeleka, jer si oni rekoše: ” To je naš brat. “
 • 4 Oni mu dadoše 70 sikala srebra izhrama Bal-Beritova[99] Skojima Abimelek uze na svoj trošak ljude ništarije i pustolove koji hodiše u njegovoj pratnji.
 • 5 Potom on uđe u kuću oca svojega u Ofri i pobi svoju braću, sinove Jerubalove, sedamdeset ljudi najednom. Odoli samo Jotam, najmlađi sin Jerubalov, jer se bijaše skrio.
 • 6 Svi vlasnici Sišema i sav Bet-Milo se skupi i ode proglasiti kralja Abimeleka pokraj smrdljike kod stele[100] koja je u Sišemu .

Jotamova Bajka uredi

 • 7 Javi se to Jotamu. Ovaj otiđe i smjesti se na vrh brda Garizim[101]; on podize glasi zavika, potom im reče: ”Slušajte me, vlasnici Sišema, i nek' vas Bog čuje.
 • 8 Drveće krenu na put za ići *pomazati onoga koji će mu biti kraljem. oni rekoše maslini: Vladaj dakle nad nama.
 • 9 Maslina im reče: Hoću li se ja odreći svojeg ulja kojim se štuje i ljude i bogove da bih išla uzrujavati radi drveća?
 • 10 Drveta rekoše smokvi: Dođi dakle, ti, vladaj nad nama.
 • 11 Smokva im reče: Hoću li se ja odreći moje slatkosti i mojeg dobrog ploda za ići se mlatarati iznad drveća,
 • 12 Drveta tada rekoše vinovoj lozi: Dođi dakle, ti, vladaj nad nama.
 • 13 Loza im reče: Hoću li ja odreći se svojeg vina koje raduje bogove i ljude da bih se išla uznemiravati radi drveća?
 • 14 Tad sva drveta rekoše žbunu trnja: Dođi dakle, ti, vladaj nad nama.
 • 15 Ali, trnov žbun reče drvetima: Ako je to iskreno što mi vi dajete pomazanje da bih vam ja bio kraljem, tad dođite se skloniti u moju sjenu. Ali, ako nije tako, jedan će oganj izići iztrnova žbuna i prožderat će cedrove Libana[102].
 • 16 Sada dakle, ako ste vi časno i pošteno postupali proglasivši Abimeleka kraljem, ako ste vi ispravno postupili glede Jerubala i njegove kuće , ako ste vi postupili prema njemu prema zasluzi njegovih djela[103]
 • 17-dok se moj otac borio za vas, izložio svoj život, da bi vas oslobodio ruke Madijanove,
 • 18 vi, danas, vi ste se digli protiv kuće oca mojega; vi ste pobili njegove sinove, 70 ljudi odjednom, i vi ste proglasili kralja Abimeleka, sina njegove sluškinje, nad vlasnicima Sišema, jer je vaš brat-,
 • 19 ako ste vi dakle postupili u ovaj dan časno i pošteno glede Jerubala i njegove kuće, nađite dakle svoju radost u Abimeleku i nek' on nađesvoju radost u vama!
 • 20 Ako li nije tako, jedan će oganj izići iz Abimeleka i progutat će vlasnike Sišema i Bet-Miloa; jedan oganj izići će iz vlasnika Sišema i Bet-Miloa i progutat će Abimeleka. “

Pobuna Sišema protiv Abimeleka uredi

 • 21 Jotam nestade pobjegavši i otišavši u Ber[104]; on se nastani daleko od nazočnosti Abimeleka, brata svojega.
 • 22 Abimelek vladaše nad Izraelom tijekom tri godine,
 • 23 potom Bog posla jedan zao duh između Abimeleka i vlasnika Sišema i vlasnici Sišema postadoše nevjerni Abimeleku.
 • 24 U stvari trebalo je da nedjelo učinjeno protiv 70 sinova Jerubalovih bude isplaćeno i da njihova *krv padne na Abimeleka, njihovog brata, koji ih bijaše poubijao svu svoiju braću.
 • 25 Vlasnici Sišema postaviše protiv njega u Zasjede na vrhu planina i oni pljačkaše sve one koji su cestom[105] prolazili pokraj njih; i obvijestiše o tome Abimeleka.
 • 26 No Gal, sin Evedov, prođe kroz Sišem sa svojom braćom3 i vlasnici Sišema začeše povjerenje u njega.
 • 27 Oni iziđoše u polja za obrati svoje vinograde; oni tijestiše grožđe, potom prirediše veselje. Oni dođoše u hram svojeg boga, jedoše i piše, potom prokleše Abimeleka.
 • 28 Gal, sin Evedov, reče: ”Što je jedan Abimelek spram Sišema da mu mi budemo pokorni[106]? Sin Jerubala i Zevula, njegov namjesnik, ne bi li podvrgnut ljudima Hamora, oca Sišema? Zašto bismo, mi, bili podvrgnuti njemu?
 • 29 Ah! Kad bi mi samo povjerili ovaj puk, kako bih ja odstranio Abimeleka! Ja bih mu rekao: Povećaj svoju vojsku i dođi u bitku. “
 • 30 Zevul, upravitelj grada, sazna za ove riječi Galove, sina Evedova, i razljuti se.
 • 31On podmuklo[107] posla glasnike Abimeleku za reći mu: ”Evo kako Gal, sin Evedov, dođe u Sišem sa svojom braćom, i evo ih podbunjivati grad protiv tebe.
 • 32 Sada dakle, digni se, ti i družinu svoju koja je Stobom, i postavi se u zasjedu u polju.
 • 33 Potom, u jutro, po izlasku sunca, ti ćeš poći i napast ćeš grad. Kad Gal, on i sav puk koji je Snjim, iziđe tebi u susret, ti ćeš postupiti s njim prema okolnostima. “
 • 34 Abimelek, kao i sva družina koja bijaše s njim, dize se noću i postavi u zasjedu kod Sišema, u četiri grupe.
 • 35 Gal, sin Evedov iziđe, i stade na ulaznim vratima grada. Tad iskrsnu Abimelekova Zasjeda. Abimelek i družina koja bijaše s njim.
 • 36 Ugledavši tu družinu Gal reče Zevulu: ”Evo jedne družine kako silazi Svrha planina.“ Ali Zevul njemu reče: ”To je sjena s planine koju ti držiš ljudima. “
 • 37 Gal ponovo uze riječ i reče: “Evo ljudi koji silaze od strane Pupka zemlje i jedne druge skupine koja dolazi putem od Hrasta Vračeva[108].
 • 38 Zevul mu reče: ”Gdje je tvoj jezik, ti koji govoriše: Što je jedan Abimelek da bismo mu bili pokorni? Nije li to ondje jedna družina koju si ti prezrio? Iziđi dakle sada i zametni boj.“
 • 39 Gal iziđe na čelu vlasnika Sišema i zapodjenu boj s Abimelekom.
 • 40 Ali, Abimelek proganjaše Gala koji bijaše pobjegao pred njim. Brojne žrtve popadoše sve do ulaznih vrata.
 • 41 Potom Abimelek zasjede u Arumau[109], a Zevul potjera Gala i njegovu braću da ne bi mogli boraviti u Sišemu.
 • 42 No, sutradan, pučanstvo iziđe u polje i najaviše to Abimeleku.
 • 43 Ovaj uze svoju družinu i podijeli ju u tri grupe, potom se stavi u zasjedu u polju; Kad vidje pučanstvo izići iz grada, on iskoči i potuče ga.
 • 44 Abimelek i skupina koja bi s njim baciše se i uzeše položaj kod ulaza u grad dok druge dvije grupe se baciše na one koji bijahu u polju i potukoše ih.
 • 45 Abimelek bojevaše cijelog dana protiv grada, po tome ga se domože i pobi sve pučanstvo koje se tu nađe; on razori grad i posu ga solju[110].
 • 46 Kad svi vlasnici Migdol-Sišema to saznaše, oni dođoše k pećini hrama El-Beritova[111].
 • 47 Javiše Abimeleku da se svi vlasnici Sišema bijahu prikupili.
 • 48 Tad se Abimelek uspe na brdo Salmon[112], on i sva družina koja bijaše sama; uzimajući u ruku jednu sjekiru, on odsječe jednu granu drveta koju uzdiže i stavi na svoje rame i reče družini koja bijaše s njim:” Ovo što ste vidjeli da sam ja učinio pohitite uraditi i vi kao ja. “
 • 49 Svi ljudi družine odsjekoše po jednu granu i slijediše Abimeleka. Po tome oni nagomilaše grane uz pećinu i naložiše vatru[113]; u pećini na onima koji se u njoj nalaziše. Tako umriješe svi stanovnici Migdal-Sišema, otprilike tisuću ljudi i žena.

Smrt Abimelekova uredi

 • 50 Potom Abimelek pođe cestom prema Tevesu[114]; on ga opsjede i osvoji.
 • 51 Bijaše, u sred grada, jedna utvrđena kula gdje se bijahu sklonili svi ljudi i sve žene

kao i svi vlasnici grada. Pošto su zatvorili vrata na njoj, oni se bijahu uspeli na terasu kule.

 • 52 Abimelek stiže sve do kule, napade ju i priđe sve do vrata kule da bi stavio tu vatru.
 • 53 Tad jedna žena baci žrvanj[115]; Abimeleku na glavu i razlupa mu lubanju.
 • 54 Abimelek istog trena pozva svojeg konjušara[116]; i reče mu: ” Izvuci mač i usmrti me, da ne bi rekli za mene: Ubila ga žena. “ Tad ga njegov konjušar proburazi i on umrije.
 • 55 Kad ljudi Izraelovi vidješe da Abimelek bijaše mrtav, oni se vratiše svatko domu svome.
 • 56 Bog baci na Abimeleka zlo koje on bijaše počinio ocu svojem ubivši svojih sedamdesetoro braće.
 • 57 Bog tako baci na glavu ljudima iz Sišema svu njihovu zlobu. Tako se ispuni na njima prokletstvo Jotamovo, sina Jerubalova.

Drugi sudci:Tola, Jair uredi

 • 10 1 Nakon Abimeleka bi Tola, sin Puahbov, sin Dodoev, čovjek Isakarov, koji se diže za spasiti Izrael; on stanovaše u Šamiru[117] u planini Efraimovoj.
 • 2 On sudiše[118] Izraelu tijekom 23 godine; on umrije i bi sahranjen u Šamiru.
 • 3 Poslije njega bi Jair, Galadit[119], koji se dize; on sudiše Izraelu tijekom 22 godine.
 • 4 On imaše 30 sinova koji jahaše 30 magaradi i posjedovaše 30 gradova[120] nazivanih sve do ovog dana Taborišta Jairova u zemlji Galad.
 • 5 Jair umrije, i bi sahranjen u Kamonu[121].

Amoniti napadaju Izrael uredi

 • 6 Sinovi Izraelovi počeše ponovo činiti ono što je zlo u očima GOSPODOVIM. Oni služiše *Bale i *Astarte[122], bogove *aramske, bogove sidonske, bogove moabske, bogove amonske, i bogove filistinske. Oni napustiše GOSPODA i ne še ga više.
 • 7 Gnjev GOSPODOV se razjari protiv Izraela i ona ih prodade Filistincima i sinovima Amonovim.
 • 8 Ovi smrviše sinove Izraelove one godine i razbiše tijekom osamnaest godina sve sinove Izraelove koji bijahu Sone strane Jordana, u zemlji *Amorita, u Galadu.
 • 9 Sinovi Amonovi pređoše Jordan da također zarate protiv Jude, Benjamina i kuće Efraimove, a užas Izraelov bijaše krajnji.
 • 10 Tada sinovi Izraelovi zavapiše prema GOSPODU govoreći: ”Mi smo zgriješili protiv tebe, jer smo napustili svojeg Boga za služiti Baalima.“
 • 11 GOSPOD reče sinovima Izraelovim: ” Kad su vas Egipćani, Amoriti, sinovi Amonovi, Amalekovi i Madijanovi[123] potlačili i kad ste vi zavapili prema meni,
 • 12 nisam li vas ja izbavio iz njihovih ruku?
 • 13 Ali vi, vi ste me napustili, i vi ste služili drugim bogovima. Zbog tog ja neću početi iznova spašavati vas.
 • 14 Hajde! Vapite prema bogovima koje ste izabrali. Nek' dođu, oni, vama u pomoće u vrijeme vašeg jada!“
 • 15 Sinovi Izraelovi rekoše GOSPODU: ”Mi smo zgriješili. Postupi s nama u svemu kako će se činiti dobrim u očima tvojim; ali, izbavi nas danas! “
 • 16 Oni odstraniše strane bogove izsredine sebe i služiše GOSPODA koji ne mogaše podijeti patnji Izraelovih.
 • 17 Sinovi Amonovi biše sazvani i utaboriše se u Galadu. Sinovi Izraelovi se prikupiše i utaboriše u Mispai[124].

Jefte postaje poglavar Izraela uredi

 • 11 1 Jefte, Galadit, jedan srčan bojovnik, bijaše sin jedne prostitutke, i Galad[125] ga bijaše rodio.
 • 2 Supruga Galadova njemu rodi još sinova, i kad sinovi te žene odrastoše, oni proganjaše Jeftea govoreći mu: ” Ti nećeš imati ni jednog dijela baštine u kući oca našeg. “
 • 3 Jefte odbježe daleko od braće svoje i boraviše u zemlji Tov. Ništarije se združiše s Jefteom i činiše prepade[126] s njim.
 • 4 No, nakon izvjesnog vremena, sinovi Amonovi zaratiše s Izraelom.
 • 5 Kako sinovi Amonovi zaratovaše s Izraelom, *starješine Galadove odoše tražiti Jeftea u zemlju Tov.
 • 6 Oni njemu rekoše: ”Dođi, budi nam zapovjednikom i mi ćemo moći potući sinove Amonove.“
 • 7 Jefte reče starješinama Galadovim: ”Niste li vi oni koji me istjeraše izkuće oca moga? Zašto dolazite k meni, sad kad ste u nevolji?
 • 8 Starješine Galadove rekoše Jefteu: ”Ako smo mi sad došli k tebi, to je zato da ti dođeš s nama, da pobijediš sinove Amonove i da budeš našim poglavarem, onim svih žitelja Galada.“
 • 9 Jefte reče starješinama Galada: ” Ako se vratim radi boja sa sinovima Amonovim i ako GOSPOD izruči mi ih pred mene, tad ću biti vašim poglavarem.“
 • 10 Starješine Galadove rekoše Jefteu: ”GOSPOD bit će svjedokom između naSako mi ne bismo uradili onako kao što si ti rekao.“
 • 11 Jefte pođe sa starješinama Galadovim, a puk ga postavi nad sobom kao poglavara i kao zapovjednika. Jefte ponovi sve svoje riječi pred GOSPODOM u Mispi[127].

Poruke Jefteove Amonitima uredi

 • 12 Jefte odasla glasonoše kralju sinova Amonovih za reći mu: ”Što još ima između tebe i mene[128] da si ti došao ratovati sa mnom u mojoj zemlji?
 • 13 Kralj sinova Amonovih reče glasnicima Jefteovim: ” To je zato što je Izrael, kad je izišao iz Egipta uzeo moju zemlju od Arnona do Jaboka i sve do Jordana. Sada dakle, vrati ju s mirom. “
 • 14 Jefte poče ponovo slati glasonoše kralju sinova Amonovih
 • 15 i reče mu: Izrael nije uzeo zemlje Moab, ni zemlje sinova Amonovih.
 • 16 U stvari, kad iziđe iz Egipta, Izrael je hodao pustinjom sve do *Trstikova mora i stigao u Kadeš:
 • 17 Izrael posla glasonoše kralju Edoma govoreći: Dozvoli da prođem kroz tvoju zemlju. Ali, kralj Edoma ga ne slušaše. On posla također glasonoše kralju Moaba koji ne pristade, i Izrael ostade u Kadešu.
 • 18 Potom on hodiše pustinjom, zaobiđe zemlju Edom i zemlju Moab i stize na istok zemlje Moab. Oni taborovahu Sone strane Arnona i ne uđoše u područje Moaba? jer Arnon je granica Moaba ,
 • 19 Izrael posla glasonoše u Sihon, kralju *Amorita, kralju Hešbona, i Izrael mu reče: Dopusti mi prijeći tvoju zemlju sve do mojeg odredišta.
 • 20 Ali, Sihon ne imade povjerenja u Izraela i odbi mu prolažsvojim područjem; on prikupi sav svoj puk koji se utabori u Jahsai i zarati s Izraelom.
 • 21 GOSPOD, Bog Izraelov, Izruči Sihon i sav njegov puk Izraelu koji ih potuče. Izrael uze u posjed svu zemlju Amorita koji nastanjivahu tu zemlju.
 • 22 Oni zaposjedoše svu zemlju Amoritima, od Arnona sve do Jaboka, od pustinje sve do Jordana.
 • 23 I sada kad je GOSPOD, Bog Izraelov izvlastio Amorite pred svojim pukom Izraelom, ti, ti ga hoćeš izvlastiti?
 • 24 Ne posjeduješ li ti ono što ti je Kemoš, tvoj bog dao posjedovati? A sve što je GOSPOD? Bog naš, stavio u naš posjed ne posjedujemo li mi to?
 • 25 A sada, jesi li ti zaista vrijedniji nego Balak sin Siporov, kralj Moaba? Je li on tražio sukob s Izraelom da bi zaratio s njim?
 • 26 Kad se Izrael utaborio u Hešbonu i u njegovim podružnicama[129], u Aroeru i njegovim podružnicama, u svim gradovima koji su na granici Arnona, ima 300 godina, zašto ih niste uzeli u ono vrijeme?
 • 27 Što se tiče mene ja nisam zgriješio protiv tebe, veće si ti taj koji zlo postupa prema meni izazivajući me na rat. Nek' GOSPOD, Sudac, presudi danas između između sinova Izraelovih i sinova Amonovih.“
 • 28 Ali, kralj sinova Amonovih ne posluša riječi koje Jefte njemu bijaše otposlao.

Zavjet Jefteov uredi

 • 29 Duh GOSPODOV bi na Jefteu. Jefte prođe Galadom i Manasejem, potom kroz Mispu Galadsku i od Mispe Galadske prođe granicu sinova Amonovih.
 • 30 Jefte načini jedan zavjet GOSPODU i reče mu: ” Ako mi ti stvarno izručiš sinove Amonove,
 • 31 tko iziđe s vrata moje kuće k meni u susret kad se budem živ i zdrav vraćao od sinova Amonovih, taj će pripasti GOSPODU i ja ću ga ponuditi u holokaustu[130]. “
 • 32 Jefte prijeđe granicu sinova Amonovih, za zaratiti s njima, a GOSPOD mu ih izruči.
 • 33 on njih potuče od Aroera sve do blizine Minita, dvadeset gradova, i sve do Abel-Keramima[131]. To bi jedan veliki poraz; tako sinovi Amonovi biše oboreni pred sinovima Izraelovim.
 • 34 Kad se Jefte vraćao prema kući svojoj u Mispu, kad evo njegova kćer iziđe mu u susret, plešući i svirajući u tamburin. Ona bijaše njegovo jedino dijete: osim nje on ne imaše ni sina ni kćeri.
 • 35 Čim ju vidje, on *rastrga odjeću svoju i reče: ”Ah! Kćeri moja, ti me uroni u Bez nađe; ti si od onih koji mi donose nesreću; a ja sam previše govorio[132] pred GOSPODOM i ne mogu natrag. “
 • 36 Ali ona mu reče: ”Oče moj, ti si previše govorio pred GOSPODOM; postupi sa mnom prema riječi izišloj izusta tvojih pošto je GOSPOD izveo osvetu nad neprijateljima tvojim, sinovima Amonovi.“
 • 37 Potom ona reče ocu svojemu: ”Nek' mi ovo bude odobreno: pusti mene tijekom dva mjeseca da bih mogla ići lutati planinom i plakati nad djevičanstvom[133] svojim, ja i druge moje. “
 • 38 On joj odgovori: ” Idi “ i on je pusti otići na dva mjeseca; ona ode, ona i njene pratilje, ona oplaka djevičanstvo svoje u planinama.
 • 39 Po isteku dva mjeseca ona se vrati k ocu svojemu i on ispuni nad njom zavjet koji bijaše dao. A ne bi ona upoznala muškarca[134] i to posta jednim običajem u Izraelu
 • 40 da od godine do godine djevojke Izraelove idu slaviti[135] kćer Jeftea, Galadita. četiri dana godišnje.

Sukob Efraimita s Jefteom uredi

 • 12 1 Ljudi Efraimovi biše sazvani i oni prođoše prema Safonu[136]. Oni rekoše Jefteu: Zašto si ti prešao granicu sinova Amonovih da bi zaratio Snjima, a da nas nisi pozvao ići s tobom? Tvoja kuća, mi ćemo ju spaliti nad tobom.“
 • 2 Jefte im odgovori: ”Ja bijah u velikom sukobu, ja i narod moj, sa sinovima Amonovim. Kad sam vas pozvao, vi me niste izbavili izruku njihovih.
 • 3 Kad ja vidjeh da ti ne dolaziš kao spasitelj, ja sam izložio svoj život i prešao granicu sinova Amonovih; GOSPOD mi ih je izručio. Zašto ste se vi danas uspeli k meni da bi zaratili sa mnom?“
 • 4 Potom Jefte rasporedi s Efraimom; ljudi Galadovi potukoše Efraimite jer bijahu rekli: ”Vi ste odbjegli Efraimovi, ljudi Galadovi, usred Efraima, usred Manase.“
 • 5 Galad se domože gaza na Jordanu, prema Efraimu. A, kad jedan odbjegli Efraimov dovoriše: ”Pusti me prijeći“, ljudi Galadovi mu rekoše: ” Jesi li ti Efraimit? On odgovori: ”Ne“.
 • 6 Tad mu oni kazaše: ” Eh dobro! Reci Šibolet.“ On reče: “Sibolet[137]“, jer nije uspijevao izgovoriti kako bi trebalo. Tad ga oni zgrabiše i zaklaše kod samog gaza na Jordanu. U ono vrijeme pade 42 tisuće ljudi Efraimovih.
 • 7 Jefte sudiše nad Izraelom tijekom šest godina, potom Jefte, Galadit, umrije i bi sahranjenu svojem gradu u Galadu[138].

Ibsan, Elon, Avdon uredi

 • 8 Poslije njega, bi Ibsan izBetlehema, koji sudiše Izraelu[139].
 • 9 On imaše 30 sinova i 30 kćeri. Sinove poženi izvana i dovede 30 djevojaka za svoje sinove. On sudiše Iztraelu tijekom sedam godina.
 • 10 Ibsan umrije i bi sahranjen u Betlehemu.
 • 11 Poslije njega bi Elon iz Zabulona koji sudiše Izraelu. On sudiše Izraelu tijekom deset godina.
 • 12 Elon iz Zabulona umrije i bi sahranjen u Elonu u Zabulonovoj zemlji.
 • 13 Poslije njega bi Avdon, sin Hilelov, iz Pireatona[140] koji sudiše Izraelu.
 • 14 On imade 40 sinova i 30 unuka koji jahaše 70 magarica[141]. On sudiše Izraelu tijekom osam godina?
 • 15 Avdon, sin Hilela, iz Pireatona umrije, i bi sahranjen u Pireatonu u zemlji Efraimovoj, u planini Amalekovoj.

Samsonovo rođenje uredi

 • 13 1 Sinovi Izraelovi ponovo počeše činiti što je zlo u očima GOSPODOVIM i GOSPOD ih izruči Filistincima tijekom 40 godina.
 • 2 Bijaše jedan čovjek iz Sorea[142], iz klana Danita, koji se zvao Manoah. Njegova žena bijaše nerotkinja i ne imaše djece.
 • 3*Anđeo GOSPODOV se prikaza toj ženi i reče joj: ”Ja znam da si ti nerotkinja, ali ti ćeš začeti i roditi jednog sina.
 • 4 Od sada, uzdrži se od pijenja vina i alkoholiziranih pića, ne jedi šta *nečisto,
 • 5 jer evo ti ćeš začeti i roditi jednog sina. Britva neće proći preko njegove glave, jer dječak bit će posvećen Bogu od sam utrobe majčine[143] i on je taj koji će početi spašavati Izrael izruku Filistinaca. “
 • 6 Potom se žena vrati domu svom i reče mužu: ”Jedan je Božji čovjek došao k meni, njegov izgled bijaše sličan anđelu Božjem, tako je bio strašan. Ja ga nisam pitala otkud je, a on mi nije otkrio svoje ime.
 • 7 On mi je rekao: Evo, ti ćeš začeti i roditi jednog sina. Od sada, ne pij vina ni alkoholiziranog pića; ne jedi ništa nečisto, jer dječak će biti posvećen Bogu od same utrobe majčine sve do dana svoje smrti . “
 • 8 Tad Manoah umoli Boga i reče mu: ” Milost, gospodine, nek' čovjek Božji kojeg sti ti poslao dođe opet i nek' nas pouči što to činiti za dječaka koji će biti rođen.“
 • 9 Bog ču glas Manoahov i anđeo Božji dođe opet k ženi; ona je sjedila u polju a njen muž, Manoah, ne bijaše s njom.
 • 10 Odmah žena otrča javiti to mužu i reče mu: ”Evo, čovjek koji je prije neki dan došao k meni prikazao mi se. “
 • 11 Manoah se dize, pođe za ženom, dođe k čovjeku i reče mu: ”Jesi li ti taj čovjek koji je govorio mojoj ženi? “ A ovaj mu odgovori: ”Ja sam taj.“
 • 12 Manoah mu reče: ”Sada, pošto će se tvoja riječ ostvariti, što će biti pravilo za tog dječaka? Kakvo će trebati imati držanje glede njega?“
 • 13 Anđeo GOSPODOV reče Manoahu: ” Sve ono što sam ja napomenuo ovoj ženi, da se uzdrži od toga:
 • 14 ona ne treba ništa jesti što potječe od ploda vinove loze; neće ona piti vina, ni alkoholiziranog pića; neće ona jesti ničeg nečistog i treba se pridržavati svega što sam joj propisao. “
 • 15 Manoah reče anđelu GOSPODOVOM: ” Dopusti nam da te zadržimo i da ti pripravimo jedno jare.“
 • 16 Anđeo GOSPODOV reče Manoahu: ”Čak i da me zadržiš ja neću jesti tvojeg kruha, ali ako ti hoćeš načiniti jedan holokaust[144], ponudi ga GOSPODU.“ - U stvari Manoah nije znao da je to anđeo GOSPODOV -.
 • 17 Manoah reče anđelu GOSPODOVOM: ” Koje je tvoje ime da bismo te mi mogli štovati pošto se tvoje riječi budu ostvarile?“
 • 18 Anđeo GOSPODOV odgovori: ”Zašto mi ti tražiš ime moje? Ono je otajstveno.“
 • 19 Manoah uze jedno jare kao i ponudu[145] i ponudi ju na stijeni GOSPODOVOJ, onome čije je djelo otajstveno. Manoah i njegova žena gledahu.
 • 20 A, dok se plamen uzdizao s *oltara prema nebu, anđeo GOSPODOV uspe se u plamenu s oltara. Videći to, Manoah i njegova žena padoše licem prema zemlji.
 • 21 Anđeo GOSPODOV ne prikaza se više Manoahu i njegovoj ženi. Tada Manoah znade da je to bio anđeo GOSPODOV.
 • 22 Manoah reče svojoj ženi: ”Mi ćemo sigurno umrijeti, jer mi smo vidjeli Boga.“
 • 23 Ali njegova mu žena reče: ”Da nas je GOSPOD želio usmrtiti, on ne bi prihvatio iz naše ruke ni holokausta ni ponude; on nam ne bi dao vidjeti sve ovo i ne bi nas, trenutno, pri-općio jednake upute. “
 • 24 Žena porodi jednog sina i nazva ga Samson. Dječak poraste i GOSPOD ga blagoslovi.
 • 25 Bilo je to u Mahane-Danu između Sorea i Ešatola da se duh GOSPODOV poče pokretati u Samsonu.

Samsonova ženidba uredi

 • 14 1 Samson siđe u Timnau[146] i opazi jednu ženu među Filistincima.
 • 2 On se uspe objaviti to svojem ocu i svojoj majci i reče im: ”U Timni ja sam opazio jednu ženu među kćerima Filistinskim.
 • 3 A sada idite mi ju uzeti za ženu. “ Njegov otac i majka njegova mu rekoše: ” Nema li žena među kćerima tvoje braće[147] i u mom narodu da bi ti išao uzeti ženu kod Filistinaca, tih neobrezanika? “ Ali, Samson reče svojem ocu? “ Uzmi mi ju, jer ona je ona koja mi se dopada. “
 • 4 Njegov otac i majka njegova ne znadoše da to dolažaše od GOSPODA, jer on je tražio jednu priliku da se poduzme se Filistincima; u ono vrijeme Filistinci su gospodarili nad Izraelom.
 • 5 Samson siđe dakle prema Timni, sa svojim ocem i svojom majkom. Taman kad su oni stigli u vinograde Timne, kad jedan lav ričući dođe njima u susret.
 • 6 Duh GOSPODOV uđe u njega i Samson, ne imajući ništa u rukama, rastrga lava na dvoje kao jare,
 • 7 ali ne ispriča svojem ocu i svojoj majci što bijaše učinio.
 • 8 Nekoliko dana kasnije, on se vrati radi ženidbe, ali svrati vidjeti lješinu lavlju: kad bi u kosturu lavljem jedan roj pčela i meda.
 • 9 On ih pokupi u dlan i, sve idući, pojede ga. Kad se nađe kod svojeg oca i svoje majke, on im ga dade; Oni jedoše, ali on im ne ispriča da je bio uzeo med iz kostura lavljeg.

Samson predlaže jednu zagonetku Filistincima uredi

 • 10 Potom njegov otac siđe kod žene, i Samson tu priredi jednu gozbu[148], jer tako čine mladi ljudi.
 • 11 A, čim ga vidješe, izabraše 30 pratitelja[149] da ostanu s njim.
 • 12 Samson im reče: ”Ja ću vam predložiti jednu zagonetku. Ako mi otkrijete smisao tijekom sedam dana svadbene gozbe, ako ga nađete, tad ću vam ja dati 30 tunika i 30 odijela za presvlaku.
 • 13 Ali ako mi ga ne budete mogli otkriti, vi će te meni dati 30 tunika i 30 odijela za presvlaku. “ Oni mu tada rekoše:”Postavi svoju zagonetku; mi te slušamo. “
 • 14 Samson im reče:
” Iz onoga koji jede je izišlo
Ono što se jede,
A iz gorkog je izišlo slatko. “

Po isteku tri dana, mladići nisu još mogli otkriti smisao zagonetke.

 • 15 No, sedmog dana oni rekoše Samsonovoj ženi: ”Zavedi svog muža da nam otkrije smisao zagonetke; inače, spalit ćemo te, tebe i kuću tvojeg oca. Jeste li nas pozvali da bi nas lišili vlasništva? “
 • 16 Samsonova žena ga proganjaše svojim plačevima. Ona mu govoraše: Ti za mene nemaš drugo do li mržnju; ti me ne voliš. Ta zagonetka koju si predložio sinovima mog naroda, ti mi nisi isto smisla njenog otkrio. “On joj reče: ” Ja ju nisam otkrio čak ni svom ocu ni majci svojoj, a tebi, tebi da ju otkrijem! “
 • 17 Ona ga proganjaše svojim plačevima tijekom sedam dana koliko je trajala gozba. Sedmog dana, on joj otkri smisao, jer ga bijaše izmorila; a ona otkri smisao zagonetke sinovima svojeg naroda.
 • 18 Sedmog dana, prije zalaska sunca, gradski ljudi dođoše reći Samsonu:
” što ima slađe od meda,
što jače od lava? “
On im odgovori:
”Da niste orali Smojom junicom[150],
Vi ne biste riješili moje zagonetke. “
 • 19 Tad duh GOSPODOV uđe u njega. Samson siđe u Aškelon[151], ubi 30 njegovih stanovnika, uzme njihovu robu i dade ju onima koji bijahu otkrili smisao zagonetke. Kipteći od gnjeva, on se vrati u kuću oca svojeg.
 • 20 što se tiče žene Samsonove, ona bi dana pratitelju njegovom koji mu bijaše služio kao stari svat[152].

Samsonova osveta uredi

 • 15 1 No, malo vremena za tim, u vrijeme žetve žita, Samson posjeti svoju ženu[153] donoseći jedno jare i izjavi: ”Ja hoću ući k svojoj ženi, u spavaću sobu.“ Ali, otac njegove žene mu ne dopusti ući
 • 2 i reče Samsonu: ”Uistinu ja sam si rekao da bi ti trebao osjećati mržnju[154] prema njoj i ja sam ju dao tvojem starom svatu. Veće njena mlađa sestra ne vrijedi li bolje nego ona? Uzmi ju dakle umjesto on prve!“
 • 3 Samson im reče: ”Ovog puta, ja sam razdužen prema Filistincima i ja ću im nanijeti zlo. “
 • 4 Samson ode, domože se 300 lisaca, uze zublje i, okrećući liscima rep prema repu, on stavi po jednu zublju između dva repa, u sredinu.
 • 5 Potom, zapali on zublje i, puštajući lisce u žetvu Filistincima, on zapali snoplje kao i žito na stabljici, i isto vinograde i maslinike.
 • 6 Filistinci rekoše: ” Tko to učini? Odgovori im se: ”To je Samson, zet Timnitov, jer ovaj je uzeo njegovu ženu i dao ju starom svatu. “ Filistinci dođoše i zapališe kako tu ženu tako i njenog oca.
 • 7 Samson ime reče: ”Pošto ste vi tako postupili, ja se neću zaustaviti dok vam se ne budem osvetio.“
 • 8 On ih potuče do nogu, nanijevši im jedan veliki gubitak. Potom on siđe boraviti u jednoj stjenovitoj usjeklini u Etamu[155].

Samson i magareća čeljust uredi

 • 9 Filistinci dođoše taborovati u Judi i rasporediše se uz Lehi[156]: Judini ljudi im rekoše: ”Zašto ste se uspeli protiv nas?“
 • 10 Filistinci odgovoriše: ”Da bismo svezali Samsona, zato smo se uspeli, da mu učinimo što i on nama. “
 • 11 Tri tisuće Judinih ljudi siđe prema usjeklini u stijenju Etama i reče Samsonu: ” Ne znaš li ti da Filistinci nama gospodare? što si nam to učinio? “ On im odgovori: ” Kao što su oni sa mnom ja postupih s njima. “ *12 Oni njemu rekoše: Došli smo da te svežemo, da bismo te izručili Filistincima.“ Samson im odgovori: ”Prisegnite mi da me vi neće te ubiti. “ *13 Oni mu rekoše: ”Ne, mi samo hoćemo svezati te i izručiti njima u ruke; mi nećemo usmrtiti tebe.“ Oni ga svezaše sa dva nova konopa i popeše ga na stijenu.
 • 14 Kad on stiže do Lehija, Filistinci dođoše njemu u susret kričeći, ali duh GOSPODOV uđe u njega: konopci koji bijahu na njegovim rukama postadoše kao tanki lan progutan od vatre i njegove sveze se raspadoše na njegovim rukama.
 • 15 Potom našavši jednu svježu magareću čeljust, on ispruži ruku, pokupi ju i pobi tisuću ljudi.
 • 16 Samson reče:
” Jednom magarećom čeljusti
Ja ih nahrpah[157],
Jednom magarećom čeljusti
Ja pobih tisuću ljudi. “
 • 17 No , čim bi završio govoriti, on baci daleko od sebe čeljust; tako se to mjesto nazva Ramat-Lehi[158].
 • 18 Kako bijaše veoma žedan, on zazva GOSPODA i kaza: ” Ti si dodijelio svojem sluzi ovu veliku pobjedu. A sada, hoću li ja umrijeti od žeđi i pasti u ruke neobrezanima? “
 • 19 Tad Bog rascijepi usjeklinu koja je u Lehiju i voda poteče otud. Samson popi, povrati dušu i oživje. Zato je dano ime Ein-Kore[159] tom izvoru koji se nalazi još i danas u Lehiju.
 • 20 Samson suđaše[160] Izraelu u vrijeme Filistinaca tijekom dvadeset godina.

Samson i vrata Gaze uredi

 • 16 1 Samson ode u Gazu[161]. Ondje on vidje jednu prostitutku i uđe k njoj.
 • 2 Javiše ljudima iz Gaze: ”Samson je došao ovamo.“ Oni obilažaše i vrebaše cijelu vrata grada. Cijelu biše mirni govoreći: ”Sačekajmo jutarnje svjetlo i tad ga ubijmo.“
 • 3 Ali, Samson ostade ležeći samo do ponoći i, u sred noći, on se diže, uze krilo s vrata grada kao i oba dovratka, iščupa ih s gredama, natovari na leđa i odnese sve do na vrh planine koja je nasuprot Hebronu[162].

Dalila izdaje Samsona uredi

 • 4 A, poslije toga, Samson zavolje jednu ženu, pokraj klanca u Soreku[163], koja se zvala Dalila.
 • 5 Silnici Filistinci dođoše ju naći i rekoše joj: ” Zavedi ga i vidi zašto je njegova snaga tako velika i kako bismo ga mi mogli prevladati i svezati za učiniti nemoćnim; a mi, dat ćemo ti svaki tisuću i sto sikala[164] srebra.“
 • 6 Dalila reče Samsonu: ” Otkrij mi dakle zašto je tvoja snaga tako velika i kako bi te trebalo svezati da bi te se učinilo nemoćnim. “
 • 7 Samson joj reče: ”Ako bi me se svezalo sa sedam novih konopa za luk koji još nisu bili osušeni, ja bih postao slab bio bih jednak bilo kojem čovjeku. “
 • 8 Filistinski tirani njoj dadoše donijeti sedam konopaca za luk koji još nisu bili osušeni i Dalila ga sveza tim konopcima.
 • 9 Zasjeda bijaše smještena u njenoj sobi i ona mu dobaci: ”Filistinci su na tebi, Samsone!“ On pokida konopce za luk kao što bi pokidao da su od kučine kad osjeti vatru. Ali, ne otkri se tajna snage njegove.
 • 10 Tad Dalila reče Samsonu: Ti si se poigrao sa mnom i govorio si mi laži. Sada, otkrij mi dakle kako bi ti trebao biti svezan. “
 • 11 On joj kaza: ” Ako bi me se svezalo novim konopcima S kojima još nikakav rad nije bio obavljan, ja bih postao slab i bio bih jednak bilo kojem čovjeku. “
 • 12 Dalila uze nove konopce kojima ga sveza, potom mu ona dobaci: ”Filistinci su na tebi, Samsone.“ Zasjeda bijaše smještena u njenoj sobi, ali on pokida konopce koje imaše na rukama kao da su bili od konca.
 • 13 Dalila reče Samsonu: ”Sve do sada ti si se igrao sa mnom i govorio si mi laži. Otkrij mi dakle kako bi ti trebao biti svezan. “ Samson joj reče:” Ako bi ti splela sedam pletenica od moje kose s osnovom jedne tkanine[165] i pritisnula tkalačkim grebenom, tad bih ja postao slab i bio bih jednak bilo kojem čovjeku. “
 • 14 Ona ga uspava, isplete sedam pletenica od njegove kose, stisnu ih jednim grebenom[166], i potom zavika: ”Filistinci su na tebi, Samsone. “ On se probudi iz sna i iščupa greben, razboj i osnovu.
 • 15 Dalila mu reče: ”Kako ti možeš reći: Ja te volim, kad srce tvoje nije sa mnom. Evo tri puta veće kako se ti poigravaš sa mnom i nisi mi otkrio u zašto je tvoja snaga tako velika.“
 • 16, kako ga je ona svaki dan gnjavila i dodijavala mu svojim riječima, Samson, na smrt izmoren,
 • 17 otvori joj svoje srce i reče joj: Britva nikad nije prošla po mojoj glavi[167], jer ja sam posvećen Bogu od utrobe svoje majke. Kad bih ja bio obrijan tad bi moja snaga ostala daleko od mene, ja bih postao slab i bio bih jednak drugim ljudima.“
 • 18 Dalila vidje da joj je on otvorio svo svoje srce i posla pozvati vlastodršce Filistince govoreći im: ”Dođite, ovog puta, jer mi je otvorio svo svoje srce. “Vlastodršci filistinski uspeše se k njoj i imaše oni novac u ruci.
 • 19 Ona uspava Samsona na svojim koljenima i pozva ona jednog čovjeka koji obrija sedam pletenica njegove kose; tad on poče slabiti[168] i njegova se snaga povuče daleko od njega.
 • 20 Dalila mu reče: ”Filistinci su na tebi, Samsone.“ On se probudi iz sna i reče: ”Ja ću se izvući kao i prošlih puta i oslobodit ću se “ ali, on ne znaše da se GOSPOD bijaše povukao daleko od njega.
 • 21 Filistinci ga uhvatiše i iskopaše mu oči; oni ga odvedoše u Gazu i svezaše ga dvostrukim brončanim lancem. Samson okretaše žrvanj[169] u zatvoru.
 • 22 Ali, nakon što bijaše obrijan, kosa na njegovoj glavi poče iznova rasti.


Posljednji podvig i smrt Samsonova uredi

 • 23 Ali, vlastodršci filistinski se ujediniše za ponuditi jednu veliku žrtvu Dagonu, svojem Bogu, i prepustiše se oni veseljima. Oni govoraše: ” Naš nam je bog u ruke naše izručio Samsona, našeg neprijatelja.“
 • 24 Puk vidje Samsona[170] i slavljaše svojeg boga govoreći:
” Naš je bog izručio u naše
Ruke neprijatelja našeg,
Onog koji pustošaše zemlju našu
I koji umnažaše naše mrtve. “
 • 25 No, kako njihovo srce bijaše radosno, oni rekoše: ”Pozovite Samsona pa nek' nas zabavlja. “ Poslaše po Samsona u zatvor i on poče lakrdijati pred njima, potom se postavi između stupova.
 • 26 Samson reče momku koji ga držaše za ruku: ” Povedi me i učini da dotaknem stupove na kojima počiva hram da se ja o njih oslonim. “
 • 27 Zamak bijaše pun ljudi i žena; bijahu tu svi vlastodršci Filistinci i na terasi otprilike tri tisuće ljudi i žena koji bijahu promatrali Samsonove zabave.
 • 28 Samson zazva GOSPODA i reče: ”Ja te molim, GOSPODE Bože, sjeti me se i ojačaj me, pa bilo to još samo ovaj put, o Bože, da izvršim protiv Filistinaca jedinstvenu osvetu za moja dva oka.“
 • 29 Potom Samson opipa dva stuba u sredini na kojima počivaše hram i on se osloni o njih, o jedan svojom desnom rukom i o drugi svojom lijevom rukom.
 • 30 Samson reče: ”Nek' umrem s Filistincima“, potom on se oduprije svom snagom i hram se sruši na vlastodršce i sav narod koji se tu nalažaše. Mrtvi koje on usmrti svojom smrću bijahu brojniji no oni koje on usmrti tijekom života svojega.
 • 31 Njegova braća i sav dom oca njegovog siđoše i odnesoše ga; oni se uspeše natrag ukopaše ga, između Soree i Eštaola, u grobnicu Manoaha, oca svojega. Samson suđaše[171] Izrael tijekom dvadeset godina.

Mikaivljevo svetište uredi

 • 17 1 Bijaše jedan čovjek u planini Efraimovoj koji se zvaše Mikajehu.
 • 2 On reče svojoj majci: ”Tisuću i sto sikala srebra koje su ti uzeli i radi kojih si ti izrekla jednu kletvu koju si mi čak ponovila, eh dobro! Taj novac, ja ga imam; ja sam taj koji ga je uzeo!“ Njegova majka reče: ”Budi blagoslovljen[172] od GOSPODA, sine moj! “
 • 3 On dakle vrati 1.100 sikala srebra svojoj majci, ali ona mu reče: ”U stvari ja sam posvetila taj novac GOSPODU za sina svoga, da načini jedan idol i jednu sliku od metala[173]. Tako ću ti ja to sad vratiti.“
 • 4 Tako, kad on vrati novac svojoj majci, ona uze 200 sikala srebra koje predade livcu. Ovaj načini jednog idola i jednu sliku od metala koja bi postavljena u kući Mikajehuvljevu.
 • 5 No, taj čovjek, Mika, imaše jednu božansku stelu. On dakle dade načiniti jedan efod i terafime, potom on dade posvetiti[174] jednog od svojih sinova, koji postade svećenikom.
 • 6 Onih dana ne bijaše kralja u Izraelu; svatko je radio što mu je godilo.
 • 7 No, bijaše jedan mladiće i Betlehemu Judinom, iz klana Judina, koji bijaše *levit i boraviše ondje kao stranac.
 • 8 Taj čovjek ode iz grada Betlehema Judinog tražiti jedno mjesto gdje bi boravio kao stranac. On dođe u planinu Efraimovu i, usput, naiđe na kuću Mikaivljevu.
 • 9 Mika mu reče: ”Otkud dolaziš ti? “ - ” Ja sam jedan levit iz Betlehema Judinog, odgovori mu on, i ja sam na putu za naći, jedno mjesto gdje ću boraviti kao stranac. “
 • 10 Tad Mika njemu reče: ” Ostani dakle kod mene i budi za mene otac i svećenik. S moje strane, ja ću ti davati deset sikala srebra godišnje, jedan izbor odjeće i tvoju hranu[175]. “
 • 11 Levit odluči ostati kod tog čovjeka koji držaše čovjeka kao jednog od svojih sinova.
 • 12 Mika posveti levita; mladi čovjek postade njegov svećenik i boraviše u Mikaivljevoj kući.
 • 13 Mika reče: ”Sada ja znam da GOSPOD će postupati za moje dobro pošto je levit postao mojim svećenikom. “

Daniti mijenjaju teritoriju uredi

 • 18 1 U one dane ne bijaše kralja Izraelu. No, u one dane, pleme Danovo tražaše si jednu teritoriju[176] za ondje stanovati, jer sve do tog dana njemu ne bijaše pripala teritorija u sred sinova Izraelovih.
 • 2 Sinovi Danovi dakle poslaše pet ljudi iz svoje zadruge, bojovnike svoje, iz Soreae i Eštaola za istražiti i zemlju i izvidjeti ju. Oni im rekoše: ”Hajde izvidite zemlju! “ Petorica ljudi stigoše u planinu Efraimovu[177] i dopriješe do kuće Mikavljeve gdje provedoše.
 • 3 Onda kad bijahu tik do kuće Mikavljeve, oni prepoznadoše glas mladog *levita i, usmjerivši se prema njemu, oni mu rekoše: ”Tko te je doveo ovamo? što ti radiš ovdje? što se zadržavaš ovdje? “
 • 4 On im odgovori: ”Mika je učinio za mene takvu i takvu stvar: on me unajmio, ja sam postao njegov svećenik. “
 • 5 Oni mu rekoše: ”Ispitaj dakle Boga[178] da bismo mi znali da li će putovanje koje smo poduzeli uspjeti.“
 • 6 Svećenik im kaza: ”Idite u miru! Put koji ste poduzeli pod pogledom je GOSPODOVIM! “
 • 7 Petorica ljudi odoše i stigoše u Laiš. Oni vidješe da pučanstvo koje tu boraviše živi u spokojstvu, na način Sidonijanaca, mirno i povjerljivo. Osim toga, ni jedan kralj ne zlostavljaše zemlju i nitko se ne približavaše za vršiti vlast. Žitelji Laiša bijahu daleko od Sidonijanaca i ne ovisiše o nikome[179].
 • 8 Petorica ljudi vratiše se kod svoje braće u Soreu i Eštaol, a njihova im braća rekoše: ” što mislite o tome? “
 • 9 Oni odgovoriše: ”Dignimo se! Uspnimo se protiv njih, jer mi smo vidjeli zemlju, i to je jedna izvrsna zemlja. Ali vi, vi ostanite bez riječi! Nek' vaša nepokretnost vas ne spriječi poći, ući u tu zemlju i uzeti ju u posjed.
 • 10 Kad budete u nju ušli, vi će te doći kod jednog povjerljivog naroda. Zemlja je široko otvorena, jer Bog ju je izručio u ruke vaše. To je jedno mjesto gdje ne manjka ni jedno zemaljsko dobro.“
 • 11Tad pođoše odatle, iz a druge Danita, iz Soreje i Eštaola, 600 ljudi opremljenih oružjem za rat.
 • 12 Oni se uspeše taborovati u Kirjat-Jeraimu u Judi. Zato se to mjesto zove Mahane-Dan[180] sve do ovog dana. 13 Ono se nalazi zapadno od Kirjat -Jearima.
 • 13 Odatle, oni prođoše Efraimovu planinu i dopriješe do kuće Mikavljeve.
 • 14 Petorica ljudi koji bijahu išli izviđati zemlju - to jest Laiš - uzeše riječ i rekoše svojoj braći: ” Znate li vi da u ovoj kući ima jedan efod, terafimi, idol i jedna slika izlivena od kovine[181]? A sada, znate što vam je činiti. “
 • 15 Oni se uputiše s te strane, uđoše u kuću mladog levita, kuću Mikavljevu, i upitaše ga kako je,
 • 16 dok 600 Danita, opremljenih svojim oružjem za boj, zauzeše mjesto pokraj vrata.
 • 17 Petorica ljudi koji bijahu išli izviđati zemlju uspeše se i uzeše idol, efod, terafime i izlivenu sliku, dok svećenik bijaše na ulaznim vratima kao i 600 ljudi opremljenih oružjem za rat.
 • 18 Kako oni koji bijahu ušli u kuću Mikavljevu bijahu uzeli idol, efod, terafime i sliku izlivenu od metala, svećenik im reče: ”što vi radite tamo?“
 • 19 - šuti, rekoše mu oni, stavi svoju ruku na usta svoja i hajde s nama! Budi za nas jedan otac[182] i jedan svećenik. Vrijedi li više biti svećenik kuće samo jednog čovjeka ili one jednog plemena i jedne zadruge u Izraelu? “
 • 20 Svećenik se obradova, on uze efod, terafime, kao i idol i uđe u sred postrojbe.
 • 21 Vrativši se na svoj pravac, oni odoše, držeći na čelu djecu, stoku i prtljagu.
 • 22 Veće se bijahu udaljili od kuće Mikavljeve kad ljudi koji nastanjivahu kuću blizu one Mikavljeve se ogorčiše i pođoše u potjeru za sinovima Danovim.
 • 23 Oni kričahu protiv sinova Danovih, a ovi se vratiše, rekoše Miki:”što ti podbunjuješ ove ljude? “
 • 24 On odgovori: “ Bogovi koje sam si ja načinio, vi ste ih uzeli[183] kao i svećenika, i vi ste otišli. što mi je ostalo? I kako ste mi mogli reći: ” što ti je? “
 • 25 Sinovi Danovi mu uzvratiše: ” Da te ne čujemo više! Inače bi ogorčeni ljudi mogli pasti na vas, i ti bi izgubio život, ti i dom tvoj. “
 • 26 Sinovi Danovi odoše svojim putem, a Mika, vidjevši da oni bijahu jači od njega vrati se domu svom.

Danov grad i njegovo svetište uredi

 • 27 što se njih tiče, oni uzevši oni što je načinio Mika i svećenika koji bijaše u njegovoj službi, oni stigoše nad Laiš[184], na njegovo pučanstvo, mirno i povjerljivo koje oni posjekoše mačem. što se tiče grada, njega oni spališe.
 • 28 I ne bi nikoga da dođe osloboditi ih, jer to bijaše daleko od Sidona i ne ovisiše o nikome[185]. On se nalazi u stvari u ravnici koja se proteže prema Bet-Rehovu. Oni ponovo podigoše grad i tu se smjestiše.
 • 29 Oni nazvaše grad imenom Dan, prema imenu Dana njihovog oca, koji bijaše rođen od Izraela[186], ali u početku ime tog grada bijaše Laiš.
 • 30 Sinovi Danovi si podigoše idol. Jenotanan, sin Geršoma, sina Mojsijeva, potom njegovi sinovi biše svećenici plemena Danita sve do doba progonstva iz zemlje[187]. Oni postaviše idola kojeg Mika bijaše napravio i on ostade toliko dugo vremena koliko postojaše kuća Božja u Silu[184].

Zločin Benjaminita iz Givea uredi

 • 19 1 No, u one dane - ne bijaše kralja u Izraelu -, *jedan levit koji je živio u pozadini planine Efraimove[189], uze jednu suložnicu iz Betlema Judinog.
 • 2 Njegova suložnica mu bijaše nevjerna, potom ga ona napusti za kuću oca svojega, u Betlehemu Judinom, gdje ostade izvjesno vrijeme, četiri mjeseca.
 • 3 Njen muž pođe ju tražiti za govoriti s njom od srca i vratiti ju. On ima sa sobom svojeg slugu i dva magarca. Njegova suložnica bi ušla u kuću oca svojega. Otac mlade žene ga vidje, i sav radostan, dođe mu u susret.
 • 4 Njegov punac, otac mlade žene, ga zadrža, i on ostade kod njega tijekom tri dana, oni jedoše, piše, i provedoše se.
 • 5 No, četvrtog dana, oni se digoše u rano jutro, i levit se pripremaše za otići kad otac mlade žene reče svojem zetu: ”Okrijepi se jedući jedan komad kruha, otići ćete poslije!“
 • 6 Budući sjeli, oni jedoše i piše obojica zajedno. Otac mlade žene reče tom čovjeku: ” Pristani dakle provesti se i da se tvoje srce razgali!“
 • 7 Kako se čovjek pripremaše otići, njegov punac navaljivaše na njega, tako da ovaj pristade i provede na tom mjestu.
 • 8 Petog dana, on se diže u rano jutro za otići, ali otac mlade žene mu reče: ”Prihvati, molim te, okasniti sve do smiraja dana“, i njih dvojica jedoše.
 • 9 čovjek se pripremaše za otići, on, njegova suložnica, i njegov sluga, ali njegov punac, otac mlade žene, mu reče: ”Evo dan je klonuo, veće je gotovo večer, provedi ovdje da se tvoje srce razveseli!
 • 10 Sutra u jutro, vi će te krenuti na put i ti ćeš doći k svojem šatoru[190]. “ Ali čovjek ne htjede provesti noći. On se diže, pođe, i stiže nadogled Jebuza - to jest Jeruzalema -, imajući sa sobom svoja dva osamarena magarca i svoju suložnicu.
 • 11 Kad bijahu stigli skoro do Jebuza, dan veće bijaše dobrano klonuo, i sluga reče svojem gazdi: ”Hajdemo, zaustavimo se u gradu Jebuzita koji je tu, provedimo noć tu!»
 • 12 Njegov gazda mu reče: ”Ne mi se ne zaustavljamo u ovom gradu stranaca, koji, oni, nisu dio sinova Izraelovih. Mi ćemo nastaviti sve do Givea[191].
 • 13 Hajdemo, reče on svojem sluzi, usmjerimo se prema jednom od ovih mjesta, i provedimo ondje u Givei ili u Rama[192].“
 • 14 Idući dalje, oni odoše, a sunce zađe kad su bijahu blizu Givee u Benjaminu.
 • 15 Oni se okrenuše od te strane za provesti u Givei. Levit uđe i sjede na trg gradski, ali nitko ga ne primi u svoju kuću za ondje provesti[193].
 • 16 Kad evo jednog starca koji se vraćaše u noći s posla svojega u poljima. Bijaše to jedan čovjek iz planine Efraimove, ali stanovaše u Giveau dok domaći ljudi bijahu Benjaminiti.
 • 17 Dižući oči, on vidje putnika na gradskom trgu: ” Kamo ti ideš, reče starac, i otkud dolaziš?“
 • 18 On mu odgovori: ”Pošli iz Betlema Judinog, mi putujemo prema pozadini planine Efraimove. Odande sam ja. Ja sam išao sve do Betlema Judinog i vraćam se kući svojoj[194] i nema nikog da me primi u kuću svoju.
 • 19 Ipak, mi imamo slame i hrane za magarce; ja također imam kruha i vina, za sebe, za tvoju sluškinju i mladog čovjeka koji prati slugu tvojeg; mi ne manjkamo u ničemu.“
 • 20 Starac odgovori: ”Nek' mir bude s tobom! Naravno, sve tvoje potrebe bit će na moj teret, ali ne provodi noći na trgu! “
 • 21 On ih uvede u svoju kuću i dade hrane magarcima. Putnici si opraše noge, jedoše i piše.
 • 22 Dok se oni okrjepljivaše, kad evo gradski ljudi, ništarije, okružiše kuću, žestoko zalupaše na vrata i rekoše starcu, vlasniku kuće: ”Izvedi ovog čovjeka koji je ušao kod tebe da ga poznamo[195].“
 • 23 Vlasnik kuće iziđe i reče im: ”Ne, braćo moja, molim vas, ne počinite zla. Sada kad je ovaj čovjek ušao u moju kuću ne počinite besramlja[196]!
 • 24 Evo moje kćeri koja je djevica, ja ću vam je izvesti. Zloupotrijebite ju i učinite joj što vam se bude činilo dobro[197]. Ali, prema tom čovjeku ne počinite besramlje te vrste! “
 • 25 Ljudi ga ne htjedoše poslušati. Tad levit uze svoju suložnicu i odvede ju njima van. Oni ju silovaše i zlostavljaše cijelu noć, a u osvit ju napustiše.
 • 26 S dolaskom jutra, žena pade na ulažu kuću čovjeka kod kojeg bijaše njen muž ležeći ondje sve dok ne bi dan.
 • 27 Njen muž se diže u rano jutro, otvori vrata kuće i iziđe za nastaviti put, kad onamo njegova suložnica leži na ulazu u kuću, rukama na pragu.
 • 28 ”Diži se, reče joj on, i pođimo!“ Ali ne bi odgovora. Tad ju on natovari na svog magarca, i čovjek pođe i dođe u svoje mjesto.
 • 29 Došavši kući, on uze nož i, zgrabivši suložnicu, isječe ju, ud za udom, u dvanaest komada koje razasla po svoj teritoriji Izraela.
 • 30 Tko ju bude vidio da kaže: ” Nikad se nije dogodilo niti se vidjela slična stvar od dana kad sinovi Izraelovi su došli iz Egipta pa sve do ovog dana!“ Levit je dao ovakvu zapovijed ljudima koje bijaše razaslao: ”Ovako ćete govoriti svim ljudima Izraelovim: Jednaka stvar da li se dogodila od dana kad sinovi Izraelovi došli iz Egipta sve do ovog dana[198]? Razmišljate, savjetujte se i izjasnite se!“

Kazneni rat protiv Benjamina uredi

 • 20 1 Svi sinovi Izraelovi iziđoše i, kao jedan čovjek, zajednica se okupi počev od Dana sve do Ber-Ševe kao i zemlja Galad, kod GOSPODA u Mispi[199].
 • 2 Poglavari sveg puka, sva plemena Izraelova se predstaviše na saboru puka Božjeg, 400 tisuća pješaka, vještih strijelaca.
 • 3 Sinovi Benjaminovi doznaše da sinovi Izraelovi bijahu uspeli se do Mispe. Sinovi Izraelovi rekoše: ”Izvijestite nas kako se dogodio taj zločin.“
 • 4 *Levit, muž žene koja bijaše ubijena, odgovori: ”Bilo je to u Givei[200] u Benjaminu kad sam stigao onamo, ja i moja suložnica za provesti ondje.
 • 5 Vlasnici Givee se digoše protiv mene, i, tijekom noći, okružiše kuću u kojoj ja bijah; oni su me htjeli ubiti i zloupotrijebili su moju suložnicu do te mjere da je umrla.
 • 6 Ja sam uzeo svoju suložnicu, isjekao ju i razaslao po svoj teritoriji baštine Izraelove, jer oni su počinili jednu razvratnost i jedno besramlje[201] u Izraelu.
 • 7 Vi svi, sinovi Izraela, dajte si riječ i savjetujte se sami ovdje! “
 • 8 Sav se puk podiže kao jedan čovjek govoreći: ”Nitko od nas neće se vratiti k šatoru svom, i nitko se neće vratiti domu svom.
 • 9 A sada, evo što ćemo mi učiniti glede Givee: popet ćemo se protiv nje ždrijebajući;
 • 10 i svi ćemo izgubiti, u svim plemenima Izraelovim, deset ljudi na stotinu, stotinu na tisuću i tisuću na deset tisuća za priskrbiti hranu puku, onima koji će ići kazniti Benjamina prema svem besramlju koje je učinjeno u Izraelu.“
 • 11 Svi ljudi Izraelovi ujediniše se protiv grada, združeni kao jedan čovjek.
 • 12 Plemena Izraelova poslaše ljude u svo pleme Benjaminovo za reći mu: ”Koji je to zločin koji se zbio među vama?
 • 13 A sada, izručite te ljude, te ništarije koje su u Givei, da bismo ih pogubili i uklonili zlo iz Izraela. “ Sinovi Benjaminovi ne htjedoše poslušati glas svoje braće, sinova Izraelovih.
 • 14 Dolazeći iz svojih gradova, sinovi Benjaminovi se ujediniše u Givei za poći u rat protiv sinova Izraelovih.
 • 15 Onog dana, sinovi Benjaminovi došli iz gradova, predstaviše se na popisu: njih bijaše 26.000 ljudi vještih na maču, ne računajući žitelje Givee čiji popis dade 700 ljudi po izboru.
 • 16 u svem narodu bijaše 700 ljudi po izboru ljevaka. Svaki od njih mogaše, kamenom svoje praćke, strijeljati na jednog konja, a da ga ne promaši.
 • 17 Ljudi Izraelovi također se predstaviše na popisu; Ne računajući Benjamina, njih bijaše 40.000 vještih na maču, sve ljudi bojovnici.
 • 18 Oni pođoše i uspeše se u Betel[202] za savjet Božji, i sinovi Izraelovi rekoše: ” Tko će od nas otići kao prvi za zaratiti s Benjaminom?“. A GOSPOD reče: ” To je Juda! “
 • 19 Sinovi Izraelovi se digoše u rano jutro i utaboriše se kod Givee.
 • 20 Izišli za bitku protiv Benjamina, ljudi Izraelovi se poredaše u ratni poredak nasuprot Givee.
 • 21 Sinovi Benjaminovi iziđoše iz Givee, oni oboriše 22.000 Izraelovih ljudi.
 • 22 Puk ljudi Izraelovih se oporavi i iznova se oni postrojiše za boj na mjestu gdje se bijahu postrojili prvi put.
 • 23 Sinovi Izraelovi se uspeše plakati pred GOSPODOM[203] sve do na večer, i oni upitaše za savjet GOSPODOV: Trebam li ja još voditi boj protiv sinova Benjaminovih, brata moga? “ GOSPOD odgovori: ” Idite protiv njega! “
 • 24 Drugog dana, sinovi Izraelovi se primaknuše sinovima Benjaminovim.
 • 25 Tog drugog dana Benjamin iziđe iz Givee njima u susret i oni oboriše još 18 tisuća ljudi između sinova Izraelovih, sve vještih maču.
 • 26 Svi sinovi Izraelovi i sav puk uspeše se i dođoše u Betel; ondje oni plakaše posjedali pred GOSPODOM, i oni postiše tog dana sve do navečer, uzdigoše holokauste i *žrtve mira pred GOSPODOM.
 • 27 Sinovi Izraelovi upitaše za savjet GOSPODA - u stvari, *kovčeg saveza Božjeg nalazio se na tom mjestu onih dana.
 • 28 Pinhas, sin Eleazara, sina Aaronova, stajaše pred njim[204], u one dane: ” Trebam li ja opet rekoše oni, izići u boj protiv sinova Benjamina brata mojega?“ GOSPOD odgovori: ” Idite, jer sutra izručit ću ga u vaše ruke. “
 • 29 Izrael postavi ljude u zasjedu uokolo Givee.
 • 30 Trećeg dana, sinovi Izraelovi se uspeše protiv sinova Benjaminovih i postrojiše se protiv Givee kao i prošli put.
 • 31 Sinovi Benjaminovi iziđoše u susret puku, oni se pustiše povući daleko od grada i počeše, nanositi žrtve među pukom, otprilike
 • 30 ljudi Izraelovih, na cestama koje se uspinju, jedna u Betel, druga u Giveu u sred ravnice.
 • 32 Sinovi Benjaminovi rekoše: ” Evo ih potučenih pred nama kao i prethodnog puta. “ Ali Izraeliti si bijahu rekli: ” Mi ćemo bježati i odvući ćemo ih daleko od grada na ceste. “
 • 33 Svi ljudi Izraelovi, budući iskočili sa svojih mjesta, postrojiše se za bitku u Bal-Tamaru dok se zasjeda Izraelova povuče sa svojeg položaja na zapad od Geva[205].
 • 34 Deset tisuća izabranih ljudi uzetih u svem Izraelu stigoše pred Giveu; bitka bi nemilosrdna, ali Benjaminiti ne znadoše da se nesreća oborila na njih.
 • 35 GOSPOD potuče Benjamina pred Izraelom, i, u onaj dan, sinovi Izraelovi nanesoše gubitak Benjaminu od 25.000 ljudi, sve vještih na maču.
 • 36 Sinovi Benjaminovi vidješe da bijahu potučeni.

Ljudi Izraelovi ustupiše teren Benjaminu, jer računaše na zasjedu koju bijahu postavili pokraj Givee.

 • 37 Zasjeda se baci u punoj brzini prema Givee, rasporedi se i pobi sav grad oštricom mača.
 • 38 No, bijaše ovaj dogovor između ljudi Izraelovih i onih u zasjedi: ovi posljednji trebaju napraviti jedan dimni signal iz grada.
 • 39 Ljudi Izraelovi se okrenuše natrag u bitci, a Benjamin poče nanositi žrtve među ljudima Izraelovim, otprilike 30 ljudi, ” Uistinu, rekoše si oni, evo ih potpuno pobijeđenih pred nama kao u prvom boju! “
 • 40 Ali signal, jedan dimni stub bijaše se počeo dizati iznad grada, i, kad se Benjamin okrenu, kad ono sav se grad dizaše u plamenu spram nebu.
 • 41 Ljudi Izraelovi bijahu dakle napravili zaokret, a ljudi Benjaminovi biše preneraženi videći kako se nesreća oborila na njih.
 • 42 Oni okrenuše leđa pred ljudima Izraelovim u pravcu pustinje, ali bojni red ih proganjaše i oni bijahu masakrirani na pola puta od onih koji dolaziše iz grada[206].
 • 43 Okružiše Benjamina, progoniše ga bez predaha, gaziše ga sve do nasuprot Gevu[207] prema istoku sunca.
 • 44 Kod Benjamina 18.000 ljudi pade, sve srčani ljudi.
 • 45 Okrećući leđa, oni pobjegoše prema pustinji, prema stijenju Rimon. Pokupiše ih 5.000 usput, i proganjaše ih sve do Gideoma[208] i ubiše ih još 2.000.
 • 46 Zbroj Benjaminita koji padoše onog dana bi 25.000 ljudi vještih na maču, sve srčani ljudi.
 • 47 Šest stotina ljudi okrenuše leđa i pobjegoše prema pustinji Rimon, i ostadoše na stijeni Rimon tijekom četiri mjeseca.
 • 48 Ljudi Izraelovi vratiše se prema sinovima Benjaminovim i posjekoše ih oštricom mača, iz grada u grad, ljudi kao i, stoke[209] i svega što se tu nalaziše. Što više, oni zapališe sve gradove na koje naiđoše.

Preporod plemena Benjamin uredi

 • 21 1 Ljudi Izraelovi bijahu načinili ovu prisegu u Mispi[210]: ”Nitko od nas neće davati svoju kćer na udaju jednom Benjaminitu. “
 • 2 Puk dođe u Betel i, ondje, oni ostadoše sjedjeti sve do navečer, pred Bogom[211]. Oni zavikaše i obilne suze proliše. “
 • 3 GOSPODE, Bože Izraelov, rekoše oni, zašto se učinilo da danas uzmanjka jedno pleme u Izraelu? “
 • 4 Sutradan, narod se diže rano jutro, i podigavši jedan *oltar na tom mjestu, oni podigoše holokauste i *žrtve mira.
 • 5 Sinovi Izraelovi rekoše: ” Koje je između nas ono pleme Izraelovo koje nije došlo na sabor kod GOSPODA? “ U stvari, bijaše ta velika prisega protiv nekog tko ne bi došao ka GOSPODU u Mispu: ”Bit će pogubljen!“
 • 6 Sinovi se Izraelovi imađaše milosti za Benjamina, svojeg brata. ” Danas, rekoše oni, jedno pleme bijaše odstranjeno iz Izraela.
 • 7 Što ćemo učiniti da priskrbimo žene onima koji su ostali, jer smo mi prisegli po GOSPODU da im nećemo davati naših kćeri za ženidbu? “
 • 8 Oni rekoše tada: ” Ima li tko među plemenima Izraelovim da nije došao kod GOSPODA u Mispu? “ Kad evo iz Javeša Galadskog[212] nitko nije došao u tabor, na sabor.
 • 9 Kad se puk prikupi na popis, vidje se da ne bijaše ni jednog stanovnika grada Javeša Galadskog.
 • 10 Zajednica posla onamo 12.000 ljudi između bojovnika i dade im ovu zapovijed: ” Idite i posijecite stanovnike Javeša Galaadskog oštricom mača, ubrojivši i žene i djecu!
 • 11 Evo što će te učiniti: vi će te posvetiti zabrani sve muško i sve žensko što je upoznalo muškarca, ali vi će te ostaviti djevice žive. “ I to je ono što oni učiniše[213].
 • 12 Između stanovnika Javeša Galadskog oni nađoše 400 mladih djevica koje ne bijahu poznale ležaj muškarčev i oni ih odvedoše u Silo[214], koji je u zemlji Kanaan.
 • 13 Sva zajednica posla glasonošu sinovima Benjaminovim koji bijahu na stijeni Rimon i objaviše im mir.
 • 14 Benjaminiti se vratiše u onaj čas, i dadoše im žene ostavljene na životu između onih iz Javeša Galadskog, ali ih ne nađoše dovoljno za njih.
 • 15 Puk se smilova spram Benjamina, jer GOSPOD bijaše napravio jednu ustavu u plemenima Izraelovim.
 • 16 *Starješine zajednice rekoše tada: ” Što ćemo učiniti da oni koji ostadoše imaju ženu, jer su žene Benjaminove istrijebljene?
 • 17 Može li Benjamin imati jednog preostalog[215], rekoše oni, da jedno pleme ne bi bilo izbrisano iz Izraela?
 • 18 Mi sami ne možemo im dati naših kćeri za ženidbu.“ U stvari, sinovi Izraelovi bijahu načinili ovu prisegu: ” Proklet bio onaj koji bude dao ženu Benjaminu. “
 • 19 Ali, oni rekoše: ” Ima svake godine blagdan GOSPODOV[216] u Silu, koji je sjeverno od Betela, istočno od ceste koja vodi od Betela u Sišem, i na jug iz Levona. “
 • 20 Potom oni dadoše ovu zapovijed sinovima Benjaminovim: ” Idite u zasjedu u vinograde! “
 • 21 Promatrajte, i čim djevojke iz Siloa iziđu plesati u zboru, vi iziđite iz vinograda i dograbite svaki po jednu ženu među kćerima Sila, potom otiđite u zemlju Benjaminovu.
 • 22 Ako slučajno njihovi očevi ili njihova braća dođu zapodijevati svađu, mi ćemo im reći: Budite velikodušni prema njima, jer oni nisu mogli uzeti ženu svatko za sebe tijekom rata[217]; osim toga, vi sami, ne biste im mogli dati, jer bi inače bili krivi. “
 • 23 Sinovi Benjaminovi učiniše tako. Između plesačica koje bijahu otete, oni odvedoše žena u jednakom broju sebi. Oni odoše, vratiše se u svoju baštinu[218], ponovo podigoše grad i tu živješe.
 • 24 U onaj čas, sinovi Izraelovi se raziđoše svatko prema svojem plemenu i u svoj klan i, otuda, odoše svatko k svojoj baštini.
 • 25 U one dane, ne bi kralja u Izraelu. Svatko činjaše što mu je godilo.

Podrubnice uz Sudci uredi

[1]sinovi Izraelovi ili Izraeliti pitati za savjet: konsultacija se činila u jednom svetištu, vjerojatno pomoću Urima i Tumima (vidjeti Izl 28.30 i bilješku) Kanaanci: vidjeti u Glosaru pod AMORITI . [2]Juda ( r.2) i Šimun ( r. 3) označava ovdje dva Izraelova plemena . [3]u moj dio ili na područje koàje mi je bilo doznačeno (Vidjeti Joz 15; 19.1-19). [4]Bezek , lokalitet koji je teško lokalizirati . Trebao bi biti blizu Jeruzalema . [5]Adoni-Bezek ništa se o njemu ne zna osim imena . [6]odsjekoše palčeve: čovjek tako osakaćen nije se više mogao služiti lukom . [7]sinovi Judini ili članovi plemena Judinog . [8]Planinu…od istoka k zapadu, obećana zemlja obuhvaća ravnicu Jordana ili Arabau, jednu planinsku regiju nazvanu Planina , Nizija , Padine , i pribrežja (vidjeti Dt 1.7; Još10.40; 12.8)Negev se nalazi na jugu [9]Vidjeti Stv 13.18 i bilješku . [10]sinovi ili potomci Kenitovi grad palmier: ime katkada davano Jerihonu (Dt 34.3; Sdc3.13) ; izraz bi međutim mogao označavati ovdje Tamar (Palmier) , lokalitet na jugu od Mrtvog mora Arad: 30 km na jug od Hebrona . [11]Serfat: lociranje neizvjesno Horma: ovo ime preuzima konsonante hebrejskog glagola koji znači posvetiti zabrani . O tom izrazu, vidjeti Dt 2.34 i bilješku. [12]Gaza, Aškelon i Ekron: tri grada Filistinske teritori-je . [13]željezna kola: vidjeti Još17.16 i bilješku . [14]Kuća Josipova označava plemena Efraim i Manase ! Betel : vidjeti Stv 12.8 i bilješku . [15]Zemlja Hitita: ime za Sirio-Palestinu u neo-babilonskim dokumentima novi Luz je nepoznat . [16]Radovi nametnuti pobjeđenim narodima .(1Kr 9.20-22) . [17]Gilgal : vidjeti Još4.19 i bilješku Bokim , nepoznata lokalizacija . To ime znači Oplakivači ( r. 4-5) i može se podudarati s hrastom koji se nalazi u blizini Bethela (Stv 35-8) [18]Lokalitet nazivan još i Timnat-Serah (Još19.10; 24.30). [19]bi sjedinjen k svojim očevima ili umrije (vidjeti Stv 25.8 i bilješku ) upoznao: tekst podrazumijeva osobno (neposredno). [20]njihovih otaca ili njihovih predaka . [21]Pridružena Balu Astarta bijaše Božica ljubavi i plodnosti raširena posvuda na Bliskom Istoku, otkuda dolazi upotreba plurala. [22]Sudci o kojima jeriječ u ovoj knjizi su prije svega ljudi koje je Bog zadužio bilo da zapovijedaju i vladaju , bilo da spase jedno ili više plemena iz teškoća . [23]Vidjeti Ož2.4 i bilješku. [24]da li će čuvati ili da li će biti vjerni ili nevjerni GOSPODU . [25]Kanaanci, Hiviti: vidjeti u Glosaru pod AMORITI -Sidonijanci: stanovnici Sidona, luka feničanske obale, na sjeveru Palestine. [26]Ašera , jedno kanaansko Božanstvo koje Biblija često pridružuje *Balu . U svakom *visokom mjestu bijaše predstavljen po jedan sveti stub, simbol plodnosti (vidjeti Dt 16.21) . [27]Kušan-Rišetaim: nadimak koji znači Kušit dvostrukog zla . Aram od Dviju Rijeka : vidjeti Stv 24.10 i bilješku . [28]on sudiše Izrael ili on bi poglavar Izraelov (vidjeti biljesšku na 2.16) . [29]Moab : vidjeti Stv 19.37 i bilješku . [30]Amon : vidjeti Stv 19.38 i bilješku Amalek: vidjeti Izl 17.8 i bilješku . U vrijeme sudaca Amaleciti su glavni neprijatelji plemenima Izraelovim (vidjeti6.3 , 33 ; 7.12 ; 10.12) grad Palmier žnači Jerihon (Dt 34.3) . [31]Vidjeti u Glosaru pod MJERE . [32]Idoli su vjerojatno stubovi ili tesano kamenje Gilgal: vidjeti Još4.19 i bilješku . [33]gornja soba: soba na terasi kuće . [34]Drugi prijevod: kroz predvorje . [35] pokriti si stopala ili čučnuti: slikoviti izraz koji znači "zadovoljiti prirodnu potrebu " . [36]Regija koja se može smjestiti na na sjever od Jerihona. [37]planina Efraimova je na sjeveru od Jeruzalema (Još 20.7 ; 21.21) . [38]Anat ožnačava možda lokalitet Bet-Anat (vidjeti 1.33) badalj: štap na čijem vrhu ima šiljak od željeza korišten za podbadanje goveda pri kretanju. [39]Harešot Goim : lokalizacija nesigurna, možda 15 km na jugo-istoku od Haife, između podnožja brda Karmel i potoka Kišon (vidjeti 4.7 i bilješku ) . [40]željezna kola: vidjeti Još17.16 i bilješku . [41]Rama: nekoliko km sjeverno od Jeruzalema . [42]brdo Tabor: vidjeti Još19.22 i bilješku . [43]Potok Kišon teče uzduž sjevernih obronaka brda Karmel i ulijeva se u more kod Haifae . [44]Kain: ime pretka Kenita prema Br 24.12-22 Sanaim u Neftaliju ; isti lokalitet kao Sanaim u Još19.33 . [45]Ta je pjesma jedan od najstarijih tekstova Biblije i , zbog toga, često je veoma teška za prijevod . [46]posvećuje potpuno: doslovce raspliće kose, obred kojim se pokazuje da se posvećuje Bogu s namjerom svetog rata. Drugi prijevod zapovjednici zapovijedaju . [47]Seir: vidjeti Stv 32.4 i bilješku potresaju: prema starim grčkim rukopisima ; hebrejski izlijeveju . [48]strovaljuju (ugibaju): drugi prijevod blistaju , (cakle) . [49]Karavane ili putovanja-zaobilazni: nazočnost Kanaanaca u ravnici sprječavala je cirkuliranje karavana i putovanja između plemena sjevera i onih iz planine Efraim . [50]poglavari: korespondentni smisao na hebrejskom je nesiguran; drugi prijevodi stanovnici po selima manjkahu ili, u nekoliko hebrejskih rukopisa, gradovi otvoreni bijahu prestali postojati . [51]Tekst težak; prijevod osnovan na pretpostavkama pet gradova: drugi prijevod rat bijaše pred vratima . [52]U to vrijeme magarica bijaše jahaće živinče pog-lavara i osoba od ugleda (Sdc10.4; Br 22.21) . [53]Razmotrite drugi prijevod opišite ili opjevajte. [54]oni koji čine razdiobu: prijevod nesiguran, tekst nejasan . Radi se, čini se, o podjeli plijena nakon pobjede vrata: mjesto okupljanja stanovnika jed-nog grada. [55]povedi svoje roblje: nejasan tekst . [56]Amalek: vidjeti 12.15 - Makir klan plemena Manase. [57]U drugom dijelu redka prijevod ostavlja po strani jedno ponavljanje imena Isakar, koje bijaše uzeto u početku . Izvjesni prevode i Isakar je ka Barak Četiri plemena koja nisu sudjelovala u bitci primit će prijekore: Ruben , (r.15) , Galad , Dan ,Ašer ( red. 17) . [58]Zviždanja su možda ona pastirska ; izvjesni misle da se radi o frulama ispitivanja: klanovi Rubenovi nisu se odlučili sudjelovati u boju zajedno šdrugim plemenima . [59]Galad uobičajeno ime središnje Transjordanije ,označava ovdje plemena koja tu bijahu nastanjena, Gad je jedan dio Manaseeja lađe: Daniti su možda služili kao mornari na feničanskim lađama. U to vrijeme pleme Dan bijaše još smješteno na zapadu Benjaminove teritorije (vidjeti 18.1-2) Ašer je zapremao obalnu ravan na sjeveru brda Karmel . [60]Tanak i Megido su dva važna kanaanska grada, na južnom rubu ravnice Izreel . [61]Grad smješten na 12 km jugoistočno od Kedeša Neftalijevog . [62]jedno vezivo … za svoj vrat: prijevod nesiguran , tekst nejasan . [63]tvoji prijatelji: prema više starih varijanti; hebrejski njegovi prijatelji. [64]Vidjeti Izl 2.15 i bilješku . [65]Amalek :vidjeti Izl 17.8 i bilješku-sinovi Orijenta opće ime za grupe nomada živuće na sjeveru Transjordanije i u sirijskoj pustinji . [66]Jedan od pet gradova Filistinaca, najdalji na jugu, ne daleko od mora . [67]Ti insekti stižu katkad u bezbrojnim jatima (Jr 46.23 ) koja požderu sve zelenilo i ostave opustošenu zemlju (Jr 1.4-12) . [68]Ofra: lokalizacija nesigurna, na teritoriji Manasejevoj . Terebinta je ovdje sveto drvo Aviezer: klan iz plemena Manase Uobičajeno je vršiti žito na gumnu, ali Gedeon se sakrio u prostoriju za tiještenje grožđa . [69]efa: vidjeti u Glosaru pod MJERE . [70]sveti stup: simbol Božice Ašera (vidjeti 3.7 i bilješku ) . [71]izgrađen…: prijevod nesiguran ; neki razumiju kao uobičajen holokaust: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA . [72]Jerubal znači Nek' se parniči Bal . [73]Madian , Amalek , sinovi Orijenta: vidjeti 6.1-3 i bilješke Izreel: vidjeti Još19.18 i bilješku . [74]runo  : koža ovce još prekrivena vunom . [75]Jerubal: vidjeti 6.32 i bilješku Ein-Harod (izvor potresa); na istoku ravnice Izreel, u podnožju brda GilboabrEz uljak Gilboa , tj. brijeg vračev, visok 515 m , južno od brda Tabor . [76]drhtati: aluzija na Ein Harod (vidjeti bilješku na r; 1) Gedeon poče provjeru: prijevod uvjetan, hebrejski nejasan . [77] vrčevi: prijevod nesiguran , hebrejski obskrbu . [78]kruh od ječma simbolizira Izraelite zemljoradnike ; šator simbolizira Madijan nomade . [79]početkom ponoćnog bdijenja: oko 23 oo h [80] Serera: nepoznati lokalitet na zapadu od Jordana i Tabat na istoku kao i, možda, Bet-Šita . Madijaniti bježahu prema jugu da bi se domogli gaza na Jordanu. [81]vodene točke: drugi prijevodi vode ili prolažvode. [82]Paljetkovanje je branje grožđa koje ostaje poslije berbe . [83]Sukot : vidjeti Stv 33.17 i bilješku Zevah (žrtva) i Salmun (oteta sjena) su vjerojatno ironični nadimci dani dvojici madijanitskih kraljeva . [84]ja ću vas bičevati: drugi prijevod ja ću vas zgaziti pod (ili kao) . [85]Penuel: grad u Transjordaniji, blizu Sukota (vidjeti Stv 32.31 -32) . [86]Karkor: nepoznato mjesto sinovi Orijenta: vidjeti 6.3 i bilješku . [87]Novah: ime jednog Manasejevog klana u Transjordaniji (vidjeti 32.42). Jogboha: ime grada Danovog, u Transjordaniji; na 13 km sjevero-zapadno d Amana . [88] Nepoznata lokalizacija . [89]Hebrejski tekst neizvjestan . Stare verzije govore…čkalj kojim on zgazi ljude iz Sukota . [90]Tabor: vidjeti Još19.22 i bilješku. Gedeon pravi aluziju na na jednu nepoznatu bitku, bez sumnje različitu onoj iz Pogl 7 . kraljevski sin: braća Gedeonova su bila pogubljena jer su smatrana poglavarima . [91]Bliz a rodbina ubijenog čovjeka morala je uništiti ubojicu. To se zvalo ”krvna osveta“. [92]svatko ima svoje junaštvo: tri kralja nađoše dostojnijim umrijeti od ruke pravog bojovnika no jednog strašljivog adolescenta kroasan; fr: le croissant ( vrsta nakita u obliku mjeseca mlađaka; kifla i sl:). [93]Ismaeliti ovdje posjeduju opće značenje nomada ili karavanskih vodiča ( vidjeti Stv 37.25; 39.1) . [94]sikal: vidjeti u Glosaru pod MJERE.purpur: skupocijena tkanina , crvene boje . [95]Efod može značiti bilo jedan tobolac kamo se stavljaju sveti predmeti za obožavanje, bilo jednu božansku statuu (vidjeti 17.5 ; 18.14-20). Različit je od efoda iz Izl 25.7 (vidjeti bilješku ) prostituirati se: vidjeti Oz 2.4 i bilješku . [96]Bal-Berit (kao 9.4) ili El-Berit (9.46): bog saveza ili zavjeta . Radi se vjerojatno o bogu obožavanom u Sišemu (vidjeti 9.?4) . [97]Ovi vlasnici formiraju jednu grupu koja raspolaže političkim utjecajem -Jerubal: vidjeti 6.32 i bilješku vaša kost i vaše meso: ovaj izraz označava jednu usku rodbinsku svezu (vidjeti Stv 2/23 ; 29.14) . [98]sikal: vidjeti u Glosaru pood MJERE Bal-Berit: vidjeti 8.33 i bilješku ; [99]Bet-Milo (kuća na bedemu): izraz označava uzvišeni dio grada , vjerojatno utvrde , imenovan u r.46-49 Migdal-Sišem stela ili usprevljani kamen smatran svetim smrdljika: ovdje sveto drvo [100] Vidjeti Dt 11.29 i bilješku ; [101]cedrovi Libana: vidjeti Iz 10.34 i bilješku . [102]Kuća ili obitelj djela :rečenica , prekinuta poslije ove riječi , nastavlja u r. 19 . [103]Lokalitet na 15 km jugoistono od brda Tabor . [104]Te zasjede lišavale su Abimeleka prava nad robama koje su prolazile kroz Sišem . [105]njegova braća ili njegovi rođaci . [106]Aluzija na Stv 34: Gal cijeni da, temeljem pakta sklopljenog nekad s Hamorom, hivitskim princem Sišema, Izraeliti trebaju biti smatrani podvrgnutim vlasnicima Sišema, a ne obratno. [107]podmuklo: prijevod vjerojatan; drugi prijevodi potajno, ili u Tormu (nepoznati lokaliet ) . [108]Pupak zemlje: naziv jedne zemljane izbočine na planinama koje okružuju Sišem (vidjeti također Ez 38.12) gdje je isti izraz apliciran na Jeruzalem ) Hrast Vračeva: to je vjerojatno drugo ime za hrast More ( Stv 12.6 ; Dt 11.30) . [109]Lokalitet smješten na 14 gradova jugoistočno od Sišema . [110]Sol je simbol sterilnosti (vidjeti Dt 29.22) kojoj je Abimelek posvetio grad. [111]Migdal-Sišem: vidjeti 9.6 i bilješku. Pećina se mora nalaziti izvan grada El-Berit: vidjeti bilješku o 8.33 . [112]brdo Salmon: možda brdo Ebal (vidjeti Dt 11.29 i bilješku ). [113]naložiše vatru: Abimelek izbjegava otvoreno nasilje nad pravom azila hrama El-Beritova (r.46). [114]Lokalitet nekoliko kilometara sjevero-istočno od Sišema. [115]žrvanj , radi se o malom kućnom žrvnju . [116]konjušar ili mladić koji je nosio njegovo oružje . [117]Šamir nije bio lokaliziran . [118]Vidjeti bilješku na 2.16 . [119]Vidjeti 5.17 i bilješku . [120]magarad: vidjeti 5.10 i bilješku; vidjeti također 12.14 gradovi: prema starim verzijama; hebrejski magaradi. [121]Grad istočno od Jordana, na pola puta između Kineretskog mora i Ramota Galadskog . [122]Astarte: Vidjeti 3.7 i bilješke. [123]Madijan: prema staroj grmkoj verziji ; hebrejski Maon . [124]Mispa: lokalitet južno od Jaboka nazvano također Gadska Mispa (11.29) ; vidjeti također Stv 3149) . [125]Galad shvaćen ovdje kao predak jednog plemena Općenito to je jedno zemljopisno ime . [126]Tov: Na krajnjem sjeveru Galaada, 60 km istočno od Kinereta činiše prepade ili vojni pohod. [127]Vidjeti 10.17 i bilješku . [128]Što još ima između tebe i mene? Hebrejski izraz koji izražava jedno neslaganje ili čak neprijateljstvo između dvije osobe . [129]njegove podružnice ili njegovi ovisni gradovi. [130]Vidjeti u Glosaru pod Žrtvovanja. [131]Jefte prođe svu zemlju Amonovu, od sjevera do juga. [132]previše govorio: drugi prijevog: ja sam se obvezao. [133]Bilo je to jedno beščašće za ženu ne udati se i ne imati djecu . [134]ne bijaše upoznala muškarca ili bijaše ona djevica . [135]slaviti : drugi prijevod žaliti nad . [136]Safon: grad plemena Gad (Još13.27) , blizu sastavka Jaboka i Jordana . [137] Ta riječ, koja znači klas, nije imala isti izgovor kod svih plemena . [138]sudiše: vidjeti 2.16 i bilješku u svojem gradu u Galadu: prema staroj grčkoj verziji; hebrejski u gradovima Galada ne odgovara . [139]Betlehem: vidjeti Još19.15 i bilješku-sudiše: vidjeti 2.16 i bilješku . [140]Grad na 12 km jugozapadno od Sišema . [141] Vidjeti 5.10 i bilješku ; vidjeti također 10.4 . [142] Na 22 km zapadno od Jeruzalema ; lokalitet doznačen plemenu Dan prema Još19.41 . Poslije migracije Danita prema sjeveru (Sdc17-18) pripada plemenu Juda (Još15.33) . [143]Nametnute obveze ovdje (r;4-5) obično obuhvaćaju onoga koji je posvećen Bogu zavjetom nazirata (Br 6.1-8). Ako je i sama majka obvezna uzdržavati se od vina (r.4) , to je bez sumnje za označiti da je njeno dijete posvećene već od prije rođenja svojeg . [144]Vidjeti u Glosaru ŽRTVOVANJA . [145]Vidjeti u Glosaru Pod ŽRTVOVANJA ; vidjeti također 6;19-21 . [146]Timna: u blizini Sorea ( 13.2) , jedan danitski grad (Još19.43) , tada okupiran od Filistinaca. [147]braće ili sunarodnika . [148]svadbena gozba . [149]pratitelji su Filistinci . [150]Da niste orali s mojom junicom: izraz u obliku poslovice sa značenjem da vam moja žena nije pomogla. [151]Vidjeti Još13.3 i bilješku . [152]starom svatu: onaj od pratitelja suprugovih koji bijaše specijalno odgovoran za dobro odvijanje svatkovine . [153]Samson je imao svadbu po kojoj je mlada nastavila stanovati kod svojeg oca. Suprug ne plaća miraz, već kad posjeti svoju ženu, on joj donosi poklone. [154]žena Samsonova zaslužuje njegovu mržnju jer ga je izdala otkrivajući njegovu zagonetku (14.17) . [155]Mjesto usječeno u teritoriji Jude . [156]Lehi: ime nepoznatog lokaliteta blisko filistinskoj teritoriji žnači čeljust . [157]ja ih nahrpah: drugi prijevod ja ih uništih , prema staroj grčkoj verziji . [158]Ramat-Lehi ili Brdo čeljusti (vidjeti 15.9 i bilješku). [159]To ime žnači Izvor onog koji zaziva (vidjeti r. 18) . [160] Vidjeti 2.16 i bilješku . [161] Vidjeti Dt 2.23 i bilješku . [162]greda od drveta je služila da blokira vrata tijekom noći Hebron: 70 km od Gaze. [163]Sorek: malo mjesto zapadno od Sorea, grad Samsonov. [164]tirani ili prinčevi-sikal: vidjeti u Glosaru pod MJERE . [165]Počev od i ako bi ih ti pritisnula i sve do s osnovom tkanine (r;14), tekst je bio kompletiran prema starim verzijama; jer mini se da je jedna rečenica nestala iz hebrejskog teksta. [166]greben: prema staroj grčkoj verziji; hebrejski kočić. Hebrejske imenice greben i kolčić veoma su slične. [167]Vidjeti 13.4-5 i bilješku. [168]koji obrija: on poče slabiti: prema starim verzijama; hebrejski i ona obrija ; ona ga poče oslabljivati. [169]okretaše žrvanj: robovski rad (Izl 11.5) ili ženski. [170]Puk vidje Samsona: doslovce Puk ga vidje. Izvjesni prevode Puk vidje svojeg boga i slaviše ga. [171]Vidjeti bilješku o 2.16 . [172]sikal: vidjeti u Glosaru pod MJERE blagoslovljen: majka blagosilja sina svog radi zaštite njegove protiv prokletstva prethodno izrečenog radi krađe . [173]jedan idol i jedna slika: hebrejski tekst ne dopušta saznati radi li se o jednom predmetu ili o dva različita objekta od metala: bilo od pune kovine, bilo obložen kovinom . [174]Mika: skraćenica od Mikajehu-Božanska stela ( vidjeti Stv 28.18 i bilješku ): hebrejski u kuću Božju (ili bogova) označava vjerojatno kamenu stelu (vidjeti Stv 28.22) prije no privatno svetište efod: vidjeti Sdč8.27 i bilješku terafim vidjeti 31.19 i bilješku. Poput stele i efoda i terafim katkad služiše za obožavanje (1Š15.23 ;Oš3.4; Ez 21.26) posvetiti, radi se o investituri u zvanje: vidjeti Lv 7.37 i bilješku. [175]otac: ta titula objašjava se činjenicom da je svećenička služba bila najprije obavljana po ocu obitelji (11.33-39 ; 13.19) hrana: prijevod ispušta i levit ode što se teško slaše s kontekstom. [176]Ta promjena teritorije je ožnačena, također kod Još19.40-48 i njen uzrok kod Sdč1.34. Pleme Dan bijaše tako maleno da se koji put smatralo samo jednim klanom (r. 2; vidjeti 13.2) . [177]Sorea: vidjezti 13.2 i bilješku; Eštaol: grad blizu Soreae planina Efraimova: vidjeti 3.27 i bilješku. [178]ispitaj Boga ili konsultiraj Boga: to je jedna od zadaća plemena Levi. Levit posjeduje potrebne instrumente (vidjeti 17.5 i bilješku) . [179]Laiš: vidjeti Još19.47 i bilješku Sidonijanci: vidjeti 3.3 i bilješku. Mirni, oni se baviše posebice trgovinom Počev od Osim toga sve do jednu vlast: hebrejski tekst nejasan, prijevod u tom dijelu nesiguran oni ne ovisiše o nikome: drugi prijevod: oni ne imadoše nikakave veze bilo s kim . [180]Kirijat-Jearim (utvrđeno mkjesto): lokalitet smješten 13 km zapadno od Jeruzalema Mahane-Dan (Danov tabor): vidjeti 13.25 . [181]Vidjeti 17.5 i bilješku. [182]otac: vidjeti 17.10 i bilješku . [183]Ili Bog kojeg si načinih, vi ste mi ga uzeli . [184]Vidjeti Još19.47 i bilješku . [185]Vidjeti 18.7 i bilješku. [186]otac ili predak Izrael , to jest Jakov. [187]Jehonatan: prema starim verzijama; hebrejski Manase, ali rukopisi stavljaju slovo "n" iznad crte za pokazati da prvotno ime bijaše korigirano progonstvo iz zemlje: vjerojatno ono koje se zbilo pod Tiglat-Pileserom III u 734 prije Isusa Krista (vidjeti 2Kr 15.29). [188]Vidjeti Još 18.1 i bilješku. Svetište iz Siloa bi vjerojatno uništeno od Filistinaca poslije bitke kod Even-Ezera (1S 4.1-11). [189]planina Efraimova; vidjeti 3.27 i bilješku. [190]doći ćeš k svojem šatoru: vidjeti Još22.4 i bilješku. [191]grad stranaca: Jeruzalem će biti osvojen samo od Davida od Jebuzita (vidjeti 2S 5.6-7) Givea: nazvan Givea u Benjaminu (19;14) ili Benjamin (1S 13.2) , 6 km na sjever od Jeruzalema . [192]Lokalitet smješten na 3 km na sjeveru od Givea . [193]gradski trg: gdje se odvija javni život nalazi se uvijek na ulazu u grad, blizu glavnih vrata noć bijaše sveta dužnost primiti u svoju kuću stranca u prolazu . [194]svojoj kući: prema staroj grčkoj verziji; hebrejski u kuću Gospodovu, što ovdje, čini se, ne odgovara. [195]Vidjeti Stv 19.5 i bilješku. [196]zlo, besramlje: te dvije riječi smjeraju ujedno na seksualno nasilje i na kršenje zakona gostoprimstva [197]Nakon djevica prijevod ispušta i njegovu suložnicu što hebrejski je dodao anticipirajući r; 25 učinite joj što vam se čini dobrim: vidjeti bilješku na Stv 19.8 . [198]Levit bijaše dao ovu zapovijed … sve do ovog dana: ovaj pasaž manjka u hebrejskom tekstu; on je preveden prema staroj grčkoj verziji gdje je bio sačuvan . [199]počev od Dana pa sve do Ber-Ševa: vidjeti bilješke na 19.47 i Stv 21.14 Galad: vidjeti Stv 31.21 i bilješku kod GOSPODA: tj. u svetištu Gospodovom Mispa: lokalitet u Benjaminu 13 km sjeverno od Jeruzalema; ne pomiješati s Mispa Galadskom (10.17 i bilješka). [200]Vidjeti 19.12 i bilješku. [201]Vidjeti 19.23 i bilješku. [202]Vidjeti Stv 12.8 i bilješku. [203]pred Gospodom: tj. u svetištu Gospodovom, u Betelu. [204]stajaše pred njim: tj. obavljaše svecåenicåku službu. [205]Bal-Tamar: nepoznato mjesto , blizu Givea Geva: Benjaminov grad 4 km sjevero-zapadno od od Give na zapad od Geva: prema starim verzijama , hebrejski nejasan . [206]Na kraju redka , prijevod nesiguran , tekst nejasan . [207]progoniše ga bez predaha: prijevod zasnovan na pretpostavci , tekst nejasan Geva: pretpostavka ; hebrejski Guievéa što ne odgovara kontekstu . [208]Rimon : 9 km sjeveroistočno od Givee pokupiše : drugi prijevod: pobiše; Gideom o nepoznat lokalitet . [209]iz grada u grad, ljude kao i stoku: prema staroj latinskoj verziji ; hebrejski nejasan . [210]Vidjeti 20.1 i bilješku . [211]Betel: vidjeti Stv 12.8 i bilješku pred Bogom: vidjeti 20.23 i bilješku . [212]Javeš Galadski: lokalitet smješten na oko pola puta između Jaboka i Jarmuka , dvije velike istočne pritoke Jordana . [213]Vidjeti Dt 2.34 i bilješku kraj retka od ali vi cåete ostaviti nedostaje na hebrejskom. Sačuvan je u starim verzijama. [214]Vidjeti Još18.1 i bilješku . [215]Može li Benjamin imati i jednog preostalog? ili Benjamin posjeduje li i jednog preživjelog ? [216]blagdan Gospodov: radi se ovdje vjerojatno o lokalnoj svečanosti prilikom berbe (r.21) . [217]nisu mogli uzeti: prema jednom dijelu rukopisa stare grčke verzije ; hebrejski mi nismo uzeli tijekom rata: radi se o ratu protiv Javeša Galadskog (vidjeti 21.10-14) . [218]svoju baštinu ili svoju teritoriju .