• BOG IZVODI IZRAEL IZ EGIPTA

Izraeliti robovi u Egiptu uredi

 • 1 1 Evo imena sinova Izraelovih došavših u Egipat - s Jakovom su došli, svaki i njegova obitelj:
 • 2 Ruben, Simeon, Levi i Juda,
 • 3 Isakar, Zabulon i Benjamin,
 • 4 Dan i Neftali, Gad i Ašer.
 • 5 Potomaka Jakovljevih bijaše, u svemu, 70 osoba[1] : Josip, on, već bijaše u Egiptu.
 • 6 Potom Josip umrije, kao i sva njegova braća i svo ondašnje pokoljenje.
 • 7 Sinovi Izraelovi plodonosni, namnažaše se, umnažaše i postajaše sve jači i jači: zemlja se njima napuni.
 • 8 Tad jedan novi kralj[2], koji nije poznavao Josipa, podiže se nad Egiptom.
 • 9 On reče svojem narodu: » Puk sinova Izraelovih je prekomjerno brojan i prejak za nas.
 • 10 Poduzmimo dakle mudre mjere protiv njega, da se prestane umnožavati. U slučaju rata, on će se također pridružiti našim neprijateljima, oni će se tući protiv nas i otići iz zemlje. «
 • 11 Nametnu mu dakle šefove kuluka, da bi ga uništio teškim radovima, i on izgradi za Faraona gradove skladišta, Pitom i Ramzes[3].
 • 12 Ali što su više htjeli desetkovati ga, više se on umnažao i širio: živjelo se u napasti pred sinovima Izraelovim.
 • 13 Tad Egipćani s okrutnošću pokoriše sinove Izraelove
 • 14 i zagorčiše im život jednim okrutnim robovanjem: malter, opeke, svi poljski radovi, ukratko svo robovanje koje im s okrutnošću nametnuše.

Faraon progoni Izraelite uredi

 • Hebreji na tlaci
 • 15 Kralj Egipta reče primaljama hebrejskim od kojih se jedna zvala Šifra a druga Pua:
 • 16 » Kad porađate žene hebrejske, gledajte spol djeteta[4]. Ako je to dječak usmrtite ga. Ako je djevojčica nek' živi. «
 • 17 Ali primalje se bojaše Boga; one ne učiniše kako im je kralj Egipta bio rekao i ostavljahu i dječake u životu.
 • 18 Kralj Egipta ih, tada, pozva i reče im: » Zašto ste postupale tako i ostavljale dječake živjeti? «
 • 19 Primalje rekoše * Faraonu: » Žene Hebreja nisu kao Egipćanke; one su pune života; prije no što im primalja dođe, one su već porodile. «
 • 20 Bog učini primalje uspješnima, i puk se umnoži i postade vrlo jak.
 • 21 No, kako su se primalje bojale Boga i kako im[5] Bog dodijeli jedno jedno potomstvo,
 • 22 Faraon zapovjedi svom njegovom puku: » Svakog novorođenog dječaka bacite u Rijeku[6]! «

Rođenje i djetinjstvo Mojsijevo uredi

 • 2 1 Jedan čovjek iz obitelji Levijeve uze si jednu kćer Levijevu.
 • 2 Žena zače, rodi sina, vidje da je lijep i sakri ga tijekom tri mjeseca.
 • 3 Ne mogavši ga dugo vremena skrivati, ona mu nađe jednu papirusovu škrinju, namaza ju bitumenom i smolom, stavi dijete u nju i ostavi u trstik na obali Rijeke[7].
 • 4 Sestra djetetova se postavi podalje da sazna što će se dogoditi.
 • 5 No, kćer * Faraonova siđe na Rijeku oprati se, dok njene pratilje iđahu uz Rijeku. Ona vidje škrinju u trstiku i posla slušknju uzeti ju.
 • 6 Ona ju otvori i ugleda dijete: bio je to jedan dječak koji plakaše. Ona mu se smilova: » To je jedan hebrejski dječak «, reče ona.
 • 7 Njegova sestra reče kćeri Faraonovoj: » Hoćeš li da mu nađem dojilju kod žena hebrejskih ? Ona bi mogla dojiti dijete za tebe. «
 • 8 » Idi «, reče joj kćer Faraonova. A djevojčica pozva majku djetetovu.
 • 9 » Ponesi ovo dijeti i doji mi ga, reče joj Kćer Faraonova, ja ću ti dati plaću za to.« Žena uze dijete i dojiše ga.
 • 10 Dječak naraste, ona ga odnese kćeri Faraonovoj. On postade za nju sinom, a ona mu dade ime » Mojsije «, jer, reče ona, » ja ga izvukoh iz vode[8]«.

Mojsije mora bježati u Madijansku zemlju uredi

 • 11 Ali, u ono vrijeme[9], Mojsije koji je bio odrastao, iziđe prema svojoj braći i vidje ih u teškoj tlaci. On vidje jednog Egipćanina udariti jednog Hebreja, jednog od njegove braće.
 • 12 Okrenuvši se na sve strane i videći da nema nikog, on udari Egipćanina i sakri ga u pijesak.
 • 13 Sutradan, on iziđe ponovo: a dva se Hebreja tukoše. On reče krivcu: » Zašto si udario bližnjega svoga? «
 • 14 - » Tko je tebe postavio šefom i sucem nad nama? « reče čovjek. Misliš li i mene ubiti kao što si ubio Egipćanina? « A Mojsija uhvati strah i reče si: » Stvar je dakle poznata! «
 • 15 * Faraon ču govoriti o toj stvari i tražiše Mojsija da bi ga ubio. Ali Mojsije pobježe od Faraona; smjesti se u zemlji Madijan i sjede pokraj bunara[10].
 • 16 Madijanski svećenik imaše sedam kćeri. One dolažahu crpiti vodu[11] i puniti pojila za napajati stado svojeg oca.
 • 17 * Pastiri ih dolažahu ganjati. Tada se Mojsije podiže zaštititi ih i napoji stado.
 • 18 One se vratiše kod svojeg oca Reuela, koji im reče: » Zašto ste se danas vratile tako rano? «
 • 19 One rekoše: » Jedan nas je Egipćanin oslobodio iz ruku pastira ; on isti nacrpio je vode za nas i napojio stado! «
 • 20 On reče svojim kćerima: » Ali, gdje je on? Zašto ste ostavile tog čovjeka ondje? Pozovite ga! Da jede! «
 • 21 A Mojsije prihvati smjestiti se kod tog čovjeka, koji mu dade Ciporu, svoju kćer.
 • 22 On rodi jednog sina; on mu dade ime Geršom - useljenik - jer, reče on: » Ja sam postao useljenik u stranu zemlju! «

Bog izabire Mojsija za osloboditi Izrael uredi

 • 23 Za vrijeme tog dugog perioda, kralj Egipta umrije. Sinovi Izraelovi stenjahu i vapiše pod ropstvom.
 • 24 Bog ču njihove žalbe; Bog se sjeti svojeg *saveza s Abrahamom, Isakom i Jakovom.
 • 25 Bog vidje sinove Izraelove; Bog opazi…
 • 3 1 Mojsije je napasao stado svojeg punca Jetroa, svećenika madijanskog. On odvede stado preko pustinje i stiže u Božju planinu, u Horeb[12].
 • 2 *Anđeo GOSPODOV mu se pokaza u jednom plamenu, usred grmlja. On ga pogleda : grmlje je bilo u plamenu, ali nije izgorjelo.
 • 3 Mojsije reče: » Skrenut ću i pogledati to veliko priviđenje: zašto grm ne sagorjeva? «
 • 4 GOSPOD vidje da je on skrenuo vidjeti, i Bog ga pozva iz grma: » Mojsije! Mojsije! « On reče: » Evo me ! «
 • 5 On reče : » Ne pripribližavaj se ovamo! Skini svoje sandale sa svojih nogu, jer ovo mjesto gdje stojiš jest *sveta zemlja. «
 • 6 On reče: » Ja sam Bog tvojeg oca, Bog Abrahamov, Bog Izakov, Bog Jakovljev. « Mojsije pokri svoje lice, jer se plašio gledati Boga.
 • 7 GOSPOD reče: » Ja sam vidio bijedu svojeg puka u Egiptu i čuo ga kričati pod udarcima njegovih stražara. Da, ja poznajem njegove patnje.
 • 8 Ja sam sišao za osloboditi ga iz ruku Egipćana i dovesti ga u dobru i prostranu zemlju, u zemlju gdje kipti od mlijeka i meda[13], u mjesto Kanaanaca, Hitita, * Amorita, Perizita, Hivita i Jebuzita.
 • 9 A sada, pošto su krici sinova Izraelovih došli sve do mene, pošto sam vidio teret kojim su ih Egipćani pritisli,
 • 10 idi, sada; ja te šeljem prema Faraonu, izvedi iz Egipta moj narod, sinove Izraelove. «
 • 11 Mojsije reče Bogu: » Tko sam ja za ići pred Faraona i izvesti sinove Izraelove iz Egipta? «
 • 12 - » Ja sam s tobom, reče on. Evo znaka da sam te ja poslao: kad budeš izveo puk iz Egipta, služit će te Bogu u ovoj planini. «

Bog otkriva svoje ime Mojsiju uredi

 • 13 Mojsije reče Bogu: » Evo! Ja ću ići prema sinovima Izraelovim i reći ću im: Bog vaših otaca
 • poslao me prema vama. Ako mi kažu: » Koje je njegovo * ime - što ću im reći?«
 • 14 Bog reče Mojsiju: » JA JESAM KOJI ĆU BITI[14]«. On reče: » Ovako ćeš govoriti sinovima Izraelovim: JA JESAM poslao me prema vama. «
 • 15 Ovako ćeš također govoriti sinovima Izraelovim: GOSPOD[15], Bog vaših otaca, Bog Abrahamov, Bog Izakov, Bog Jakovljev, poslao me prema vama. To je moje ime zauvijek, tako će me se zazivati iz doga u doba.
 • 16 Idi, prikupi * starješine Izraelove i reci im: GOSPOD, Bog vaših otaca, Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, pokazao mi se govoreći: Odlučio sam djelovati u vašu korist, radi onog što su vam učinili u Egiptu
 • 17 i ja sam rekao: Ja ću vas odvesti iz bijede Egipta prema zemlji Kanaan, Hitita, * Amorita, Perezita, Hivita i Jebuzita, prema zemlji kiptećoj od mlijeka i meda[16].
 • 18 - Oni će poslušati tvoj glas [17] i ti ćeš ući, ti i starješine Izraelove kod kralja Egipta; vi će te mu reći: GOSPOD, Bog Hebreja, se nama predstavio; a sada, treba nam ići tri dana u pustinju za * žrtvovati GOSPODU, našem Bogu.
 • 19 - Ali ja znam da kralj Egipta vama neće dopus - -iti otići, osim ako ne bude prinuđen jednom čvrstom rukom[18].
 • 20 Ja ću dak- le pružiti svoju ruku i udarit ću Egipat svim čudima[19] koja ću načiniti u njegovoj sredini -. Poslije čega -, on će vas pustiti otići.
 • 21 Ja ću tom puku dodijeliti naklonost Egipćana; i tada, kad vi odete, neće te otići prazniha ruku:
 • 22 svaka će žena zaiskati u svoje susjede i domaćice u njenoj kući, srebreninu, zlatninu i ogrtače; vi će te ih staviti na svoje sinove i svoje kćeri. Tako će te oplijeniti Egipćane. «

Bog otkriva svoju moć Mojsiju uredi

 • 4 1 Mojsije odgovori: » Ali da! Oni mi neće vjerovati, oni neće poslušati moj glas. Oni će reći: GOSPOD ti se nije prikazao! «
 • 2 GOSPOD mu reče: » Što to imaš u ruci? « - Jedan štap «, reče on.
 • 3 » Baci ga na tle . « On ga baci na tle: štap postade zmija, a Mojsije pobježe pred njom.
 • 4 GOSPOD reče Mojsiju: Pruži ruku i uzmi ju za rep. « On pruži ruku i zgrabi ju: zmija ponovo postade štap u njegovoj ruci.
 • 5 - » To je da bi ti povjerovali da ti se GOSPOD prikazao, Bog tvojih otaca , Boga Abrahamov,
 • Bog Izakov, Bog Jakovljev. «
 • 6 GOSPOD mu još reče: » Stavi dakle ruku u svoja njedra. « On stavi ruku u svoja njedra i povuče ju: njegova ruka bijaše * leprozna, sniježno bijela.
 • 7 GOSPOD reče: » Vrati ruku u svoja njedra. « On vrati ruti u svoja njedra i povuče ju iz svojih njedara: on je postala normalna.
 • 8 - » Dakle, ako ti ne povjeruju i ne poslušaju glasa od prvog znaka[20], oni će vjerovati glasu od slijedećeg znaka.
 • 9 Tada, ako li ne budu vjerovali tim dvama znakovima i ne poslušaju ti glasa, uzet ćeš vode iz Rijeke[21] i prosuti po zemlji; voda koju ti budeš uzeo iz Rijeke, na zemlji postat će krv. «

Bog označava Aarona kao zamjenika Mojsiju uredi

 • 10 Mojsije reče GOSPODU: » Molim te GOSPODE, ja nisam nadaren rječitošću, ni od jučer, ni od prekjučer, ni otkad ti govoriš svojem sluzi. Ja imam usta teška i jezik nespretan[22]. «
 • 11 GOSPOD mu reče: » Tko je dao usta čovjeku? Tko čini nijemim ili gluhim, videćim ili slijepim? Nisam li to ja, GOSPOD?
 • 12 A sada, idi, ja sam s tvojim ustima i ja ću te poučiti onome što ćeš trebati reći.
 • 13 On reče: » Molim te, Gospodine, pošalji onog koga ti hoćeš[23]! «
 • 14 Srdžba GOSPODOVA se razbukta protiv Mojsija pa reče: » Ima li tvoj jedan brat Aaron, * Levit? Ja znam da on ima laku riječ. Evo ga čak kako ti dolazi u susret; kad te bude vidio, on će se obradovati u srcu svojem.
 • 15 Ti ćeš mu govoriti i staviti riječi u usta negova. A ja, ja sam s tvojim ustima i s njegovim ustima i ja ću vas poučiti onom što će te učiniti.
 • 16 On će govoriti za tebe narodu, on će biti tvojim ustima, a ti ćeš biti njegov bog[24].
 • 17 Što se tiče ovog štapa, uzmi ga u ruku! S njim, ti ćeš praviti znakove[25]. «

Mojsije se vraća k svojem puku uredi

 • 18 Mojsije ode, vrati se k svojem puncu Jetru i reče mu: »
 • 19 Ja trebam otići i vratiti se k svojoj braći u Egipat.
 • 20 Mojsije uze u ruke štap Božji.
 • 21 GOSPOD reče Mojsiju: » Na put povratka, vidiš! Sva čuda koja sam ti dao u vlast, načinit ćeš pred * Faraonom. Ali ja, otvrdnut ću njegovo * srce i on neće pustiti narod otići.
 • 22 Ti ćeš reći Faraonu: Ovako govori GOSPOD: Moj sin prvorođeni jest Izrael;
 • 23 Ja ti kažem: Pusti otići mojeg sina da mi služi, a ti odbij pustiti ga otići! Eh dobro, ja ću ubiti tvojeg prvorođenog sina. «
 • 24 No, na putu, na stajalištu, GOSPOD ga susrete i htjede ga usmrtiti.
 • 25 Cipora uzme kremen, odsiječe kožicu na glaviću svojeg sina, a on ju dodirnu mu nogu govoreći: » Ti si za mene jedan krvni muž.«
 • 26 I on ga ostavi. Ona je tada rekla »krvni muž« glede * obrezanja[26].
 • 27 GOSPOD reče Aaronu: » Idi u susret Mojsiju u pustinju. « On ode, susretnu ga u planini Božjoj i zagrli ga.
 • 28 Mojsije obvijesti Aarona o svim riječima koje ga je GOSPOD poslao izgovoriti i svim znakovima koje je naredio učiniti.
 • 29 Mojsije i Aaron pdoše prikupiti sve * starješine Izraelove.
 • 30 A Aaron reče ponovo sve riječi koje je GOSPOD uputio Mojsiju i on napravi sve znakove pred očima puka.
 • 31 I puk povjerova. Budući razumjeli da GOSPOD bijaše posredovao u korist sinova Izraelovih i da bijaše vidio njihovu bijedu, oni kleknuše i pokloniše se.

Mojsije i Aaron kod Faraona uredi

 • 5 1 Potom, Mojsije i Aaron dođoše reći Faraonu: » Ovako govori GOSPOD, Bog Izraelov: Pusti otići moj narod i da napravi jedno hodočašće[27] u pustinji u moju čast.
 • 2 Faraon reče: » Tko je GOSPOD da bih ja poslušao njegov glas puštajući Izrael otići? Ja ne poznajem GOSPODA i neću pustiti Izrael otići.«
 • 3 Oni rekoše: » Bog Hebreja nam se predstavio; treba nam otići tri dana hoda u pustinju za * žrtvovati GOSPODU, našem Bogu, iz straha da se ne baci na nas kugom i Mačem[28]
 • 4 Kralj Egipta im reče: » Mojsije i Aarone, zašto hoće te puk odmamiti s njegova posla? Idite na svoju tlaku!«
 • 5 Faraon reče: »Sada kad je pučanstvo zemlje[29] brojno, vi biste htjeli da se ono odmara od svoje tlake! «

Faraon povećava rad Izraelitima uredi

 • 6 Onog dana, * Faraon zapovjedi stražarima i predradnicima pučanstva[30]: 7 » Vi neće te kao ranije opskrbljivati pučanstvo slamom za izradbu opeka. Oni sami ići će pribavljati slamu[31].
 • 8 Naložite im da naprave istu količinu opeka kao i do sada, ne smanjujući im ništa. To su lijenčine, zato oni kriče: Hajdemo žrtvovati našem Bogu!
 • 9 Neka robovanje pritisne te ljude i nek' rade bez snatrenja o lažnim riječima! «
 • 10 Čuvari i pučki predradnici rekoše puku: » Više vas nikako ne opskrbljujem slamom!
 • 11 Idite sami uzeti slamu gdje se nalazi! Ali vaša obveza nije smanjena. «
 • 12 Puk se rasprši po svoj zemlji egipatskoj za prikupljati slamu za ćerpić.
 • 13 Čuvari su ih požurivali: » Izvršite svoje radove! Svaki dan zahtijevanu količinu! Kao kad je bilo slame!«
 • 14 Napadoše predradnike sinova Izraelovih, one koje im bijahu nametnuli čuvari Faraonovi:
 • »Zašto niste izvršili, jučer i danas, vašu naručbu opeka, kao ranije?«
 • 15 Predradnici sinova Izraelovih dođoše pred Faraona kričati: » Zašto to činiš slugama svojim?
 • 16 Slama, njom ne opskrbljuju više sluge tvoje - a opeka, kažu nam: načinite ih! Evo kako udariše sluge tvoje. Tvoj puk ima krivo! «
 • 17 On reče: » Vi ste lijenčine, lijenčine! Zato vi govorite: hajdemo žrtvovati GOSPODU.
 • 18 A sada, idite raditi. Slamom više neće te biti opskrbljeni, ali vi će te priskrbiti isto toliko opeka.«
 • 19 Predradnici sinova Izraelovih se nađoše u lošoj situaciji: » Vi neće te smanjiti broj opeka. Svaki dan, zahtijevana količina.«
 • 20 Izlazeći od Faraona, oni se baciše na Mojsija i Aarona koji ih očekivahu.
 • 21 Oni im rekoše: » Nek' GOSPOD ustanovi i nek' presudi: radi vas, Faraon i njegove sluge ne mogu nas više podnijeti; to je staviti im mač u ruke da nas pobije.«
 • 22 Mojsije se okrenu prema GOSPODU i reče: » Gospode, zašto si zlostavljao ovaj narod? Zašto si me dakle poslao?
 • 23 Otkad sam ja išao prema Faraonu za govoriti u tvoje ime, on je zlostavljao ovaj puk, a ti nisi uopće oslobodio svojeg puka.«
 • 6 1 GOSPOD reče Mojsiju: » Sada, ti ćeš vidjeti što ću ja učiniti Faraonu:
 • Po čvrstoj ruci[32], on će ih pustiti
 • otići,
 • po čvrstoj ruci, on će ih protjerati
 • iz svoje zemlje !«

Bog obećaje Mojsiju osloboditi Izrael uredi

 • 2 Bog oslovi Mojsija. On
 • mu reče:
 • » Ja sam GOSPOD.
 • 3 Ja sam se prikazao Abrahamu,
 • Izaku i Jakovu kao Bog Svemo-
 • gući[33], ali po mojim imenom,
 • GOSPOD, ja im se nisam obznanio.
 • 4 Potom ja sam uspostavio svoj * savez s njima, za dati im zemlju Kanaan, zemlju njihovih seoba, gdje oni bijahu iseljenici.
 • 5 Najzad, ja sam čuo žalbu sinova Izraelovih, porobljenih od Egipćana, i ja sam se sjetio saveza svojeg.
 • 6 To je ono zbog čega, rekoh sinovima Izraelovim:
 • Ja sam GOSPOD.
 • Ja ću izvesti potlačene iz Egipta,
 • ja ću vas osloboditi njihovog rop-
 • stva,
 • ja ću vas preuzeti[34] na silu i odlu-
 • čno,
 • 7 ja ću vas uzeti kao puk svoj
 • za vas ja ću biti Bog.
 • GOSPOD, koji jesam vaš
 • Bog: onaj koji vas izvede iz
 • Egipta.
 • 8 Ja ću vas uvesti u zemlju koju,
 • podignute ruke[35], dao sam
 • Abrahamu, Izaku i Jakovu.
 • Ja ću vam je dati u posjed.
 • Ja sam GOSPOD. «
 • 9 Mojsije govoraše tako sinovima Izraelovim, ali oni ne slušaše Mojsija, toliko ih robovanje obeshrabrivaše.
 • 10 GOSPOD reče Mojsiju:
 • 11 » Idi! Govori Faraonu, kralju Egiptu. Nek' pusti otići Izraelove sinove iz svoje zemlje! «
 • 12 Ali Mojsije govoraše ovako pred GOSPODOM: » Sinovi me Izraelovi nisu poslušali. Kako Faraon bi me slušao, mene koji sam neobrezanih usana[36]? «
 • 13 GOSPOD govoraše Mojsiju i Aaronu i priopći im svoje zapovijedi za sinove Izraelove i za Faraona, kralja Egipta, glede izlaska sinova Izraelovih iz zemlje Egipat.

Spisak predaka Mojsijevih i Aaronovih uredi

 • 14 Evo poglavara[37] njihovih predačkih obitelji:
 • sinovi Rubenovi, prvorođenog Izraelovog: Hanoh i Palu, Hecron i Karmi - to su plemena Rubenova.
 • 15 A sinovi Simeonovi; Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar i Šaul, sinovi Kanaankini - to su plemena Simeonova.
 • 16 Evo imena sinova Levijevih, prema njihvom potomstvu: Geršon, Ketah i Merari. Trajanje života Levijevog bi 137 godina.
 • 17 Sinovi Geršonovi: Livni i Šimei, prema njihovim plemenima.
 • 18 I sinovi Ketahovi: Amram, Jicehar, Hebron i Uziel. Trajanje života Ketahovog bi 133 godine.
 • 19 I sinovi Merarijevi: Mahli i Muši. To su plemena Levijeva prema njihovom potomstvu.
 • 20 Amram uze za ženu svoju tetku Jokeved; ona mu rodi Aarona i Mojsija. Trajanje života Amramovog bi 137 godina.
 • 21 I sinovi Jiceharovi: Kore , Nefeg i Zikri.
 • 22 I sinovi Uzielovi: Mišael, Elsafan i Sitri.
 • 23 Aaron uze za ženu Elizabet, kćer Amonadavovu, sestru Nahšonovu; ona mu rodi Nadava, Abihua, Eleazara i Itamara.
 • 24 I sinovi Korejevi: Asir, Ealakana i Abiasaf. To su plemena Koreitska.
 • 25 Eleazar, sin Aaronov, bio je uzeo za ženu jednu kćer Putielovu; ona mu rodi Pinhasa.
 • To su poglavari Levitskih obitelji prema njihovim plemenima.
 • 26 Evo dakle Mojsija i Aarona kojima GOSPOD bijaše rekao: Izvedite iz Egipta sinove Izraelove, poredane po vojskama[38] «;
 • 27 oni su ti koji su govorili Faraonu, kralju Egipta, za izvesti iz Egipta sinove Izraelove. Evo dakle Mojsija i Aarona.

Bog obnavlja svoje obećanje Mojsiju uredi

 • 28 I dan kad GOSPOD govoraše Mojsiju u zemlji Egipat,
 • 29 dan kad on govoraše tako Mojsiju: » Ja sam GOSPOD, ponovo reci Faraonu, kralju Egipta, sve što ti ja rekoh «,
 • 30 Mojsije reče pred GOSPODOM: » Evo me neobrezanih usana[39]. Kako me je to Faraon poslušao? «
 • 7 1 Ali GOSPOD reče Mojsiju: » Vidi, ja sam te postavio kao boga za Faraona, a tvoj brat Aaron bit će prorok[40].
 • 2 Ti si taj koji će reći sve što sam ja naložio tebi i tvojem bratu Aaronu Faraonu da pusti otići iz svoje zemlje sinove Izraelove;
 • 3 ali ja, ja ću načiniti neumoljivim * srce Faraonovo. Umnožit ću svoje znakove i svoja čuda po Egiptu,
 • 4 ali Faraon vas neće slušati. Stavit ću svoju ruku na Egipat i odlučno izvest ću svoje vojske[41], svoj puk, sinove Izraelove, van iz zemlje Egipa -.
 • 5 Tad će Egipćani spoznati da sam ja GOSPOD, kad budem pružio ruku protiv Egipta; i ja ću izvesti iz sredine njihove sinove Izraelove.«
 • 6 Mojsije i Aaron učiniše tako; oni učiniše točno što im je GOSPOD bio naložio.
 • 7 Mojsije imaše 80 godina, a Aaron 83 kad govoriše Faraonu.

Faraon odbija poslušati Mojsija i Aarona uredi

 • 8 GOSPOD reče Mojsiju i Aaronu:
 • 9 » Ako vam * Faraon govori ovako: učinite dakle jedno čudo - ti češ reći Aaronu: Uzmi svoj štap, baci ga pred Faraona, i nek' postane jedan zmaj[42]
 • 10 Mojsije i Aaron dođoše kod Faraona i učiniše kako im je GOSPOD bio zapovjedio. Aaron baci svoj štap pred Faraona i njegove sluge, i štap posta zmajem.
 • 11 Ali sa svoje strane, Faraon pozva mudrace i čarobnjake; i ti čarobnjaci egipatski učiniše istu stvar sa svojim čarolijama:
 • 12 svaki baci svoj štap, koji posta jedan zmaj. Ali štap Aaronov proguta njihove štapove.
 • 13 Međutim, * srce Faraonovo osta neosjetljivo; on ne posluša Mojsija i Aarona, kako je to bio rekao GOSPOD.

Prva nevolja: voda pretvorena u krv uredi

 • 14 GOSPOD reče Mojsiju: » * Faraon se uzjogunio; on odbija pustiti narod otići.
 • 15 Idi prema Faraonu već u jutro, kad će on izići k vodi. Pričekaj ga na obali Rijeke[43]. A štap koji se pretvorio u zmaja, uzmi ga u ruku.
 • 16 Reci Faraonu: GOSPOD, Boga Hebreja, poslao me reći tebi: Pusti otići moj puk da mi služi u pustinji; ali sve do sada ti me nisi poslušao.
 • 17 Ovako govori GOSPOD: Po ovome ti ćeš spoznati da sam ja GOSPOD: udarit ću vode Rijeke štapom koji imam u ruci oneće se promijeniti u krv.
 • 18 Ribe u Rijeci pougibat će, Rijeka će postati smradnom i Egipćani neće moći piti vodu iz Rijeke.«
 • 19 GOSPOD reče Mojsiju: » Reci Aaronu: Uzmi svoj štap, pruži ruku nad vode Rijeke - nad njene obale , njene kanale, njena jezera , posvuda gdje ima vode - ; nek' postanu krv! Nek' ima krvi u cijelom Egiptu, u posudama drvenim kao i u posudama kamenim!«
 • 20 Mojsije i Aaron učiniše kako im je to GOSPOD zapovjedio. On podiže štap i udari vode Rijeke pred očima Faraona i njegovih slugu. Sva voda Rijeke pretvori se u krv.
 • 21 Ribe u Rijeci pougibaše, Rijeka postade smradna i Egipćani ne mogoše piti vode iz Rijeke. Bijaše krvi po cijeloj zemlji Egipat.
 • 22 Ali čarobnjaci učiniše isto sa svojim čarolijama. * Srce Faraonovo osta kruto, on ne posluša Mojsija i Aarona, kako je to bio rekao GOSPOD.
 • 23 Faraon se okrenu i vrati ne uzevši to za ozbiljno
 • 24 Svi Egipćani dubiše u obalama Rijeke za piti vodu, jer nisu mogli piti vodu Rijeke.
 • 25 Sedam je dana navršilo se otkad je GOSPOD udario Rijeku.

Druga nevolja uredi

 • 26 GOSPOD reče Mojsiju: » Uđi kod * Faraona i reci mu: Ovako govori GOSPOD: Pusti otići moj puk da mi služi.
 • 27 Ako ti još uvijek odbijaš pustiti ga otići, ja ću udariti cijelu tvoju teritoriju nevoljom žaba.
 • 28 Rijeka će provrvjeti žabama, oneće doći i u tvoju kuću, u tvoju spavaću sobu, na tvoj krevet, u kuće tvojih slugu, kod tvog pučanstva, u tvoje peći, u tvoje naćve.
 • 29 Na tebe, na tvoj puk, na sve tvoje sluge, uspuzat će se žabe. «
 • 8 1 GOSPOD reče Mojsiju: » Reci Aaronu: Pruži ruku, sa štapom, nad rijeke, kanale, jezera i učini da se krenu žabe na Egipat. «
 • 2 Aaron pruži ruku nad vode Egipta; žabe krenuše i prekriše zemlju Egipat.
 • 3 Ali čarobnjaci svojim čarolijama učiniše isto: oni pokrenuše žabe na zemlju Egipat.
 • 4 Faraon pozva Mojsija i Aarona i reče: » Molite GOSPODA da udalji žabe od mene i mojeg pučanstva, i ja ću pustiti narod otići * žrtvovati GOSPODU.«
 • 5 Mojsije reče Faraonu: » Udostoji se odrediti mi moment kad mogu moliti za tebe, tvoje sluge i tvoje pučanstvo, da bih uklonio žabe od tebe i tvoje kuće, tako da ne ostanu drugdje do u Rijeci.«
 • 6 On reče: » Sutra. « Mojsije reče: » Kako si ti rekao i da saznaš da ništa nije kao GOSPOD, naš Bog,
 • 7 žabe će se udaljiti od tebe, od tvoje kuće, od tvojih slugu i tvojeg pučanstva, tako da ostanu samo one u Rijeci.«
 • 8 Mojsije i Aaron iziđoše od Faraona. Mojsije zavapi prema GOSPODU zbog žaba koje su obasule Faraona
 • 9 GOSPOD učini prema riječi Mojsijevoj. Žabe pougibaše, nestadoše iz kuća, dvorišta i polja.
 • 10 Nakupilo se hrpa i hrpa i zemlja posta smradna.
 • 11 Vidjevši da ima jedno olakšanje, Faraon se uzjoguni. On ne posluša Mojsija i Aarona, kako je to bio rekao GOSPOD.

Treća nevolja: komarci uredi

 • 12 GOSPOD reče Mojsiju: » Reci Aaronu: Pruži svoj Štap i udari prašinu na zemlji; pretvorit će se u komarce[44] u cijeloj zemlji Egipat.«
 • 13 Oni učiniše tako. Aaron pruži ruku sa svojim štapom i udari prašinu na zemlji. I biše komarci na ljudima i na životinjama. Sva prašina zemaljska postade komarcima u cijeloj zemlji egipatskoj.
 • 14 Čarobnjaci sa svojim čarolijama pokušaše također proizvesti komarce ali ne uspjedoše. I biše komarci na ljudima i životinjama.
 • 15 Čarobnjaci rekoše * Faraonu: » To je prst Božji[45]
 • 15 Ali, * srce Faraonovo ostade kruto. On ne posluša Mojsija i Aarona, kako je to bio rekao GOSPOD.

Četvrta nevolja: gamad uredi

 • 16 GOSPOD reče Mojsiju: » Digni se rano u jutro i predstavi se * Faraonu, kad bude izišao k vodi. Reci mu: Ovako govori GOSPOD: Pusti otići moj puk da mi služi.
 • 17 Ako li ti ne pustiš moj puk otići, ja ću poslati gamad[46] na tebe, tvoje sluge, tvoj puk, tvoje kuće. Kuće Egipćana bit će pune gamadi čak i zemlja na kojoj se nalaze.
 • 18 U onaj dan, ja ću napraviti povlasticu za zemlju Gošen[47], gdje se nalazi moj narod; ondje neće biti gamadi, da bi ti spoznao da ja, GOSPOD, jesam i usred zemlje.
 • 19 Učinit ću jednu izbaviteljsku gestu za odvojiti moj puk od tvojeg puka. Taj će se znak zbiti sutra.
 • 20 GOSPOD učini tako. Gamad hrpimice uđe u kuću Faraonovu, u kuće njegovih slugu i u cijelu zemlju; zemlja bijaše prekrivena od gamadi.
 • 21 Faraon pozva Mojsija i Aarona i reče: » Hajde, * žrtvujte vašem Bogu u ovoj zemlji!«
 • 22 Mojsije reče: » Nije primjereno učiniti tako, jer to što mi žrtvujemo GOSPODU, našem Bogu, je odvratno Egipćanima[48]. Možemo li pred njihovim očima žrtvovati ono što je njima grozno, a da nas ne kamenuju?
 • 23 Tri dana hoda u pustinju mi hoćemo ići da bi žrtvovali GOSPODU, našem Bogu, na način koji će nam on reći.«
 • 24 Faraon reče: » Ja ću vas pustiti otići i vi će te žrtvovati GOSPODU, vašem Bogu, u pustinji. Samo ne idite predaleko! Molite za mene.«
 • 25 Mojsije reče: » Eh dobro, ja ću izići od tebe za moliti se GOSPODU i gamad će se od sutra udaljiti od Faraona, od njegovih slugu i njegovog puka. Samo, da se Faraon prestane rugati, ne puštajući ići žrtvovati GOSPODU!«
 • 26 Mojsije iziđe od Faraona i pomoli se GOSPODU.
 • 27 GOSPOD postupi prema Mojsijevoj riječi.
 • 28 Gamad se udalji od Faraona, od njegovih slugu i njegovog puka. Ne ostade je nikako.
 • 29 Isto i tog puta, Faraon se uzjoguni i ne pusti puka otići.

Peta nevolja: kuga stoke uredi

 • 9 1 GOSPOD reče Mojsiju: » Uđi kod * Faraona i reci mu: Ovako govori GOSPOD, Bog Hebreja : Pusti otići moj puk da mi služi.
 • 2 Ako ti još uvijek odbijaš pustiti ga otići, ako ti ustraješ zadržati ga,
 • 3 ruka GOSPODOVA bit će na stadima koja su u tvojim poljima, na konjima, magarcima, devama, govedima i ovcama: bit će to jedna vrlo strašna kuga!
 • 4 GOSPOD će napraviti jednu razliku između stada Izraelovih i stada Egipćana. Ništa neće uginuti što pripada sinovima Izraelovim. «
 • 5 I GOSPOD odredi jedan rok govoreći: Sutra, GOSPOD učinit će to u cijeloj zemlji.«
 • 6 I GOSPOD učini to sutradan: sva stada egipatska pougibaše, ali stada sinova Izraelovih, ni jedna životinja ne uginu.
 • 7 Faraon posla ustanoviti: ni jedno mrtvo u stadima Izraelovim! Ali * srce Faraonovo ostade tvrdokorno; on ne pusti puku otići.

Šesta nevolja: čirevi uredi

 • 8 GOSPOD reče Mojsiju i Aaronu: »Uzmite dvije pune šake čađi iz peći, a Mojsije će ju baciti u zrak pred * Faraonom.
 • 9 Raspršujući se u prah po svoj zemlji Egipat ona će prouzrokovati čireve koji će izniknuti u gnojnim krastama kod ljudi i životinja po svem Egiptu.«
 • 10 Oni uzeše čađi iz peći i stadoše pred Faraona; Mojsije ju baci u zrak, a ona izazva gnojne čireve koji se pojaviše kod ljudi i životinja.
 • 11 A čarobnjaci ne mogoše se pokazati pred Mojsijem radi čireva, jer čirevi obasuše čarobnjake i sve Egipćane.
 • 12 Ali, GOSPOD stvrdnu * srce Faraonu, koji ne posluša Mojsija i Aarona, kako je to bio rekao GOSPOD Mojsiju.

Sedma nevolja: tuča uredi

 • 13 GOSPOD reče Mojsiju: » Ustani rano u jutro i predstavi se * Faraonu. Reci mu: Ovako govori GOSPOD: Bog Hebreja, Pusti moj puk otići da mi služi.
 • 14 Jer ovog puta, ja ću poslati svoje mlatilo protiv tebe samog, protiv tvojih slugu i tvog puka, da bi ti spoznao da ništa nije kao ja na zemlji.
 • 15 Da sam ja pustio svoju ruku, ja bih te bio udario kugom, tebe i tvoj puk, i ti bi nestao sa zemlje.
 • 16 Ali evo zašto sam te zadržao: da bi vidio moju snagu, da bi se objavilo moje * ime po cijeloj zemlji.
 • 17 Ti ustrajavaš činiti prepreke odlasku mojem puku.
 • 18 Sutra u isti sat, ja ću učiniti da padne jedna vrlo žestoka tuča, takva kakve nikad ne bijaše u Egiptu od prije dana svojeg utemeljenja[49] sve do sada.
 • 19 A sada, pošalji staviti u zaklon stada i sve što ti pripada u poljima. Svaki čovjek i svaka životinja koji budu nađeni u polju, a ne budu dovedeni kući, bit će usmrćeni od tuče koja će pasti na njih.«
 • 20 Među slugama Faraonovim, onaj koji se bojaše riječi GOSPODOVE skloni svoje sluge i svoja stada u kuće,
 • 21 onaj koji ne uze ozbiljno riječ GOSPODOVU ostavi u poljima svoje sluge i svoja stada.
 • 22 GOSPOD reče Mojsiju: »Pruži ruku prema nebu i nek' tuča udari sav Egipat, na sve ljude i sve životinje, i na svu travu u poljima u zemlji egipatskoj.«
 • 23 Mojsije pruži svoj štap prema nebu, a GOSPOD razulari grmljavinu i tuč; munja se obori na zemlju i GOSPOD pusti pasti tuču na zemlju egipatsku.
 • 24 Tuča, munje pomiješane s tučom: to bi tako žestoko da sva zemlja egipatska nije vidjela ništa slično otkad bijaše ijedan narod.
 • 25 U svoj zemlji Egipat, tuča udari sve što bijaše u poljima i polomi sva stabla u poljima.
 • 26 Tuča poštedi samo zemlju Gošen[50], gdje se nalaziše sinovi Izraelovi.
 • 27 Faraon dade pozvati Mojsija i Aarona i reče im: »Ovog puta, ja sam zgriješio; GOSPOD je taj koji je pravedan; ja i moj puk, mi smo krivci.
 • 28 Molite GOSPODA! Dosta je grmljavine i tuče! Pustit ću vas otići, vi neće te više ostati dugo vremena.«
 • 29 Mojsije mu reče: » Na izlasku iz grada, ja ću pružiti ruku prema GOSPODU; grmljavina će prestati, neće više biti tuče, da ti spoznaš da zemlja pripada GOSPODU.
 • 30 Ali, ti i tvoje sluge, ja znam da se vi još ne bojite GOSPODA Boga.«
 • 31 Lan i ječam biše potučeni, jer ječam bijaše u klasovima, a lan u cvatu.
 • 32 Pšenica i ozimi krupnik[51] ne biše potučeni jer su kasni.
 • 33 Mojsije iziđe od Faraona i iz grada, i pruži ruku prema GOSPODU; grmljavina i tuča prestadoše, kiša se više ne sručivaše na zemlju.
 • 34 Faraon vidje da kiša, tuča i grmljavina bijahu prestali, ali on opet zgriješi. On i sluge njegove uzjoguniše se.
 • 35 * Srce Faraonovo osta nesmiljeno: on ne pusti sinove Izraelove, kako je to bio rekao GOSPOD putem Mojsija.

Osma nevolja: skakavci uredi

 • 10 1 GOSPOD reče Mojsiju: Uđi kod * Faraona, jer ja sam taj koji je htio njegovu upornost i njegovih slugu, da bih stavio u njihovu sredinu znakove svoje nazočnosti[52]
 • 2 i da ti pričaš svojem sinu i sinu svojeg sina kako sam se je poigrao s Egipćanima i kako sam sam kod njih stavio svoje znake. A vi će te spoznati da sam ja GOSPOD.«
 • 3 Mojsije i Aaron uđoše kod Faraona i rekoše mu: »Ovako govori GOSPOD, Bog Hebreja: Do kad ćeš ti odbijati poniziti se preda mnom? Pusti otići moj puk služiti mi.
 • 4 Ako ti još uvijek odbijaš pustiti otići moj puk, učinit ću da već sutra dođu skakavci na tvoju teritoriju.
 • 5 Oni će tako prekriti zemlju da se više neće vidjeti. Oni će pojesti ostatak onoga što je izmaklo, tuča što vam je ostavila[53], oni će pojesti sva vaša stabla koja rastu u poljima.
 • 6 Ispunit će sve vaše kuće, kuće svih tvojih slugu i kuće svih Egipćana - to nisu vidjeli ni tvoji očevi[54] ni očevi tvojih otaca otkad biše na zemlji pa sve do ovog dana. « Mojsije se okrenu i iziđe od Faraona.
 • 7 Sluge Faraonove mu rekoše: » Do kada će ova osoba biti za nas jedna klopka? Pusti otići ljude da služe GOSPODU, njihovom Bogu. Ne znaš li ti još da Egipat propada? «
 • 8 Dovedoše Mojsija i Aarona kod Faraona i on im reče: » Hajde! Služite GOSPODA, vašeg Boga. Ali, tko će otići? « Mojsije reče: » Mi ćemo ići s našom djecom i našim starcima, ići ćemo s našim sinovima i našim kćerima, našom sitnom i našom krupnom stokom. Jer za nas je to hodočašće[55] u čast GOSPODU.«
 • 10 On im reče: »Nek' GOSPOD bude s vama ako vas ja pustim otići s vašom djecom[56]! Vidite kako vi tražite zlo!
 • 11 To se tako neće dogoditi! Idite dakle, vi ljudi, i služite GOSPODU jer je to što vi tražite. « I otjeraše ih od Faraona.
 • 12 GOSPOD reče Mojsiju: » Pruži ruku na Egipat za pozvati skakavce : nek se podignu iznad zemlje egipatske! Nek' pojedu svu travu na zemlji, sve što je tuča ostavila.«
 • 13 Mojsije pruži svoj štap na zemlju Egipat, a GOSPOD usmjeri jedan vjetar na zemlju, cijelog onog dana i čitavu noć. Dođe jutro: vjetar istočnjak je bio donio skakavce.
 • 14 Skakavci se digoše iznad sve zemlje egipatske i zaposjedoše svu njenu teritoriju: jedna takva masa skakavaca nikad nije bila viđena ni prije ni poslije.
 • 15 Oni prekriše svu zemlju i tako ju zamračiše[57]. Oni pojedoše svu travu na zemlji i sve plodove na stablima preostale poslije tuče. Ne ostade ništa zeleno na drveću i na livadama u cijeloj zemlji Egipat.
 • 16 Faraon pohiti pozvati Mojsija i Aarona i reče: » Ja sam zgriješio protiv GOSPODA , vašeg Boga, i protiv vas.
 • 17 A sada, udostojite se oprostiti moju grješku još jedanput. Molite GOSPODA, Vašeg Boga, kad bi samo htio udaljiti tu smrt od mene. «
 • 18 Mojsije iziđe od Faraona i moliše GOSPODU.
 • 19 GOSPOD promijeni vjetar u vrlo jaki vjetar zapadnjak koji odnese skakavce i odbaci ih prema * moru Trstike[58] -. Ne ostade više niti jedan skakavac na cijeloj teritoriji egipatskoj -.
 • 20 Ali GOSPOD ukruti * srce Faraonovo koji ne pusti otići sinove Izraelove.

Deveta nevolja: tmine uredi

 • 21 GOSPOD reče Mojsiju: Pruži ruku prema nebu. Nek' budu tmine nad zemljom egipatskom, tmine da ih se napipa[59]
 • 22 Mojsije pruži svoju ruku prema nebu, tijekom tri dana, bijaše gusta nad Egiptom.
 • 23 Tijekom tri dana, nitko ne vidje svojeg brata niti maknu sa svojeg mjesta. Ali, svi sinovi Izraelovi imadoše svjetlosti ondje gdje obitavahu.
 • 24 * Faraon pozva Mojsija i reče: » Hajde! Služite GOSPODU. Samo vaša sitna i krupna stoka mora ostati. Ali vaša djeca mogu ići s vama.«
 • 25 Mojsije reče: » Jesi li ti taj koji će nas opskrbiti žrtvama i holokaustom[60] koji ćemo služiti GOSPODU, našem Bogu?
 • 26 Naša stoka ići će s nama i niti jedna životinja neće ostati. Jer između nje uzet ćemo ono što ćemo služiti GOSPODU, našem Bogu. Mi sami ne ćemo znati prije našeg prispijeća onamo, što ćemo to trebati ponuditiGOSPODU.«
 • 27 Ali GOSPOD ukruti * srce Faraonu, koji ih ne htjede pustiti otići.
 • 28 Faraon mu reče: » Odlazi! Čuvaj se da ponovo ne ugledaš moje lice. Dana kad vidiš moje lice umrijet ćeš! «
 • 29 Mojsije reče: » Kako si ti rekao! Ja neću više vidjeti tvojega lica! «

Najava desete nevolje uredi

 • 11 1 GOSPOD reče Mojsiju: » Donijet ću posljednju nevolju na * Faraona i na Egipat. Poslije toga, on će vas pustiti otići odavde, i čak umjesto da vas pusti otići, on će vas protjerati zauvijek odavde.
 • 2 Reci dakle pučanstvu da svaki zatraži od svojeg susjeda, svaka od svoje susjede, srebreninu i zlatninu.«
 • 3 A, GOSPOD ugodi puku naklonost Egipćana. Što više, Mojsije sam bijaše veoma velik u Egiptu, u očima slugu Faraonovih i očima pučanstva.
 • 4 Mojsije reče: » Ovako govori GOSPOD: Oko ponoći, ja ći izići usred Egipta.
 • 5 Svaki prvorođeni umrijet će u Egiptu, od prvorođenog Faraonovog koji treba sjesti na prijestolje do prvorođenog sluškinje u mlinu i svakog prvorođenom od stoke.
 • 6 Bit će veliki jauk u svoj zemlji Egipat, takve kakve ne bi nikada i kakve nikad više neće ni biti.
 • 7 Ali, kod svih sinova Izraelovih, čak ni jedan pas neće zabrundati[61] protiv čovjeka ili životinje, da vi spoznate da GOSPOD pravi razliku između Egipta i Izraela.
 • 8 Tada sve tvoje sluge doći će k meni i poklonit će se preda mnom govoreći: Iziđi, ti i tvoj puk koji te slijedi. A poslije toga, ja ću izići. « I Mojsije, srdit od bijesa, iziđe od Faraona.
 • 9 GOSPOD reče Mojsiju: » Faraon vas neće poslušat , sve tako dok se moja čuda ne umnože po Egiptu.«
 • 10 Mojsije i Aaron bijahu ispunili sva čuda pred Faraonom, ali GOSPOD bijaše ukrutio srce Faraonu koji ne pusti otići sinove Izraelove van iz svoje zemlje.

Blagdan Pashe uredi

 • 12 1 GOSPOD reče Mojsiju i Aaronu u zemlji egipatskoj:
 • 2 » Ovaj mjesec bit će za vas prvi od mjeseci[62]; to je onaj koji će te vi staviti u početak godine.
 • 3 Recite ovako cijeloj zajednici Izraelovoj: Desetog ovog mjeseca, da se uzme jedna životinja[63] po obitelji, jedna po kući.
 • 4 Ako je kuća malobrojna za jednu životinju, uzet će se sa najbližom susjednom kućom, prema broju osoba. Vi će te izabrati životinju prema onom što svaki može jesti.
 • 5 Imat će te životinju bez mane, mužjaka, jednogodca[64]. Uzet će te ga među janjcima ili jarićima.
 • 6 Čuvat će te ga do četrnaestog dana ovog mjeseca. Sva skupština zajednice Izraelove klat će u sumrak[65].
 • 7 Uzet će te krv i staviti na oba dovratka i nadvratnik kuća gdje će se jesti.
 • 8 Meso će se jesti te večeri. Jest će se pečeno u vatri, s beskvasnim * kruhom i gorkim travama.
 • 9 Ne jedite ništa sirovo ili kuhano u vodi, već samo pečeno u vatri, s glavom , papcima i ponutricom.
 • 10 Neće te ostaviti ništa za jutro; ono što bi ostalo do jutra, spalite.
 • 11 Jedite ga ovako: pojas oko struka, sandale na nogama, štap u ruci. Pojest će te ga na brzinu. To je Pasha[66] GOSPODOVA.
 • 12 Ja ću proći zemljom egipatskom te noći. Udarit ću svakog prvorođenog u Egiptu, od čovjeka do životinje. I podijelit ću pravdu svim bogovima egipatskim. Ja sam GOSPOD.
 • 13 Krv će vam služiti kao znak, na kućama gdje će te vi biti. Ja ću vidjeti krv. Proći ću iznad vas, a mlat ništitelj neće vas dosegnuti kad ja udarim zemlju Egipat.
 • 14 Taj dan služit će vam kao spomen[67]. Vi će te obavljati to hodočašće za slaviti GOSPODA. Iz doba u doba - nepromjenjivi zakon - vi će te ga slaviti.

Blagdan beskvasnih kruhova uredi

 • 15 Tijekom sedam dana, vi će te jesti * kruhove bez kvasa. Od prvog dana, vi će te učiniti da nestane kvas iz vaših kuća. I ako tko bude jeo uskisli kruh od prvog dana do sedmog dana, taj će biti odstranjen iz Izraela[68].
 • 16 Prvog dana imat će te jedan posvećeni sabor. Sedmog dana, bit će isto. Tih dana, neće se obavljati nikakav posao, već će se moći samo spravljati objed svakog od vas.
 • 17 Vi će te njegovati blagdan beskvasnih kruhova jer, u taj dan točno, ja sam izveo vaše vojske[69] iz zemlje egipatske. Vi će te primijenjnivati taj dan iz doba u doba - nepromjenjivi zakon.
 • 18 Prvog mjeseca, četrnaesti dan mjeseca, na večer, vi će te jesti kruhove bez kvasa sve do dvadeset i prvog dana mjeseca, na večer.
 • 19 Tijekom sedam dana, neće se naći kvasa u vašim kućama. Ako li tko bude jeo uskisli kruh - useljenik ili domorodac ondje - taj će biti odstranjen iz zajednice Izraelove.
 • 20 Vi neće te jesti nikakvog uskislog tijesta. Gdje god da vi obitavate jest će te kruhove bez kvasa.«

Spremanje objeda za Pashu uredi

 • 21 Mojsije pozva sve starješine Izraelove i reče im:
 • » Idite pribaviti stoku za vaša plemena i zakoljite Pashu[70].
 • 22 Uzet će te kiticu miloduha[71], nakvasit će te ju u krv iz plitice, stavit će te na nadvratak i dva dovratka krv iz plitice i nitko između vas neće proći vrata svoje kuće sve do jutra.
 • 23 GOSPOD će proći Egiptom da ga udari vidjet će krv na nadvratku i dvama dovratcima. Tada će GOSPOD proći ispred vrata i neće pustiti Ništitelja[72] ući u vaše kuće za udariti.
 • 24 Vi primijenite sve ovo; to je jedan propis za tebe i za tvoje sinove zauvijek.
 • 25 Kad budete ušli u zemlju koju vam GOSPOD bude dao kako je to rekao, vi će te primijenjivati taj propis.
 • 26 Kad vaši sinovi budu rekli: Kakav je to obred koji primijenjujete?,
 • 27 Vi će te reći: To je *žrtva Pashe[73] za GOSPODA, njega koji prođe ispred kuća sinova Izraelovih u Egiptu, kad udari Egipat i oslobodi naše domove.« Puk kleknu i pokloni se.
 • 28 Sinovi Izraelovi odoše i staviše se na posao; oni učiniše točno ono što je GOSPOD bio zapovijedio Mojsiju i Aaronu.

Deseta nevolja: smrt prvorođenih Egipćana uredi

 • 29 U ponoć, GOSPOD udari sve prvorođene u zemlji Egipat, od prvorođenog Faraonovog koji je trebao zasjesti na prijestolje do prvorođenog uhićenika u zatvoru i prvorođenog u životinja.
 • 30 Faraon se diže te noći, i sve njegove sluge i svi Egipćani i bijaše jedan veliki jauk u Egiptu, jer ne nađe se niti jedna jedina kuća bez mrtvaca.
 • 31 On pozva u noći Mojsija i Aarona i reče: » Dižite se! Iziđite iz sredine mojeg puka, vi i sinovi Izraelovi. Idite i služite GOSPODA kako ste to rekli.
 • 32 I vaša stoka, sitna kao i krupna, uzmite ju i idite! A potom, učinite mi vaše zbogom[74]! «
 • 33 Egipćani požurivaše narod i pustiše ga vrlo brzo otići iz zemlje, jer su govorili: »Svi ćemo pomrijeti!«
 • 34 Narod je morao odnijeti svoje tijesto i prije no što se diglo; stegnuše svoje naćve u ogrtače i staviše ih na ramena.
 • 35 Sinovi Izraelovi postupili su bili prema riječi Mojsijevoj; izmolili su u Egipćana srebrninu i zlatninu i ogrtače.
 • 36 GOSPOD je bio udesio naklonost puku od Egipćana koji su bili pristali njihovoj molbi. Tako oni orobiše Egipćane.
 • 37 Sinovi Izraelovi pođoše iz Ramzesa za Sukot, otprilike 600 tisućica[75] pješaka, ljudi ne računajući djecu.
 • 38 Jedna prava gomila ljudi pođe s njima, sa sitnom i s krupnom stokom u glomaznim stadima.
 • 39 Oni ispekoše tijesto koje su ponijeli iz Egipt; ono dade kolačiće bez *kvasa, jer se nije bilo diglo. Protjerani iz Egipta ne imavši vremena ni pripremiti svoju popudbinu.
 • 30 Trajanje boravka sinova Izraelovih u Egiptu bi 430 godina.
 • 41 I na isteku 430 godina, u taj dan točno, sve vojske[76] GOSPODOVE iziđoše iz zemlje Egipat.
 • 42 Tada bi jedna noć bdijenja za GOSPODA kad ih on izvede iz zemlje Egipat. Ta noć pripada GOSPODU, to je bdijenje za sve sinove IZRAELOVE, iz doba u doba.

Pravila za slavljenje Pashe uredi

 • 43 GOSPOD reče Mojsiju i Aaronu: » Evo rituala Pashe[77]:
 • - Niti jedan stranac neće ju jesti.
 • 44 - Svaki sluga stečen po cijeni novca, ti ćeš ga *obrezati i tada će ju jesti.
 • 45 - Ni gost ni plaćenik da ju ne jedu.
 • 46 - Samo u jednoj kući će se jesti.
 • 47 - Cijela zajednica Izraelova slavit će ju.
 • 48 - Ako li jedan useljenik smješten kod vas hoće proslaviti Pashu GOSPODOVU, da svako njegov čovjek bude obrezan. Tada on će se moći primaknuti za proslaviti ju, on će biti kao jedan domorodac u zemlji. Ali da ju nikakav neobrezani ne jede.
 • 49 Zakon će biti isti za domorodce i za useljenike smještene između vas.«
 • 50 Sinovi Izraelovi učiniše tako. Oni učiniše točno ono što što je GOSPOD bio zapovjedio Mojsiju i Aaronu.
 • 51 U taj dan točno[78], GOSPOD izvede sinove Izraelove iz Egipta prema njihovim vojskama.

Zapovijed glede prvorođenih Izraelovih uredi

 • 13 1 GOSPOD oslovi Mojsiju:
 • 2 » Posveti mi svakog prvorođenog, koji otvara krilo materinsko, između sinova Izraelovih, između ljudi kao i između životinja. To je moje.«
 • 3 Mojsije reče puku: » Da se podsjeti ovog dana kad ste izišli iz Egipta, iz kuće ropstva, jer čvrstom vas rukom GOSPOD izvede otud. Neće se jesti uskisli kruh.
 • 4 Danas, vi će te izići, u mjesecu Klasova[79].
 • 5 Tada kad te GOSPOD bude uveo u zemlju Kanaana, Hitita, * Amorita, Hivita i Jezubita - onaj koji je prisegao tvojim očevima dati ju tebi - zemlju gdje teku med i mlijeko[80],
 • - vršit ćeš taj obred u ovom mjesecu:
 • 6 Sedam dana, jest ćeš *kruhove bez kvasa.
 • Sedmi dan, bit će blagdan za GOSPODA.
 • 7 Jest će se kruhovi bez kvasa tijekom sedam dana. Neće se ni pogledati uskisli kruh, neće se ni pogledati kvas na cijeloj tvojoj teritoriji.
 • 8 - Prenijet ćeš ovaj nauk svojem sinu u taj dan: To je zbog tog što je GOSPOD postupio meni u prilog pri mojem izlaskom iz Egipta[81].
 • 9 - Jednom čvrstom rukom GOSPOD te izveo iz Egipta: evo što ćeš umjesto znaka na ruci imati, podsjetnika[82] izme đu očiju, da u ustima tvojim bude zakon GOSPODOV.
 • 10 - Ti ćeš primijenjivati taj propis u njegov dan, iz godine u godinu.
 • 11 Tada, kad te GOSPOD bude uveo u zemlju Kanaana - kako je to prisegao tebi i tvojim očevima - i kad ti ona bude dana,
 • 12 ti ćeš prenijeti GOSPODU sve ono što otvara materinsku utrobu i sve što otvara matericu u stoke koja ti pripada: mužjaci su GOSPODOVI!
 • 13 Svako prvorođeno od magareta[83], otkupit ćeš jednom ovcom. Ako li ga na otkupiš, slomi mu šiju. Svakog prvorođenog čovjeka između svojih sinova, njega ćeš otkupiti.
 • 14 Dakle, kad te tvoj sin sutra upita: Zašto to? ti ćeš mu reći: Čvrstom je rukom GOSPOD nas izveo iz Egipta, iz kuće robstva.
 • 15 U stvari, kako je *Faraon stvarao poteškoće za pustiti nas izići, GOSPOD je ubio svakog prvorođenog u zemlji Egipat, od prvorođenog u čovjeka do prvorođenog u životinja. Zbog tog ja *žrtvujem GOSPODU svako muško koje otvara materinsku utrobu, ali vlastitog prvorođenog od mojih sinova, njega otkupljujem.
 • 16 Čvrstom je rukom GOSPOD nas izveo iz Egipta: eto što će zamijeniti znak na tvojoj ruci i oznaku između očiju.«

Bog vodi kretanje svojeg puka uredi

 • 17 Kad *Faraon pusti puk otići, Bog ga ne povede cestom iz zemlje Filistinaca, iako ona bi najizravnijom[84]. Bog je pomislio: » Ne treba narod, suočivši se s bitkama, predomisliti se i vratiti u Egipat!«
 • 18 Bog skrenu puk u pustinju pokraj *Trstikovog mora. U bojnom poretku[85] sinovi Izraelovi bijahu otišli iz zemlje Egipta.
 • 19 Mojsije ponese kosti Josipove, jer je to ovaj bio zahtijevao od sinova Izraelovih u prisezi[86] govoreći im: »Bog neće uzmanjkati djelujući u vaš prilog; tada će te vi odnijeti odavde moje kosti s vama.«
 • 20 Oni odoše iz Sukota i utaboriše se u Etamu[87], na rubu pustinje.
 • 21 Sam GOSPOD je išao na njihovom čelu: stub oblačni[88] danju, za otvoriti im cestu - stub vatreni noću, za osvijetliti ih; oni su tako mogli ići danju i noću.
 • 22 Danju, stub oblačni nije napuštao čelo puka; ni, noću, stub vatreni.

Faraon progoni Izraelite (2) uredi

 • 14 1 GOSPOD oslovi Mojsija:
 • 2 »Reci sinovima Izraelovim da dođu taborovati ispred Pi-Hahirota, između Migdola i mora - to je ispred Baal-Cefona[89], točno preko puta, gdje će te vi taborovati, na rubu mora - ;
 • 3 tada, *Faraon reći će sinovima Izraelovim: Evo ih kako zemljom lutaju izluđeni! Pustinja se zatvorila za njima!
 • 4 ja ću ukrutiti *srce Faraonu i on će ih proganjati. Ali, ja ću se proslaviti na račun Faraonov i svih njegovih snaga, i spoznat će Egipćani da sam ja GOSPOD.« Oni učiniše tako.
 • 5 Javiše kralju Egipta kako je narod u bijegu. Faraon i njegove sluge promijeniše ideje glede puka i rekoše: » Što li smo to učinili? Pustili smo Izrael napustiti našu službu! «
 • 6 On upregnu svoja kola i povede svoj puk sa sobom.
 • 7 Uze 600 elitnih kola i sva kola egipatska, svatko sa svojm konjušarima.
 • 8 GOSPOD ukruti srce Faraonu, kralju Egipta, koji proganjaše sinove Izraelove, one sinove Izraelove koji izlažahu uzdignute ruke[90].
 • 9 Egipćani ih progoniše i sustigoše dok su taborovali na rubu mora - sve zaprege Faraonove, njegovi jahači i njegove snage - blizu Pi-Hahirota, pred Baal-Cefonom.
 • 10 Faraon se bio primakao. Sinovi Izraelovi podigoše oči: kad evo Egipta na cesti iza njih ! Sinove Izraelove spopade veliki strah i zavapiše prema GOSPODU.
 • 11 Oni rekoše Mojsiju: » Da li Egiptu manjkaše grobova, te nas ti odvede u pustinju da poumiremo? Što nam to učini, odvodeći nas iz Egipta?
 • 12 Nismo li ti rekli u Egiptu: Pusti nas služiti Egipćanima! Bolje nam je služiti Egipćanima no umrijeti u pustinji.«
 • 13 Mojsije reče puku: »Ne bojte se! Držite se dobro! I gledajte spas koji će GOSPOD danas za vas ostvariti. Vi ste vidjeli danas Egipćane, nikad ih više neće te ponovo vidjeti.
 • 14 GOSPOD je taj koji će se tući za vas. A vi, vi ostanite mirni! «

Bog otvara jedan prolaz kroz more uredi

 • 15 GOSPOD reče Mojsiju: Zašto vapiš prema meni? Reci sinovima Izraelovim: nek' krenu na put!
 • 16 A ti, digni svoj štap, pruži ruku nad more, razdvoji ga: i nek' sinovi Izraelovi prođu po suhom posred mora.
 • 17 A ja, ja ću ukrutiti *srce Egipćanima da prodru iza njih i da se ja proslavim o trošku * Faraona i svih njegovih snaga, njegovih kola i njegovih konjanika.
 • 18 Tako će Egipćani spoznati da sam ja GOSPOD, kad se budem proslavio o trošku Faraona, njegovih kola i njegovih konjanika.«
 • 19 * Anđeo Božji koji je išao ispred tabora Izraelovog pođe i pređe u njihovu pozadinu. Stub oblačni[91] sprijeda pređe im straga.
 • 20 Postavi se između tabora Egipćana i tabora Izraelovog. Bijaše jedan oblak, ali također i tmina; tad on osvijetli noć. I cijele noći ne približiše se jedan drugom.
 • 21 Mojsije ispruži ruku nad more. GOSPOD odmicaše more cijele noći jakim istočnim vjetrom i presuši more. Vode se razdvojiše
 • 22 i sinovi Izraelovi prodriješe u sred mora po suhom, vode činiše po jedan zid njima s desna i njima s lijeva.
 • 23 Egipćani ih progoniše i prodriješe iza njih - svi konji Faraonovi , njegova kola i njegovi konjanici- sve do u sred mora.
 • 24 No, tijekom bdijenja pred zoru[92], iz oblaka i vatre GOSPOD osmotri tabor Egipćana i izazva nered u taboru egipatskom.
 • 25 On zaustavi točkove[93] njihovih kola i vožnju im učini mučnom. Egipat reče: » Bježimo daleko od Izraela, jer je GOSPOD taj koji bije boj za njih protiv Egipta!«
 • 26 GOSPOD reče Mojsiju: » Pruži ruku nad more: nek se vode vrate na Egipat, na njihova kola i njihove konjanike!«
 • 27 Mojsije ispruži ruku nad more. U nadolasku jutra, more se vrati na svoje uobičajeno mjesto, dok Egipćani juriše njemu u susret. A GOSPOD se otrese Egipćana usred mora.
 • 28 Vode se vratiše i prekriše kola i konjanike; sve snage Faraonove koje bijahu prodrle u more iza Izraela, ne osta nitko.
 • 29 Ali, sinovi Izraelovi bijahu išli po suhom posred mora, vode su stvarale zid njima desno i njima lijevo.
 • 30 GOSPOD, onog dana, spasi Izrael iz ruku Egipta i Izrael vidje Egipat umrijeti na obali mora.
 • 31 Izrael vidje kakvom je snažnom rukom GOSPOD djelovao protiv Egipta. Narod se uplaši GOSPODA, povjerova u GOSPODA i u Mojsija slugu njegovog.

Mojsijev i Izraelitski Hvalospjev uredi

 • 15 1 Tada, sa sinovima Izraelovim, Mojsije zapjeva hvalospjev GOSPODU.
Oni rekoše:
Ja hoću pjevati GOSPODU,
on učini blistavo djelo.
Konja i konjanika
u more on baci.
 • 2 Moja snaga i moja pjesma,
to je GOSPOD.
On biješe spas moj.
To je on, moj Bog, ja ću ga
slaviti;
Boga Oca svojeg, ja ću
veličati.
 • 3 GOSPOD je jedan bojovnik.
GOSPOD, to je njegovo ime .
 • 4 Kola i snage *Faraona,
u more on ih baci.
Cvijet njegovih štitonoša
potamni u *Trstikovom
moru.
 • 5 Provalije ih prekriše,
oni siđoše u ponor
kao kakav kamen.
 • 6 Tvoja desnica, GOSPODE ,
plamteća od snage,
tvoja desnica, GOSPODE ,
razbija neprijatelja.
 • 7 Veličanstven od veličine,
 • ti obaraš svoje protivnike.
Ti buktiš srdžbom koja ih
proždire kao
slamu.
 • 8 U dahu iz tvojih nosnica[94],
vode se prikupljaju,
valovi se uspravljaju kao
nasip,
provalije se ukrućuju u srcu
mora.
 • 9 Neprijatelj je mislio:
Ja proganjam, ja hvatam,
ja dijelim plijen,
moje se grlo kljuka njime.
Ja potežem svoj mač,
moja ih ruka lišava!
 • 10 Ti ispuhnu svoj vjetar,
more ih prekri.
Oni se potopiše kao
od olova
u vodama strašnim.
 • 11 Tko je kao ti među
bogovima, GOSPODE?
Tko je kao ti, sjajan od
 • svetosti?
Pogibeljan u svojim podvizi-
ma?
Čudotvoran?
 • 12 Ti pružiš svoju desnicu,
zemlja ih proguta[95].
13 Ti povede vjernošću
puk koji si uzeo
ti si ga odveo svojom
snagom prema svojem
svetom boravištu[96].
 • 14 Narodi su čuli: oni
drhte.
Jeza je obuzela
žitelje Palestine.
 • 15 Tad biše užasnuti
poglavari Edoma.
Drhtanje uhvati
prinčeve Moaba.
Svi žitelji Kanaana
potreseni su[97].
 • 16 Padoše na njih
strijepnja i užas.
Pod veličinom tvoje ruke[98]
oni ušutaše, skameniše se,
dok ne prođe tvoj narod,
GOSPODE,
dok ne prođe tvoj puk
kojeg si stekao.
 • 17 Ti si ih uveo i ti si ih
postavio
na planinu[99], svoju baštinu.
Ti si spremio, GOSPODE,
jedno mjesto za tu obitava-
ti. Tvoje su ruke utemeljile,
o GOSPODE, jedno
 • svetište.
 • 18 GOSPOD vlada zauvijek!
 • 19 Konj je Faraonov prodro u more, sa svojim kolima i svojim konjanicima, GOSPOD je na njih vratio vode morske: ali, sinovi Izraelovi, oni, bijahu išli po suhom posred mora.
 • 20 * Proročica Mirijam, sestra Aaronova, uze u ruku tamburin; sve žene pođoše za njom, plešući i svirajući na tamburinu.
 • 21 A Mirijam im zapjeva:
» Opjevavajte GOSPODA,
on učini blistavo djelo.
Konja i jahača
u more on ih baca!«

Voda Mare uredi

 • 22 Mojsije odvede Izrael od *Trstikovog mora i oni iziđoše prema pustinji Šur[100].
 • 23 Oni stigoše u Maru, ali ne mogoše piti vode iz Marae, jer ona bijaše gorka - otkud i njeno ime "Mara"[101].
 • 24 Puk gunđaše protiv Mojsija govoreći: »Što ćemo piti?«
 • 25 Ovaj zavapi prema GOSPODU koji mu pokaza jedno drvo određene vrste. On baci komad drveta u vodu i voda posta slatka. Ondje im on utvrdi zakone i običaje.
 • 26 On reče: » Ako dobro čuješ glas GOSPODA, svojeg Boga, ako činiš ono što je pravo u njegovim očima, ako prikloniš uši njegovim zapovijedima, ako se pridržavaš svih njegovih propisa, ja ti neću dosuditi nikakvu bolest koju sam dosudio u Egiptu, jer ja sam GOSPOD koji te iscjeljuje. «
 • 27 Oni stigoše u Elim[102]: ima ondje dvanaest izvora vode i 70 palmi. Oni se taborovaše ondje, pokraj vode.

Mana i prepelice uredi

 • 16 1 Oni pođoše iz Elima i sva zajednica sinova Izraelovih stiže u pustinju Sin[103], između Elima i Sinaja, petnaesti dan drugog mjeseca poslije svojeg izlaska iz zemlje Egipat.
 • 2U pustinji, sva zajednica sinova Izraelovih zagunđa protiv Mojsija i Aarona.
 • 3 Sinovi im Izraelovi rekoše: » Ah! da bijasmo umrli od ruke GOSPODOVE u zemlji Egipat, kad bijasmo sjedjeli pokraj lonca mesa, kad smo jeli kruha[104] do sitosti! Vi ste nas izveli u ovu pustinju da bi cijelu ovu zajednicu pustili umrijeti od gladi!»
 • 4 GOSPOD reče Mojsiju: » S nebeskih visina, ja ću učiniti kruh padati za vas. Puk će izlaziti svaki dan skupljati dnevnu porciju, da bih ja ispitao ide li ili ne prema mojem zakonu?
 • 5 Šesti dan, kad oni budu pripremili ono što budu donijeli, imat će dva puta više no svakodnevna žetva[105]
 • 6 Mojsije i Aaron rekoše svim sinovima Izraelovim: » Večeras, vi će te spoznati da je GOSPOD taj koji vas je izveo iz zemlje Egipta;
 • 7 ujutro, vidjet će te slavu GOSPODOVU, jer je on čuo vaše gunđanje protiv GOSPODA. Mi, tko smo mi, da vi gunđate protiv nas?«
 • 8 - Mojsije je htio reći: »Vi će te vidjeti kad vam GOSPOD s večeri dadne mesa za jesti, s jutra kruha do sitosti, jer GOSPOD je čuo vaše gunđanje kad vi gunđate protiv njega. Mi, tko smo mi? Vi to ne gunđate protiv nas, već protiv GOSPODA.«
 • 9 Mojsije reče Aaronu: »Reci cijeloj zajednici sinova Izraelovih: Primaknite se GOSPODU, jer on je čuo vaše gunđanje.«
 • 10 I kako je Aaron govorio cijeloj zajednici sinova Izraelovih, on se okrenu prema pustinji: onda, slava GOSPODOVA pojavi se u oblaku[106].
 • 11 GOSPOD oslovi Mojsiju:
 • 12 »Ja sam čuo gunđanje sinova Izraelovih. Ovako im reci: U sumrak, vi će te jesti meso; u jutro, vi će te se nasititi kruhom i spoznat će te da sam ja ja GOSPOD, vaš Bog.«
 • 13 Iste večeri, prepelice uzletješe[107] i prekriše tabor.
 • 14 Sloj rose se diže; kad, na površini pustinje, bijaše nešto sitno, škripavo, nešto sitno poput inja, po zemlji.
 • 15 Sinovi Izraelovi se zgledaše i rekoše jedni drugima: »Mân hou?« (»Što je to[108]?«) jer ne znadoše što bijaše to. Mojsije im reče: » To je kruh koji vam GOSPOD dade za jesti.
 • 16 Evo što je GOSPOD zapovjedio: Prikupite ju toliko koliko svatko može pojesti. Uzmite ju jedan omer[109] po glavi, prema broju vaših ljudi, svatko za one iz svog šatora.«
 • 17 Sinovi Izraelovi učiniše tako; oni ju prikupiše, tko više, tko manje.
 • 18 Oni izmjeriše u omeru: ništa previše nije imao tko je imao više, a tko je imao manje ne imade premalo. Svatko je bio prikupio onoliko koliko je mogao pojesti.

Različita pravila glede mane uredi

Mojsije im reče: » Nek' nitko ju ne čuva do jutra! «

 • 20 Izvjesni ne poslušaše Mojsija i čuvaše ju do jutra; ali ona bi crvava i smrdljiva. Tad se Mojsije rasrdi protiv njih.
 • 21 Oni prikupljaše jutro za jutrom, toliko koliko je svatko mogao pojesti. Kad bi sunce ugrijalo, ona bi se sva otopila.
 • 22 Šesti dan, oni prikupiše dvostruku količinu kruha, dva homera[110] za svakog. Svi odgovorni iz zajednice dođoše obavijestiti Mojsija.
 • 23 On im reče: »To je ono što je GOSPOD bio rekao: Sutra je *šabat, dan odmora posvećen GOSPODU. Ispecite što je za peći, skuhajte što je za skuhati. Sve što je suvišno odložite ga do jutra.«
 • 24 Oni to odložiše do jutra, kako je bio zapovjedio Mojsije. Ne bi ni smrada ni gamadi.
 • 25 Mojsije reče: » Jedite to danas. Danas je šabat GOSPODOV. Danas to neće te naći napolju.
 • 26 Vi će te to skupljati tijekom šest dana, ali sedmog dana, je šabat: neće toga biti.«
 • 27 No, sebmi dan, bijaše u puku ljudi koji iziđoše prikupljati ju ali ne nađoše ništa.
 • 28 GOSPOD reče Mojsiju: » Do kada će te vi odbijati poštivati moje odredbe i zakone?
 • 29 Shvatite da, ako li vam je GOSPOD dao šabat, on vam je također dao, šestog dana kruha za dva dana. Ostanite svatko na svojem mjestu. Nek' nitko ne iziđe sedmog dana.«
 • 30 Puk se dakle odmori sedmog dana.
 • 31 Onome kuća Izraelova dade ime mana. Bilo je to kao zrnje korijandera[111], bijaše to bijelo, s jednim okusom uštipka s medom.
 • 32 Mojsije reče: »Evo što je Bog zapovjedio: da se napuni jedan omer rezerve za vaše potomstvo, da bi oni vidjeli kruh kojim sam vas ja hranio u pustinji, pošto sam vas izveo iz Egipta.«
 • 33 Mojsije reče Aaronu: »Uzmi jednu vazu, stavi u nju pun omer mane i postavi pred GOSPODA, u zalihu za vaše potomstvo.«
 • 34 Kako GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju, Aaron to ostavi pred *ploču u zalihu[112].
 • 35 Sinovi Izraelovi jedoše manu tijekom 40 godina sve do njihovog dolaska u krajine zemlje Kanaan.
 • 36 Omer jest deseti dio jednog efa[113].

Voda Masa i Meriba uredi

 • 17 1 Sva zajednica sinova Izraelovih pođe iz pustinje Sin, prelazeći svoje etape na zapovijed GOSPODOVU. Oni taborovaše u Refidimu[114], ali tu ne bijaše vode puku za piti.
 • 2 Narod ukori Mojsija: »Dajte nam piti vode[115]«, rekoše oni. Mojsije im reče: »Zašto me korite? Zašto stavljate na kušnju GOSPODA?«
 • 3 Ondje, narod ožedni; narod zagunđa protiv protiv Mojsija: »Zašto si dakle, reče on, nas doveo iz Egipta? Da me pustiš umrijeti od žeđi, mene, moje sinove i moja stada?«
 • 4 Mojsije zavapi prema GOSPODU: »Što trebam učiniti za ovaj puk? Još malo i oni će me kamenovati.«
 • 5 GOSPOD reče Mojsiju: » Pođi ispred naroda, uzmi sa sobom nekoliko *starješina Izraelovih; štap kojim si udario Rijeku[116], uzmi štap u ruku i pođi.
 • 6 Ja ću se nalaziti ispred tebe, ondje na stijeni - u Horebu[117] -. Udarit ćeš stijenu, i otud će izići voda i narod će ju piti. « Mojsije učini tako, pred očima starješina Izraelovi.
 • 7 On nazva to mjesto Masa i Meriba - Iskušavanje i Kavga[118] radi kavge sinova Izraelovih i jer su stavili na iskušenje GOSPODA govoreći: » GOSPOD da li je među nama, da ili ne ? «

Amaleciti napadaju Izraelite uredi

 • 8 Tada, Amalek[119] dođe boriti se s Izraelom u Refidimu.
 • 9 Mojsije reče Jošui: » Izaberi nam ljude i iziđi boriti se protiv Amaleka; sutra[120], ja ću stajati na vrhu brežuljka, sa štapom Božjim u ruci. «
 • 10 Kako Mojsije bijaše rekao, Jošua zapodjenu borbu protiv Amaleka, dok Mojsije, Aaron i Hur bijahu se uspeli nana vrh brežuljka.
 • 11 Onda, kad Mojsije podizaše ruku Izrael bijaše jači; kad on spuštaše ruku Amalek bijaše jači.
 • 12 Ruke Mojsijeve otežaše[121], oni uzeše jedan kamen, staviše ga pod njega i on sjede na njega. Aaron i Hur, svaki s po jedne strane, pridržavahu mu ruke.Tako, njegove ruke držaše čvrsto sve do zalaska sunca,
 • 13 a Jošua natjera Amaleka njegov puk ustuknuti sječivu mača.
 • 14 GOSPOD reče Mojsiju: » Zapiši to u podsjetnik na knjizi[122] i prenesi u uši Jošui: Izbrisat ću sjećanje na Amaleka, izbrisat ću njega ispod nebesa! «
 • 15 Mojsije izgradi jedan *žrtvenik, dade mu ime GOSPOD moj barjak «,
 • 16 i reče: » Pošto je ruka podignuta[123] protiv prijestolja GOSPODOVOG, to je rat između GOSPODA i Amaleka iz doba u doba! «

Mojsije i njegova punac Jetro uredi

 • 18 1 Jetro[124] svećenik Madijana, punac Mojsijev, čuo je govoriti sve o tome što je Bog bio učinio za Mojsija i za Izrael njegov puk: GOSPOD bijaše izveo Izrael iz Egipta!
 • 2 Jetro, punac Mojsijev, uze Ciporu, ženu Mojsijevu, bilo je to poslije njenog otpuštanja[125], -
 • 3 i njena 2 sina: jedan se zvao Geršom[126] - Izbjeglica - jer bijaše rekao: » Ja sam postao izbjeglicom u stranoj zemlji, «
 • 4 a drugi Eliazar[127] - moj Bog je pomoć - jer: » Jer Bog je moj otac koji je došao meni u pomoć i izbavio me mača * Faraonovog. «
 • 5 Jetro, punac Mojsijev, njegovi sinovi i njegova žena odoše prema Mojsiju, u pustinju gdje on taborovaše, u Božjoj planini[128].
 • 6 On reče Mojsiju: » To sam ja Jetro, tvoj punac, koji dolazi k tebi kao i tvoja žena i tvoja dva sina s njom. «
 • 7 Mojsije iziđe u susret svojem puncu, pokloni mu se i zagrli ga; oni izmijeniše pozdrave i uđoše pod šator.
 • 8 Mojsije ispriča svojem puncu sve što je GOSPOD bio učinio Faraonu i Egiptu radi Izraela, sve teškoće nadošle putem, kojih ih je GOSPOD oslobodio.
 • 9 Jetro se obradova svim dobrima kojima je GOSPOD obdario Izrael, oslobađajući ga iz ruku Egipćana.
 • 10 A Jetro reče: » Blagoslovljen GOSPOD koji vas je oslobodio iz ruke Egipćana i ruke Faraona, koji je oslobodio puk iz ruke Egipćana!
 • 11 Ja priznajem sada da je GOSPOD veći nego svi bogovi, makar i u svojem bijesu protiv svojih[129]
 • 12 Jetro, punac Mojsijev sudjelova u jednom holokaustu[130] i žrtvama ponuđenim Bogu. Aaron i sve *starješine Izraelove dođoše pojesti objed pred Bogom s puncem Mojsijevim.

Mojsije imenuje starješine za vršiti pravdu uredi

 • 13 No, sutradan Mojsije zasjede zbog suđenja puku, a puk ostade pred Mojsijem od jutra do večeri.
 • 14 Punac Mojsijev vidje sve to što ovaj učini puku: » Što ti to radiš tu za narod? « reče on. Zašto ti sjediš sam dok sav puk stoji pred tobom od jutra do večeri? «
 • 15 Mojsije reče svojem puncu: » To je zbog toga što puk dolazi k meni za savjet Božji;
 • 16 Ako imaju neku stvar oni dolaze k meni; ja uredujem parbu koju oni imaju između sebe i obznanjujem im odluku Božju i njegove zakone. «
 • 17 Punac Mojsijev mu reče: » Tvoj način postupanja nije dobar.
 • 18 Ti ćeš se iscrpiti, kao i puk koji je pred tobom. Služba je preteška za tebe. Ti ju ne možeš obaviti sam.
 • 19 Poslušaj me, sada! Dat ću ti jedan savjet i nek' Bog bude s tobom! Budi dakle predstavnikom puka pred Bogom: ti si taj koji će iznositi stvari pred Boga,
 • 20 koji će obvijestiti ljude o odlukama i zakonima, koji će im obznaniti put za slijediti i ponašanje za održati.
 • 21 A potom, ti ćeš izdvojiti, u svem puku, ljude od vrijednosti, bogobojazne, dostojne povjerenja, nepodkupljive, i ti ćeš ih postaviti nad njima kao tisućnike, stotnike, pedesetnike i desetnike.
 • 22 Oni će neprekidno suditi puku. Sve što ima važnosti, oni će ti predstaviti, a ono što je od manje važnosti, sudit će oni sami. Olakšaj tako svoju obvezu. Nek' ju oni nose s tobom!
 • 23 Ako li tako učiniš Bog će ti dati svoje zapovijedi, Moći ćeš ih držati i, što više, sav će se narod u miru vratiti svojim kućama. «
 • 24 Mojsije posluša glas svojeg punca i učini kako je ovaj to bio rekao.
 • 25 U svem Izraelu, Mojsije izabra valjane ljude i postavi ih na čelo puku: tisućnike, stotnike, pedesetnike i desetnike.
 • 26 Oni neprekidno sudiše pučanstvu. Ono što je bilo teško, oni predstaviše Mojsiju, ono što bijaše lakše, sudiše oni sami.
 • 27 A Mojsije pusti otići svojeg punca, koji ode u svoju zemlju.

Bog predlaže savez Izraelu uredi

 • 19 1 Treći mjesec poslije njihovog izlaska iz Egipta, danas isto[131] sinovi Izraelovi stigoše u pustinju Sinaj.
 • 2 Oni pođoše iz Refidima[132], stigoše u pustinju Sinaj i utaboriše se u pustinji. - Izrael se utabori ovdje, nasuprot planini,
 • 3 ali Mojsije se uspe prema Bogu. GOSPOD ga pozva iz planine govoreći: » Ovako ćeš reći kući Jakovljevoj i prenijet ćeš obavijest sinovima Izraelovim[133]:
 • 4 Vi ste i sami vidjeli što sam ja učinio u Egiptu, kako sam vas nosio na krilima orlovskim i doveo vas sve do mene.
 • 5 A sada, ako li slušate moj glas i čuvate moj *savez, vi će te biti moj osobni dio[134] među svim narodima - pošto sva zemlja pripada meni, -
 • 6 i vi će te biti za mene jedno kraljevstvo svećenika[135] i jedan *sveti narod. Takve su riječi koje ćeš ti reći sinovima Izraelovim. «
 • 7 Mojsije dođe; pozva *starješine puka i izloži im sve te riječi koje mu je GOSPOD bio zapovjedio.
 • 8 Sav narod odgovori, jednodušno: » Sve što je GOSPOD rekao, mi ćemo primijeniti. « A Mojsije izvijesti GOSPODU riječi puka.
 • 9 GOSPOD reče Mojsiju: » Evo, ja ću doći sve do tebe u oblačnoj tmuši[136], da bi puk čuo kad ja budem govorio s tobom i da također svoju vjeru stavi u tebe zauvijek. « I Mojsije prenese GOSPODU riječi puka.

Bog susreće Mojsija na planini Sinaj uredi

 • 10 GOSPOD reče Mojsiju: » Idi prema puku i *posveti ga danas i sutra; nek' operu svoje ogrtače,
 • 11 da budu spremni za treći dan, jer trećeg će dana Gospod sići na planinu Sinaj pred očima sveg puka.
 • 12 Odredi međe za narod govoreći: Pazite da se ne penjete na planinu i da ne dodirujete prilaza njenih. Tko li dodirne planinu bit će mrtav!
 • 13 Ni jedna ruka neće dodirnuti krivca, već će biti kamenovan ili proboden strijelama. Ni životinja ni čovjek neće preživjeti. Kad truba zaječi, nekolicina[137] će se uspeti na planinu. «
 • 14 Mojsije siđe s planine k narodu, posveti pučanstvo, oni operoše svoje ruke,
 • 15 a on reče puku: » Budite spremni za tri dana. Ne prilazite svojim ženama . «
 • 16 No, trećeg dana, kad svanu jutro, začuše se glasovi, bi munja, jedan oblak[138] pritiščući planinu i glas jednog vrlo moćnog zbora; u cijelom taboru, sav puk zadrhta.
 • 17 Mojsije izvede puki zvan tabora u susret Bogu, i oni ostadoše sasvim u podnožju planinu.
 • 18 Planina Sinaj bi samo jedan dim, jer GOSPOD tu bijaše sišao u vatri; njegov dim se uzdiže, kao dim iz peći, i sva planina žestoko se potrese.
 • 19 Glas se zbora pojača: Mojsije govoriše, a Bog mu odgovaraše glasom grmljavine.
 • 20 GOSPOD siđe na planinu Sinaj, na vrh planine, i GOSPOD pozva Mojsija na vrh planine. Mojsije se uspne.
 • 21 GOSPOD reče Mojsiju: » Siđi i upozori puk da se ne sjuri prema GOSPODU da bi ga vidio; past će ih mnogo.
 • 22 I da se čak i svećenici koji se približe GOSPODU posvete iz straha da se GOSPOD ne plane protiv njih. «
 • 23 Mojsije reče GOSPODU : » Puk se ne može uspeti na planinu Sinaj, pošto ti, ti si nas upozorio govoreći: Ograniči planinu i drži ju odatle svetom!«
 • 24 GOSPOD mu reče: » Siđi ponovo, potom ćeš se uspeti s Aaronom. Što se tiče svećenika i puka, da ne pojure uspeti se prema GOSPODU, iz straha da se ne razjari protiv njih! «
 • 25 Mojsije siđe prema puku i reče mu[139]

Ugovor saveza: Deset Zapovijedi uredi

 • 20 1 I Bog izgovori sve ove riječi[140].
 • 2 » Ja sam GOSPOD, tvoj Bog, koji te izveo iz Egipta, iz kuće ropstva:
 • 3 Ti nećeš imati drugih bogova nasuprot meni[141].
 • 4 Ti nećeš izrađivati idole, niti bilo što što bi imalo oblik onog što se nalazi gore u nebu, ovdje dolje na zemlji ili u vodama pod zemljom.
 • 5 Nećeš se klanjati pred tim bogovima i nećeš im služiti -, jer ja sam GOSPOD, tvoj Bog, jedan ljubomoran[142] Bog, progoneći grješke očeva kod sinova u tri i četiri pokoljenja - ako me mrze, -
 • 6 ali dokazujući vjernost u tisićama pokoljenja - ako li me ona vole i pridržavaju se mojih zapovjedi .
 • 7 Ti nećeš nepravedno izgovoriti ime GOSPODA, tvojeg Boga, jer GOSPOD ne oprašta onome koji u korist laži i krivde izgovori njegovo ime.
 • 8 Nek' u dan *šabata čini se podsjećanje[143] svetkujući ga.
 • 9 Ti ćeš raditi šest dana, obavljajući sve svoje poslove,
 • 10 ali sedmog dana, je šabat GOSPOD, tvojeg Boga. Nećeš obavljati nikakav posao, ni ti, ni tvoj sin, ni tvoja kćer, kao ni tvoj sluga, tvoja sluškinja, tvoje životinje ili useljenici koje imaš u svojim gradovima.
 • 11 Jer u šest dana, GOSPOD je stvorio zemlju, more i sve što oni sadržavaju, ali on se odmarao sedmog dana. To je ono zbog čega je GOSPOD blagoslovio i posvetio dan šabata.
 • 12 Štuj svojeg oca i svoju majku, da se tvoji dani, koje ti dade GOSPOD, tvoj Bog, na zemlji produže.
 • 13 Ti nećeš počiniti ubojstvo.
 • 14 Ti nećeš počiniti bluda.
 • 15 Ti nećeš počiniti otmice[144].
 • 16 Ti nećeš lažno posvjedočiti protiv bližnjega svoga.
 • 17 Nećeš hlepiti za kućom bližnjega svoga. Ti nećeš hlepiti ni za ženom bližnjega svoga, ni za njegovim slugom, ni za njegovom sluškinjom, njegovim govedom ili magaretom, niti za bilo čim što pripada bližnjemu tvome. «
 • 18 Sav puk zapazi glasove, plamsanje, glasove zbora i zadimljenu planinu; puk vidje uzdrhta i zadrža se na odstojanju.
 • 19 Oni rekoše Mojsiju: » Govori nam ti sam i mi ćemo slušati; ali da nam Bog ne govori, bila bi to naša smrt! «
 • 20 Mojsije reče puku: » Ne strahujte! Jer, to je za vama dokazati da je Bog došao, da njegova straha bude nad vama da vi ne griješite. «
 • 21 A narod se zadrža na odstojanju, ali Mojsije primaknu gustu[145] noć u kojoj bi jaše Bog.

Zakon glede žrtvenog oltara uredi

 • 22 GOSPOD reče Mojsiju: » Ovako ćeš kazati sinovima Izraelovim: Vi ste i sami vidjeli da sam vam ja s *nebeskih visina govorio.
 • 23 Vi se prema meni nećete odnositi kao prema jednom bogu od srebra ni kao bogu od zlata vi ih nećete sebi praviti.
 • 24 Ti ćeš mi načiniti jedan oltar od zemlje za žrtvovanje tvojih holokausta2 i tvojih žrtava mira, tvoje sitne i tvoje krupne stoke; na svakom mjestu gdje ću ja začuti svoje *ime, doći ću k tebi i blagosloviti te.
 • 25 Ali ako li mi izgradiš oltar od kamena, nećeš ga izgraditi od klesanog kamena, jer obrađujući ga svojim dlijetom, ti ćeš ga oskvrnuti[147]. Nećeš se uz stube uspinjati k mojem oltaru, da tvoja golotinja ne bude tu otkrivena[148].

Zakon o hebrejskim slugama uredi

 • 21 1 Evo pravila koja ćeš im izložiti:
 • 2 Kad budeš kupio jednog hebrejskog slugu, on će služiti šest godina; sedme, on će moći izići slobodan, besplatno.
 • 3 Ako je bio ušao sam, izići će sam. Ako je posjedovao ženu, njegova će žena izići s njim.
 • 4 Ako mu je njegov gazda dao ženu i ako mu je ona rodila sinove ili kćeri, žena i njena djeca bit će gazdina, a on, otići će sam.
 • 5 Ali, ako sluga izjavi:»Ja volim svojeg gazdu, svoju ženu i svoje sinove, ja neću otići slobodan «,
 • 6 njegov će ga gazda približiti Bogu[149], približit će ga vratima ili dovratku i njegov će mu gazda probušiti šilom uho: on će ga služiti zauvijek.
 • 7 A kad jedan čovjek proda svoju kćer kao sluškinju[150], ona neće izići kao što izlaze sluge.
 • 8 Ako ne godi svojem gazdi tako da si ju on dodijeli, dat će ju otkupiti. On neće imati pravo prodati je tuđem narodu, to bi bilo izdati ju.
 • 9 Ako li ju dodijeli svojem sinu, on će za nju postupiti prema običaju koji obuhvaća sve djevojke.
 • 10 Ako li uzme jednu drugu za sebe, ovoj neće uskratiti ishranu, odjeću, sustanarstvo.
 • 11 A ako li joj ne pribavi tih triju stvari, ona će moći otići slobodna, bez novčane uplate.

Grijehovi koji zaslužuju smrtnu kaznu uredi

 • 12 Tko usmrti čovjeka bit će kažnjen smrću.
 • 13 Međutim, tko nije vrebao svoju žrtvu - pošto ju je Bog mogao staviti pod svoju ruku - ja ću ti odrediti jedno mjesto u koje će moći pobjeći[151].
 • 14 Ali kad je jedan čovjek razbješnjen protiv bližnjeg svoga do točke da ga lukavo ubije, ti ćeš ga čak od mojeg *oltara[152] otrgnuti da umre.
 • 15 A koji ubije svojeg oca ili majku bit će osuđen na smrt.
 • 16 A tko počini otmicu - da bi prodao čovjeka ili da ga ima za sebe - bit će osuđen na smrt.
 • 17 I koji uvrijedi oca svog ili majku svoju bit će osuđen na smrt.

Udarci i ozljede uredi

 • 18 A kad se ljudi posvade, i ako jedan bude udaren kamenom ili šakom i taj, ne umrijevši, padne u krevet,
 • 19 ako se može dignuti i izlaziti sa svojim štapom, onaj koji bude udaren bit će namiren. Trebat će njemu platiti nezaposlenost[153] i njegovanje sve do ozdravljenja.
 • 20 Ako netko palicom udari svojeg slugu ili svoju sluškinju i ako oni umru pod njegovom rukom, on će morati podnijeti osvetu.
 • 21 Ali, ako se održe dan ili dva, oni neće biti osvećeni, jer bijaše to njegov novac.
 • 22 A kad se ljudi pošakaju i nasrnu na trudnu ženu, i ako dijete se rodi bez nesreće, trebat će obeštetiti ju kako to nametne muž te žene i platiti putem suda.
 • 23 Ali, ako se dogodi nesreća, platit ćeš život za život
 • 24 oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nogu za nogu,
 • 25 opeklinu za opeklinu, ranu za ranu, modricu za modricu.
 • 26 A ako jedan čovjek udari oko svojeg sluge ili oko sluškinje i uništi ga, pustit će ih otići slobodne, u naknadu za njihovo oko.
 • 27 Ako je to jedan zub njegovog sluge ili zub njegove sluškinje koji je ispao, on će ih pustiti otići slobodne u naknadu za njihov zub.
 • 28 A kad jedno govedo udari smrtno rogom jednog čovjeka ili jednu ženu, govedo će biti kamenovano i neće mu se pojesti meso, već će vlasnik goveda biti namiren.
 • 29 U protivnom, ako je govedo već otprije imalo običaj udarati, da njegov vlasnik, nakon upozorenja, nije ga nadzirao i ako je ono prouzročilo smrt jednog čovjeka ili jedne žene, govedo će biti kamenovano, ali njegov vlasnik, on također, bit će osuđen na smrt.
 • 30 Ako li mu se nametne jedan odkup, bit će mu dano u otkup vlastitog života sve što mu se bude zahtijevalo.
 • 31 Ako se ubije sin ili kćer, bit će prema propisu urađeno.
 • 32 Ako govedo udari jednog slugu ili sluškinju, dat će se 30 sikala[154] srebra njihovom gazdi, a govedo bit će kamenovano.
 • 33 A kad jedan čovjek ostavi cisternu otvorenu, ili kad iskopa jednu cisternu ne pokrivši ju, pa jedno govedo ili magare u nju upadne,
 • 34 vlasnik cisterne dat će naknadu; on će u novcu nadoknaditi vlasnika mrtve životinje koja će pripasti njemu.
 • 35 A kad govedo jednog čovjeka smrtno udari govedo drugog, oni će prodati živo govedo i podijeliti novac; a mrtvu životinju, nju će također podijeliti.
 • 36 Ako li je očigledno da to govedo već od ranije imaše običaj udarati i da ga njegov vlasnik nije nadzirao, on će dati jedno govedo u naknadu goveda, a mrtvo govedo bit će njegovo.

Krađa životinja uredi

 • 37 Kad jedan čovjek ukrade jedno govedo ili ovcu i koje zakolje ili proda, on će dati pet goveda u naknadu goveda i četiri ovce u naknadu ovce.
 • 22 1 Ako li kradljivac, iznanađen pri proboju jednog zida, bude smrtno udaren, nema krvne osvete[155] radi toga.
 • 2 Ako sunce sija iznad njega[156], bit će krvna osveta radi njega. - Lopov treba dati naknadu: ako ne posjeduje ništa, on će biti prodan za otplatu svoje krađe.
 • 3 Ako je ukradena životinja - govedo, magare ili ovca - nađena živa u njegovim rukama, on će ju dvostruko nadoknaditi.

Napad na vlasništvo uredi

 • 4 Kad jedan čovjek obavlja ispašu na polju ili vinogradu i pusti svoju stoku pasti u tuđem polju, dat će naknadu od svojeg najboljeg polja ili najboljeg vinograda.
 • 5 Kad se proširi vatra radi trnja i bude spaljeno snoplje, žetva ili polja[157], palikuća morat će dati naknadu za požar.
 • 6 Kad jedan čovjek bude dao na čuvanje bližnjem svom novac ili predmete na čuvanje i oni budu ovome ukradeni iz kuće,
 • 7 ako je kradljivac uhvaćen, vlasnik kuće približit će se Bogu[158], da se dozna nije li stavio ruku na tuđa dobra.
 • 8 Za svaku prijevarnu stvar glede jednog goveda, magareta, ovce, ogrtača ili svakog izgubljenog predmeta reći će se: To je on, stvar obiju strana doći će do Boga; onaj kojeg Bog proglasi krivim dat će svojem bližnjem dvostruko u naknadu.
 • 9 Kad jedan čovjek dadne svojem bližnjem na čuvanje magare, govedo, ovcu ili bilo koju drugu životinju, a ta umre, rani se ili bude opljačkana, a da to ne bude viđeno,
 • 10 jedna prisega u ime GOSPODOVO položit će se između dvaju protivnika, da jedan nije stavio ruku na dobro onog drugog; vlasnik životinje prihvatit će[159], a drugi neće dati naknade.
 • 11 Ali, ako je životinja bila ukradena pred njim, on će dati naknadu vlasniku.
 • 12 Ako je životinja bila rastrgana[160], on će ju dinijeti kao dokaz; on neće dati naknade za rastrganu životinju.
 • 13 A kad jedan čovjek bude pozajmio svojem bližnjem jednu životinju koja bude ranjena ili uginula u odsustvu svojeg vlasnika, morat će mu dati naknadu.
 • 14 Ako se to dogodi u nazočnosti vlasnika, neće mu se dati naknade. Ako bude iznajmljena, donijet će cijenu njenog najma[161].
 • 15 A kad jedan čovjek zavede jednu nezaručenu djevicu i legne s njom, morat će isplatiti dotu[162] za njenu udaju.
 • 16 Ako ju otac odbije njemu dati, čovjek će platiti u novcu kao dotu za djevice.

Različiti moralni i religiozni zakoni uredi

 • 17 Vračara, nju nećeš ostaviti živjeti.
 • 18 Tko legne s jednom zvijeri bit će osuđen na smrt.
 • 19 Tko *žrtvuje bogovima bit će proklet[163] , izuzev ako je to GOSPODU i to njemu samom.
 • 20 Ti nećeš izrabljivati ni tlačiti izbjeglicu, jer vi bijaste izbjeglice u zemlji Egipat.
 • 21 Vi nećete zlostavljati udovice niti siročad.
 • 22 Ako li ih budeš zlostavljao i oni zavape prema meni, ja ću čuti njihov vapaj,
 • 23 moja srdžba zapalit će se, ja ću vas pobiti mačem, vaše žene bit će udovice, a djeca siročad.
 • 24 Ako posudiš novac mojemu puku, nesretniku koji je s tobom, nećeš postupati s njim kao lihvar: nećete mu nametati kamata.
 • 25 Ako uzmeš u najam ogrtač svojeg bližnjeg, vratit ćeš mu ga o zlasku sunca,
 • 26 jer je to jedini pokrivač, ogrtač koji štiti njegovu kožu. U čemu bi on ležao? A ako se dogodi da zavapi prema meni, ja ću ga čuti, jer ja sam sažaljiv.
 • 27 Bog, njega nećeš uvrijediti; i nećeš prokleti onog koji ima jednu odgovornost u tvojem puku.
 • 28 Ti nećeš donositi drugima[164] svoje zrele plodove ni iscjedina iz svojeg tijeska. Ti ćes mi dati svojeg prvorođenog od svojih sinova.
 • 29 Činit ćeš isto i za svoje govedo i za svoje ovce: ono će ostati sedam dana sa svojom majkom; osmi dan, dat ćeš ga meni.
 • 30 Vi će te biti za mene *sveti ljudi. Nećete jesti meso[165] rastrgano u polju. Bacit će te ga psima.

Poštivanje nejakih uredi

 • 23 1 Ti nećeš iznositi neutemeljene glasine. Ne zauzimaj se krivca lažnim svjedočenjem.
 • 2 Ti nećeš slijediti većinu koja hoće činiti zlo i nećeš se uplitati u jedan proces priklanjajući se pristranoj većini.
 • 3 nećeš pretpostavljati slabog u njegovom procesu.
 • 4 Kad naiđeš na govedo svojeg neprijatelja, ili njegovo magare, zalutale, ti ćeš mu ih dovesti.
 • 5 Kad vidiš magare onoga koji se srdi na tebe pod njegovim tovarom kako leži, daleko od toga da ćeš ga napustiti, pomoći ćeš mu rastovariti ga[166] .
 • 6 Ti nećeš iznevjeriti pravo svojeg siromaha u njegovom procesu[167]. Udaljit ćeš se od prijevarne pobude.
 • 7 Ne ubij nedužnog ni pravednog, jer ja ne opravdavam krivca.
 • 8 Ti nećeš prihvatiti poklon, jer poklon zasljepljuje vidovite i sramoti pobude pravednika.

Šabatska godina i šabat uredi

 • 9 Ti nećeš tlačiti izbjeglice; vi poznajete i sami život izbjeglice, jer vi bijaste izbjeglice u zemlji Egipat.
 • 10 Tijekom šest godina ti ćeš zasijavati zemlju i pobirat ćeš njen plod.
 • 11 Ali, sedme, ti ćeš ga pokositi i ostaviti na mjestu; siroti iz tvog puka jest će ga, a ono što oni ostave, to je da divlje životinje pojedu. Tako ćeš uraditi za tvoj vinograd, za tvoj maslinik.
 • 12 Šest dana, ti ćeš raditi što imaš za uraditi, ali sedmog dana, ti ćeš blagovati[168], da bi tvoje govedo i tvoje magare odmorilo se i da sin tvoje sluškinje i izbjeglica predahnu.

Blagdani za pridržavanje u Izraelu uredi

 • 13 I vi će te bdjeti nad svim što sam vam rekao: vi nećete zazivati ime drugih bogova, neće se čuti iz vaših usta.
 • 14 Ti ćeš me slaviti svake godine trima hodočašćima[169]:
 • 15 ti ćeš slaviti blagdan beskvasnih *kruhova[170]. Tijekom sedam dana, jest ćeš kruhove bez kvasa, kako sam ti ja zapovjedio, u vrijeme određeno u mjesecu Klasova, jer tad si ti izišao iz Egipta. A nećeš me dolaziti vidjeti praznih ruku.
 • 16 Svetkovat ćeš blagdan Žetve, prve plodove tvojeg rada, što budeš zasijao u poljima, kao i blagdan Berbe, na izlasku godine[171], kad budeš pobirao s polja plodove svojeg rada.
 • 17 Tri puta godišnje, svi ljudi će dolaziti vidjeti lice GOSPODA Svevišnjeg[172].
 • 18 Ti nećeš za mene činiti *žrtvovanja krvi prateći ih uskvasalim kruhom; masno ponuđeno za mene slaviti[173] neće provesti noć do jutra.
 • 19 Ti ćeš prinijeti sve prve plodove tvojeg tla u kuću GOSPODA, tvojeg Boga. Ti nećeš kuhati jare u mlijeku njegove majke[174].

Obećanja i upute prije odlaska uredi

 • 20 » Ja ću poslati jednog *anđela ispred tebe da te čuva na putu i uvede u mjesto koje sam ti pripremio.
 • 21 Čuvaj se od njega i slušaj njegov glas, ne protivrječi mu, on ne bi podnio vaše pobune, jer moje ime je u njemu[175].
 • 22 Ako slušaš njegov glas i činiš sve što ti ja kažem, ja ću biti neprijatelj tvojih neprijatelja i protivnik tvojih protivnika.
 • 23 Kad moj anđeo bude išao ispred tebe, kad te uvede kod *Amorita, Hitita, Perizita i Kanaana, kod Hivita i Jebuzita, i kad ih ja budem uništio,
 • 24 ti se nećeš klanjati pred njihovim bogovima niti ih služiti, ti nećeš činiti kako se kod njih čini, već trebaš oboriti te bogove i polomiti njihove stele[176].
 • 25 Ako vi služite GOSPODA, vašeg Boga, tad će on blagosloviti tvoj kruhi tvoje vode i ja ću odsraniti[177] od tebe bolesti;
 • 26 neće biti u tvojoj zemlji žene koja pobacuje ili koja je nerotkinja; ja ću ti dati sav tvoj zbroj dana[178].
 • 27 Poslat ću pre tobom svoju stravu, potisnut ću sav puk kod kojeg ćeš ti ući, učinit ću da vidiš leđa neprijateljima svojim.
 • 28 Poslat ću stršena[179]ispred tebe, koji će ispred tebe otjerati Hivita, Kanaana i Hitita.
 • 29 Ja njih neću otjerati ispred tebe za samo jednu godinu, iz straha da zemlja ne bude opustjela i da se divlje zvijeri ne namnože na tvoj račun.
 • 30 Malo po malo tjerat ću ih ispred tebe sve dok, budući plodan, ti uzmogneš baštiniti zemlju.
 • 31 Uspostavit ću tvoju teritoriju od Trstikovog mora do Filistinskog mora i od pustinje do Rijeke[180]. Kad ja budem isporučio u tvoje ruke žitelje zemlje i kad ih ti budeš protjerao ispred sebe,
 • 32 ti nećeš sklopiti savez s njima ni njihovim bogovima,
 • 33 oni neće obitavati u tvojoj zemlji, od straha da te ne navedu na grijeh protiv mene: ti bi služio njihovim bogovima i to bi za tebe postalo zamkom. «

Bog sklapa savez s Izraelom uredi

 • 24 1 On bijaše rekao Mojsiju: »Uspni se prema GOSPODU, ti, Aaron, Nadab i Abihu[181], kao i 70 *starješina Izraelovih i poklonite se izdaleka.
 • 2 Ali Mojsije sam će se primaknuti GOSPODU; oni se neće približavati, a ni puk se neće popeti s n jim. «
 • 3 Mojsije dođe ispričati pučanstvu sve riječi GOSPODOVE i sva pravila. Sav narod odgovori u jedan glas: » Sve riječi koje je GOSPOD izrekao, mi ćemo primijeniti.«
 • 4 Mojsije zapisa sve riječi GOSPODOVE; on se diže rano u jutro i podiže jedan *oltar u podnožju planine, s dvanaest stela[182] za dvanaest plemena Izraelovih.
 • 5 Potom on posla Izraelove mlade ljude; ovi prinesoše holokauste[183] i žrtvovaše GOSPODU junce kao žrtve mira.
 • 6 Mojsije uze polovicu krvi stavi ju u kupe; s ostatkom krvi, on poškropi oltar.
 • 7 On uze knjigu *saveza[184] i obavi čitanje pred pukom.
 • 8 On reče: » Evo krvi saveza koji je GOSPOD zaključio s vama, na temelju svih ovih riječi. «
 • 9 I Mojsije se uspne, kao i Aaron, Nadab i Abihu, i 70 starješina Izraelovih.
 • 10 Oni vidješe Boga Izraelovog i pod njegovim nogama, bijaše kao neka vrsta tarace od lazurita[185], jedne providnosti slične nebeskoj dubini.
 • 11 Na ove izabranike sinova Izraelovih, on ne ponese ruke; oni promatrahu Boga, oni jedoše i oni piše[186].

Mojsije susreće Boga na planini uredi

 • 12 GOSPOD reče Mojsiju: » Uspni se prema meni na planinu i ostani ondje, da bih ti dao kamene ploče: Zakon i odredbe koje sam napisao za pouku. «
 • 13 Mojsije se diže, s Jošuom svojim pobočnikom, i Mojsije se uspe prema planini Božjoj,
 • 14 nakon što je rekao *starješinama: » Čekajte nas ovdje, sve dok se mi ne vratimo k vama. Ali, evo Aarona i Hura koji su s vama; onaj tko bude imao kakvu stvar nek' se obrati njima. «
 • 15 Mojsije se uspne na planinu; dok, oblak[187] prekrivaše planinu,
 • 16 slava GOSPODOVA ostade na planini Sinaj i oblak prekrivaše planinu tijekom šest dana. On pozva Mojsija sedmog dana, iz sredine oblaka.
 • 17 Slava GOSPODOVA prikaza se sinovima Izraelovim u obliku proždirućeg plamena, na vrhu planine.
 • 18 Mojsije uđe u oblak i uspne se na planinu. Mojsije ostade tijekom 40 dana i 40 noći na planini.

Prinos Izraelita uredi

 • 25 1 GOSPOD oslovi Mojsija:
 • 2 » Reci sinovima Izraelovim da podignu za mene jedan doprinos; na sve ljude darežljivog srca dignut će te ovaj doprinos.
 • 3 A ovakav je doprinos koji će te dignuti na njih: dakle, zlato, bronca,
 • 4 ljubičasti purpur i crveni purpur, blještavi grimiz[188], lan, kozja dlaka,
 • 5 ovnova koža obojena u crveno, dupinova koža, drvo agacije,
 • 6 ulje za svjetiljku[189], aromate za ulje *pomazanja i miris za spaljivanje,
 • 7 kamen beril i kamenje za efod i prsnik[190].
 • 8 Oni će mi načiniti jedno svetište i ja ću boraviti među njima.
 • 9 Ja ću ti pokazati plan svih objekata: to je točno ono što će te vi napraviti.

Kovčeg saveza uredi

 • 10 » Oni će dakle načiniti jedan kovčeg od akacijinog drveta, dug dva i pol lakta[191], širok jedan i pol lakat, visok jedan i pol lakat.
 • 11 Ti ćeš ga obložiti čistim zlatom; obložit ćeš ga iznutra i s vana i opkovati ga jednim opkovom od zlata.
 • 12 Izlit ćeš za njega četiri obruča od zlata i stavit ćeš ih na njegove četiri noge: dva obruča s jedne strane i dva obruča s druge strane.
 • 13 Načinit ćeš poluge od drveta akacije, obložit ćeš ih zlatom
 • 14 i ugurat ćeš u obruče sa strana kovčegu poluge koje će služiti za nositi ga.
 • 15 Poluge će ostati u obručima kovčega, one neće biti izvlačene.
 • 16 Stavit ćeš u kovčeg *ploču koju ću ti ja dati.
 • 17 Potom načinit ćeš poklopac[192] od čistog zlata, dug dva i pol lakt.
 • 18 I načinit ćeš dva *kerubina od zlata; prikovat ćeš ih na dva kraja poklopca.
 • 19 Načini jednog kerubina na jednom kraju, a drugog kerubina na drugom kraju; načinit će te kerubine na izbočini poklopca, na njegovim dvama krajevima.
 • 20 Kerubini će raširiti svoja krila u vis da bi zaštitili poklopac svojim krilima; oni će biti licem u lice i gledat će poklopcu.
 • 21 Ti ćeš staviti poklopac iznad kovčega, a u kovčeg stavit ćeš ispravu koju ću ti dati.
 • 22 Ondje, ja ću te susretati i, s poklopca, između dvaju kerubina smještenih na kovčegu isprave, ja ću ti reći sve zapovijedi koje ti imam dati za sinove Izraelove.

Stol za žrtveni kruh uredi

 • 23 Potom ti ćeš napraviti jedan stol od akacije, dug dva lakta, širok jedan lakat, visine jedan i pol lakat.
 • 24 Optočit ćeš ga čistim zlatomi opkovati jednim obrubom od zlata.
 • 25 Uokvirit ćeš ga prečnicama od jedne palme[193] i ti ćeš staviti zlatni opkov okolo prečnica.
 • 26 Načinit ćeš mu četiri obruča od zlata i staviti obruče na četiri ugla njegovih četiriju nogu.
 • 27 Sasvim uz prečnice bit će pričvršćeni obruči, za smjestiti poluge koje će služiti podizanju stola.
 • 28 Poluge ćeš načiniti od akacije, okovat ćeš ih zlatom a oneće služiti podizanju stola.
 • 29 Načinit ćeš mu pladnjeve, kupe, pehare i čaše, s kojima će se posipati libacije[194]. A zlato je ono od čega ćeš ih načiniti.
 • 30 I neprekidno ćeš stavljati žrtveni kruh[195] na stol, pred mene.

Svijećnjak sa sedam krakova uredi

 • 31 Potom načinit ćeš jedan svijećnjak[196] od čistog zlata. Svijećnjak će biti iskovan; njegovo postolje i šipka, njegove kupe, njegove čašice i njegovi cvjetovi bit će jedno tijelo s njim.
 • 32 Šest krakova izlazit će iz njegovih strana, tri kraka svijećnjaka na jednu stranu, tri kraka svijećnjaka na drugu stranu.
 • 33 Tri kupe u obliku badema s čašicom i cvijetom: isto za šest krakova koji izlaze iz svijećnjaka.
 • 34 Za svijećnjak sam, četiri kupe u obliku badema, s čašicama i cvjetovima:
 • 35 po jedna čašica pod dvama prvim kracima izišlim iz svijećnjaka, jedna čašica pod dva slijedeća kraka izišla iz svijećnjaka; tako dakle, za šest krakova koji izlaze iz svijećnjaka.
 • 36 Čašice i krakovi činit će jedno tijelo snjim, koji će u cijelosti biti iskovan iz jednog komada, od čistog zlata.
 • 37 Načinit ćeš mu lampe, sedam na broju; lampe će se zapaliti na takav način da obasjaju prostor pred njim.
 • 38 Njegove štipaljke i njegove plitice[197] bit će od čistog zlata.
 • 39 Načinit će se od jednog talenta[198] čistog zlata, on i sav njegov pribor.
 • 40 Gledaj dakle i načini prema planu koji ti je bio pokazan na planini.


Sveto boravište (2) uredi

26 1 » *Boravište , ti ćeš ga napraviti s deset tapiserija od lana, ljubičastog purpura, crvenog purpura i blještavog skerleta1; *kerubine načinit ćeš zanatski izrađene.

2 Duljina jedne tapiserije: 28 lakata2. Širina jedne tapiserije: Četiri lakta.

3 Pet tapiserija bit će skupljeno jedna do druge: a pet drugih, jednako stavljene jedna uz drugu.

4 Načinit ćeš vrpce od ljubičastog purpura na rubu prve tapiserije druge skupine.

5 Stavit ćeš 50 vrpci na prvu tapiseriju, a 50 vrpci na krajeve tapiserije drugog skupa, vrpce trebaju odgovarati jedna drugoj.

6 Načinit ćes 50 spona od zlata, skupit ćeš tapiserije jedne uz druge sponama i tako će boravište biti u jednoj cjelini.

7 Potom napravit ćeš tapiserije od kozje dlake za načiniti jedan šator iznad boravišta. Ti ćeš ih načiniti jedanaest.

8 Duljina jedne tapiserije: 30 lakata. Širina jedne tapiserije: četiri lakta. Iste dimenzije za jedanaest tapiserija.

9 Spojit ćeš pet tapiserija posebno, potom šest tapiserija posebno, i presavit ćeš šestu tapiseriju na licu šatora.

10 Načinit ćeš 50 vrpci na rubu prve tapiserije, posljednje u skupu, a 50 vrpci na rubu iste tapiserije drugog skupa.

11 Načinit ćeš 50 spona od bronce, uvest ćeš spone u vrpce za spojiti šator u jednu cjelinu.

12 Šatorske tapiserije imat će jedan pretičak koji će slobodno padati: jedna polovica tapiserije u pretičku padat će slobodno na pozadinu boravišta

13 i, u smjeru duljine tapiserije šatora, jedan lakat pretička sa svake strane padat će slobodno na bočne strane boravišta , s jedne i s druge strane, za prekriti ih.

14 I napravit ćes za šator jedan prekrivač od ovnove kože obojene u crveno i jedan pokrivač od dupina ponad.

15 Potom načinit ćes okvire za boravište, od drvetu akacije, postavljene uspravno.

16 Deset lakata duljine po okviru i jedan i pol lakat za svaki okvir.

17 Dva šiljka na svaki okvir, stavljeni jedan uz drugi: tako ćeš napraviti za sve okvire boravišta.

18 Od tih okvira za boravište, ti ćeš napraviti dvadeset u smjeru Negeva, na jug.

19 A načinit ćes 40 soklova u srebru pod dvadeset okvira: dva sokla pod jednim okvirom za dva šiljka, potom dva sokla pod onaj drugi okvir za njegova dva šiljka.

20 Za s druge strane boravišta, u smjeru sjevera, dvadeset okvira

21 s njihovih 40 soklova od srebra: dva sokla pod jedan okvir i dva sokla pod onaj drugi okvir.

22 A za dno boravišta, prema moru1, načinit ćeš šest okvira;

23 načinit ćeš također dva okvira kao potpornje boravišta, u dnu;

24 oni će biti na razmaku osnove, ali će se završavati u spoju na vrhu, u prvom obruču: tako isto bit će za oba, oni će biti kao dva podpornja.

25 bit će dakle osam okvira, s njihovim soklima u srebru: šesnaest soklova, dva sokla pod jednim okvirom i dva sokla pod drugim okvirom.

26 Potom ćeš načiniti prečke od akacije: pet za okvire prve strane boravišta,

27 pet za okvire druge strane boravišta, pet za okvire okvire boravišta sa strane dna, prema moru,

28 srednja prečka, u poluvisini okvira, koja prolazi s jednog kraja na drugi.

29 Obložit ćeš okvire zlatom, načinit ćeš od zlata obruče za smjestiti prečke i obložit ćeš prečke zlatom.

30 Uspravit ćeš boravište prema pravilu koje ti je pokazano na planini.

31 Potom ćeš napraviti jednu zavjesu od ljubičasgtog pruprura, crvenog purpura, blještavog skerleta i predenog lana; tu će se napraviti *kerubini zanatski izrađeni.

32 Učvrstiti ćeš ih na četiri stuba od akacije, obložena zlatom, opskrbljeni kukama od zlata i pos-tavljeni na četiri sokla od srebra. 33 Pričvrstit ćeš zavjesu pod sponama i, ondje, iza zavjese, unijet ćeš *kovčeg s ispravom. A zavjesa će značiti za vas odjelu između *svetog mjesta i presvetog mjesta. 34 Postavit ćeš poklopac2 na kovčeg s ispravom na presveto mjesto

35 i stavit ćeš stol ispred za vjese, a svijećnjak nasuprot stolu, na južnu stranu od boravišta; stol, ti ćeš staviti na sjevernu stranu.

36 Potom ćeš načiniti zastor za ulaz u *šator, od ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještavog skerleta i predenog lana: izrada šivača.

37 Napravit ćeš za zastor pet stubova od akacije, obložit ćeš ih zlatom, njihove kuke bit će od zlata, a salit ćeš za njih pet soklova od bronce. Žrtveni oltar.

Žrtveni oltar uredi

 • 27 1 » Potom načinit ćeš *oltar od drveta akacije: pet lakata dug, pet lakata širok i tri lakta visok.
 • 2 Na njegova četiri ugla načinit ćeš rogove[203] koji će činiti tijelo s njim i obložit ćeš ih broncom.
 • 3 Načinit ćeš spremištea za pepeo žrtvenika, lopatice, zdjele, kuke i kadionice[204]; koristit ćeš broncu za sva ta sredstva.
 • 4 Načinit ćeš mu jednu rešetku, i stavit ćeš četiri obruča od bronce na četiri kraja mreže.
 • 5 Postavit ćeš mrežu pod ivičnjak[205] oltara, u osnovu, i on će doprijeti na poluvisinu oltar.
 • 6 Načinit ćeš poluge za oltar, poluge od drveta akacije i obložit ćeš ih broncom.
 • 7 Ugurat će se njene poluge u obručeve i poluge bit će na dvije strane oltara kad se bude nosio.
 • 8 Učinit ćeš ga izdubljenim, u daskama. Trebat će ti ga napraviti kako ti je pokazano na planini.

Zastori na trijemu uredi

 • 9 Potom ćeš napraviti trijem[206] *boravišta. Sa strane prema Negevu, na jugu, trijem će imati zastore od predenog lana, dužine od stotinu lakata za samo jednu stranu.
 • 10 Njegovih stotinu stubova i njihovih dvadeset soklova bit će od bronce; kuke stubova i njihovi karnise bit će od srebra.
 • 11 Isto tako, sa sjeverne strane, po dužini, zastori za jednu dužinu od od stotinu lakata, njegovih dvadeset stubova i njegovih dvadeset soklova u bronci, kuke stubova i njihovi karniše od srebra.
 • 12 Za širinu trijema, s morske strane[207]: zastori 50 lakata, njihovih deset stubova i njihovih deset soklova.
 • 13 Za širinu trijema s istočne strane, prema levantu: 50 lakata;
 • 14 petnaest lakata zastora na jednom krilu[208] s njegova tri stuba i njihova tri sokla,
 • 15 i, na drugom krilu, petnaest lakata zastora s njegova tri stupa i njihova tri sokla.
 • 16 Za vrata trijema, jedna zavjesa od dvadeset lakata, od ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještećeg skerleta i predenog lana - rad šivača - četiri stuba i njihova četiri sokla.
 • 17 Svi stubovi trijema bit će združeni srebrenim trokutovima, njihove kuke bit će od srebra, a njihovi sokli od bronce.
 • 18 Duljina trijema: stotinu lakata. Širina: 50 na svakom kraju. Visina: pet lakata od predenog lana - soklovi od bronce bit će.
 • 19 Za sav pribor boravišta, korišten tijekom tvoje službe, svi tvoji kolčići i kolčići trijema: od bronce.

Ulje za svijećnjak uredi

 • 20 » Ti ćeš također zapovjediti sinovima Izraelovim da ti pribave za svjetlila ulje od masline, bistro i samotočno[210], da bi lampa bila vječito zapaljena,
 • 21 u *šatoru susretanja, ispred vela koji skriva *ispravu. Aaron i njegovi sinovi udesit će tako da gori od večeri do jutra pred GOSPODOM: to je jedan nepromjenjv zakon za sinove Izraelove iz doba u doba.

Odjeća i insignije svećenika uredi

 • 28 1 » Uzmi sa sobom svojeg brata Aarona i njegove sinove s njim, između sinova Izraelovih, da obavljaju službu svećeničku - Aaron, Nadab i Abihu, Eleazar i Itamar, sin Aaronov.
 • 2 Načinit ćeš za svog brata Aarona svetu odjeću, u znak slave i veličanstva.
 • 3 A ti, ti ćeš reći svim mudracima da sam ja ispunio jednim duhom i mudrošću i ti ćeš njima reći da načine odjeću Aaronovu da on bude posvećen i da obavlja svećenstvo.
 • 4 Evo odjeće koju će načiniti: prsnik, efod[211], haljinu, izvezenu tuniku, turban, pojas. Oni će dakle napraviti posvećenu odjeću za tvog brata Aarona - i za njegove sinove - da oni vrše moje svećenstvo.
 • 5 Oni će koristiti zlato, ljubičasti purpur, crveni purpur, blještavi skerlet[212] i lan.
 • 6 Načinit će efod od zlata, ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještećeg skerleta i predenog lana - umjetnički izrađeno.
 • 7 Imat će za pričvrstiti ga dvije naramenice za učvrščivanje na dva svoja kraja.
 • 8 Ešarpa efoda, ona koja je iznad, bit će istovjetan rad: od zlata, ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještećeg skerleta i predenog lana.
 • 9 Ti ćeš uzeti dva kamena od berila i gravirati na njima imena sinova Izraelovih:
 • 10 šest njihovih imena na prvom kamenu i šest imena koja ostaju na drugi kamen, prema redu njihovog rođenja.
 • 11 Gravirat ćeš dva kamena imenima sinova izraelovih na način klesarskog urezivanja kao graviru na jednom pečatu[213]; ti ćeš ih optočiti i metnuti zlatom.
 • 12 Stavit ćeš ta dva kamena na naramenice efoda, te kamenove koji su podsjetnik[214] u za ljubav sinova Izraelovih, a Aaron će nositi njihova imena pred GOSPODOM, na svojim dvjema naramenicama.
 • 13 Načinit ćeš zlatne okvire[215]
 • 14 i dva lančića od čistog zlata; i stavit ćeš ta dva uvijena lančića na okvir.
 • 15 Potom načinit ćeš prsnik suđenja - umjetnički rad; načinit ćeš ga na način efoda, načinit ćeš ga od zlata, ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještećeg skerleta i predenog lana.
 • 16 Kad se presavije bit će četvrtast, dužine jednog empana[216] i širok jedan empan.
 • 17 Opremit ćeš ih jednim kompletom kamenja[217]; bit će četiri reda kamenja: - jedan: sardoniks, topaz i smaragd. To će biti prvi red;
 • 18 - drugi red: tamnocrveni rubin, lazurit i jaspis
 • 19 treći red: agat, karneol i ametist;
 • 20 - i četvrti red: krizolit, beril i oniks. Oni će imati zlatni okvir za ukras.
 • 21 Kamenje odgovara imenima sinova Izraelovih, bit će ih dvanaest kao i njihovih imena; oni će biti gravirani kao pečat, svaki sa svojim imenom budući da ima dvanaest plemena.
 • 22 Na prsniku ti ćeš načiniti pletene i uvijene lančiće, od čistog zlata.
 • 23 Na prsniku načinit ćeš dva zlatna obruča na dva kraja prsnika.
 • 24 Učvrstit ćeš dvije rese od zlata u dva obruča na krajevima prsnika,
 • 25 dok ćeš dva kraja dviju resa pričvrstiti o dvije rese; njih ćeš pričvrstiti sprijeda efodu.
 • 26 Napravit ćeš dva zlatna prstena i stavit ćeš ih na dva kraja prsnika, sa strane okrenute prema efodu, unutra.
 • 27 Napravit ćeš dva zlatna prstena i pričvrstit ćeš ih na dvije naramenice efoda, o njihovu osnovu, ispred do njihove spojne točke, iznad tkanice efoda.
 • 28 Privezat će se prsnik svojim prstenovima uz prstenove efoda jednom vrpcom od ljubičastog purpura na takav način da prsnik bude na naramenici efoda i i da se ne pomiče na efodu.
 • 29 I kad on bude ulazio u svetište, Aaron nosit će na svom srcu, na prsniku suđenja, imena sinova Izraelovih, u vječni spomen pred GOSPODOM.
 • 30 Stavit ćeš u prsnik suđenja Urim i Tumim[218]; oni će biti na srcu Aaronu kad on bude ulazio pred GOSPODA: Aaron nosit će dakle stalno sud sinova Izraelovih na svom srcu, u nazočnosti GOSPODOVOJ.
 • 31 Potom načinit ćeš haljinu efoda, svu od ljubičastog purpura.
 • 32 ona će imati u sredini jedan otvor za glavu, uokolo otvoru, bit će jedan obrub - tkalački rad; njen otvor bit će kao onaj u oklopa, nerazderiv.
 • 33 Na njenim skutima, načinit ćeš mogranje od ljubičastog purpura, crvenog purpura i blještećeg skerleta - na njenih skutovima sve uokolo - i između njih, zvonca[219] od zlata svud uokolo:
 • 34 jedno zlatno zvonce, jedan mogranj, na skutovima haljine svud uokolo.
 • 35 Ona bit će na Aaronu kad bude služio obred: zvuk zvonaca čut će se kad bude ulazio pred GOSPODA u svetište i kad bude otud izlazio; tako on neće umrijeti.
 • 36 Potom napravit ćeš ti jedan cvjetić[220] od čistog zlata, tu ćeš ti ugravirati kao što se gravira pečat: » posvećen GOSPODU«,
 • 37 stavit ćeš ga na vrpcu od ljubičastog purpura i on će biti na turbanu. On mora biti na prednjem dijelu turbana.
 • 38 On će biti na čelu Aaronovom da bi on mogao nositi grijehove počinjena prema svetim *stvarima, sve one koje su ponuđene i posvećene od sinova Izraelovih: On će vječno biti na njegovom čelu da te žrtve mogu naći milost pred GOSPODOM.
 • 39 Potom ti ćeš izvesti tuniku od lana, načinit ćeš turban od lana; i načinit ćeš pojas - šivački rad.
 • 40 Za sinove Aaronove, načinit ćeš tunike; načinit ćeš im pojaseve, i potom načinit ćeš im tijare[221]u znak slave i veličanstva.
 • 41 Ogrnut ćeš svog brata Aarona i njegove sinove s njim, *pomazat ćeš ih, podijelit ćeš im investituru[222]|, posvetit ćeš ih oni će obavljati moje svećenstvo.
 • 42 Načini im gaće od lana za pokriti njihovu golotinju; one će ići od križa do bedara.
 • 43 Aaron i njegovi sinovi uzimat će ih kad budu ulazili u *šator susretanja ili kad se približavaju *oltaru za služiti u svetištu, da si nebi natovarili jedan grijeh i umrli. Nepromjenjivi zakon za njih i potomstvo poslije njih.

Posvećivanje svećenika uredi

 • 29 1 » Evo kako ćeš ti učiniti za posvetiti ih mojem svećenstvu: uzmi jedno june i dva ovna bez greške,
 • 2 potom kruh bez *kvasa, kolače bez kvasa izmiješene u ulju i palačinke bez kvasa premazane uljem; napravit ćeš ih od pšeničnog brašna.
 • 3 Stavit ćeš ih u jednu košaru, u isto vrijeme kad i june i dva ovna.
 • 4 Predstavit ćeš Aarona i njegova dva sina na ulazu u *šator susretanja i oprat ćeš ih vodom.
 • 5 Uzet ćeš odjeću, ogrnut ćeš Aarona tunikom, haljinom efoda, efodom i prsnikom, prekrit ćeš ih tkanicom efoda,
 • 6 stavit ćeš im svakom po turban na glavu, stavit ćeš znak posvećenja na turban;
 • 7 potom ćeš uzeti ulje *pomazanja, prosuti mu na glavu i pomazat ćeš ga.
 • 8 Kad budeš predstavio sinove njegove, ogrnut ćeš ih tunikama,
 • 9 opasat ćeš ih pojasom - Aarona i njegove sinove - pokrit ćeš im glave tijarama i svećenstvo će im pripasti po nepromjenjivom zakonu. Podijelit ćeš investituru[223] Aaronu i njegovim sinovima.
 • 10 Stavit ćeš june pred šator susretanja; Aaron i njegovi sinovi položit će ruku na glavu junetu.
 • 11 Zaklat ćeš june pred GOSPODOM, na ulazu u šator susretanja.
 • 12 Uzet ćeš krv junetovu i stavit ćeš ju svojim prstom na rogove[224] *oltara. Potom, prosut ćeš ostatak krvi na temelj oltara.
 • 13 Uzet ćeš svu masnoću koja ovija utrobu, obli režanj jetre, dva bubrega sa pripadajućim im salom, i stavit ćeš ih dimiti na oltaru.
 • 14 Ali meso juneta, njegovu kožu, njegovu izmetinu, njih ćeš spaliti izvan tabora. To je jedno * žrtvovanje za grijeh.
 • 15 Potom ćeš uzeti prvog ovna; Aaron i njegovi sinovi položit će ruku na glavu ovnu.
 • 16 Zaklat ćeš ovna, uzet ćeš njegovu krv i poprskat ćeš ju uokolo oltara,
 • 17 raskomadat ćeš ovna na četvrtine, oprat ćeš njegovu utrobu i njegove papke i stavit ćeš ih na četvrtine i na glavu.
 • 18 Stavit ćeš dimiti cijelog ovna na oltaru. To je jedan holokaust za GOSPODA, to je utažujući miris jela[225] spaljenog za GOSPODA.
 • 19 Potom uzet ćeš drugog ovna: Aaron i njegovi sinovi položit će ruku na glavu ovnu.
 • 20 Ti ćeš zaklati ovna, uzeti njegovu krv i staviti ju na resicu desne ušne školjke Aaronove, na resicu ušne školjke njegovih sinova, na palac njihove desne ruke i na palac njihove desne noge, i poprskat ćeš krvlju obod oltara.
 • 21 Uzet ćeš krv koja je na oltaru i ulje pomazanja, i poprskat ćeš Aarona i njegovu odjeću i, s njim, njegove sinove i njihovu odjeću; tako bit će oni *sveti, kako Aaron i njegova odjeća tako i njegovi sinovi i njihova odjeća.
 • 22 Uzet ćeš masne dijelove ovna - rep[226], masno koje obvija utrobu, obli režanj jetre, oba bubrega i pripadajuću im masnoću - i također desni but, jer to je ovan investitutre;
 • 23 i potom jedan kruh hljeba, jedan kolač s uljem i jednu palačinku, u košaru kruhova bez kvasa koja je pred GOSPODOM.
 • 24 Sve ćeš postaviti na ruke Aaronu i ruke njegovim sinovima, učinit ćeš da ju ponude gestom pred - stavljanja pred GOSPODOM,
 • 25 preuzet ćeš iz njihovih ruku i staviti da dimi na oltaru, s holokaustom, u utažujućem mirisu pred GOSPODOM:
 • 26 to će ti pripasti u dio.
 • 27 Posvetit ćeš ponuđene grudi i već ponuđeni but - što je bilo ponuđeno i ranije uzeto kod ovna za investituru, onu za Aarona i za njegove sinove.
 • 28 To će biti, za Aarona i njegove sinove, jedno nepromjenjivo pravo na sinovima Izraelovim, jer to je jedan prinos i to će ostati jedan prinos od sinova Izraelovih, uzeta na njihove žrtve mira; to će biti prinos za GOSPODA.
 • 29 Sveta odjeća Aaronova preći će poslije njega njegovim sinovima, koji će ju nositi pri svojem pomazanju i svojoj investituri.
 • 30 Tijekom sedam dana, ona će biti nošena od svećenika koji će ga naslijediti jedan od njegovih sinova, onaj koji bude ulazio u šator susretanja za služiti u svetištu.
 • 31 Uzet ćeš ovna od investiture i stavit ćeš njegovo meso peći na svetom mjestu.
 • 32 Aaron i njegovi sinovi jest će, na ulazu u šator susretanja, meso ovna i kruh koji je u košari.
 • 33 Oni će jesti ono što je služeno obredu odrješenja grijeha, za svoju investituru i svoje posvećenje. Ništa profano neće se jesti, jer to je svetost.
 • 34 Ako ujutro ostane nešto od mesa i kruha investiture, ti ćeš spaliti ostatak. Neće se jesti, jer to je sveto.
 • 35 Tako ćeš učiniti za Aarona i njegove sinove, prema on ome svemu što sam ti ja zapovjedio. Tijekom sedam dana, ti ćeš im posvećivati investituru.
 • 36 Svakog dana, pripremit ćeš za obred absolucije jedno june kao žrtvu za grijeh; ponudit ćeš na oltaru žrtvu za grijeh izvodeći obred odrješenja grijeha i pomazat ćeš ga za posvećenje.
 • 37 Tijekom sedam dana, činit ćes obred odrješenja grijeha na oltaru i ti ćeš ga posvetiti; tako oltar će biti presvet, sve što dodirne oltar bit će sveto.

Svakidašnji holokaust uredi

 • 38 » Evo jednako onog što ćeš pripremiti na *oltaru: janjce stare godinu dana, dva dnevno, vječito.
 • 39 Prvo janje, pripremit ćeš u jutro a drugo u sumrak.
 • 40 Osim toga, s prvim janje - tom: jednu desetinu efa brašna umiješeno s čistim uljem i jednom libacijom[227] od četvrt hina vina.
 • 41 Glede drugog janjeta, ti ćeš pripremiti njega u suton; za njega ćeš pripremiti istu ponudu kao ujutro i istu libaciju: utažujući miris, jelo[228] spaljeno za GOSPODA.
 • 42 Takav će biti vječiti holokaust[229] da ga činite iz doba u doba, na ulazu u *šator susretanja pred GOSPODOM, ondje gdje ću vas ja susretati da bih ti govorio.
 • 43 Ja ću susretati sinove Izraelove na tom mjestu koje će biti posvećeno mojom slavom.
 • 44 Ja ću posvetiti šator susretanja i oltar; Aarona i njegove sinove, njih ću posvetiti da bi vršili moje svećenstvo.
 • 45 Ja ću boraviti među sinovima Izraelovim i, za njih, ja ću biti Bog.
 • 46 Oni će priznati da sam to ja GOSPOD, koji sam njihov Bog, ja koji sam ih izveo iz Egipta da bih boravio među njima. To sam ja, GOSPOD, koji sam njihov Bog.

Oltar mirisa uredi

 • 30 1 » Potom načinit ćeš jedan *oltar gdje ćeš stavljati da dimi miris; napravit ćeš ga od drveta akacije.
 • 2 Jedan lakat za njegovu dužinu, jedan lakat za njegovu širinu - dva lakta za njegovu visinu. Njegovi rogovi[230] činit će tijelo s njim.
 • 3 Ti ćeš ih obložiti čistim zlatom - odozgo, listići svud uokolo i rogovi - a ti ćeš ih okružiti jednim vijencem od zlata.
 • 4 Načinit ćeš mu obruče od zlata, ispod vijenca, na njegove dvije strane - načinit ćeš ih na njegovim dvama rubovima - za smjestiti njegove poluge koje će služiti za njegovo podizanje.
 • 5 Poluge ćeš načiniti od drveta akacije i obložit ćeš ih zlatom.
 • 6 Stavit ćeš ga ispred zavjese koja zaklanja *kovčeg isprave, - ispred poklopca[231] koji je na ispravi - ondje gdje ću te ja susretati.
 • 7 Aaron će tu stavljati miris za spaljivanje da dimi; jutro za jutrom, kad bude uređivao lampe on će ga stavljati da dimi;
 • 8 a, kad Aaron bude zapalio lampe u suton, on će ih staviti da dime. To je jedan vječni miris pred GOSPODOM, iz doba u doba.
 • 9 Vi tu nećete nuditi profanog mirisa, ni holokaust, ni ponude, nećete vršiti libaciju[232].
 • 10 A Aaron će jednom godišnje obavljati obred absolucije na rogovima oltara; s krvlju *žrtve Velikog Oprosta, jedanput godišnje on će na njemu obavljati obred odrješenja od grijeha, iz doba u doba. Taj oltar bit će *presvet za GOSPODA. «

Porez za svetište uredi

 • 11 GOSPOD oslovi Mojsija:
 • 12 » Kad ti budeš popisivao zbor sinova Izraelovih podvrgnutih popisivanju, svaki će dati GOSPODU otkupninu svojeg života[233] za vrijeme njegovog popisivanja; tako ga nikakva nedaća neće dosegnuti za vrijeme popisivanja.
 • 13 Pola sikla, prema siklu za *svetište od dvadeset gera[234] po siklu: Eto što će ti dati svaki čovjek koji priđu popisu. Pola sikla, kao doprinos za GOSPODA.
 • 14 Svaki čovjek od dvadeset i više godina koji će pristupiti popisu platit će doprinos GOSPODOV.
 • 15 Za platiti doprinos GOSPODOV kao otkupninu svojeg života, bogati neće platiti više ni mali ljudi manje od pola sikla.
 • 16 Primit ćeš od sinova Izraelovih novac otkupnine i dat ćeš ga za službu *šatora susretanja. Za sinove Izraelove bit će to, pred GOSPODOM, jedno podsjećanje[235] otkupnine vaših života. «

Posuda za očišćenje uredi

 • 17 GOSPOD oslovi Mojsija:
 • 18 » Načinit ćeš jednu posudu od bronce s podloškom u bronci, za pranje; stavit ćeš ju između *šatora susretanja i *oltara i u nju stavit ćeš vode.
 • 19 Aaron i njegovi sinovi prat će tu svoje ruke i noge.
 • 20 Kad budu ulazili u šator susretanja, prat će se vodom da nebi umrli; ili kad se budu približavali oltaru za žrtvovanje, da stavljaju dimiti spaljenu hranu[236] za GOSPODA,
 • 21 oni će prati svoje ruke i noge da ne bi umrli. To će za njih biti jedan zakon, za njega i njegovo potomstvo, iz doba u doba.

Sveto ulje uredi

 • 22 GOSPOD oslovi Mojsija:
 • 23» Pribavi također aromate prve klase:
 • - tečna mirha: 500 sikala;
 • - mirisni cimet: polovina, to jest 250 sikala;
 • - mirisna trstika: 250;
 • 24 - kasije: 500, u siklima iz svetišta , s jednim hinom maslinovog ulja.
 • 25 Od toga ćeš načiniti ulje za sveto *pomazanje, mirisnu smjesu, rad parfimera; to će biti ulje svetog pomazanja.
 • 26 Pomazat ćeš njime *šator susretanja, *kovčeg isprave,
 • 27 stol i sav njegov pribor, svijećnjak i sav njegov pribor, oltar za miris.
 • 28 oltar holokausta i sav njegov pribor, posudu i njenu podlogu
 • 29 Posvetit ćeš ih oni će biti presveti; sve što se tu dodirne bit će sveto.
 • 30 Aaron i njegovi sinovi, njih ćeš pomazati također i posvetit ćeš ih da bi vršili moje svećenstvo.
 • 31 Ovako ćeš reći sinovima Izraelovim: Ovo je ulje svetog pomazanja; iz doba u doba, ono je za mene.
 • 32 Neće se stavljati na ničije tijelo; vi nećete oponašati taj recept, jer je on svet i ostat će svet za vas.
 • 33 Onaj tko bi oponašao tu mješavinu i stavio na neposvećenog bit će odstranjen iz svoje rodbine[237]. «

Izrada mirisa uredi

 • 34 GOSPOD reče Mojsiju: » Pribavi sebi mirisne izlučevine : storaks, ambru, mirisni galbanum, čisti tamjan[238], u jednakim dijelovima.
 • 35 Načinit ćeš od tog jednu mješavinu - rad parfimera - posoljenu[239], čistu, svetu.
 • 36 Uzet ćeš od tog jedan dio u prahu za malo ga staviti pred *ispravu u *šator susretanja, ondje gdje ću te ja susretati. Za vas, on će biti presvet.
 • 37 I taj miris koji ćeš ti načiniti, vi nećete koristiti njegov recept za vašu upotrebu; njega ćeš držati za za posvetu GOSPODU.
 • 38 Onaj tko bi počinio oponašanje za uživanje u njegovom mirisu bit će odstranjen iz svoje rodbine.

Radnici svetišta uredi

 • 31 1 GOSPOD oslovi Mojsija:
 • 2 » Gledaj: ja sam pozvao po njegovom imenu Besalela, sina Urijevog, sina Hurovog, iz plemena Juda.
 • 3 Ispunio sam ga duhom Božjim da bude mudar, pametan, razuman i sposoban u svemu:
 • 4 umjetnička izradba, rad u zlatu, srebru, bronci
 • 5 rezbarenje ukrasnog kamena, kiparenje drveta i sve druge vrste posla.
 • 6 K tomu, stavio sam uz njega Oholiava, sina Ahisamakovog, iz plemena Dan, i ja stavih mudrost u *srce svakog mudraca da učine sve ono što sam ti ja zapovjedio:
 • 7 *šator susretanja, *kovčeg za ispravu, poklopac[240] koji je iznad, sve pribore šatora,
 • 8 stol i njegov pribor, čistu svjetiljku[241] i sav njen pribor, *oltar za miris,
 • 9 oltar za *holokaust i sve pribore, posudu i njenu podlogu,
 • 10 liturgijsku[242] odjeću i sav pribor, svetu odjeću za svećenika Aarona, odjeću koju će nositi njegovi sinovi za obavljati svećenstvo,
 • 11 ulje* pomazanja, miris za spaljivanje za *svetište. Oni će činiti točno onako kako sam ti ja zapovjedio. «

Poštivanja šabata uredi

 • 12 GOSPOD reče Mojsiju:
 • 13 » Reci sinovima Izraelovim: Vi će te međutim pridržavati se mojih *šabata, jer to je jedan znak između vas i mene iz doba u doba, da se zna da sam ja, GOSPOD, koji vas je *posvetio.
 • 14 Vi će te paziti na šabat, jer za vas on je svet. Tko ga oskrnavi bit će osuđen na smrt. Da, tko počini djelo, taj će biti izbačen iz krila svoje rodbine[243].
 • 15 Tijekom šest dana, obavljat će se svoji poslovi, ali sedmog dana, to je šabat, dan počinka posvećen GOSPODU. Tko bude radio na dan šabata bit će osuđen na smrt.
 • 16 Sinovi Izraelovi čuvat će šabat za vršiti šabat, iz doba u doba, jedan vječni *savez.
 • 17 Zauvijek, između sinova Izraelovih i mene, on je znak da je GOSPOD načinio nebo i zemlju za šest dana, ali sedmog dana je od je odmorio i predahnuo. «

Grijeh pučanstva uredi

 • 32 1 Puk vidje da Mojsije kasni sići s planine; puk se prikupi oko Aarona i reče mu: » Ustaj! Napravi nam bogove koji idu[244] nama na čelu, jer taj Mojsije, čovjek koji koji nas dovede iz Egipta, mi ne znamo što mu se dogodilo. «
 • 2 Aaron im reče: » Izvadite zlatne obruče koji su u vaših žena ušima, vaših sinova i kćeri, i donesite mi ih. «
 • 3 Sav puk izvadi zlatne naušnice koje su imali u ušima i donesoše ih Aaronu.
 • 4 Uzevši zlato iz njihovih ruku on ga oblikova u jedno tele[245]. Tad oni rekoše: » Evo tvojih bogova, Izraele, onih koji su te doveli iz Egipta! «
 • 5 Aaron vidje to, i sagradi jedan *žrtvenik pred statuom; potom Aaron izreče ovako: »Sutra, blagdan za GOSPODA!«
 • 6 Sutradan, od ustajanja, oni nudiše *holokauste i donosiše žrtve mira; puk sjedne jesti i piti, i stane se veseliti.
 • 7 GOSPOD oslovi Mojsija: » Siđi dakle, jer tvoj puk se iskvario, taj puk koji si ti doveo iz Egipta.
 • 8 Oni nisu dugo čekali da siđu s puta koji sam im propisao; načinili su sebi jedan kip teleta, oni su poklonili pred njim, i žrtvovali su mu govoreći; Evo tvojih bogova Izraele, onih koji su te doveli iz Egipta. «
 • 9 I GOSPOD reče Mojsiju: »Ja vidim taj puk: Eh dobro! To je jedan puk krute šije[246]!
 • 10 A sada pusti me djelovati: da se moja srdžba rasplamsa protiv njih, je ću ih uništiti i načinit ću od tebe jedan veliki narod. «
 • 11 Ali Mojsije stiša GOSPODOVO lice, svojeg Boga, govoreći: » Zašto, GOSPODE, tvoja se srdžba hoće rasplamsati protiv tvog puka kojeg si izveo iz Egipta, velikom silom i čvrstom rukom?
 • 12 Zašto bi Egipćani govorili: Zloćom ih je izveo! Da bi ih pobio po planinama! Da bi ih zbrisao s površine zemlje! Povrati se iz žestine tvoje srdžbe i zanijrči nanijeti zlo svojem puku.
 • 13 Sjeti se Abrahama, Izaka i Izraela, svojih slugu, kojima si sam zajamčio, kojima si uputio ovu riječ: Umnožit ću vaše potomstvo kao zvijezde na nebu i, svu ovu zemlju koju sam rekao, dat ću je vašem potomstvu, a oni će ju baštiniti zauvijek. «
 • 14 I GOSPOD se odreče zla kojeg je mislio nanijeti svojem puku.
 • 15 Mojsije se okrenu i siđe s planine, s dvjema pločama *isprave u ruci, s ploče obje strane ispisane, ispisane i s jedne i s druge strane;
 • 16 ploče, to bijaše djelo Boga, rukopis, bio je to rukopis Boga, urezan u pločama.
 • 17 Jošua začu buku klicanja puka i reče Mojsiju: » Ratna buka u taboru! «
 • 18 Ali ovaj reče:
 • » Ni buka pobjedničke pjesme,
 • ni buka pjesme poraženih,
 • ono što ja čujem, to je buka
 • hvalospjeva! «
 • 19 Dakle , kako se približavao taboru, on vidje tele i plesove; Mojsije se zapali od srdžbe, baci ploče i slomi ih o podnožje planine.
 • 20 On uze tele koje su oni bili načinili, razluipa ga na sitne dijelove, zapali, rasu po površini vode i dade piti sinovima Izraelovim.
 • 21 Mojsije reče Aaronu: »Što ti je učinio ovaj puk da mu doneseš na glavu jedan veliki grijeh?«
 • 22 Aaron reče: »Nek' se srdžba mojeg gospodara ne razbukta! Ti i sam znaš da je puk u jadu.
 • 23 Oni su mi rekli: Načini nam bogove koji idu nama na čelu, jer taj Mojsije, čovjek koji nas je doveo iz Egipta, mi ne znamo što mu se dogodilo.
 • 24 Ja sam im dakle rekao: Tko ima zlata? Oni su ga povadili iz svojih ušiju i dali ga meni. Ja sam ga stavio u vatru i izlio od njega ovo tele. «

Kazna uredi

 • 25 Mojsije vidje da narod bijaše zamaren, da ga Aaron biješe zanemario, izlažući ga poruzi njegovih neprijatelja.
 • 26 Tad se Mojsije postavi na vrata tabora i reče: » Pristaše GOSPODA, k meni! « Svi sinovi Levijevi se skupiše oko njega.
 • 27 On im reče: » Ovako govori GOSPOD, Bog Izraelov: Stavite svaki mač o bedro, prođite uzduž i poprijeko kroz tabor i ubijte tko svog brata, tko svog prijatelja, tko bližnjeg svoga! «
 • 28 Sinovi Levijevi izvršiše riječ Mojsijevu i, u narodu pade, oko 3 000 ljudi.
 • 29 Mojsije reče: » Primite danas investituru[247] po Bogu, svaki čak i po cijenu svojeg sina ili brata, i da vam danas dodijeli blagoslov. «

Mojsije preklinje Boga da oprosti Izraelu uredi

 • 30 No, sutradan, Mojsije reče puku: » Počinili ste jedan veliki grijeh, ali sada, ja ću vas povesti prema GOSPODU; možda ću dobiti razrješenje od grijeha vašeg. «
 • 31 Mojsije se vrati prema GOSPODU i reče: » Nažalost! Ovaj je puk počinio jedan veliki grijeh; oni su si načinili bogove od zlata.
 • 32 Ali sada, ako bi im ti htio skinuti njihov grijeh…Inače, izbriši me iz knjige[248] koju si napisao. «
 • 33 GOSPOD reče Mojsiju: » Onog koji je zgriješio protiv mene izbrisat iz svoje knjige.
 • 34 A sada, idi! Povedi narod kamo sam ti rekao, a moj je *anđeo taj koji će ići ispred tebe. Ali, dana kad ću, ja, posredovati, ja ću ih kazniti za njihov grijeh. «
 • 35 I GOSPOD udari narod zato što je napravio tele, ono što ga je Aaron bio izradio.

Bog zapovijeda polazak uredi

 • 33 1 Gospod oslovi Mojsija: » Napusti ovo mjesto, ti i puk koji si doveo iz Egipta, i idi prema zemlji koju sam prisegom obećao Abrahamu, Izaku i Jakovu govoreći im: Tvojem ću ju potomstvu dati.
 • 2 - Poslat ću ispred tebe *anđela i potjerat ću Kanaana, *Amorita i Hitita, Perizita, Hivita i Jebuzita -.
 • 3 Idi prema zemlji bujnoj mlijekom i medom. Ja ne mogu ići usred tebe, jer ti si jedan puk krute šije[249] i ja bih te istrijebio usput.«
 • 4 Puk ču te riječi nesreće i pade u žalost; nitko ne odjenu svoju blagdansku odjeću.
 • 5 GOSPOD reče Mojsiju: » Reci sinovima Izraelovim: Vi ste jedan puk krute šije. Kad bih ja samo jedan tren išao između vas, istrijebio bih vas. A sada, odložite svoju blagdansku odjeću i ja ću znati što vam trebam učiniti. «
 • 6 I sinovi Izraelovi skinuše svoju blagdansku odjeću, pošavši od planine Horeb.

Šator susretanja uredi

 • 7 Mojsije uze *šator, razape ga[250] na dobroj udaljenosti izvan tabora i nazva ga Šator susretanja. « I tada ako bi netko htio tražiti GOSPODA izlazio bi prema šatoru susretanja koji bijaše izvan tabora.
 • 8 A kad Mojsije izlaziše prema šatoru, sav puk se dizaše, svatko se držaše na ulazu šatora i slijediše Mojsija.
 • 9 A, kad Mojsije bijaše ušao u šator, stub oblaka[251] silaziše, držaše se na ulazu šatora i govoriše s Mojsijem.
 • 10 Sav puk vidje stup oblačni uspravljen na ulazu u šator; sav se puk dizaše i svatko se klanjaše na ulazu u svoj šator.
 • 11 GOSPOD govoriše s Mojsijem, licem u lice, kao što govori čovjek s čovjekom. Potom se Mojsije vraćaše prema taboru dok njegov pomoćnik, mladi Jošua, sin Nunov, ne napuštaše unutrašnjosti šatora.

Bog se sastaje Mojsijem uredi

 • 12 Mojsije reče GOSPODU: » Gledaj! Ti sam rekao si mi: Dovedi narod, ali ti me nisi upoznao s onim koga ćeš poslati sa mnom. Ipak, ti si taj koji je rekao: Poznajem te po *imenu, i također: Ti si našao milost u mojim očima.
 • 13 A sada, ako sam našao milosti u tvojim očima, upoznaj me s tvojim putom[252] i ja ću te upoznati; tako u stvari, ja bih našao milost u tvojim očima. I potom, uvaži da je ovaj narod, tvoj puk!«
 • 14 On reče: » Hoću li osobno ići da ti dam odmora?« 15 On mu reče: »Ako ti osobno ne dođeš ne odvodi nas odavde.
 • 16 I po čemu dakle prepoznat ćemo da, ja i tvoj puk našli smo milosti u tvojim očima? Nije li to da kad budeš ti išao s nama da ćemo mi biti različit, ja i tvoj puk, od sveg puka koji je na površini zemlje? «
 • 17 GOSPOD reče Mojsiju: » To što si ti upravo rekao, ja ću učiniti također, jer ti si našao milost u mojim očima i ja te po imenu tvojem poznajem. «
 • 18 On reče: » Pokaži mi dakle svoju slavu[253]! « On reče: » Ja ću sva moja dobročinstva pustiti na tebe i proglasit ću pred tobom ime GOSPODOVO;
 • 19 ja podjeljujem svoju naklonost onom kome ja podjeljujem, ja činim milosrđe onom kome činim milosrđe[254]. «
 • 20 On reče: »Ti ne možeš vidjeti moje lice, jer čovjek ne može vidjeti moje lice i živjeti.«
 • 21 GOSPOD reče: Evo jednog mjesta uz mene. Ti ćeš biti na stijeni.
 • 22 Tada, kad prođe moja slava, ja ću te staviti u udubinu stijene i, svojom rukom, ja ću te zakloniti dok ja ne prođem.
 • 23 Potom, ja ću skloniti svoju ruku, a ti ćeš mi vidjeti leđa; ali moje lice, ne može se vidjeti. «

Nove ploče zakona uredi

 • 34 1 GOSPOD reče Mojsiju:»Izreži mi dvije kamene ploče, kao one prve; ja ću napisati na tim pločama iste riječi kao na prvim pločama koje si ti razbio.
 • 2 Budi spreman sutra u jutro; popet ćeš se sutra na planinu Sinaj i stajat ćeš preda mnom, ondje, na vrhu planine.
 • 3 Nitko se neće uspeti s tobom; i čak, nikog da ne vidim na čitavoj planini; čak ni sitne niti krupne stoke, da ne prođu ispred ove planine. «
 • 4 Mojsije isklesa dvije kamene ploče kao one prve, diže se rano u jutro i, kako mu je GOSPOD bio zapovjedio, uspe se na planinu Sinaj, uzevši dvije kamene ploče u ruku.
 • 5 GOSPOD siđe u oblaku, sastade se ondje s njim, a Mojsije objavi ime »GOSPOD[255] «.
 • 6 GOSPOD prođe ispred njega i proglasi: » GOSPOD, GOSPOD, Bog milosrdni i blagonakloni, spor u srdžbi, pun vjernosti i odanosti,
 • 7 koji ostaje vjeran tisućama pokoljenja, koji podnosi grješke, pobunu i grijeh, ali ništa ne puštajući da prođe, koji progoni grješke od očeva kod sinova i unuka na tri i četiri pokoljenja. «
 • 8 Odmah, Mojsije kleknu na zemlju i pokloni se.
 • 9 I reče: »Ako bih ja uistinu našao milosti u tvojim očima, o Gospode, da Gospod ide među nama; to je jedan puk koji ima krutu šiju[256] kao ovaj, ali ti ćeš nam oprostiti našu grješku i naš grijeh, i načinit ćeš od nas svoju baštinu. «

Obnavljanje saveza uredi

 • 10 On reče: » Ja ču zaključiti jedan *savez. Pred svim tvojim pukom, ja ću ostvariti svoja čuda, takva kakva ne biše stvorena nigdje na zemlji, niti u jednom narodu; i sav narod koji te okružuje vidjet će da je nevjerojatno djelo GOSPODOVO, ono koje ću ja ostvariti s tobom.
 • 11 Pazi dobro na ono što ću ti ja zapovjediti danas. Ja ću potjerati pred tobom *Amorita, Kanaana, Hitita, Perizita, Hivita i Jebuzita;
 • 12 Pazi se da ne sklopiš jedan savez sa stanovnicima zemlje kamo ideš, to bi postalo zamkom usred tebe;
 • 13 ali njihovi *oltari, vi će te ih demolirati; njihove stele, vi će te ih polomiti; žrtvene stubove[257], vi će te ih posjeći.
 • 14 Ovako dakle: Nećeš se klanjati pred drugim bogom, jer ime GOSPODOVO je Ljubomornik[258], on je ljubomoran Bog.
 • 15 nećeš zaključiti savez sa stanovnicima zemlje: kad se prostituiraju[259] sa svojim bogovima i *žrtvuju svojim bogovima, oni bi te zvali i ti bi jeo njihove žrtve.
 • 16 Ako bi uzeo njihove kćeri za svoje sinove, njihove kćeri bi se prostituirale sa svojim bogovima i odvele bi tvoje sinove da se prostituiraju s njihovim bogovima.
 • 17 Nećeš sebi praviti bogova u obliku statue.
 • 18 Pazit ćeš na blagdan kruhova bez kvasa. Tijekom sedam dana jest ćeš *kruhove bez kvasa - što sam ti ja zapovjedio - u određeno vrijeme mjeseca Klasova, jer bilo je to u mjesecu Klasova[260] kad sam te ja izveo iz Egipta.
 • 19 Sve što otvara materinsko krilo moje je. Tako, od sveg tvog stada, napravit ćeš prilikom jednog memorijala[261], bilo da je prvorođeni od krupne ili od sitne stoke.
 • 20 Ali, prvorođeno od magareta[262], njega ćeš otkupiti ovcom; ako li ga ne otkupiš, slomit ćeš mu šiju. Sve prvorođene od tvojih sinova otkupit ćeš. I neće me se dolaziti vidjeti praznih ruku.
 • 21 Radit ćeš šest dana, ali sedmog dana, ti ćeš otpočinuti[263]; čak i u vrijeme oranja ili žetve odmarat ćeš.
 • 22 Slavit ćeš jedan blagdan Tjedna prvina žetve od žita, - i blagdan Žetve[264], na kraju godine.
 • 23 Tri puta godišnje, svi tvoji ljudi doći će vidjeti lice Gospodara[265], GOSPODA, Boga Izraelovog.
 • 24 U stvari, kad budem razvlastio narode pred tobom i kad budem proširio tvoju teritoriju nitko neće imati žudjeti za zemljom u momentu kad ti budeš dolazio vidjeti lice GOSPODA, tvojeg Boga, tri puta godišnje.
 • 25 Ti nećeš klati za mene *krvne žrtve popraćene uskislim kruhom; posvećena žrtva za blagdan *Pashe neće proći noć[266] sve do jutra.
 • 26 Ti ćeš donijeti sve prve plodove svoje zemlje u Kuću GOSPODA, tvojeg Boga. Nećeš kuhati jare u mlijeku njegove majke[267]. «
 • 27 GOSPOD reče Mojsija: » Zapiši ove riječi jer na temelju ovih riječi ja sam sklopio savez kako s tobom, tako i s Izraelom. «
 • 28 On bi dakle ondje s GOSPODOM, 40 dana i 40 noći. Ne jede kruha; ne pi vode. A napisa on na pločama riječi saveza, deset riječi.

Mojsijev povratak u tabor uredi

 • 29 No, kad Mojsije siđe s planine Sinaj, držeći u rukama dvije ploče *isprave, kad on siđe s planine, nije znao, on Mojsije, da koža njegovog lica bijaše postala blistava govoreći s GOSPODOM.
 • 30 Aaron i svi sinovi Izraelovi vidješe Mojsija: koža njegovog lica sijaše! Oni se plašiše prići mu.
 • 31 Mojsije ih pozva: tada, Aaron i svi odgovorni zajednice dođoše ponovo k njemu a Mojsije ih oslovi.
 • 32 Potom, svi sinovi Izraelovi priđoše mu i on im priopći sve zapovijedi koje mu je GOSPOD bio dao na planini Sinaj.
 • 33 Mojsije završi razgovor s njima i stavi jedan veo na svoje lice.
 • 34 I kad ona ulaziše pred GOSPODA za govoriti s njim, on skidaše veo sve do svojeg izlaska. Pošto bi izišao, on govoraše sinovima Izraelovim primljene zapovijedi.
 • 35 Sinovi Izraelovi vidješe da koža lica Mojsijevog blistaše. Tada Mojsije premjesti veo na svoje lice, sve dok se ne vrati govoriti s GOSPODOM.

Izgradnja svetišta uredi

Šabat je dan odmora uredi

 • 35 1 Mojsije[268] sakupi svu zajednicu sinova Izraelovihi reče im: » Takve su riječi što ih GOSPOD zapovjedi da ih se pridržava:
 • 2 šest dana, obavljat će se svoj posao, ali sedmi dan , bit će za vas nešto sveto, *šabat, odmor GOSPODOV.
 • 3 Tko god bi radio bit će osuđen na smrt. «

Izraeliti donose svoje prinose uredi

 • 4 Mojsije[269] reče svoj zajednici sinova Izraelovih: »Ovakva je riječ koju je GOSPOD zapovjedio:
 • 5 Dignite među vama jedan doprinos za GOSPODA; svako plemenito srce donijet će doprinos za Gospoda: zlato, srebro, broncu,
 • 6 ljubičasti purpur i crveni purpur, blještavi skerlet, lan, kozju dlaku,
 • 7 kožu ovna obojenu u crveno, kožu dupina drvo akacije,
 • 8 ulje za svjetlila, aromate za ulje *pomazanja i miris za spaliti,
 • 9 kamenje od berila i ukrasno kamenje za efod i prsnik.
 • 10 I da svi mudraci među vama dolaze i izvršavaju sve što je GOSPOD zapovjedio:
 • 11 *boravište sa šatorom, njegov pokrivač, njegove spone, njegovi okviri, njegove grede, njegovi stupovi i njegovi soklovi;
 • 12 *kovčeg sa svojim polugama, poklopac, veo odjeljivanja;
 • 13 stol s polugama, svi pribori njegovi i žrtveni kruh;
 • 14 svijećnjak svjetlila sa svojim priborom, njegove lampe i ulje svjetlila;
 • 15 *oltar za mirise sa svojim polugama, ulje pomazanja, miris za spaljivanje i zavjesa od ulaza;
 • 16 žrtvenik za *holokaust s rešetkom od bronce, njegove poluge i sve njegove potrepštine; posuda sa svojim podloškom;
 • 17 Zastore *trijema sa svojim stubovima, njegove soklove i zastor vrata na trijemu;
 • 18 štapiće boravišta, šiljke na trijemu i njihove konope;
 • 19 liturgijska odjeća za služnika u *svetištu, sveta odjeća za svećenika Aarona i odjeća koju će nositi njegovi sinovi za obavljati svećenstvo.«
 • 20 Sva zajednica sinova Izraelovih povući će se pred Mojsijem.
 • 21 Tad dođoše svi dragovoljci i tko imade duh plemenit donese doprinos GOSPODOV, za radove na *šatoru susretanja, za svaku njegovu službu i za svetu odjeću.
 • 22 Tada, dođoše muškarci također kao i žene. Svako milostivo srce donese broševa, naušnica, prstenja, kugli - sve zlatnina koju svatko ponudi GOSPODU s kretnjom ponude zlata.
 • 23 Svaki čovjek kod kojeg se nađe ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještavog skerleta, lana, kostrijet, ovnove kože obojene crveno ili dupinove kože donese to.
 • 24 Tko bijaše digao doprinos u srebru ili bronci donese taj doprinos GOSPODU. Svaki čovjek kod kojeg se nađe drveta akacije donese ga za sve radove službe.
 • 25 Sve žene nadarene znanjem ispletoše svojim rukama i donesoše, već ispleten, ljubičasti purpur, i crveni purpur, blještavi skerlet i lan;
 • 26 sve žene nadarene znanjem izatkaše kostrijet.
 • 27 Odgovorni donesoše kamenje berilovo i ukrasno kamenje za efod i prsnik,
 • 28 kao i mirise i ulje za svjetlila, ulje pomazanja i miris za spaljivanje.
 • 29 Ljudi ili žene, oni čije plemenito srce srce navede ih donijeti ono što je bilo potrebno za radove koje GOSPOD bijaše zapovjedio po posredništvu Mojsijevom, oni, sinovi Izraelovi,
 • donesoše to velikodušno GOSPODU.

Besalel i Oholiav počinju raditi uredi

 • 30 Mojsije[270] reče sinovima Izraelovim: » Gledajte ! GOSPOD je pozvao njegovim po imenu Besalela, sina Urijevog, sina Hurovog, iz plemena Juda.
 • 31 Ispunio ga je duhom Božjim da ima mudrosti, znanja, pameti i opće vještine:
 • 32 umjetničko stvaranje, radovi u zlatu, srebru, bronci,
 • 33 rezbarenje ukrasnog kamenja, rezbarenje u drvetu i sve vrste umjetničkih radova.
 • 34 On je stavio u njegovo *srce dar poučavanja, u njegovo kao u Oholiavino, sina Ahisamakovog, iz plemena Dan.
 • 35 On ih ispuni znanjem, za izvršiti sve radove rezbara, umjetnika, šivača na ljubičastom purpuru i crvenom purpuru, blještavom skerletu i lanu, tkalca - radnika svih zanimanja i umjetnika.
 • 36 1 Besalel, Oholiav i svaki mudrac u koga GOSPOD stavi mudrost i znanja za znati izvršiti sve radove službe *svetišta, oni će izvršiti sve što je GOSPOD bio zapovjedio. «
 • 2 Mojsije uputi poziv Besalelu, Oholiavu i svakom čovjeku kojem GOSPOD bijaše ispunio srce mudrošću, sve dragovoljne za poduhvatiti se poslova i izvršiti ih -.
 • 3 Oni uzeše od Mojsija sav doprinos koji sinovi Izraelovi bijahu donijeli za radove na službi u svetištu i njihovog izvršenja. Ali, kako mu donosiše još velikodušno jutro za jutrom,
 • 4 svi mudri koji izvršavaše razne radove svetišta napustiše jedan po jedan posao koji su obavljali
 • 5 i oni rekoše Mojsiju: » Narod donosi previše da bi to poslužilo radovima koje je GOSPOD naložio za izvršenje! «
 • 6 Mojsije dade jednu zapovjed koja se pronese taborom: » Da ljudi i žene ne rade više na doprinosima za svetište! « Puk prestade donositi;
 • 7 njegov rad bijaše dostatan za izvršiti radove, čak bi i preostataka.

Sveto boravište (1) uredi

 • 8 Najbolji radnici1 urediše boravište s deset tapiserija od prepredenog lana, ljubičastog purpura, crvenog purpura i blještavog skerleta i načiniše se *kerubini umjetnički izrađeni.
 • 9 Duljina jedne tapiserije: 28 lakata. Širina jedne tapiserije: četiri lakta. Iste razmjere za sve tapiserije.
 • 10 On sastavi pet tapiserija jedu s drugom i pet drugih, on ih sastavi jednu s drugom.
 • 11 Načini vrpce od ljubičastog purpura na obodu prve tapiserije, na rubu garniture i, isto učini na rubu zadnje tapiserije druge garniture.
 • 12 On stavi 50 vrpci na prvu tapiseriju i 50 vrpci na kraj tapiserije druge garniture, vrpce su odgovarale jedne drugima.
 • 13 On načini 50 spona od zlata, sastavi tapiserije jedne s drugima pomoću spona i tako boravište bi u jednom komadu.
 • 14 Potom on načini tapiserije od kozje kostrijeti za formirati jedan šator iznad boravošta. Načini ih jedanaest.
 • 15 Duljina jedne tapiserije: 30 lakata. Potom četiri lakta za širinu jedne tapiserije. Iste dimenzije za svih jedanaest tapiserija.
 • 16 On sastavi 5 tapiserija na jednu stranu, potom šest tapiserija na drugu.
 • 17 On načini 50 vrpci na rubu posljednje tapiserije u garnituri i 50 vrpci na rubu iste tapiserije druge garniture.
 • 18 On načini 50 spona od bronce za spojiti šator u jedan komad.
 • 19 I on načini za šator jedan pokrivač od ovnove kože crveno obojene i jedan pokrivač od dupinove kože odozgo.
 • 20 Potom, on načini okvire za boravište, od drveta akacije, stavljenih uspravno.
 • 21 Deset lakata duljine po okviru i jedan i pol lakat širine za svaki okvir;
 • 22 dva šiljka za svaki okvir, supostavljenih jedan uz drugih. Tako načini on okvire za boravište.
 • 23 Tih okvira za boravište, on načini dvadeset u smjeru Negeva, na jug;
 • 24 i on načini 40 soklova od srebra pod dvadeset okvira - dva sokla pod jedan okvir za njegova dva šiljka, potom dva sokla pod onaj drugi okvir za njegova dva šiljka.
 • 25 Za drugu stranu boravišta, u smjeru sjevera, dvadeset okvira
 • 26 s njihovih 40 soklova od srebra - dva sokla pod jedan okvir i dva sokla pod onaj drugi okvir.
 • 27 I za unutrašnjost boravišta, prema moru, on također načini šest okvira;
 • 28 on također načini dva okvira kao potpornje boravišta u unutrašnjosti;
 • 29 oni bijahu razmaknuti u osnovi, ali se završavahu u vrhu u prvom obruču: tako učini on za njih dva, za oba podpornja.
 • 30 Bi dakle osam okvira s njihovim soklovima od srebra: šesnaest soklova, dva po dva pod svakim okvirom.
 • 31 Potom on načini prečke od drveta akacije: pet za okvire prve strane boravišta,
 • 32 pet za okvira druge strane boravišta, pet za okvire sa strane boravišta koja je u unutrašnjosti prema moru.
 • 33 On namjesti srednju gredu da bi prošla na pola visine okvira, s jednog na drugi kraj.
 • 34 On obloži okvire zlatom, od zlata načini njihove obruče za smjestiti prečke i obloži ih zlatom.
 • 35 Potom načini jedan veo od ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještavog skerleta i prepredenog lana; on tu načini kerubine umjetnički izrađene.
 • 36 Načini za njega četiri stuba od akacije, koje obloži zlatom, i njihove kuke od zlata. On za njih sali četiri sokla od srebra.
 • 37 Potom načini zastor za ulaz u šator, od ljubičastog purpura, blještećeg skerleta i prepredenog lana - rad šivača -
 • 38 sa svojih pet stubova, njihovim kukama, njihovim kapitelima i trokutima koje pozlati i njihovih pet soklova od bronce.

Zavjetni kovčeg uredi

 • 37 1 Potom Besalel[272] načini *kovčeg od drveta akacije, duljine dva i pol lakta, širine jednog i pol lakta, visine jednog i pol lakta.
 • 2 Obloži ga čistim zlatom iznutra i izvana i okruži jednim vijencem od zlata.
 • 3 On izli za njega četiri zlatna obruča na njegove četiri noge, dva obruča s jedne strane, dva obruča s druge strane.
 • 4 On načini poluge od drveta akacije, obloži ih zlato,
 • 5 i uturi poluge u obručeve sa strane kovčega, za podizati kovčeg.
 • 6 Potom on načini poklopac od čistog zlata, dug dva i pol lakta, širk jedan i pol lakat.
 • 7 I on načini dva *kerubina od zlata; on ih iskova na dva kraja poklopca,
 • 8 jednog kerubina na jedan kraj, drugog kerubina na drugi kraj; on načini kerubine izbočene na poklopcu, počev od njihovcih dvaju krajeva.
 • 9 Kerubini su širili svoj krila u vis za zaštititi poklopac svojim krilima; oni bijahu licem u lice i gledahu prema poklopcu.

Stol za žrtveni kruh (2) uredi

 • 10 Potom on načini stol[273] od drveta akacije, dug dva lakta, širok jedan lakat, visok jedan i pol lakat.
 • 11 Obloži ga čistim zlatom i okruži jednim zlatnim vijencem.
 • 12 On ga uokviri s prečkama od palme i stavi jedan zlatni vijenac uokolo prečaka.
 • 13 On sali za njega četiri obruča od zlata i stavi obruče na četiri ugla njegovih četiriju nogu.
 • 14 Uz same prečke biše pričvršćeni obruči za smjestiti u njih poluge koje su služile za podizanje stola.
 • 15 On načini poluge od drveta akacije i obloži ih zlatom, podizanje stola služile su.
 • 16 On načini od čistog zlata pribor za stol - pladnjeve, kupe, čaše i pehare - s kojima se trebalo prosipati libacije.

Svijećnjak od sedam krakova uredi

 • 17 Potom on načini svijećnjak[274] od čistog zlata; on iskova svijećnjak; njegovu osnovu i stožer, njegove kupe, njegove pupoljke i njegove cvjetove koji ćiniše tijelo s njim.
 • 18 Šest krakova izlazilo mu je iz njegovih strana.
 • 19 Na jednom kraku tri kupe u obliku badema s pupoljkom i cvijetom i, na drugom kraku, tri kupe u obliku badema s pupoljkom i cvijetom: tako za šest krakova izlazećih iz svijećnjaka.
 • 20 Na svijećnjaku samom, četiri kupe u obliku badema s pupoljcima i cvjetovima:
 • 21 jedan pupoljak pod dva prva kraka izišla iz svijećnjaka, jedan pupoljak pod dva slijedeća kraka izišla iz svijećnjaka: tako dakle u šest krakova koji su odatle izlazili.
 • 22 Pupoljci i krakovi činili su tijelo s njim koji bijaše u cjelini iskovan iz jednog komada od čistog zlata.
 • 23 On mu načini lampe na broju od sedam ukupno, i štipalice i plitice od čistog zlata.
 • 24 On ga načini od jednog talenta čistog zlata, njega i sav njegov pribor.

Oltar za mirise uredi

 • 25 Potom on načini *oltar za mirise[275] od drveta akacije: jedan lakat za njegovu duljinu, jedan lakat za njegovu širinu - on bijaše kvadratan - dva lakta za njegovu visinu. Njegovi rogovi bili su jedno tijelo s njim.
 • 26 On ga obloži čistim zlatom - odozgo, pločice svud uokolo i rogove - i on ga obgrli jednim vijencem od zlata.
 • 27 On mu načini obruče od zlata ispod vijenca, s njegovih dviju strana, na dva njegova boka, za smjestiti poluge koje će služiti za njegovo podizanje.
 • 28 On načini poluge od drveta akacije i onloži ih zlatom.
 • 29 On načini ulje[276] za sveto pomazanje i čisti miris za spaljivanje - rad parfimera.

Oltar za žrtvovanje i posuda uredi

 • 38 1 Potom on načini *oltar za holokaust[277] od drveta akacije: pet lakata za njegovu duljinu - on bijaše kvadratan - i tri lakta za njegovu visinu.
 • 2 On načini s njegova četiri ugla rogove koji čine tijelo s njim. On ga obloži broncom.
 • 3 On načini sav pribor za oltar: zdjelice, lopatice, kotliće, kuke i kadionice, sav pribor koji ona načini bi od bronce.
 • 4 On načini za oltar jednu rešetku na od jedne mreže u bronci, pod obrubom oltara, od vrha do dna.
 • 5 On izli četiri prstena na četiri kraja rešetke od bronce, za smjestiti poluge.
 • 6 On načini poluge od drveta akacije i obloži ih broncom.
 • 7 On uturi poluge u obruče sa strane oltara, da posluže za nositi ga. On ga načini šupljim, u daskama.
 • 8 Potom on načini posudu[278] u bronci i njegovu podlogu od bronce, s ogledalima Žena okupljenih na ulazu *šatora susretanja.

Zastori trijema uredi

 • 9 Potom on načini *trijem[279]. Sa strane Negeva, južno, zavjese trijema bijahu od prepredenog lana i imale su stotinu lakata.
 • 10 Njihovih dvadeset stubova i njihovih dvadeset soklova bijahu od bronce, kuke stubova i njihove karniš, od srebra.
 • 11 Sa sjeverne strane, stotinu lakata, sa svojih dvadeset stupova dvadeset stubova i njihovih dvadeset soklova od bronce, kukama stubova i njihovim karnišama, od srebra.
 • 12 S morske strane: zastori od 50 lakata , njihovih deset stubova i njihovih deset soklova, njihove kuke i njihove karniše, od srebra.
 • 13 I s istočne strane, prema levantu: 50 lakata;
 • 14 petnaest lakata zastora na jednom krilu s nj ihova tri stuba i njihova tri sokla
 • 15 i, na drugom krilu, s jedne i s druge strane vrata trijema, petnaest lakata zastora s njihova tri stuba i njihova tri sokla.
 • 16 Svi zastori tog prostor bijahu od prepredenog lana.
 • 17 Soklovi stubova bijahu od bronce; kuke stubova i njihove karniše, od srebra; njihovi kapiteli bijahu od srebra.
 • 18 Zastor vrata trijema bijaše rad šivača: od ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještečeg skerleta i prepredenog lana; on imaše dužinu od dvadeset lakata i visinu od pet lakata - bijaše to njegova širina - dosežući tako razinu zastora trijema.
 • 19 Njegova četiri stuba i njihova četiri sokla bijahu od bronce, njihove kuke bijahu od srebra, njihovi kapiteli i njihove karniše bijahu obloženi srebrom.
 • 20 Svi šiljci za *boravište i pojasi bijahu od bronce.

[[Izlazak (TOB e.p. T.D.)/Količine korištenih kovina]|Količine korištenih kovina]] uredi

 • 21 Evo spiska troškova *boravišta - boravište *isprave; načinio se račun na zapovjed Mojsijevu; bila je to služba *levitska ispunjena posredovanjem Itamara, sina svećenika Aarona.
 • 22 Besalel, sin Urijev, sin Hurovljev iz plemena Juda bijahu izvršili sve ono što GOSPOD bijaše naložio Mojsija.
 • 23 S njim se bijaše nalazio Oholiab sin Ahisamakov, iz plemena Dan: rezbar i umjetnik, šivač na ljubičastom purpuru, crvenom purpuru, blještećem skerletu i lanu.
 • 24 Ukupno korištenog zlata za radove, sve radove *svetišta - i to bijaše zlato koje je potjecalo od milodara - :
 • 29 talenata i 730 sikala[280], u siklima svetišta.
 • 25 Srebro[281] popisanih ljudi zajednice: sto talenata i 1 775 sikala, u siklima svetišta,
 • 26 u stvari jedan beka[282] po glavi ili jedan polusikl, u siklima iz svetišta, za svakog čovjeka koji je prešao pri popisu dvadeset ili više godina, za njih 603. 550.
 • 27 Stotinu talenata srebra biše utrošeni za izliti soklove svetišta i soklove zavjesa: stotinu soklova sa stotinu talenata, jedan talent po soklu.
 • 28 S 1.775 sikala, bijahu načinjene kuke stubova, bijahu obloženi njihovi kapiteli i povezani karnišama.
 • 29 Bronca pritekla iz milodara: 70 talenata i 2.400 sikala.
 • 30 Od nje bijahu načinjeni soklovi ulaza u *šator susretanja, *oltar od bronce i njegova rešetka od bronce, sav pribor oltara,
 • 31 soklovi pojasa trijema, soklovi vrata trijema, svi šiljci boravišta i svi šiljci pojasa trijema.

Odjeća i insignije svećeničke uredi

 • 39 1 Od ljubičastog purpura[283], crvenog purpura i blještavog skerleta, načini se liturgijska odijeća za služnike u *svetištu i načini se sveta odjeća Aaronova, kako GOSPOD to bijaše zapovjedio Mojsiju.
 • 2 On načini efod od zlata, ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještavog skerleta i prepredenog lana.
 • 3 U istanjenom pločicama zlata isjekoše vrpce za ispreplesti ih s ljubičastim purpurom, crvenim purpurom, blještavim skerletom i lanom - umjetnički rad.
 • 4 Načini, za pričvrstiti ih, naramenice za učvrščivanje na njihova dva kraja.
 • 5 Tkanica efoda, ona koja je odozgo, bijaše istovrsnog rada: od zlata, ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještavog skerleta i prepredenog lana, kako GOSPOD to bijaše zapovjedio Mojsiju.
 • 6 Pripremi se kamenje od berila, optočeno, umetnuto u zlato, izgravirano kao gravira na pečatu s imenima sinova Izraelovih.
 • 7 On ih stavi na na naramenice efoda - ono kamenje koje je podsjetnik na naklonost spram sinova Izraelovih - kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.
 • 8 Potom on načini prsnik - umjetnički rad - na način jednog efoda: od zlata, ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještavog skerleta i prepredenog lana.
 • 9 Prsnik bijaše kvadratni, ali bio je presavijen; budući presavijen, bio je dug jedan empan i širok jedan empan.
 • 10 Ukrašen bi s četiri reda kamenja:
 • - jedan: sardoniks, topaz i smaragd. Bio je to prvi red;
 • 11 - drugi red: tamnocrveni rubin, lazurit i jaspis;
 • 12 - treći red: agat, karneol i ametist;
 • 13 - i četvrti red: krizolit, beril i oniks.Ono bijaše optočeno i imade zlatne okvire za ukras.
 • 14 Kamenje odgovaraše imenima sinova Izraelovih, bijaše ih dvanaest kao i dvanaest njihovih imena; ono bijaše gravirano kao jedan pečat, svaki svojim imenom jer ima dvanaest plemena.
 • 15 Na prsniku načini pletenih i isprepletenih lančića, od čistog zlata.
 • 16 Napravi dva okvira od zlata i dva zlatna obruča i učvrsti oba obruča na krajevima prsnika.
 • 17 Pričvrsti dvije usukane zlatne rese na dva obruča, na krajevima prsnika,
 • 18 dok dva kraja tih dviju usukanih resa pričvrsti na naramenice efoda iznutra.
 • 19 Načini dva zlatna obruča i stavi ih na krajeve prsnika, sa strane okrenute prema efodu, unutra.
 • 20 Načini dva zlatna obruča i pričvrsti ih o dvije naramenice efoda, na njihovu osnovu, sprijeda, uz njihovo spojište, iznad tkanice efoda.
 • 21 Poveza prsnik njegovim obručima s obručima efoda pomoću vrpce od ljubičastog purpura, tako da prsnik bi na tkanici efoda; tako, on se ne pomicaše na efodu, kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.
 • 22 Potom on načini haljinu efoda - tkalački posao - svu od ljubičastog purpura.
 • 23 Otvor, u sredini haljine, kao onaj na oklopu s, uokolo otvora, jednim nepoderivim obrubom.
 • 24 na skutovima haljine, načini mogranje od ljubičastog purpura, crvenog purpura, blještavog skerleta i prepredenog lana.
 • 25 Načini zvončiće od čistog zlata između mogranja, na skutovima haljine svud uokolo, između mogranja:
 • 26 jedno zvonce, jedan mogranj, na skutovima haljine svud uokolo, za služnika, kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.
 • 27 Potom načini tunike od lana - tkalački rad - za Aarona i za njegove sinove,
 • 28 kao i turban od lana, gaće od lana, od prepredenog lana;
 • 29 i pojaseve od prepredenog lana, ljubičastog purpura, crfvenog purpura i blještavog skerleta - rad šivača - kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.
 • 30 Potom načini cvijetić, insigniju posvećenja, od čistog zlata; napisa odozgo jedan natpis kao što se gravira jedan pečat: » Posvećen GOSPODU «,
 • 31 i pričvrsti tu jednu vrpcu od ljubičastog purpura za pričvrstiti ga iznad turbana, kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.
 • 32 Tako Mojsije ispuni svu službu boravišta *šatora susretanja. Sinovi Izraelovi bijahu počeli raditi, oni bijahu činili upravo ono što GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.

Mojsiju donose zgotovljen posao uredi

 • 33 Dovezoše prema Mojsija *boravište:
 • - šator, njegov pribor, njegove spone, njegove okvire, njegove prečke, njegove stubove i njihove soklove,
 • 34 pokrivač od kostrijeti crvene boje i pokrivač od dupinove kože, veo razdvajanja;
 • 35 - *kovčeg isprave, njegove poluge i poklopac;
 • 36 - stol, sav pribor i žrtveni kruh;
 • 37 -čisti svijećnjak[284], njegove svjetiljke (jedan red svjetiljki), sav njihov pribor, ulje za svjetlila;
 • 38 - *oltar od zlata, ulje *pomazanja, miris za spaljivanje i zastor ulaza u šator;
 • 39 - oltar od bronce, njegovu brončanu rešetku, njene poluge i sav pribor njegov;
 • - posudu i njenu podlogu;
 • 40 - Zastore *trijema, njegove stubove, njegove soklove, zastor na vratima trijema, njegove konope, njegove šiljke i sav pribor službe boravišta, za šator susretanja;
 • 41 - liturgijsku odjeću za služnika u svetištu, svetu opdjeću za svećenika Aarona i odjeću koju nose njegovi sinovi za obavljati svećenstvo.
 • 42 Prilagođavajući se svemu što GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju, sinovi Izraelovi bijahu izvršili svu službu.
 • 43 Mojsije vidje sav rad koji su bili obavili; oni bijahu učinili točno ono što GOSPOD bijaše zapovjedio. Tada, Mojsije ih blagoslovi.

Zapovijed da se podigne i posveti šator uredi

 • 40 1 GOSPOD oslovi Mojsija:
 • 2 » Prvog mjeseca, prvog dana u mjesecu, podginut ćeš boravište *šatora susretanja.
 • 3 Stavit ćeš tu ispravu i zaklonit ćeš kovčeg iza vela.
 • 4 Donijet ćeš stol i načiniti raspored. Donijet ćeš svijećnjak i zapaliti njegove lampe.
 • 5 Postavit ćeš *oltar od zlata za miris ispred kovčega i staviti zastor na ulaz boravišta.
 • 6 Postavit ćeš oltar holokausta ispred ulaza u boravište šatora susretanja.
 • 7 Postavit ćeš posudu između šatora susretanja i oltara i tu staviti vodu.
 • 8 Postavit ćeš pojas *trijema i stavit ćeš zastor na vrata trijema.
 • 9 Uzet ćeš ulje *pomazanja i pomazati boravište i sve što ono sadržava, ti ćeš ga posvetiti, njega i sve njegove pribore, i to će biti *sveto.
 • 10 Pomazat ćeš oltar holokausta i sav njegov pribor, pomazat ćeš ga i oltar će biti svet.
 • 11 Pomazat ćeš posudu i njen podložak i posvetit ćeš ju.
 • 12 Postavit ćeš Aarona i njegove sinove na ulaz šatora susretanja, oprat ćeš ih u vodi,
 • 13 odjenut ćeš Aarona svetom odjećom, pomazat ćeš ga i posvetit ćeš ga da vrši moje svećenstvo.
 • 14 Budući postavio njegove sinove, odjenut ćeš im tunike,
 • 15 pomazat ćeš ih kao njihovog oca da vrše moje svećenstvo. Tako njihovo pomazanje podijelit će im jedno vječno svećenstvo, iz doba u doba. «

Mojsije postavlja svetište uredi

 • 16 Mojsije se dade na posao; učini točno ono što GOSPOD bijaše njemu zapovjedio.
 • 17 No dakle, prvog mjeseca druge godine, prvog dana u mjesecu, *boravište bi podignuto.
 • 18 Mojsije podignu boravište: on postavi njegove soklove, postavi njegove okvire, postavi njegove prečke i uspravi stubove njegove.
 • 19 On razastre šator nad boravištem, stavi odozgo prekrivač šatorski, kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.
 • 20 On uze *ispravu, stavi poluge na kovčeg i postavi poklopac odozgo.
 • 21 On donese kovčeg u boravište, stavi veo razdvajanja za zakloniti kovčeg isprave, kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.
 • 22 Postavi stol u *šator susretanja, na sjevernu stranu boravišta, na vanjsku stranu vela;
 • 23 on tu poreda jedan red kruhova pred GOSPODOM, kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.
 • 24 Stavi svijećnjak u šator susretanja, nasuprot stolu, na stranu suprotnu boravištu;
 • 25 on zapali lampe ispred GOSPODA, kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.
 • 26 On stavi zlatni *oltaru šator susretanja sučelice velu,
 • 27 i staviti dimiti mirise za spaljivanje, kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.
 • 28 On stavi zastor na ulaz u boravište.
 • 29 Budući postavio oltar za holokaust na ulazu u boravište šatora susretanja, on prinese holokaust i žrtvu[285], kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.
 • 30 On postavi posudu na ulaz u šator susretanja i oltar i u nju stavi vodu za umivanje.
 • 31 Mojsije, Aaron i njegovi sinovi opraše tu svoje ruke i noge;
 • 32 kad oni uđoše u šator susretanja i kad se postaviše pred oltar, operoše se, kako to GOSPOD bijaše zapovjedio Mojsiju.
 • 33 On postavi *trijem uokolo boravišta i oltara i postavi zastor na vrata trijema. Mojsije izvrši tako sve radove.


Slava Božja ispuni Boravište uredi

 • 34 Oblak[286] prekri šator susretanja i slava GOSPODOVA ispuni boravište.
 • 35 Mojsije ne mogaše ući u šator susretanja, jer oblak bijaše tu i slava GOSPODOVA ispunjavaše boravište.
 • 36 Kad se oblak dizaše iznad boravišta, sinovi Izraelovi polažahu svako po svojem putu.
 • 37 Ali ako se oblak ne podizaše, oni ne polažahu prije onog dana kad bi se on ponovo dizao.
 • 38 Jer oblak GOSPODOV bijaše nad boravištem tijekom dana, ali, tijekom noći, bilo je u njemu vatre, pred očima čitave kuće Izraelove, na svakom njihovom putu.

Podrubnice uz Izlazak uredi

[1]Jedan heberejski rukopis nađen u Kumranu i stara grčka verzija govore o 75 osoba, cifra koja će se nai u Dj 7.14 (vidjeti također Stv. 46.27 i biljeku ) [2]Novi kralj je možda Ramzes II. *Faraon devetnaeste egipatske dinastije (1304-1235 p.I.K), poznat kao veliki graditelj. [3]Dva grada Pitom i Ramzes nisu sa sigurnošu identificirana, vjerojatno su se nalazila na sjevero-istoku delte Nila. [4]spol djeteta: drugi prijevod gnijezdo porođaja. [5]njima: hebrejski tekst ne precizira da li se ovdje radi o primaljama, nagrađenim za ono što su činile, ili o Izraelitima (puk z, red. 20), koji izbjegoše uništenju. [6]u rijeku ili Nil. [7]sanduk: drugi prijevod korpa - papirus: vrsta moč -varne trstike čija je stabljika imala veliku primjenu u izradi košara i listova za pisanje (otud riječ papir). - Rijeka ili Nil. [8]ja ga izvukoh iz vode: hebrejski, igra riječi između Mojsije i glagola izvui iz. Ime Mojsije je vjerojatno egipatskog podrijetla. [9]Hebrejski izraz preveden s u ono vrijeme, je jedna vremenski nesigurna indikacija; ovdje ona ne pretendira situirati izvješće iz redaka 11-15 precizno u istu epohu kao u redku 10. Vjerojatno je da je Mojsije najprije boravio na egipatskom dvoru gdje je primio jedan kompletni odgoj. (vidjeti Dj 7.22). [10]Madijan je zajedničko ime nomadskih plemena, koja su čini se živjela zajedno na jugu i jugo-istoku Palestine; prema Stv 25.2, Madijan je jedan sin Abrahamov. - pokraj bunara: to je mjesto gdje je jedan stranac imao najviše mogunosti susresti domaće ljude. [11]vodu. [12]Horeb (drugo ime Sinai) je nazivan Božja planina jer se Bog ondje pokazao ; vidjeti pogl. 19. [13]Zemlja gdje kipi od meda i mlijeka je jedna zemlja povoljna za uzgoj stoke (mlijeko) i obradu (med , koji znači vjerojatno jedan sirup, prije no pčelinji med). Izraz je postao poslovičan za označiti Obeanu Zem lju. [14]JA SAM KOJI U BITI, to jest » ja sam tu, s vama, na način koji ete vidjeti « ; drugi mogu -i prijevodi »JA SAM KOJI JESAM« (odbija ob - javiti svoje vlastito ime; usp. Sdc 13.18) ; » JA SAM ONAJ KOJI JEST, prema opoziciji spram drugim bogovima, koji nisu « ; usp. Iz 43.10. [15]GOSPOD: osobno ime Boga Izraelovog bijaše Jahweh ili Jehova ( ne zna se točan izgovor ). U četvrtom stoljeu pr.I.K., Židovi su uobičajili da više ne izgovaraju to ime (da ne rizikiraju krivi izgovor, vidjeti 20.7), ve izgovarati Gospod( najčešće) ili da ga zamijene drugim izrazima poput Ja sam (r.14), Ime (Lv 24.11) Ondje gdje hebrejski tekst daje osobno Jahweh ili jedno od imena koje ga zamjenjuju, oni su prevedeni s GOSPOD, JA JESAM, IME, pisano majusku-lama. [16]Vidjeti r. 8 i bilješku . [17]Oni će poslušati tvoj glas, tj. oni će te poslušati ili pokorit će ti se. Radi se o starjćeš inama (r; 16). [18]osim ako nije prinuđen: prema starim grčkim i latinskim verzijama ; hebrejski: čak niti. - Čvrsta ruka je ona Božja, vid. red. 20. [19]čuda: drugi prijevod sinonim za čudo (fr. i lat.). [20]ne poslušaju glasa od prvog znaka: drugi prijevod nisu li uvjereni prvim znakom. [21]Rijeka, tj. Nil. [22]ni od jučer, ni od prekjučer, to jest, ja to nikad nisam bio. - Ja imam tćeš ka usta i jezik nespretan ili ja se s mukom izražavam. [23]koga ti hoćeš : kod Daničića: koga trebaš poslati. [24]on će biti tvojim ustima a ti ćeš biti n jegovim bogom to jest »on će biti tvoj tumač«, kao jedan *prorok što je tumač Božji (usp. Jr 1.9). [25]ti ćeš činiti znakove ili pravit ćeš čuda (o kojima sam ti govorio ). [26]Kratka priča iz redaka 24-26 je posebno enigmatična: ne zna se na koga se odnose osobne zamjenice (Mojsije nije citiran svojim imenom ) i ne zna se smisao izraza krvni muž. [27]Hodočaše se sastoji u dolasku na jedno mjesto (u ovom slučaju vrlo neodređeno smješten o u pustinji ; vidjeti također 3.18) za, tu proslaviti jednu svetkovinu i ponuditi žrtve u čast Gospodovu. [28]iz straha da…, tj. iz straha da se ne digne protiv nas jednom epidemijom ili ratom. [29]…pučanstvo zemlje označava ovdje Hebreje smještene u Egiptu. [30]Čuvarima …egipatski nadglednici; predradnici su vjerojzatno Izraeliti. [31]Isječena slama se miješala s ilovačom da bi se načinile otpornije opeke ( koje nisu bile pečene, već sušene na suncu). Skupljati slamu: kad su Egipani obavljali žetvu, oni bi brali samo klasje ostavljali bi slamu na korijenu. [32]čvrsta ruka je ona Božja, vidjeti 3.19 i bilješku . [33]Bog Svemogui: vidjeti Stv 17.1 i bilješku . [34]Ja u vas preuzeti ili Ja u vas osloboditi. [35]podignute ruke: gesta koja je pratila jednu zakletvu ; može se također prevesti uvest u vas u zemlju koju sam prisegao dati … [36]mene koji sam neobrezanih usana: slikoviti izraz koji znači mene koji nisam lake riječi. [37]Genealogijska lista redaka 14-25 preuzima početak liste Stvaranja 46.8-27, sve do 46.11, potom se odvaja za dati detaljiziranu genealogiju Levijevih potomaka, koji formiraju svečeniku klasu ? [38]poredane po vojskama: ne radi se o točno vojničkim trupama ; Mojsije treba bdjeti nad organizacijom odlaska, da bi izbjegao nered. [39]neobrezanih usana: vidjeti red. 12 i bilješku . [40]bog za Faraona…prorok: usp. 4.16 i bilješku . [41]svoje vojske: vidjeti 6.26 i bilješku . [42]zmaj ili zmija: hebrejski termin nije isti kao u 4.3 i 7.15. [43] Rijeke ili Nila. [44]komarce ili mušice, uši. [45]to je prst Božji ili prst jednog boga, drukčije rečeno, to je Bog ( ili jedan bog) koji je to ostvario. Izraz se susreće više puta u mađijsko-religioznim egipatskim tekstovima. [46]gamad ili otrovne muhe. [47]zemlju Gošen: vidjeti Stv 45.10 i bilješku . [48]odvratno za Egipane: Egipani su smatrali svetim više vrsta životinja koje su Izraeliti nudili u žrtvovanju. [49]od dana svojeg utemeljenja: ovaj izraz, čest u egipatskim tekstovima, označava moment kad Egipat je primio svoju političku organizaciju (vidjeti r. 24). Nevolja spomenuta ovdje pojavljuje se kao posebno tćeš ka, kad se zna da su oluje rijetke u Egiptu. [50]zemlja Gošen, vidjeti Stv 45.10 i bilješku . [51]ozimi krupnik, vrsta žita. [52]da bih stavio u njihovu sredinu znakove svoje nazočnosti: drugi prijevod da bih izveo svoja čuda među njima. [53]tuča što vam je ostavila: vidjeti 9.32. [54]tvoji očevi ili tvoji predci. . [55]hodočaše A*: vidjeti 5.1 i bilješku . [56]Nek' GOSPOD…vaša djeca !: ironični blagoslov Faraonov, koji nema uope namjeru pustiti ih otići ; može se također prevesti nek' Gospod bude s vama, sve kao da ću vas pustiti otići…Može se joštakđer prevesti Nek' Gospod bude s vama, kao što u ja vas pustiti otići… [57]Oblak skakavaca, pondrazumijevajui milione insekata, što može spriječiti sijanje sunca. [58]more Trstike, tj. Crveno more. [59]tmine da ih se opipa ili tmine da ih se može pipati. [60]holokaust ili žrtve paljenice. [61]čak ni jedan pas neće zabrundati ( ili neće zarežati): slika totalnog spokoja koji će vladati nad regijom gdje su smješten i Izraeliti. [62]prvi mjesec: radi se o mjesecu Klasova (vidjeti 13.4), na hebrejskom mjesec Abib, ožujak-travanja ; vidjeti u Glosaru pod KALENDAR. [63]jedna životinja: janje ili jare, kako precizira r. 5. [64]jednogodac: okoen te godine. [65]u sumrak: drugi prijevod između dvije večeri, što može značiti »između zalaska i zapada sunca « ili » između zalaska sunca i noći. [66]Pasha: vidjeti u Glosaru pod blagdani. [67]memorijal; blagdan (hodočaše: vidjeti 5.1 i bilješku ) je prilika za sjetiti se događaja iz prošlosti za oživjeti ih (vidjeti bilješku uz 13.8) i zahvaliti se za to Bogu. [68]odstranjen iz Izraela: vidjeti Stv 17.14 i bilješku . [69]vaše vojske: vidjeti 6.26 i bilješku . [70]zaklati Pashu: ovdje to znači izabranu žrtvu za blagdan. [71]miloduh ili hizop: vidjeti 14.4 i bilješku . [72]Ništitelj (ili uništenje): radi se vjerojatno o jednom nebeskom biu zaduženom da izvrši volju Božju (usporediti Stv 19.13 ; 2S 24.16). [73]Pasha: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR. [74]učinite mi vaše zbogom; drugi prijevod blagoslovite me. [75]Sukot: lokalitet smješten, kao i Ramzes, u delti Nila, ali neutvrđen. - Tisuica, vidjeti Br 1.16 i bilješku . [76]u taj dan točno: četrnaćesti dan mjeseca Klasova, vidjeti r. 6. - vojske: vidjeti 6.26 i bilješku . [77]Pasha: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR. [78]U onaj dan točno: Vidjeti r. 41. i bilješku – Njihove vojske: Vidjeti 6.26 i bilješku. [79]Mjesec Klasova: vidjeti u Glosaru pod Kalendar. [80]Vidjeti 3.8 i bilješku . [81]To je zbog tog…, to jest »zato ja slavim blagdan izbavljenja« ; ili, drugi prijevod to je radi onoga što je Gospod učinio za mene… - moj izlazak iz Egipta: u svako vrijeme i na svakom mjestu, vjerujui židov se osjea kao da je on osobno bio oslobođen ropstva u Egiptu. [82]znak, podsjetnik: u nekim vjerskim zajednicama, označava se vlastita pripadnost grupi izvanjskim znakom kao što sun tetoviranje ili kultni objekti. Za Izraelite, riječ koja podsjea na izbavljenje iz Egipta trebala je također biti nazočna i konkretna kao ti materijalni znakovi u drugim religijama. U jednoj poznijoj eposi, na temelju tog teksta teksta između drugih, uvedena je u židovsku pobožnost upotreba »phylac-teresa« male kutije koja je sadržavala biblijske retke, a koja je nošena na zglobu šake ili na čelu (vidjeti Mt 23.5 i bilješku . ) [83]Magare je jedna nečista životinja, tj. on koja ne može biti ponuđena u žrtvi Bogu. [84]Ta cesta, koja se pružala uz Mediteran, bijaše vojnički nadzirana od Egipana. - O Filistincima -, vidjeti Stv 26.1 i bilješku . [85]u borbenom poretku ili u dobrom redu, ili opet dobro ekipirani.. [86]jedna zakletva: vidjeti Stv 50.24-25. [87]Neidentificirani lokalitet. [88]Stub oblačni signalizira nazočnost Gospodovu kod svojeg naroda; to je jedna nazočnost ujedno bliska i skrivena (vidjeti 19.9). U kasnijem kultu, taj oblak je simboliziran oblakom tamjana spaljivanog na na žrtveniku mirisa (vidjeti Lv 16.2, 13 ). [89]Pi-Hahirot, Migdol, Baal Cefon: ni jedan od ovih lokaliteta nije identificiran ; Pi-Hahirot može značiti začepljenje kanala«, Migdol - »tvrđavica « a Baal-Cefon »Baal sa sjevera«. [90]uzdignuta ruka: izraz koji označava ponovo zadobi - slobodu. [91]Vidjeti 13.21 i bilješku . [92]Između 2 i 6 sati poslije ponoći. No je bila podijeljena u tri bdijenja. [93]Zaustavi: prema starim grčkim i sirijskim verzi -jama, i samaritanskom tekstu ; hebrejski: on otkači. [94]U dahu iz tvojih nosnica ili Pod učinkom tvoje srdžbe. [95]zemlja ih proguta: zamjenica označava neprijatelje, kau u redcima 9-10. [96]preuzeto ili izbavio - Sveto boravište Gospodovo ovdje označava obećanu zemlju. [97]Kanaan je Obeana Zemlja; Philistie (red. 14), Edom i Moab su susjedne regije. [98]veličina tvoje ruke ili mo tvoje ruke. [99]Zemlja Kanaan je jednim dijelom planinska; i na vrhu jedne od njih bit će podignuti hram jeruzalemski, svetište Gospodovo. [100]Pustinja Šur je sjeverni dio poluotoka Sinaj, smješten a između gorskih potoka Egipta (Vidjeti Br 34.5 i bilješku ) i sadašnjeg kanala Suez. [101]Na hebrejskom mara znači gorko; Lokalitet Mara se vjerojatno nalazi na istočnoj obali Sueza. [102]Elim: Lokalitet vjerojatno smješten malo južnije od Maraće. [103]pustinja Sin: pjćeš čana površina smješten a jugo-istočno od Elima, nazvana danas Debbet Er-Ramle. (Ne pomijćeš ati s pustinjm Cin, vidjeti Br 13.21 i bilješku ). [104]kruha ili hrane. [105] 1svakodnevno pobiranje…: da ne bi imali potrebe prikupljati sedmog dana, dan *sabata (vidjeti r. 22-30 a`). [106]oblak: vidjeti 13.21 i bilješku . [107]prepelice se uspćeš e: jedno veliko jato prepelica uzletjelo je od horizonta sve do časa kad ptice, iscrpljene dugim lijetom, popadaše na tle. [108]Ima igra riječi na hebrejskom: mađn hou može biti jedno pitanje : »Što je (mân) to ? « ili jedna afirmacija: » To je man ! « (Mân); vidjeti r. 31. i bilješku . [109]omer: vidjeti u Glosaru pod Mjere. [110]homer: vidjeti u Glosaru pod Mjere. [111]ime mana: vidjeti red 15 i bilješku . - Radi se vjerojatno o stvrdnutim kapljicama soka jednog grmlja, tamarisa ; u lipnju-srpnju , noću, uši ugađaju koru grmlja za isisavati sok ; iz ubodenih mjesta izviru kapljice koje mogu služiti kao hrana. - Korijander je jedna biljka štitarica čija zrna, aromatična, sliče sivkastim glavama čioda. [112]uzalihu, to jest za sačuvati. [113]ef, vidjeti u Glosaru pod MJERE. [114]Refidim: neidentificieano mjesto vjerojatno u okolici brda Sinai. [115]Dajte nam… odnosi se na Mojsija i Aarona zajedno. - Stavljati na kušnju ili napastvovati ili izazivati. [116]Rijeku ili Nil. [117]Horeb: vidjeti 3.1 i bilješku . [118]Iskušavanje i Kavga: na hebrejskom, ta dva imena Masa (Iskušavanje) i Meriba (Kavga) izvedenice su iz dvaju glagola prevedenih sa staviti na iskušenje i kara ti u r. 2. [119]Amalek je kolektivno ime koje označava plemena (Amalecite) nastanjena u području na jugu Palestine, ali koja su mogla premjćeš tati po cijelom poluotoku Sinaj. Oni biše gorljivi neprijatelji Izraelu, vidjeti r. 16. [120]Drugi prijevod: iziđi sutra boriti se protiv Amaleka ; Ja u biti… [121]Ruke Mojsijeve otežaše ili kad se ruke Mojsijeve biše umorile. [122]Zapiši to u podsjetnik na knjizi ili zapiši to u knjigu za sačuvati u sjeanju. Ne zna se o kojoj se knjizi ovdje radi. [123]O izrazu podignuta ruka, vidjeti 1K 11.26 i bilješku . [124]Vidjeti 3.1. [125]Cipora: vidjeti 2.21. - Ne zna se kad i zašto je Mojsije otpustio svoju ženu. [126]Geršom: vidjeti 2.22. [127]Eliezar: prvo spominjanje tog drugog Mojsijevog sina u hebrejskom tekstu ; jedna starija latinska verzija govori o njemu ve u 2.22. [128]Božja planina: vidjeti 3.1 i bilješku . [129]makar i u bijesu protiv svojih: tekst nejasan i prijevod nesiguran. [130]holokaust: vidjeti Glosar pod ŽRTVOVANJA. [131]danas isto: drugi prijevod onog dana, ali dan nije preciziran. [132]Refidim, vidjeti 17.1 i bilješku . [133]Izraz kua Jakovljeva (ili obitelj Jakovljeva ) i sinovi Izraelovi (ili potomci Izraelovi) ekvivalentni su. [134]moj osobni dio ili moje najdragocjenije blago. [135]Izraz kraljevstvo svećenika označava jednu svećeničku ulogu, bilo jednu posredničku ulogu između Boga i drugih nacija, bilo jedan narod upravljan od svećenika umjesto od kralja, što je bilo realizirano poslije povratka iz babilonskog egzila. [136]oblak: vidjeti 13.21 i bilješku . [137]Nekolicina: vidjeti 24.1,9-11. [138]glasovi ili gramljavina: vidjeti r. 19 - oblak: vidjeti 13. 21 i bilješku . [139]reče mu… :rečenica ostaje nezavršena. [140]sve ove riječi: "Dekalog" (ili" Deset Zapovijedi") je sačuvano također u Dt 5.6-21, pod jedno lagano različitom formom. [141]protiv mene ili pred mojim licem ili osim mene. [142]ljubomoran Bog: govoriti o »ljubomori« Bog, to je potvrditi da Bog ne podnosi da ljudi obožavaju ili prosto priznaju druge bogove osim njega. [143]Nek' u dan…jedno podsjeanje: drugi prijevod Sjeti se dana šabata. [144]Ti nećeš počiniti otmicu: ova zapovijed cilja na posezanje za tuđom slobodom, to jest otmica osoba da bi ih se stavilo u ropstvo (vidjeti 21.16); posezanje za tuđim dobrima u svakom je slučaju zabranjeno po r. 17. [145]gusta no: drugi izraz za označiti oblak (vidjeti 13.21 i bilješku . [146]holokaust: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA [147]Čovjek upotrebom svojih alatki utiskuje u objekte vlastitu oznaku; samo objekti koje je Bog sam stvorio, tj. u sirovom, prirodnom stanju mogu biti stavljeni u službu Boga (usporediti Dt 21.3-4). [148]izvorno, Izraelitski svećenici nosili su samo jednu jednostavnu pregaču oko bedara tijekom svoje službe kod oltara. [149]približiti ga Bogu: ne vidi se jasno što u stvari znači ovaj izraz; opa interpretacija može se približiti smislu uzimanja Boga za svjedoka tog dogovora. [150]sluškinja često bijaše u isto vrijeme gazdina žena nižeg ranga. [151]O gradovima utočištima evociranim u ovom retku vidjeti Br 35..9-34. [152]Oltari (i *svetišta) često su smatrani mjestimna za utočište zbog ubojstva (vidjeti 1R 1.50-53; 2.28-34). [153]nezaposlenost ili nepokretnost. [154]sikl1: vidjeti u Glosaru pod NOVAC. [155]Krvna osveta: vidjeti Br 35.12 i bilješku . [156]Ako sunce sija, to će reći u danjem svjetlu; u takvim okolnostima, treba se rijćeš iti lopova a da ga se ne ubije; ako ga se ubije, to je ubojstvo koje traži osvetu. [157]snoplje, žetva, polje označavaju, u obrnutom redoslijedu, tri uzastopna stanja žitnog nasada: izlistallo žito (polje), isklasalo žito (žetva) i požnjeveno žito (snoplje). [158]približit će se Bogu: vidjeti 21.6 i bilješku . [159]pruhvatit će ili priznat će ( životinju takvom kako jest). [160]rastrgana: od jedne druge životinje. [161]Ako bude iznajmljena: …njena najamnina: drugi prijevod ako je plaćenik, primit će ipak svoju plaću. [162]dota (miraz ): riječ treba biti shvaćena u jednom ši - rem smislu, pošto se radi u stvari o jednom daru (u naturi ili u novcu) koji odgovara onome koji normalno treba isplatiti zaručnik obitelji svoje zaručnice. [163]proklet: vidjeti Dt 2.34 i bilješku . [164]ti nećeš donositi drugima: podrazumijevaju se bogovi ; drugi prijevod ti nećeš kasniti ponuditi meni. [165]rastrgano: vidjeti r. 12 i bilješku ; ovo meso ne treba biti konzumirano, jer životinja nije bila zaklana prema pravilima. [166]pomoći ćeš mu rasteretiti ga: tekst nesiguran, prijevod prema opem smislu konteksta. [167]tvoj siromah: onaj kojim se ti posebno baviš. [168]ti ćeš blagovati ili ti ćeš se odmarati ili činit ćeš *šabat. [169]hodočašče: vidjeti 5.1 i bilješku . [170]blagdan beskvasnih kruhova i drugi blagdani: vidjeti redak16 vidjeti u Glosaru kao i mjesec Klasova pod KALENDAR. [171]na izlasku godine ili na, početku godine (u staro vrijeme godina je počinjala u jesen). [172]…vidjeti lice Svevišnjeg ovdje znači predstaviti se u *svetištu. [173]krvne žrtve: žrtvovanje jedne životinje (ta ježrtva često praćena jednom ponudom bilja, vidjeti Lv 2. - Uskisli kruh , tj. kruh zamiješen s *kvasom (vidjeti Lv 2.11 i bilješku ) - Masno ponuđeno za mene slaviti, što će rećimasno žrtava ponuđenih za vrijeme blag dana GOSPODOVIH ; ono treba biti spaljeno u isti dan kad je i žrtvovano. [174]ti nećeš kuhati jare…taj je običaj bio prakticiran u kanaanskoj religiji. [175]moje ime u njemu, što će reći on posjeduje sav moj autoritet. [176]stele: vidjeti 1 R 14.23 i bilješku . [177]on će blagosloviti…ja u odstraniti: Bog govori o sebi kako u trećem, tako i u prvom licu ; isto tako on govori o svojem puku kako u množini tako i u jednini. [178]sav tvoj zbroj dana to jest dug život. [179]stršen: drugi prijevod obeshrabrenje. [180]od Trstikovog mora…doRijeke: od Crvenog mora do Mediterana i od Sinaja do do Eufrata ; usporediti 1 R 5.1. [181]On bijaše rekao: vidjeti 19.10-25. - Nadab i Abihu: dva sina Aaronova, vidjeti 6.23. [182]Stele predstavljaju u ovom slučaju dvanaest Izraelovih plemena. [183]holokausti: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA [184]knjiga saveza je ona koju je Mojsije upravo napisao. [185]lazurit: vrsta dragog kamena, plave boje, jedne providnosti slične nebeskoj dubini. [186]Žrtveni objed na završetku ceremonije saveza. [187]Vidjeti 13.21 i bilješku . [188]ljubičasti purpur, crveni purpur: štofovi obojeni uz pomo obojenih tvari izlučenih od dvaju morskih mekušaca. - Bljćeš tavi grimiz: druga tkanina obojena uz pomo jedne obojene tvari dobijene drobljenjem jedne vrlo sitne gusjenice, parazita na hrastu. [189]za svjetiljku: to jest za kandelabr, vidjeti retke 31-40. [190]efod: liturgijska odjea velikog svećenika, opisana u 28.6-14. - Prsnik: vrsta džepa od tkanine na grudima velikog svećenika (vidjeti 28.15-29) određen za držati Urim i Tumim (vidjeti 28.30 i bilješku ). [191]lakat: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [192]u stvari propriitaire na francuskom što se prevodi kao poklopac na zavjetnom kovčegu. Njegovo hebrejsko ime evocira ritual oproštenja -absolucije -izvršenog od strane velikog svećenika (vidjeti Lv 16.11-16). [193]prečnice komadi drveta namijenjeni održavanju pravilnog razmaka između nogu stola. - Palma: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [194]libacija: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. [195]žrtveni kruh: vidjeti Lv 24.5-9 [196]Svijećnjak se sastoji od jedne središnje šipke na koju je pričvršeno sedam bočnih krakova (vidjeti r. 32). Usprkos tom tradicionalnom imenu, on nije nosio sedam svijea, već sedam uljnih lampi (r. 37)a`. [197]štipaljke i plitice: su jedan od moguih prijevoda termina koji označavaju pribor za održavanje uljnih lampi. [198]talent: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [199]Vidjeti 25.4 i bilješku . [200]lakat: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [201]prema moru, što će reći prema zapadu, pravac prema Mediteranu. [202]vidjeti 25.17 i bilješku . [203]Tako se naziva uvis izvijeni ugao oltara. [204]pepeo natopljen masnoom žrtava bio je prikupljan i prenošen na jedno mjesto određeno za to, izvan tabora (vidjeti Lv 4.12. Kadionica: liturgijski objekt, za kađenje tamjanom (vidjeti Lv 10.1). [205]Prijevod nesiguran; hebrejska riječ označava možda jedan stepenik koji uokviruje oltar. [206]Trijem je sveti prostor koji okružuje šator, omeđen "barijerom"zastora; to je ekvivalent dvorištu u templu jeruzalemskom (vidjeti 1Kr 6.36). [207]Vidjeti 26.22 i bilješku . [208]to jest sa strane ulazu. [209]Vidjeti 25.4 i bilješku . [210]svjetlil: vidjeti 25.6 i bilješku . - Samotočno ulje je ono koje je dobijeno jednostavnim drobljenjem i okapljivanjem, bez prćeš anja maslina. [211]Vidjeti 25.7 i bilješku . [212]Vidjeti 25.4 i bilješku . [213]Pečat: mali prstenasti ili cilindrični instrument, graviran udubljenjem, koji služi za označiti osobne pre dmete ili pisma koja se odašilju. [214]Dva izgravirana kamena kamena stavljena su ondje za pozvati Boga da se "sjeti" (podsjetnik) puka Izraelovog. Vidjeti također r. 29. [215]zlatni okvir: oprema, općenito od zlata u koju se pričvršivalo drago kamenje čije određenje nije uvijek jasno. [216]empan : vidjeti u Glosaru pod MJERE. [217]Redci 17-20 nabrajaju dvanaest vrsta dragog kamenja čija identifikacija nije uvijek sigurna. [218]Urim i Tumim su sveti predmeti (š?tapići ?, kocke ?) korišteni za upoznavanje, putem bacanja kocke (iz-vlačenja ?) volju Božju ; vidjeti 1 S 28.6. [219] 1mogranji: vezeni motivi(?) koji predstavljaju plod mogranja. - zlatna zvonca: u starim civilizacijama, mislilo se da zvuk zvona udaljuje demone. [220]cvjeti: alem-kamen, zlatni nakit, u obliku cvijeta, znak posvete, koji će također biti simbol kraljevskog autoriteta (vidjeti Ps 132.18). {{Refa|}221}Riječ prevedena s tijara znači frizuru, pokrivalo za glavu, vjerojatno od tkanine, čija se forma ne poznaje precizno. [222]Vidjeti Lv 8.33 i bilješku . [223]Vidjeti Lv 8.33 i bilješku . [224]rogove: vidjeti 27.2 i bilješku . [225]holokaust, jelo: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. [226]rep: vidjeti Lv 3.9 i bilješku . [227]efa, hin: vidjeti u Glosaru pod MJERE. - čisto ulje: vidjeti 27.20 i bilješku . [228]ponuda, libacija, jelo: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. [229]holokaust: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. [230]lakat: vidjeti u Glosaru pod MJERE. - rogovi: vidjeti 27.2 i bilješku . [231]poklopac; vidjeti 25.17 i bilješku . [232]holokaust, ponuda, libacija: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. [233]otkup svojeg života: radi se o jednom osobnom porezu za potrebe *svetišta; usporediti Ne 10.33-34. [234]sikl, gera: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [235]podsjetnik: vidjeti 28.12 i bilješku . [236]jelo: vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. [237]odstranjen iz svoje rodbine: vidjeti Stv 17.14 i bilješku . [238]storaks, ambra, galbanum, tamjann su jednako prirodni biljni mirisi, vidjeti 30.24 i bilješku . [239]Čini se da je sol poboljšavala zapaljivost tamjana. Stare verzije su prevodile s dobro izmiješano. [240]Vidjeti 25.17 i bilješku . [241]Cistu svjetiljku ili svjetiljku od čistog zlata. [242]liturgijsku: nesiguran prijevog jedne nejasne riječi. [243]Izbačen iz krila svoje rodbine: vidjeti Izl 17.14 i bilješku . [244]bogove koji idu: drugi prijevod jednog boga koji ide (kod Daničića koji će ići ispred nas) ; o istom vidjeti retke 4, 8 i 23. [245]oblikova čekićem: prekrio je zlatnim pločicama kostur izrađene statue od drveta. Ali, moglo bi se također razumjeti on u jednom kalupu izli kip teleta: na starom Orijentu, takve statue nisu predstavljale božanstva već su činile podlogu za statuu božanstvu. Bik je jednako tako bio simbol snage i plodnosti; ovdje je statua iz podsmijeha nazvana teletom. [246]puk krute šije je puk koji se ne povija, ne popu-šta pred Bogom, dakle koji mu je nepokoran po svojoj oholosti i drskosti. [247]investitura: vidjeti Lv 8.33 i bilješku . - Tekst ovog retka je nejasan i prijevod nesiguran. [248]Prema Ps 69.29, Bog čuva jednu knjigu života gdje su upisana imena pravednih. Ovaj način govorenja inspirira se možda listama utanovljenim od popisa; biti izbrisan iz jedne takve liste, to je ne biti više dio naroda. [249]zemlja bujna mlijekom i medom: vidjeti 3.8 i bilješku . - kruta šija: vidjeti 32.9 i bilješku . [250]Hebrejski izraz ovdje dodaje jednu osobnu zamjenicu (za njega ), koja se može odnositi bilo na Boga bilo na Mojsija osobno, bilo još na kovčeg (muško ime na hebrejskom). [251]stub oblačni: vidjeti 13.21i bilješku . [252] tvoj put ili tvoja volja. [253]Pokaži mi svoju slavu: ta je molba jednaka onoj pokaži mi se da te vidim (vidjeti r. 20 ). [254]ovaj način izražavanja vjerojatno znači jednu naglašenu afirmaciju: kad ja udešavam naklonost i kad ja činim milosrđe, radi se istinski o naklonosti i milosrđu. [255]oblak: vidjeti 13.21 i bilješku . - A Mojsije objavi ime "GOSPOD«: drugi prijevod a Mojsije zazva ime Gospodovo, ili i (Gospod) proglasi svoje ime "Gospod). [256]krutu šiju: vidjeti 32.9 i bilješku . [257]stele i stubovi su važni kultni objekti kod poganskih svetišta (vidjeti 1Kr 14.15,23 i biljćeš ke). [258]Ljubomornik: vidjeti 20.5 i bilješku . [259]oni se prostituiraju: vidjeti Os 2.4 i bilješku . [260]blagdan beskvasnih kruhova, mjesec Klasova: vidjeti u Glosaru pod KALENDAR. [261]što otvara krilo materinsko ; to jest prvorođeni (vidjeti kraj retka) ; vidjeti također 13.12-13. - Memorijal: vidjeti 28.12 i bilješku . [262]magare: vidjeti 13.13 i bilješku . [263]otpočinut ćeš; vidjeti 23.12 i bilješku . [264]blagdan Tjedana , blagdan Žetve: vidjeti u Glosa-ru pod BLAGDANI. [265]lice Gospodarevo ; vidjeti 23.17i bilješku . [266]uskisli kruh: kruh koji sadržava *kvas, vidjeti Lv 2.11 i bilješku . - Neće proći noć: žrtva će potpuno biti konzumirana prije jutra, vidjeti Izl 12.8-10. [267]Nećeš kuhati…:vidjeti 23.19 i bilješku . [268]Poglavlja 35-40 opisuju izvršavanje zapovijedi danih u poglavljima 25-31. Može se dakle odnositi na biljćeš ke o tim poglavljima.. - Usporediti retke 1-3 s 31.12-17. [269]Usporediti retke 4-29 s 25.1-7. [270]Usporediti 35.30-36.7 s 31.1-11. [271]Usporediti retke 8-38 s 26.1-37. [272]Usporediti retke 1-9 s 25.10-22. [273]Usporediti retke 10-16 s 25.23-30. [274]Usporediti retke 17-24 s 25.31-40. [275]Usporediti retke 25-28 s 30.1 - 10. [276]Usporediti r.29 s 30.22-38. [277]Usporediti retke 1-7 s 27.1-8. [278]Usporediti redak 8 s 30.17 - 21. [279]Usporediti retke 9-20 s 27.9-19. [280]talenti, sikli: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [281]Usporediti retke 25-26 s 30.11-16. [282]beka: vidjeti u Glosaru pod MJERE. [283]Usporediti retke 1-32 s 28.1-43. [284]čisti svijećnjak ili svijenjak od čistog zlata. [285]vidjeti u Glosaru pod ŽRTVOVANJA. [286]Oblak: vidjeti 13.21 i bilješku .