Autor:Ivan Bunić Vučić

Autori, B Ivan Bunić Vučić
(1591. ili 1592. - 1658.)
životopis na Wikipediji
hrvatski barokni pjesnik

Djela Uredi

 
Ivan Bunić Vučić

Pjesme Uredi

 1. Plandovanja
  1. Ljubavne piesme
   1. Piesnik piesnima
   2. Skladno ti te narav mila
   3. Nemoj se čuditi, izbrani cviete moj
   4. Ili mi, gospoje, me srce povrati
   5. O sniežane...
   6. Ah, Rakle, ne bieži...
   7. Nemoj, liepa Rakle moja
   8. Ako hoć', gospoje, da budem živiti
   9. Već ostajte sve gospoje
   10. Glad mene mori sad, a ljubav zlo davi
   11. Ubiraj, diklice, dočim je prolietje
   12. Čim liepir doleti na plamen od svieće
   13. Ah, kada će brieme priti
   14. Ljuveno uživanje
   15. U svakoj prilici slikuješ, gospoje
   16. Što si, liepa Rakle moja ?
   17. Je li tko, gospoje, od leda na svieti
   18. U koj strani od nebesi
   19. Prsi ima od leda vil moja gizdava
   20. Kada, cviete moj ljuveni
   21. Blažen dan, hip i čas u ki me postavi
   22. Moj oganj ljuveni, kiem srce me gori
   23. Slatko dobro
   24. Rakle liepa i ljuvena
   25. Rakle, eto sada ti zakle se da meni
   26. Usred poludna
   27. O vesela ma diklice
   28. Bio je vidieti kada se raskrili
   29. Čim gledam ja ružicu
   30. O gospoje svieh gospoja
   31. Liepahna ti ve mi si
   32. Ah, pridrago dobro moje
   33. O sniežane ruke bile
   34. Knjiga
   35. Uzazno si, slatki brače
   36. Pokli, dušo ma ljubljena
   37. Neka druzi hvale i slave
   38. Nemoj, nemoj, ma Ljubice
   39. Eto već, diklice, dzora je pribila
   40. Ostaj s Bogom, dušo moja
   41. Mlađahna Rakle ma, ka ne zna ljubavi
   42. Sveđ lakoma vila ova
   43. Mlađahna vil moja sveđ mene prikara
   44. Kad Ljubmir uteče od Rakle nemile
   45. Pokli me ostavi, mlače nemili
   46. Ah, da 'e meni na svijet dano
   47. O dzore svijetle i mile
   48. Komu hoćeš, mâ ljubice
   49. Bijeloga čemina za drag dar ljuveni
   50. Gledaj, Rakle, dobro moje
   51. Gdje kraljestvo tve postavi
   52. I mogla si, moja mila
   53. Ah, ne rekoh ja istinu
   54. Liepe vile i gizdave
   55. Razbludna mâ vila celiva i mili
   56. Mâ mila Nevenka ustima od meda
   57. Miljenko, iz krila moje vil sad bježi
   58. Tvrđa je vil moja tvrdoga mramora
   59. Slatka dušo mom životu
   60. Ljubljena gospoje, dosle sam cvilio
   61. Izidi veće van, o dzoro pribila
   62. Zima 'e sve sledila, svakomu zima je
   63. Poraza od moga kriviću mu vilu
   64. Za vernu mu službu plate mi kad ne bi
   65. Viđ'te dara moje sreće
   66. Nepravo svjedoči ko veli da strile
   67. Snijegu je s planine na gori visokoj
   68. Srdačce zlo boli razbludnu moju vil
   69. S bolesti vil moja kôm bolim sad gine
   70. O ovčice, krotko stado
   71. Počašnica
   72. Kamenito je srce u tebi
   73. Omekšajte, suze moje
   74. O prilijepe i primile
   75. Prilijepa Elena, ka bi cvijet ljeposti
  2. Razgovori pastirski
   1. Ljubdrag i Radmio
   2. Ljubdrag i Ljubmir
   3. Medan i Radat
   4. Zagorko i Divjak
   5. Gorštak
   6. Gospodin Dživo Sara Bunića pjesniku
  3. Nadgrobnice
   1. I u smrt kapetana Matije Martini
   2. U smrt gospođe Slave Ruski
   3. U smrt gospođe Paule Dunka Fačende
   4. Istoj
   5. Istoj
   6. Istoj u smrt
   7. U prinesen'je tijela gospođe Marije Frana Lukarevića
   8. Nadgrobje gospodinu Stijepu Giorgi
  4. Pjesni duhovne
   1. Razmišljan'je vrhu smrti
   2. Vrhu smrti
   3. Vrhu svetoga križa
   4. Vrhu grijeha
   5. Vrhu lakomosti
   6. Kuda srneš, dušo moja?
   7. Na mrtvi dan
   8. Život slikovan plavi u valima morskijem
   9. Bog je prava istina
   10. Od pravoga stravljene duše puta
   11. Boj života ljudskoga
   12. Svemogujstvo božje
   13. Zazvan'je grešnika
   14. Pomrčan'je dana i pak rasvanuće na 17 dečembra 1631.
   15. Milosrdje božje
   16. Jasnijeh zvijezda od nebesa
   17. Vrh svete pelenice
   18. Mihajlu arkanđelu
   19. Domine, ne in furore tuo arguas me
   20. De profundis clamavi ad te, Domine
   21. Miserere mei, Deus
   22. Trojstvo, Djeva i dva Ivana
 2. Mandalijena pokornica
  1. Cviljenje prvo
  2. Cviljenje drugo
  3. Cviljenje tretje
  4. Neznani s Mandalijeni