Bio je vidieti kada se raskrili

Bio je vidieti kada se raskrili
autor: Ivan Bunić Vučić


Bio je vidieti kada se raskrili
   i hoće letieti liepi kuf pribili ;
bio se može riet' nad stvari sve ine
   ke zdrži ovi sviet čisti snieg s planine ;
bielo je i cvietje od liera gledati
   kada ga prolietje veselo razvrati ;
i mlieko jes' bilo koje je prižela
   iz stada prem milo pastierka vesela ;
biela je i dzora kad zrakom naviesti
   da nam će doskora veseo dan dovesti.
Nadhodi daleko bieloća me vile
   kufa, snieg, lier, mlieko, zrak dzore primile !

Piktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.