U svakoj prilici slikuješ, gospoje

U svakoj prilici slikuješ, gospoje
autor: Ivan Bunić Vučić


U svakoj prilici slikuješ, gospoje,
   zloj zmiji ljutici pustoši ku goje :
ona se sveđ krije i bieži najplaše,
   a biežat' tebi je od mene najdraže ;
najhuđi ki ima jed, sred nje je celova,
   ti moga srca zled celovom otrova ;
ne će ona čuti glas žamora od piesni,
   ti ne ć' čut' moj poraz ni moje boljezni.
Lieka nije nje rani neg' ista nje glava,
   ni meni lieka ni neg' ti, vil gizdava.
Piktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.