Istoj
autor: Ivan Bunić Vučić


Velika milos bi i čudo nad svima
   da sunce od nebi na svijetu stan ima;
nu nije čudo toj, naredbom odzgora,
   da sunce istok svoj na nebu otvora.
Ljepoto čestita, za raja izbrana,
   ako sunce od svita bila si zazvana,
a moćna činit nî vlas smrti nemile
   da sunce potamni neumrlo š nje sile.
Rajskoga uresa ne gubiš, ti ne mreš,
   nu, sunce s nebesa, na nebo tvoje greš.


Piktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.