Satir iliti divji čovik

Satir iliti divji čovik
autor: Matija Antun Relković
1. dio / I.

Satir ilit divji čovik je središnji spjev (satira) Relkovićeva opusa, didaktično i racionalističko djelo, nastalo s ciljem pokuda i pouka u duhu prosvjetiteljskih ideja. Ovdje donosimo drugo izdanje iz 1779., kompozicijski podijeljeno u dva dijela, gdje prvi dio nešto opširnije slijedi prvo izdanje, dok u drugom dijelu Slavonac odgovara na kritike. Satir svoju popularnost i raširenost zahvaljuje svjetovnom sadržaju i štokavskom narječju koje Relković među prvima unosi u tradiciju slavonske knjige.


u prvom dilu piva u verše Slavoncem
a u drugom dilu Slavonac otpiva u verše SatiruPrvi dio: Satir piva u verše Slavoncem

 1. Satir piva u verše Slavoncem, kazuje lipotu ležaja Slavonije
 2. Porušenje Slovonije kroz česte rate i bojeve
 3. Popravljanje Slavonije posli istiranog Turčina
 4. Satir kaže uzrok zašto u Slavoniji nejma skula
 5. Satir kazuje da u Slavoniji imaju skule, ali kakove?
 6. Druga turska skula: kolo
 7. Treća skula turska: posilo
 8. Divan
 9. Moljba
 10. Pirovi
 11. Čaranje i krivotvornost okolo vinčanja
 12. Način lipo živiti sa svojim drugom i ispisanje jedne zle žene
 13. Od gazdaluka stvor kuća, marve držanje, oranje, kazani i druga

Drugi dio: Slavonac otpiva u verše Satiru

 1. Kazuje Satiru da je Slavonija sada u drugačijem stabju nego je onda bila kada je njemu Satir prvi put pivao, godine 1762.
 2. Satir fali Slavonca što se je poboljšao; ponukuje ga na stalnost da ne gubi ustrpljenja dok mu što ne izajde za rukom, i kaže mu da još ima stvari koje on poboljšati može
 3. Slavonac nahodi za dobro što Satir od godenja bolesnika govori; kazuje uzrok zašto on dvi sobe ne načinja. Satir mu neće prid oči kućanske falinke poradi kojih dioba i rasutak kuća i obitili biva
 4. Satir kazuje Slavoncu kako se u njegovoj kući događa nevirnost, poradi koje biva nesloga, a s nesloge zloba, pak najposli i boj i dioba
 5. Satir kazuje Slavoncu da je sa ženah i do sada, te baš u gospodskih kućah, svadnja Ii dioba bivala; pisma, koja se i danas uz tamburu piva to isto svidoči
 6. Satir ponukuje Slavonca da gdi u kući ne ima pravog gospodara, da ondi kuća izabere jednoga koji će sa svim virno upravljati; drugačije, gdi toga ne ima, ona se kuća ne može nego rasutju nadati
 7. Satir kaže Slavoncu da je ovaj svit u tri stanja razdiljen: u stanje moleće, hraneće i braneće. Ovo je sve troje svakomu čoviku po sebi od potribe, nitko ne može sve troje sam potpuno opslužiti; potribito je indi da čovik jedan drugoga pomaže
 8. Nojevi sinovi rasplodiše se; valjade jim se diliti svaki svojom čeljadju u strane svita, koje jim je otac podilio. Oni ne biše ni s onim zadovoljni; počeše se seliti i većjeg prostora tražiti; nasrtaše na druge, zemlju otimaše i krv mlogu prolivaše
 9. Satir piva Slavoncu da je stanje ejdnoga težaka seljanina srićnije od stanja jednoga građanina ili varošanina


Bilješke Matije Antuna Relkovića uz Satir