"Ecce homo!"

Novele "Ecce homo!"
autor: Janko Polić Kamov
I.
Odjeljci: I., II., III., IV., V., VI., VII.