Svjetski rat i Hrvati

Naslovnica Svjetski rat i Hrvati
autor: Ivo Pilar


SVJETSKI RAT

I HRVATI.


POKUS ORIENTACIJE HRVATSKOGA

NARODA JOŠ PRIJE SVRŠETKA RATA.

NAPISAO

D R . JURIČIĆ.

CIJENA K 2.—

U ZAGREBU 1917.

KOMISIONALNA NAKLADA KNJIŽARE MIRKA BREYERA.

__________

TISKARA I LITOGRAFIJA C. ALBRECHTA.


  1. Uzroci rata
  2. Uspjeh rata
  3. Posljedice rata
  4. Rat i Hrvati
  5. Uzroci stanja u Hrvatskoj prije rata
  6. Iskorišćenje rata