Osman
autor: Ivan Gundulić
1. pjevanje

Osman je ep u 20 pjevanja, od kojih dva (XIV. i XV.) u prijepisima nedostaju, pa ih je najuspjelije dopisao Ivan Mažuranić. Spjevan u osmeračkim katrenima, nastao djelomice po uzoru na vergilijanski ep, Osman slika ljudski uspon i pad, rasap moći, tragički prikaz krhkosti ljudske slave, a sadrži i obrise nacionalne epopeje (sraz slavenskoga i islamskoga svijeta te turska prijetnja dubrovačkomu miru).