Mira Kodolićeva/XXVII.

XXVI. Mira Kodolićeva, XXVII.
autor: Josip Kozarac
XXVIII.


XXVII.Uredi

»Što mislite, imadem li ja pravo i nadalje ostati pod krovom moga muža, i nadalje zvati se njegovom ženom? Meni dolaze časovi, da otiđem od njega, da mu ne spomenem ni rječce, već samo da odem — gola i bosa, jer da ja sve te njegove ljubavi zaslužila nijesam. Što bi Vi rekli, da me takovu nađete na ulici?... Oprostite, ja i opet pišem, kao da Vi imadete nekakovu dužnost brinuti se za mene... To valjda dolazi sa mojim sadanjim stanjem koje od svakoga traži neku samilost...

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Onaj Pečorin ne ide mi još nikako iz glave...«


Sljedeća stranica