Deklaracije:
(Popis treba proširivati. Pripaziti na kriterije.)