Deklaracija Hrvatskog sabora o osudi političkog procesa i presude kardinalu dr. Alojziju Stepincu

Deklaracija Hrvatskog sabora o osudi političkog procesa i presude kardinalu dr. Alojziju Stepincu
autor:

Dokument je koji je donio Sabor Republike Hrvatske na sjednici 14. veljače 1992.

Izvor:
Narodne novine broj: 9/1992. 21. veljače 1992.


DEKLARACIJA
o osudi političkog procesa i presude kardinalu dr. Alojziju Stepincu

1. Nakon devet stoljeća uporne borbe za opstanak i ponovno stjecanje državnosti, hrvatski narod ostvaruje svoju vjekovnu težnju za slobodom i neovisnošću.

2. Upravo ovom sazivu hrvatskog Sabora pripala je čast proglasiti samostalnost, suverenitet i neovisnost Republike Hrvatske.

3. Među tisućama i tisućama hrvatskih Ijudi, koji su svojim životom i djelovanjem hrabro svjedočili o vjekovnim težnjama hrvatskog naroda, hrvatski Sabor posebno ističe i izražava zahvalnost uzoritom kardinalu dr. Alojziju Stepincu, koji je nepravedno suđen, čime je nanesena nepravda i uvreda hrvatskom narodu.

Na montiranom političkom sudskom procesu nevino je osuđen stoga što je odbio po nalogu komunističkih vlastodržaca, provesti crkveni raskol i odvojiti Katoličku crkvu Hrvata od Rima i Vatikana, sa dalekosežnim ciljem uništenja Katoličke crkve kao vjekovnog čuvara i zaštitnika očuvanja identiteta i slobode hrvatskog naroda.

Osuđen je stoga što je djelovao protiv nasilja i zločina komunističke vlasti, isto kao što je djelovao u vihoru i okrutnostima drugoga svjetskog rata, u zaštitu progonjenih, neovisno o njihovom narodnosnom podrijetlu, ili vjerskom svjetonazoru. Iako hrvatski narod i Katolička crkva nikada nisu priznali osudu nadbiskupu Stepincu, hrvatski Sabor kao najviše predstavnićko tijelo Hrvatske izricanjem jasnog stava prema nepravednoj osudi kardinala Stepinca ispravlja jednu povijesnu nepravdu i uvredu hrvatskom narodu.

4. Osudom montiranog procesa i osude nadbiskupu Stepincu, hrvatski Sabor istodobno osuđuje političke procese brojnim nevino sudenim svečenicima, redovnicima i vjernicima osuđujući na taj način i protunarodni komunistički režim.

Klasa: 740-02/92-01/02

Zagreb, 14. veljače 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora
dr. Žarko Domljan, v. r