U aleji

U aleji
autor: Musa Ćazim Ćatić

Izvor: Lekić, Olga ; Nikolić, Biljana. Moja čitanka 8 : čitanka za 8. razred osnovne škole. Drugo izd. Mostar : Alfa, 2010. ISBN 978-9958-9040-0-4. Str. 100.
Gasne se krvavo oko lipanjskog plavetnog dana
I rujni već dašak struji večeri snene i meke
A parkom cvjetnim tiho – ko b'jele sablasti neke
Nijeme se pružaju sjene visokih bujnih platana.

Ja, sam na klupi, sjedim i slušam; s neznanih strana
Do mene dopire šumor kaskada daleke rijeke,
Zamiruć u duši mojoj ko zvuci srebrne jeke –
Ah, tako plače moja uvehla radost rana,

I sa njom zlaćane sanje, koje ko svehlo lišće
Padoše s drhtavih grana stabla mojega žića.
Sad moje bolno srce u grudima se stišće.

I kunuć vrijeme, cvili poput ranjena ptića:
O, zašto me ostavi mladost, puna mirisa i boja
I ti, o Đulizaro, najljepša sanjo moja!?
Piktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu u zemljama u kojima vrijedi zakon da autorsko pravo istječe nakon 70 godina od autorove smrti, pa tako i u Hrvatskoj (vidite članak Autorsko pravo u Hrvatskoj).