Skup
autor: Marin Držić
Prolog


Marin Držić:

Skup

Komedija prikazana
u Saba Gajčina

na piru

     Imena:
     SATIR (u prologu)
     SKUP, starac
     ANDRIJANA, njegova kći
     VARIVA, godišnica stara Skupova
     GRUBA, godišnica mlada Dživova
     KAMILO
     DOBRE, Kamilova mati
     ZLATI KUM, njezin brat
     NIKO, dundo Kamilov
     DŽIVO, prijatelj Dobrin
     PJERIĆ, prijatelj Kamilov
     MUNUO, djetić Kamilov
     Djetići Zlatoga Kuma:
     PASIMAHA, (Kotoranin)
     DRIJEMALO


Piktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.