Leksikon hrvatskih književnika BiH od najstarijih vremena do danas/R

P Leksikon hrvatskih književnika BiH od najstarijih vremena do danas: —  R
autor: Mirko Marjanović
S


RADELJKOVIĆ, Zvonimir (Tuzla, 26. listopada 1943.). Književni kritičar, prevoditelj i pjesnik. Od 1943. živi u Sarajevu gdje je završio osnovnu školu, gimnaziju i diplomirao na grupi anglistika-germanistika 1967. na Filozofskom fakultetu. Književnu kritiku i poeziju počeo objavljivati kao student. Akademski stupanj magistra američke književnosti stekao na Sveučilištu Indiana, SAD, 1969. godine, a doktorirao na Sarajevskom sveučilištu 1975. s temom: Thoreauova uloga u uspostavljanju američke književne tradicije. Prevodi s engleskog i na engleski jezik.
Djela: An American Reader (sa S. Koljevićem i N. Dimitrijevićem, 1973.), Ka američkoj književnoj tradiciji (1980.), Snovi i jutra, dva stoljeća američke književnosti (1989.).
RADIĆ, Miroslav (Bugojno, 1962.). Pjesnik. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Uskoplju, a pedagogiju, potom i teologiju u Rijeci.
Djela: Gospodine otopi led mržnje (pjesme, 1992.), pjesme u panorami Petnaestorica (2000.).
RADNIĆ, Mihovil (Kaloča, 1636. – Budim, 26. rujna 1707.). Pisac. U franjevački red stupio je po završetku humaniora, studij u Rimu, gdje je, prije nego je postao svećenik, postao i profesor filozofije. Pisao jezikom slovinskym bosanskym miješajući ikavicu s ijekavicom, u duhu franjevačke književne tradicije.
Djela: Razmišljanja pribogomiona (1683.), Pogrđenje ispraznosti (1683.).
RAGUŽ, Ivo (Barani, Stolac, 3. siječnja 1957.). Pjesnik. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Stocu. Od 1976. do 1980. studirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.
Djela: Sarajevske stranice (pjesme, 1992.).
RAMLJAK, Ivan Ićan, (Čitluk, Posušje, 16. siječnja 1928.). Pisac za djecu i publicist. Pučku školu završio u Posušju, gimnaziju u Imotskom, Sarajevu i Zagrebu. Diplomirao hrvatski jezik s jugoslavenskim književnostima i ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Djela: San bez uzglavlja (priče za djecu, 1996.), Glava u torbi (priče za djecu, 1990.), Kruh svetoga Ante (priče za djecu, 1992.), Suza i radost didova (priče za djecu, 1992.), Povratnik (roman za djecu, 1994.), Kruh svetoga Ante i druge pripovijetke (Mostar, 1997.), Zdravlje iz Međugorja (slikovnica, u koautorstvu, 1998.), Trogodišnje putovanje (priče, 1999.).
RASPUDIĆ, Gracijan (Lipno, Ljubuški, 25. veljače 1911. – Chicago, 7. svibnja 1989.). Romanopisac i esejist. Pučku školu završio u Čerinu, gimnaziju na Širokom Brijegu, bogosloviju i filozofiju u Mostaru i Beču. Godine 1938. doktorirao bogosloviju u Lyonu, Francuska. Od 1941. pastoralno djeluje među hrvatskim radnicima u Njemačkoj, a nakon rata kratko vrijeme boravi u Italiji i Španjolskoj, gdje predaje na sveučilištu i prevodi Sveto pismo. Od 1957. živi u SAD.
Djela: Djevojka Drina (roman, 1951.), Za stolom od kamena (roman, 1964.), Braća Golemci (novela, 1966.), Duvno (1957.), književni eseji - u periodici.
RAŠIĆ, Jure (Gornja Lupljanica, Derventa, 10. travnja 1945.). Pjesnik. Osnovnu školu završio je u Modranu, gimnaziju u Doboju, a zvanje pravnika stekao na fakultetima u Banjoj Luci i Sarajevu.
Djela: Posavino, ne dam te zaboravu (pjesme, 1996.), Govor tišine (pjesme, 1999.), Hajde da se igramo (pjesme za djecu, 1999.).
REBAC, Lovro (Gabela, Čapljina, 1915.). Pjesnik. Učiteljsku i Višu pedagošku školu završio u Zagrebu. Kao nastavnik hrvatskog jezika radio u raznim mjestima Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Djela: Ojađena lira (pjesme, 1936.), Mis Olga s periferije (drama, 1939.), Pripovijetke i ulomak lirike (1952.), Ropstvo Janković Stojana (dramatizacija, 1954.), Rođene pod suncem (pjesme, 1956.), O modernom u poeziji (esej, 1960.), Balada sa kamena (pjesme, 1960.)
REMETA, Zvonimir (Klobuk, Ljubuški, 12. prosinca 1909. – Sarajevo, 15. veljače 1964.). Romanopisac. Osnovnoškolsku naobrazbu stekao u rodnom mjestu, gimnaziju pohađao kod isusovaca u Travniku, studij prava završio u Zagrebu, gdje je i doktorirao. Kao sudac službovao u Smederevskoj Palanci, Visokom i Mostaru. Zbog jedne presude koju je kao sudac izrekao u vrijeme Drugog svjetskog rata, godine 1945. osuđen na dugogodišnji zatvor u kojemu je ostao sve do 1962. Nakon izlaska iz zatvora, vratio se u Sarajevo i tu je poživio još nepune dvije godine.
Djela: Grijeh (roman, 1942.), Tako svršava (roman, 1943.), Sentimentalna reportaža (roman, 1944.).
ROJE, Željko (Sarajevo, 29. siječnja 1948.). Pjesnik i romanopisac.
Djela: Omeđenost (pjesme, 1970.), Agent (roman, 1988.), Državni neprijatelj (pjesme, 1988.).
RORIĆ, Ivica Vanja (Foča, Doboj, 17. siječnja 1951.). Pisac za djecu. Diplomirao jugoslavenske i opću književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Radio kao novinar Radio Sarajeva, te kao član uredništva i zamjenik glavnoga urednika Vesele sveske.
Djela: Đački kalendar (pjesme za djecu, 1968.), Enci, menci na kamenci (s Š. Ešićem, pjesme za djecu, 1973.), Eno ide bubamara (pjesme za djecu, 1973.), Priča do priče, pjesma do pjesme (pjesme i priče za djecu, 1974.), Dječak grli svijet (pjesme za djecu, 1980.), Svemirko traži sreću (priče za djecu, 1980.), Doživljaji miša šiša (priče za djecu, 1980.), Drugari (za Š. Ešićem, D. Radulovićem, M. Odalovišem i T. Bjelkićem, pjesme za djecu, 1982.), Duga u travi (pjesme i priče za djecu, 1982.).
RUBIĆ, Stojan Stanko (Tomislavgrad, 27. siječnja 1877. – Tasovčići, 4. lipnja 1904.). Pjesnik, pripovjedač, istraživač narodnoga blaga. Pučku školu završio je u rodnom mjestu, Trgovačku u Livnu, Učiteljsku u Sarajevu.
Djela: Narodni život i običaji u Duvnu/Županjcu (studija), pjesme i pripovijetke - u periodici (Zbornik za narodni život i običaje, Književni pupoljci, Osvit, Hrvoje).