Grižula/Prvi prolog

Naslovnica Grižula: —  Prvi prolog
autor: Marin Držić
Drugi prolog


SLAVA NEBESKA

Cti drago prolitje, daždi med s nebesi,
   razliko jur cvitje livade uresi,
danica vodi dan jur draži neg ikad,
   a sunce gorâ van najsvitlje svíti sad,
zač vile kriposti, uzdrže koje svit,
   drage sad mladosti vladaju slatki cvit;
pričista Dijana življenje sad vlada,
   nebeska svud mana na zemlju sad pada.
Spomeni ovi stan s veseljem uvike
   čestiti ovi dan, pun slave i dike,
u koji dva mila po milosti od nebes
   tač slavno združila Nebeska Slava jes.

Za ovjezijem se muzika kanta