Grižula
autor: Marin Držić
Prvi prolog


Marin Držić: Grižula

     Imena:
     SLAVA NEBESKA (u prologu)
     DIJANA
     KUPIDO
     PLAKIR (Plako), sin Kupidov
     MUDROS
     PRAVDA
     VILE
     OPOSLOVNICA, sluga Mudrosti
     GRIŽULA starac, remeta
     RADOJE (Rade)
     DRAGIĆ
     GRUBA
     MIONA
     STANIŠA, otac Dragićev
     VUKOSAVA, mati Grubina
     OMAKALA, djevojka


Piktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.