Dundo Maroje
autor: Marin Držić
Prolog Dugog Nosa, negromanta


Marin Držić:

Dundo Maroje

Komedija prikazana u vijećnici
od kompanjije
"Pomet-družina"


     Imena:
     DUGI NOS, negromant (u prologu)
     DUNDO MAROJE
     MARO MAROJEV, njegov sin
     BOKČILO tovijernar, sluga Dunda Maroja
     POPIVA, sluga Marov
     PERA, na mušku obučena zaručnica Marova
     DŽIVO, prvi bratučed Perin
     BABA PERINA
     LAURA (Mande Krkarka), kurtizana
     PETRUNJELA, djevojka Laurina
     UGO TUDEŠAK
     POMET TRPEZA, sluga Ugov
     TRIPČETA iz Kotora
     DŽIVULIN, Lopuđanin

     Mladi Dubrovčani:
     NIKO
     PIJERO
     VLAHO

     MAZIJA, listonoša
     PAVO NOVOBRĐANIN, prijatelj Dunda Maroja
     GRUBIŠA, sin Pavov
     GULISAV, Hrvat
     SADI, Židov (Žudio)
     GIANPAULO OLIGIATI, bankar
     LESSANDRO, rimski trgovac
     KAMILO, Rimljanin
     KAPETAN (barižeo)
     ŽBIRI
     TRI RIMSKA KRČMARA


Piktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.