Zaključak Hrvatskoga filološkoga društva od 8. svibnja 1971.

Zaključak Hrvatskoga filološkoga društva
autor: Glavna skupština HFD

Skupština na kojoj je prihvaćen ovaj zaključak održana je 8. svibnja 1971.

Izvor: Objavljeno u časopisu Jeziku, br. 5 od lipnja 1971., str. 138.


Zaključak Hrvatskoga filološkoga društva

000000000000000 Pridružujemo se izjavi Upravnog odbora Matice hrvatske kojom proglašava Novosadski dogovor bespredmetnim i nevažećim. Novosadski dogovor nepotpuno i neprecizno odražava jezično stanje pa se njegova formulacija ne može smatrati znanstveno osnovanom. Njegove su uopćene tvrdnje omogućile da se taj dogovor provodi na štetu hrvatskoga književnog jezika i njegove ravnopravnosti u našoj političkoj zajednici. Zbog toga on nije pomogao rješenju onih problema zbog kojih je bio donesen, štoviše, on ih je i umnožio. Osnovni uvjet da se oni uspješno riješe jest da se za hrvatski književni jezik izrade normativni priručnici osnovani na hrvatskoj jezičnoj tradiciji i praksi.