Vidiš li, Ljubavi, ovu vii me'u sviema

Vidiš li, Ljubavi, ovu vii me'u sviema
autor: Miho BunićPiktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.

Vidiš li, Ljubavi, ovu vii me'u sviema
Vidiš li, Ljubavi, ovu vii me'u sviema
   ti s kosom na glavi? dotuži objema;
tebe se ne haje, ni tvoj stril ognjeni,
   a mene puštaje u muci ljuveni.
Ako sam ja suzan, reci mi, da ti zač, 5
   koji si oružan, mučeći gredeš tač?
Ki godi stril ufan izberi u tebe,
   ter osvět' jedan dan mene, sam i sebe.