Venere i Adon/Drugi prizor

Prvi prizor Venere i Adon: —  Drugi prizor
autor: Marin Držić
Treći prizor


Prijašnji, VILE, VENERE, SATIRIOvdi se odkrije šena. Vlasi se pripadu, a ukažu se šes vila, koje najprvo poju, pak tancaju. Uto Venere božica izide, a vile joj se klanjaju govoreći:

Zdrava si, božice, kruno svih liposti,
   puno je tve lice nebeske radosti.
Zemlja se veseli, kud stupa tvoj stupaj;
   gdje si ti, svak veli ondi je vječni raj!
Tobom cti prolitje, a lito rod rodi,
   razliko i cvitje tobom se svud plodi.
Zdrava si, kriposti usione naravi!
   Tvojome liposti Višnji svit objavi,
tobom se sva narav umnaža, gospoje,
   objavi se i Ljubav od utrobe tvoje.
Ljuveni kud pogled obrne tva lipos,
   stvori se jad u med a dreselje u rados.
Blažen je vječni raj koji te uživa;
   blažen je i cvitak taj ki tvoj pram odiva,
i zemlja blažena ku pleše stupaj tvoj
   i trava zelena, kraljice svih gospoj;
blažen je i pogled taj ki pozri tvoj ures.
   Oto nam na svit saj taj milos dana jes!
Prospite cvijetjice, na otar stavite
   mirise, sestrice, Veneru slavite;
slavite, ptičice, žuberom slatkime
   Venere božice prislavno toj ime.
Prolićnji vjetrici, ako ikad, uzmite
   mirise ružici, mirisom puhnite;
Venere božica po zemlji sad hodi,
   prislavna kraljica koja Ljubav rodi.
Slav'te ju, dubrave, pjesni od slavica,
   dostojna jes slave Venere božica.
Satiri, gdje ste vi, da tance vodite?
   Veneru svak slavi, a vi sanak spite!

Ovdi satiri dotrče govoreći:

 

        SATIRI

Veselje činimo, pokli nam srjeća da
   da s neba vidimo Veneru mi sada.
                    Pojte sada vi pjesance,
                    gorske vile, a mi ćemo
                    po travici vodit tance;
                    nu vas prvo da čujemo.