U čem ti sagrieših, gospoje svih gospoj

U čem ti sagrieših, gospoje svih gospoj
autor: Miho BunićPiktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.

U čem ti sagrieših, gospoje svih gospoj
U čem ti sagrieših, gospoje svih gospoj,
   ali er te vrhu svih obljubi srce ovoj?
Pače već, nego svoj život, joh, pritužan,
   ter drago lice toj braniš mi po vas dan.
San kako proć ti će taj liepos zaludu,5
   tu ćeš se poslije man kajat' u trudu.
Tiem prije neg' budu srebro vlasi zlati,
   nemilos prinudu na vrieme priobrati.