Telegram Vladka Mačeka Nikoli Tesli

Telegram Vladka Mačeka Nikoli Tesli
autor: Vladko Maček
Velikom sinu naroda srbskog, a domovine Hrvatske, vodji čovječanstva u borbi sa prirodom čestita u ime hrvatskoga naroda
                                                                    

                                                                                                                            Dr. Vladko Maček