Telegram Nikole Tesle Vladku Mačeku

Telegram Nikole Tesle Vladku Mačeku
autor: Nikola Tesla
Hvala na mnogo cienjenoj čestitki i počasti. Jednako se ponosim moga srbskog roda i moje hrvatske domovine. Živili svi Jugoslaveni!
                                                                    

                                                                                                                            Nikola Tesla