Arapski Uredi

92) Sūrat Al-Layl

Wa Al-Layli 'Idhā Yaghshá (Al-Layl: 1).

Wa An-Nahāri 'Idhā Tajallá (Al-Layl: 2).

Wa Mā Khalaqa Adh-Dhakara Wa Al-'Unthá (Al-Layl: 3).

'Inna Sa`yakum Lashattá (Al-Layl: 4).

Fa'ammā Man 'A`ţá Wa Attaqá (Al-Layl: 5).

Wa Şaddaqa Bil-Ĥusná (Al-Layl: 6).

Fasanuyassiruhu Lilyusrá (Al-Layl: 7).

Wa 'Ammā Man Bakhila Wa Astaghná (Al-Layl: 8).

Wa Kadhdhaba Bil-Ĥusná (Al-Layl: 9).

Fasanuyassiruhu Lil`usrá (Al-Layl: 10).

Wa Mā Yughnī `Anhu Māluhu 'Idhā Taraddá (Al-Layl: 11).

'Inna `Alaynā Lalhudá (Al-Layl: 12).

Wa 'Inna Lanā Lal'ākhirata Wa Al-'Ūlá (Al-Layl: 13).

Fa'andhartukum Nārāan Talažžá (Al-Layl: 14).

Lā Yaşlāhā 'Illā Al-'Ashqá (Al-Layl: 15).

Al-Ladhī Kadhdhaba Wa Tawallá (Al-Layl: 16).

Wa Sayujannabuhā Al-'Atqá (Al-Layl: 17).

Al-Ladhī Yu'utī Mālahu Yatazakká (Al-Layl: 18).

Wa Mā Li'ĥadin `Indahu Min Ni`matin Tujzá (Al-Layl: 19).

'Illā Abtighā'a Wajhi Rabbihi Al-'A`lá (Al-Layl: 20).

Wa Lasawfa Yarđá (Al-Layl: 21).


S u r a XCII


N o ć


U ime Boga: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.1 Prisežem noću, kad obvije zemlju! 2 Danom, kad sija! 3 Kako je on dobro stvorio muško i žensko! 4 – Ali vaši napori su oprečni –

5 Onome tko daje milostinju i tko se boji Boga; 6 onome tko izjavljuje vjerodostojnom vrlo lijepu nagradu, 7 mi ćemo olakšati pristup sreći.

8 Lakomom koji traži da se obogati; 9 onome tko proglašava za laž vrlo lijepu nagradu, 10 mi ćemo olakšati pristup nesreći.

11 Njegova mu bogatstva ne će služiti ničemu kad padne u ponor.

12 Da, ravnanje ljudima nas dopada; 13 posljednji život i ovomašnji život pripadaju nama.

14 Ja sam vas dakle upozorio na Vatru koja plamti. 15 U nju će upasti samo onaj koji je za prijezir; 16 onaj koji proglašava lažju i koji se okreće.

17 Ali onaj koji se boji Boga bit će od nje odstranjen, 18 kao onaj koji daje od svog dobra da bi se očistio.

19 Nitko ne će biti nagrađen kod njega, putem dobročinstva, 20 osim onoga koji bude jedino tražio Lice svog Gospda, Svevišnjeg: 21 njegova će želja uskoro biti ispunjena.