Sura 66.


ArapskiUredi

66) Sūrat At-Taĥrīm

Yā 'Ayyuhā An-Nabīyu Lima Tuĥarrimu Mā 'Aĥalla Allāhu Laka Tabtaghī Marđāata 'Azwājika Wa Allāhu Ghafūrun Raĥīmun (At-Taĥrīm: 1).

Qad Farađa Allāhu Lakum Taĥillata 'Aymānikum Wa Allāhu Mawlākum Wa Huwa Al-`Alīmu Al-Ĥakīmu (At-Taĥrīm: 2).

Wa 'Idh 'Asarra An-Nabīyu 'Ilá Ba`đi 'Azwājihi Ĥadīthāan Falammā Nabba'at Bihi Wa 'Ažharahu Allāhu `Alayhi `Arrafa Ba`đahu Wa 'A`rađa `An Ba`đin Falammā Nabba'ahā Bihi Qālat Man 'Anba'aka Hādhā Qāla Nabba'aniya Al-`Alīmu Al-Khabīru (At-Taĥrīm: 3).

'In Tatūbā 'Ilá Allāhi Faqad Şaghat Qulūbukumā Wa 'In Tažāharā `Alayhi Fa'inna Allāha Huwa Mawlāhu Wa Jibrīlu Wa Şāliĥu Al-Mu'uminīna Wa Al-Malā'ikatu Ba`da Dhālika Žahīrun (At-Taĥrīm: 4).

`Asá Rabbuhu 'In Ţallaqakunna 'An Yubdilahu 'Azwājāan Khayrāan Minkunna Muslimātin Mu'uminātin Qānitātin Tā'ibātin `Ābidātin Sā'iĥātin Thayyibātin Wa 'Abkārāan (At-Taĥrīm: 5).

Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Qū 'Anfusakum Wa 'Ahlīkum Nārāan Waqūduhā An-Nāsu Wa Al-Ĥijāratu `Alayhā Malā'ikatun Ghilāžun Shidādun Lā Ya`şūna Allāha Mā 'Amarahum Wa Yaf`alūna Mā Yu'umarūna (At-Taĥrīm: 6).

Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna Kafarū Lā Ta`tadhirū Al-Yawma 'Innamā Tujzawna Mā Kuntum Ta`malūna (At-Taĥrīm: 7).

Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Tūbū 'Ilá Allāhi Tawbatan Naşūĥāan `Asá Rabbukum 'An Yukaffira `Ankum Sayyi'ātikum Wa Yudkhilakum Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Yawma Lā Yukhzī Allāhu An-Nabīya Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Ma`ahu Nūruhum Yas`á Bayna 'Aydīhim Wa Bi'aymānihim Yaqūlūna Rabbanā 'Atmim Lanā Nūranā Wa Aghfir Lanā 'Innaka `Alá Kulli Shay'in Qadīrun (At-Taĥrīm: 8).

Yā 'Ayyuhā An-Nabīyu Jāhidi Al-Kuffāra Wa Al-Munāfiqīna Wa Aghluž `Alayhim Wa Ma'wāhum Jahannamu Wa Bi'sa Al-Maşīru (At-Taĥrīm: 9).

Đaraba Allāhu Mathalāan Lilladhīna Kafarū Aimra'ata Nūĥin Wa Aimra'ata Lūţin Kānatā Taĥta `Abdayni Min `Ibādinā Şāliĥayni Fakhānatāhumā Falam Yughniyā `Anhumā Mina Allāhi Shay'āan Wa Qīla Adkhulā An-Nāra Ma`a Ad-Dākhilīna (At-Taĥrīm: 10).

Wa Đaraba Allāhu Mathalāan Lilladhīna 'Āmanū Aimra'ata Fir`awna 'Idh Qālat Rabbi Abni Lī `Indaka Baytāan Fī Al-Jannati Wa Najjinī Min Fir`awna Wa `Amalihi Wa Najjinī Mina Al-Qawmi Až-Žālimīna (At-Taĥrīm: 11).

Wa Maryama Abnata `Imrāna Allatī 'Aĥşanat Farjahā Fanafakhnā Fīhi Min Rūĥinā Wa Şaddaqat Bikalimāti Rabbihā Wa Kutubihi Wa Kānat Mina Al-Qānitīna (At-Taĥrīm: 12).S u r a LXVI

Z a b r a n a

U ime Boga: Onog koji čini milosrđe, Milosrdnog.

1 O Proroče! Zašto zabranjuješ sebi ono što je Bog učinio dopuštenim kad tražiš zadovoljstvo svojih žena? – Bog je onaj koji oprašta, on je milosrdan –

2 Bog vam nalaže da se oslobodite svojih prisega. Bog je vaš Gospodar! On je taj koji zna sve, on je mudar.

3 Kad Prorok povjeri jednu tajnu jednoj od svojih supruga a ona je povjeri svojoj drugarici, Bog obavijesti proroka; ovaj odkri jedan dio a drugi ostavi sakriven.

Kad joj je rekao o svom poznavanju tajne, ona reče: «Tko te je dakle obavijestio! »

On odgovori: « Onaj koji zna sve i koji je dobro obaviješten mi je javio. »

4 Ako se obje vratite Bogu, to je zato što su se vaša srca priklonila. Ali ako se vas dvije uzajamno složite protiv Proroka, znajte da je Bog njegov Gospodar i da on ima kao podržku Gabrijela, sve pravednike među vjrujućima i čak anđele.

5 Ako vas on odpusti, njegov će mu Gospodar možda dati u zamjenu supruge bolje od vas, podvrgnute Bogu, vjernice, pobožne, pokajnice, obožavateljice, one koje poste, bilo da su već bile udane ili da su djevice.

6 O vi vjerujući! Čuvajte sebe i svoje obitelji od Vatre kojoj će ljudi i kamenje biti hrana!

Divovski i moćni Anđeli stojat će uokolo te Vatre; oni ne odbijaju poslušnost Zapovijedi Božjoj, oni čine ono što im je zapovijeđeno.

7 O vi nevjernici! ne ispričavajte se danas! Vi će te biti nagrađeni samo prema onome što ste činili.

8 O vi vjerujući! Vratite se k Bogu s jednim iskrenim pokajanjem. Može biti da vaš Gospod izbriše vaše grješke i da vas uvede u Vrtove gdje teku potoci, na Dan kad Bog neće prekriti sramotom ni Proroka, ni one koji budu vjerovali s njim.

Njihova svjetlost će im predhoditi njima s desne strane. Oni će reći: « Gospode naš! Dovrši za nas našu svjetlost; oprosti nam! Da, ti si nadmoćan nad svakom stvari. »

9 O Proroče! Bori se s nevjernicima i licemjerima; budi čvrst prema njima. Njihovo će sklonište biti Pakao: kojeg li groznog svršetka!

10 Bog je kao primjer predložio nevjernicima Noevu ženu i Lotovu ženu. One su obje živjele pod vlašću dvojice pravednika među našim slugama; one su ih izdale ali to im nije ničemu služilo protiv Boga. On im je rekao: « Uđite obje u Vatru s onima koji onamo ulaze. »

11 Bog je vjerujućima predložio kao primjer ženu Faraonovu, kad je ona rekla: « Moj Gospode! Izgradi mi, kod sebe, jednu kuću u Raju. Spasi me od Faraona i njegovog djela! Spasi me od nepravednog naroda; » 12 i Mariju, kćer Imranovu, koja sačuva svoje djevičanstvo. Mi smo joj udahnuli naš Duh; ona izjavi vjerodostojnim Riječi svog Gospoda i njegove Knjige. Ona je bila u broju onih koji se boje Boga.