Stranica:Vjekoslav Klaić Povjest Hrvata 2.djvu/164

Došlo je do problema prilikom ispravljanja ove stranice

što mogu bezodvlacno posvjedociti sa §est osidnika (jurata), koje ce imenovati. Tomu prigovori knez Ivan, da je retene Ivana, Lackova i Tvrtka zaista vec odavna jednoin bio zatvorio i drzao zarobljene, no radi toga, sto mu nijesu platili dada niti vrSili duzne sluzbe; ali pisama i privilegija nije im oteo, pace nije ni znao ni cue, da bi ih ikada imali, U toj ditavoj stvari posve je neduzan i nekriv. I sad pristupise osidnici ili jurati, njih dvadeset i dva, da pod prisegom izkazu Sistu i golu istinu. Nakon dogovora prisegose oni, da Ivan, Lackov i Tvrtko, a ni njihovi predci ne potjeCu ni iz jednoga od dvanaest plemena kraljevine Hrvatske, nego da ih je plemstvo hrvatsko pribrajalo svomu stalezu i zvalo plemicima u onomu injestu, gdje su ba§ osobno prebivali. Jurati ne znaju niti su culi, da bi oni imali kakva privilegija i pisma glede Cetine, a niti da ih je radi till pisama knez Ivan zarobio i pisma im ugrabio.

Prije medjutim, hego §to je kraljica u toj parnici mogla izreci konaCnu odluku, morade ona iznenada ostaviti Zadar i Dalmaciju (propter repentinum recessum de Jadra), na sto se mnoge pruce se stranke obratise na kralja Ljudevita u Zagrebu. Kralj Ljudevit bijaSe, Jos 28. studenoga potvrdio Na^manu Peirovicu i njegovim rodjacima od plemena Lapdani staru plemenstinu njihovu Karin; a sada je nastavio parnicu protiv kneza Nelipica. Po§to su pred majkom njegovom u Zadru prisegla samo dvadeset i dva osidnika ili jurata, dade on u Zagrebu priseci jo§ dvojici, naime Gregoriju, sinu krbavskoga kneza Budi- slava, i Nasmanu Petrovidu od plemena Lapcana, kojih nije 25. studenoga bilo u Zadru; a na to kralj 28. prosinca 1360. ponovo potvrdi poveljom knezu Ivanu Nelipidu zupu Cetinu, a njegovim protivnicimu Ivanu, Lackovu i Tvrtku nalozi vjednu Sutnju (perpetuum silen- tium) u tom predmetu. Ba§ istoga dana. 28. prosinca 1360, potvrdi kralj i knezovima Dioniziju i Pavlu Babonicu, sinovima bana Stjepana, grad Krupu za sve vijeke. Za boravka kraljeva u Zagrebu i kraljiCina u Zadru hke nedvojbeno mnoge stvari uredjene i parnice rijeSene. Uza sve to ostade dosta posla banima. U Slavoniji je kroz