Sonet 130 (Shakespeare)

Sonet 130
autor: William Shakespeare, prijevod: Ivan Goran Kovačić
Ljepše se koralj od usana joj rudi;
Ko sunce lijepost oči joj ne krasi;
Ako bijel je snijeg, sive su joj grudi,
Il vlas crna žica, žice su joj vlasi.

Vidjeh baršun ruža, rujnih i bijelih,
Na licu takva ruža dragoj nije;
Mnogi miris više slasti dijeli
Od daha što iz moje drage bije.

Volim glas njen, ma da više godi
Muzika, jer zvuk joj ljepši ima;
Božicu nikad ne vidjeh da hodi, –
A moja draga ide samo tlima;

Tako mi neba, ipak divna mi je,
I nijedna joj druga ravna nije.