Rezolucija HGI o potpori učlanjenja Crne Gore u NATO

Rezolucija HGI o potpori učlanjenja Crne Gore u NATO
autor: HGI

Izvor:


HGI je od početka stranka čiji je cilj ostvarivanje zajedničkih interesa slobodno i dobrovoljno udruženih građana, putem političkih i drugih aktivnosti u vezi s oblikovanjem, izražavanjem, zastupanjem i ostvarivanjem ciljeva i interesa definiranih u svom programu, kao i vođenje brige, i to posebne brige o ostvarivanju prava i sloboda hrvatskog naroda u Crnoj Gori svojim pojavljivanjem i radom HGI će razvijati i poštovati demokratske institucije, procedure i ponašanje te parlamentarni politički sustav Crne Gore, a angažirat će se na:

- usmjeravanje razvoja Crne Gore u pravcu države svih njenih građana, države koja će se temeljiti na vladavini prava, te političkoj i pravnoj jednakosti svih građana

- očuvanje i njegovanje tradicije hrvatskog naroda u Crnoj Gori

- poticanje ekonomskog razvoja Crne Gore

- javno zagovaranje za samostalnost Crne Gore i promociju EU i NATO integracija

Ovo su samo neke stavke programa HGI, i samostalnost se ostvarila prije 10 godina, a što se EU integracija tiče, tu se dosta uradilo i ulazak Crne Gore je izvjestan. Također, već je evidentan i ulazak u NATO.

O aspiracijama određenih država prema Europi poslije Drugog svjetskog rata i više, računajući na znanje uvaženih kolegica i kolega, neću spominjati sada, ali uglavnom to je utjecalo na osnivanje Sjevernoatlanskog saveza (NATO) 1949. godine i to od strane 12 zemalja, 10 evropskih i 2 sjeverno američkog kontinenta. Neću govoriti o povijesti NATO-a, i onome što je do sada uspješno uradio, ali moram reći da se danas smanjila opasnost od konvencionalnog vojnog sukoba i masovne uporabe teško naoružanih postrojbi, ali, pojavili su se novi izazovi koje sve članice stavljaju pred nove dileme na koje treba naći adekvatan odgovor. Nove su prijetnje po naravi drugačije od onih iz doba Hladnog rata. Nove su zadaće NATO borba protiv novih prijetnji: terorizma, sajber kriminala, proizvodnje i poliferacije oružja za masovno uništenje, opasnosti koje prijete iz takozvanih neuspjelih ili slabih država te mora djelovati preventivno kako bi se u budućnosti spriječile takve opasnosti. Posljednjih godina NATO uspostavlja načine borbe protiv suvremenih opasnosti koje ugrožavaju sigurnost i stabilnost time što pomaže razvoj svojih članica i garantira način ostvarivanja dugoročne stabilnosti.

Kako euroatlantske i europske integracije predstavljaju stubove na kojima počiva današnja Europa, one su garanti stabilnosti, sigurnosti, suradnje među europskim nacijama, ali i temelj mira, ekonomskog i društvenog prosperiteta, koji je Europa ostvarila nakon Drugog svjetskog rata do danas.

Članstvo u NATO je strateški cilj Crne Gore, a to najbolje znaju Hrvati i drugi manjinski narodi u Crnoj Gori, koji garantira stabilnost i bezbjednost zemlje, očuvanje njenog teritorijalnog integriteta i suverentiteta. To je pretpostavka ostvarivanja i drugih važnih ciljeva kao što su učvršćivanje demokratskih institucija, vladavine prava, tržišne ekonomije i stabilnosti. Ohrabrujemo sve nadležne državne organe, nosioce zakonodavnih, izvršnih i sudskih funkcija da, u okviru svojih nadležnosti i poštujući ustavna načela podjele vlasti, nastave s realiziranjem podjele vlasti, nastave s realiziranjem konkretnih mjera usmjerenih ka sveukupnom unaprijeđenju ambijenta, u cilju ostvarivanja tih važnih ciljeva,od značaja za sve građane. Jedino tako moći ćemo, dragi građani, mirno spavati.

Ulaskom u NATO Crna Gora može i mora samo profitirati, jer stara je izreka „S kim si, takav si“, a mi uvijek biramo samo najbolje.

Hrvatska građanska inicijativa ( i ja osobno)Ljerka Dragičević? , kao jedan od predlagača Rezolucije o podršci učlanjenju Crne Gore u NATO, podržavamo Rezoluciju.