Rajski taj tvoj pogled, rumena ružice

Rajski taj tvoj pogled, rumena ružice
autor: Miho BunićPiktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.

Rajski taj tvoj pogled, rumena ružice
Rajski taj tvoj pogled, rumena ružice,
   ozdravja svaku zled od moje tužice;
u njem je taka vlas, da već ja na sviti,
   ini raj, inu slas ne mogu želiti.
Strielja' me ljuveno tvoj pogled svaki čas,5
   me srce ranjeno oćuti pokoj vas.
A za toj ne skrivaj od mene pogled tvoj
   u njemu pokli 'e raj, zdravje me i pokoj.