Propitivanje Ivanovo

Propitivanje Ivanovo
prijevod: Tomislav Dretar
 • V je kratica kojom je označen izvor prevedenog teksta koji se nalazi u Nacionalnoj biblioteci u Beču (Vienne), ms (manuscript=rukopis). lat. 1137, ff. 158v-160.
 • D je kratica kojom je označen izvor prevedenog teksta koji se nalazi u Općinskoj biblioteci u gradu Dôle (oblast grada Carcassonea), ms (manuscript=rukopis). lat. 109, ff. 44-46.


Bečka varijanta Karkasonska varijanta

V


 • U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.[1] Amen.[2] Propitivanje Ivanovo, koji bi apostol[3] i evangjelist[4], na Posljednja večera[5] kraljevstvo nebesko[6] glede ustrojstva svijeta i glede Princ[7] i Adam[8].

Ja, Ivan[9], sudrug u patnji, da bio, također, bio sudrug u Kraljevstvu Božjem, koji, počivajući na grudima Gospodina Isusa Krista tijekom Tajne večere, rekoh: «Gospodine, tko će te odati?» A Gospodin mi reče: «Onaj koji će uroniti ruku u pliticu i u kojeg će Sotona ući, taj je onaj koji će me izručiti.» A ja rekoh: «Gospodine, prije nego što će pasti[10], Sotona[11], u kojoj se slavi nalazio kod Oca[12]
V

 • A on reče: «Između nebeskih sila i pri prijestolju Oca nevidljivog on bijaše nadstojnik svih stvari. I sjeđaše uz Oca mojega[13]. I bi Sotona nadstojnikom sila nebeskih i inih koje pripadahu Ocu. I on silažaše od neba pa sve do pakla i uspinjaše se natrag sve do prijestolja Oca nevidljivog, i nadgledaše sve te slave koje se nalaziše iznad svih nebesa.

I on skova plan uzdići svoje prijestolje iznad oblaka, htijući biti sličnim Svevišnjemu. I kad je sišao u zrak, on nađe anđela koji je sjedio iznad zraka i reče mu: «Otvori mi zračna vrata! I onaj mu ih otvori.»
V

 • Silazeći, on nadje angjela koji je zadržavao vode i reče mu: Otvori mi vrata vodena.

I on mu ih otvori. I silazeći, oni nadju svu zemlju prekrivenu vodama,i, hodeći odozdo,on nadje dvije ribe opružene ispod voda, i one bijahu povezane jedna uz drugu da bi pridržavale zemlju prema zapovijedi Oca nevidljivog. I sidje niže, i nadje velike oblake koji zadržavahu vodu morsku. I on sidje još niže i nadje svoj pakao gdje je gehena vatrena. Dalje ne mogaše silaziti zbog plamena koji je pržio.
V

 • Tad Sotona pridje straga pun pakosti I uspne se sve do angjela koji upravljaě zrakom i do anđela koji upravljaše zrakom i do onog koji upravljaše vodama, i on im reče: Sve ovo pripada meni, ako me poslušate uzdići ću svoj tron iznad oblaka i bit ću nalik Svevišnjem. I ja ću uzdići vode iznad svoda nebeskog i prikupit ću druge vode morske i po tome neće viće biti voda na površini zemlje. I ja ću vladati s vama u vijeke vjekova. I on to reče anđelima i uspne se prema nebesima sve do trećeg neba, gurajući u pobunu anđele Oca nevidljivog, govoreći svakom od njih:
V

 • Koliko duguješ ti Gospodu svojem? A prvi odgovori: Stotinu vrěva ulja. A on mu reče: Uzmi svoju priznanicu pa sjedi i pi'i pedeset. I reče drugima: A ti, koliko ti duguješ svom gospodar? A on odgovori: Stotinu mjerica žita. I ovaj mu reče: Uzmi svoju priznanicu, sjedi i piši osamdeset. I popeše se na druga nebesa držeći iste govore, i uspne se do petog neba, zavodeći anđele Oca nevidljivog. I glas Očev izidje iz trona, govoreći: Što radiš ti prokletniče? ti koji podbunjuješ anđele Očeve? Tvorče grijeha,učini brzo to što si smislio!

D

 • Ovdje počinje heretička tajna.

Ja, Ivan, vaš brat i sudrug u patnji da bi, također, gio sudrugom u kraljevstvu nebeskom, dok sam počivao na grudima našeg Gospodina Isusa Krista, rekoh: «Gospodine, tko je taj koji će te izručiti?» A on odgovori: «To je onaj koji uranja ruku sa mnom u pliticu. Tad ulazi Sotona u njega i traži mu da me isporuči.» A ja rekoh: «Gospodine, prije no što je Sotona bio posrnuo, u kojoj je slavi kod tvog Oca bio?»

D

 • A on meni reče: «On bijaše u jednoj takvoj slavi da bijaše nadstojnikom svim silama nebeskim. A ja, ja sjeđah uz Oca svojega. Sotona bijaše nadstojnikom svim stvarima koje nasljedovaše ocu. I on silažaše s nebesa sve do pakla i uspinjaše se nanovo sve do prijestolja Oca nevidljivog, i on nadziraše slavu koja se nalažaše u svim nebesima.

I on zače plan uzdići prijestolje svoje iznad oblaka nebeskih i htijaše biti nalik Svevišnjemu. A kad siđe u zrak, reče anđelu zraka: «Otvori mi vrata zraka.» I onaj mu otvori vrata zračna.
D

 • I nastavljajući svoje silaženje, on nadje anđela koji zadržavaše vode i reču mu: Otvori mi vrata vodena. I ovaj˙mu ih otvori. I prolazeći dalje, on nadje svu površinu zemlje pokrivenu vodama, i prolazeći ispod zemlje, on nađe dvije ribe opružene na vodama, a one bijahu kao dva bika upregnuta za oranje:po zapovijedi Oca nevidljivog, oni podržavaće svu zemlju, od Zapada do Istoka. I kad bi sišao, on nadje velike oblake koji zadržavahu vodu morsku. I kad bi sišao još niže, on nađe svoj "Ossop" koji je vrsta vatre. I dalje on ne mogaše silaziti još niže zbog plamena vatre žežene.
D

 • I Sotona se vrati straga i ispuni se zlobom, i doseže anđela zraka i onog koji upravljaše vodama i reče im: Sve te stvari meni pripadaju; ko me poslušate, ja ću uzdići svoj tron iznad oblaka i bit ću sličan Svevišnjem. I, uzdižući vode iznad gornjeg nebeskog svoda, prikupit ću druge morske vode, i poslije toga nece više biti voda na površini čitave zemlje. I ja ću vladati s vama u vijeke vjekova. I govoreci to angjľima, on se uspe k drugim anđelima sve do petog neba, i reče tako svakom od njih:
D

 • Koliko duguješ ti svojem gospodaru? On reče: Stotinu mjera žita. A on mu reče: Uzmi pero i tintu i napiši šezdeset.I on rete drugima' A ti, koliko ti duguješ svojem gospodaru? On odgovori: Stotinu vrčeva ulja. A on mu reče: sjedi i piši,pedeset. I, uspinjući se u sva nebesa, on govoriše tako,zavodeći anđele Oca nevidljivog sve do petog neba. I glas Očev iziđe iz trona, govoreći: Što radiš ti, otpadniče, ti koji zavodiš anđele Očeve? Tvorče grijeha, učini brzo to što si smislio.

Bilješke

uredi
 • [1]Prvi stih kršćanske molitve poznate kao Pater noster ili Oče naš! Isus je ovu molitvu preporučivaqo kao jedinu umjesto dotadašnjih židovskih litanija.
 • [2]Amen je preuzet iz židovskog obreda a u prijevodu znači:Nek tako bude!
 • [3]Apostolima su nazivani dvanaest Isusovih ucenika koji ce pronijeti objavu Evangjelja:Petar, Andrija, Jakov Stariji, Ivan, Filip, Bartolomej, Matija, Toma, Jakov Mladji, Simun, Jud i Juda (zamijenjen Matijom).
 • [4]Evandjelist ili onaj koji slijedi i propagira Radosnu vijest o dolasku Kraljevstva Bozjeg.
 • [5]Posljednja večera Isusova s budućim apostolima. Simbolizira razdvajanje dvaju svjetova koji će se spojiti u novom uskrsnuću.
 • [6]Kraljevstvo nebesko simbolizira vlast Božju koju navješćuje Isus krist, za razliku od kraljevstva zemaljskog kojim vlada Sotona.
 • [7]Princ je Isus krist koji je Princ Svjetlosti, princ Tame je Sotona.
 • [8]Adam je prvi čovjek kojeg je Bog stvorio od zemlje. Ime potječe od iz hebrejskog gdje znači = zemlja. U kršćanskoj teologiji princ svjetla i Adam su primjeri savršenih ljudi. Od kojih je prvi realizirao a drugi izgubio svoje savršenstvo.
 • [9]Misli se na Ivana, najmlađeg Apostola, koji je bio posebni miljenik Isusov.
 • [10]Radi se o moralnom padu, iydaji i pobuni protiv Boga. Sotona je zaveo citav niz andjela i inicirao njihov moralni pad.
 • [11]Satan je ime koje znaci "protivnik" (hebr.) Baala, sto opet na fenicijskom znaci Gospod. U pocetku je imalo ime svrsetak -el (Sataniel) sto je upucivalo na bozansku derivaciju Sotonine osobe. Sotona je bio Bozji pobocnik s najvisim kompetencijama, a sto Interrogatio potvrdjuje.
 • [12]Ovdje u znacenju Bog.
 • [13]Ovim terminom Isus Krist konfirmira svoje bozansko podrijetlo.