Priopćenja Ureda predsjednika Franje Tuđmana studeni 1995.

Erdutski sporazum Uredi

Odluka o osnivanju Vijeca obrane i nacionalne sigurnosti Uredi

Izvor: http://predsjednik.hr/Zagreb24.11.1995

P R I O P C E NJ E BR. 24/11/95-1


Temeljem clanka 100. stavak 2. Ustava Republike Hrvatske Predsjednik Republike donio je Odluku o osnivanju Vijeca obrane i nacionalne sigurnosti, kao savjetodavnog tijela Predsjednika Republike za podrucje obrane i nacionalne sigurnosti.


Za clanove Vijeca obrane i nacionalne sigurnosti imenovani su:

Hrvoje Sarinic, glavni savjetnik Predsjednika RH

mr. Zlatko Matesa, predsjednik Vlade RH

dr. Mate Granic, potpredsjednik Vlade RH i ministar vanjskih poslova

dr. Ivo Sanader, predstojnik Ureda predsjednika RH

Gojko Susak, ministar obrane

Ivan Jarnjak, ministar unutarnjih poslova

dr. Miroslav Tudjman, vrsitelj duznosti Predstojnika Ureda za nacionalnu sigurnost

dr. Ivic Pasalic, savjetnik predsjednika RH za unutarnju politiku

general Zbora Zvonimir Cervenko, nacelnik glavnog stozera Hrvatske vojske

general bojnik Slavko Baric, procelnik Vojnog kabineta predsjednika RH


dr. Ivo Sanader odreden je na duznost glavnog tajnika Vijeca obrane i nacionalne sigurnosti.


Odluka stupa na snagu danom donosenja.


Zagreb, 24. studenog 1995.

Zagreb, 24.11.1995. Uredi

Izvor: http://predsjednik.hr/Zagreb24.11.1995_2

P R I O P C E NJ E BR. 24/11/95-2


Temeljem clanka 106. Ustava Republike Hrvatske i clanka 6. Odluke o Uredu predsjednika RH, Predsjednik Republike donio je Odluku kojom se ing. Hrvoje Sarinic razrjesuje duznosti predstojnika Ureda predsjednika RH i imenuje glavnim savjetnikom Predsjednika Republike Hrvatske, a dr. Ivo Sanader imenuje predstojnikom Ureda Predsjednika te razrjesuje duznosti zamjenika ministra vanjskih poslova.

Uz navedene Odluke i temeljem istih pravnih osnova Predsjednik Republike donio je i slijedece Odluke:


Vesna Skare Ozbolt imenuje se zamjenikom Predstojnika Ureda Predsjednika RH i razrjesuje duznosti pomocnika predstojnika Ureda Predsjednika RH;


general Zbora Anton Tus imenuje se procelnikom Ureda za medunarodnu vojnu suradnju i razrjesuje se duznosti glavnog vojnog savjetnika;


dr. Franjo Greguric razrjesuje se duznosti glavnog gospodarskog savjetnika Predsjednika RH;


Bosiljko Misetic razrjesuje se duznosti savjetnika i opunomocenika predsjednika RH;


Josip Slunjski razrjesuje se duznosti zamjenika predstojnika Ureda Predsjednika radi odlaska na novu duznost;


dr. Zeljka Corak razrjesuje se duznosti posebnog savjetnika Predsjednika RH za kulturu;


dr. Djuro Njavro razrjesuje se duznosti savjetnika Predsjednika RH;


Zlatko Canjuga imenuje se savjetnikom Predsjednika RH za drustvene djelatnosti;


dr. Branimir Jaksic imenuje se savjetnikom Predsjednika RH za znanost;


Zlatko Vitez imenuje se savjetnikom Predsjednika RH za kulturu;


dr. Marko Skreb imenuje se savjetnikom Predsjednika RH za gospodarstvo.


Ove Odluke stupaju na snagu danom donosenja.

Zagreb, 24. studenog 1995.

Predsjednik Republike primio supredsjedatelja Konferencije o bivsoj Jugoslaviji Carla Bildta Uredi

Izvor: http://predsjednik.hr/Zagreb28.11.1995

P R I O P C E NJ E BR. 28/11/95-1


Danas je u Predsjednickim Dvorima Predsjednik Republike primio supredsjedatelja Konferencije o bivsoj Jugoslaviji Carla Bildta, u cijoj su pratnji bili nazocni veleposlanici Louis Sell i Michael Steiner te predstavnik Spanjolske kao predsjedavajuce drzave EU Enrique Mora.


Carl Bildt je Predsjednika Republike izvjestio o koracima koje poduzima u okviru priprema za provedbu Temeljnog sporazuma o istocnoj Slavoniji, Baranji i zapadnom Srijemu te Daytonskog mirovnog sporazuma. G. Bildt je istanuo vaznost sto brzeg pocetka provedbe Temeljnog sporazuma, obzirom na istek UNCRO-vog manadata 30. studenog.


Predsjednik Republike ponovio je neprihvatljivost, za Republiku Hrvatsku, bilo kakvog obnavljanja mandata UNCRO-a kao i odlaganja provedbe Temeljnog sporazuma. S tim u svezi, Predsjednik Tudjman jos je jednom predlozio kao naj brze, na djelotvornije i financijski naj pogodnije rijesenje, da Vijece Sigurnosti Ujedinjenih Naroda usvoji rezoluciju kojom bi ovlastio ruski i belgijski bataljun trenutno razmjesteni na tim podrucjima za provedbu Sporazuma u prijelaznom razdoblju, sve dok ne dodje do razmjestenja novih medunarodnih snaga.

Predsjednik je pritom istaknuo da su zapovjednici spomenutih bataljuna nacelno vec prihvatili takvo rjesenje.


Tijekom susreta, razgovaralo se i o provedbi Daytonskog mirovnog sporazuma te o pripremama za predstojecu mirovnu konferenciju u Parizu. Izrazeno je i zajednicko uvjerenje da je potrebito nadalje ulogati sve napore s ciljem sto brzeg i djelotvornijeg ozivotvorenja hrvatsko-bosnjacke Federacije BiH. S tim u svezi, Predsjednik Republike istaknuo je vaznu ulogu Zajednickog Vijeca za suradnju Republike Hrvatske i Republike i Federacije BiH, koje ce biti svecano osnovano tijekom mirovne konferencije u Parizu a cija ce prva sjednica biti odrzana u Sarajevu.


Uz Predsjednika Republike, razgovoru su bili nazocni predstojnik Ureda Predsjednika dr. Ivo Sanader, savjetnik Predsjednika za vanjsku politiku dr. Zeljko Matic, te zamjenica predstojnika Ureda Predsjednika Vesna Skare Ozbolt.


Zagreb, 28. studenog 1995.

Predsjednik Republike predao vjerodajnice Branku Salaju i Kresimiru Znidaricu Uredi

Izvor: http://predsjednik.hr/Zagreb28.11.1995_2

P R I O P C E NJ E BR. 28/11/95-2


Danas je u Predsjednickim Dvorima Predsjednik Republike predao vjerodajnice Branku Salaju, imenovanom veleposlaniku RH u Kraljevini Nizozemskoj i Kresimiru Znidaricu, imenovanom veleposlaniku RH u Maleziji. Uz Predsjednika Republike, predaji vjerodajnica bili su nazocni savjetnik Predsjednika Republike za vanjsku politiku dr. Zeljko Matic, zamjenica predstojnika Ureda Predsjednika Vesna Skare Ozbolt te veleposlanik Frane Krnic.


Predajuci vjerodajnice novoimenovanim veleposlanicima, Predsjednik Republike istaknuo je da odlaze na odgovornu duznost, te im stoga zeli srecu i uspjeh u njenom obnasanju. Zahvalivsi Predsjedniku na ukazanom povjerenju i casti, veleposlanici Salaj i Znidaric su izrazili zelju da casno i uspjesno zastupaju hrvatske interese te pridonose njenom ugledu u inozemstvu.


Tijekom razgovora, Predsjednik Republike je naglasio da novoimenovani veleposlanici odlaze na duznost u potpuno razlicite, ali jednako vazne zemlje. S Kraljevinom Nizozemskom, kao clanicom Europske Unije, potrebito je graditi svekolike odnose suradnje i prijateljstva, dok je Malezija istaknuti clan zajednice islamskih zemalja te potencijalno jedan od najvaznijih gospodarskih partnera RH.


Ovom prigodom, Predsjednik Republike urucio je veleposlaniku Salaju odlikovanja kojima ga je odlikovao u prigodi obiljezavanja 5. obljetnice Dana hrvatske drzavnosti. Branko Salaj odlikovan je Redom kneza Branimira s orgrlicom te Redom danice Hrvatske s likom Ante Radica.


Zagreb, 28. studenog 1995.