Priopćenja Ureda predsjednika Franje Tuđmana prosinac 1995.

Predsjednik Republike primio pomocnika drzavnog tajnika SAD-a za europska pitanja g. Richarda Holbrookea Uredi

Izvor: http://predsjednik.hr/Zagreb08.12.1995

P R I O P C E NJ E BR. 08/12/95-1

Danas je u Predsjednickim Dvorima Predsjednik Republike primio pomocnika drzavnog tajnika SAD-a za europska pitanja g. Richarda Holbrookea, u cijoj su pratnji bili nazocni veleposlanik SAD-a u RH Peter Galbraith te Christopher Hill general Wesley Clark, brigadni general Donald Kerrick, James Pardew i Jeff Hovenier.

Tijekom susreta, razmatrane su pripreme za mirovnu konferenciju koja ce se 14. prosinca odrzati u Parizu, provedba Temeljnog sporazuma o podrucju istocne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema te napredak napora za ozivotvorenje hrvatsko-bosnjacke Federacije BiH.

Glede provedbe Temeljnog Sporazuma, Richard Holbrooke je Predsjednika Republike izvjestio da ce SAD, najkasnije do 12. prosinca hrvatskim vlastima predloziti svog kandidata za duznost americkog nacelnika prijelazne uprave, koji ce biti umirovljeni general visokog ranga. Istaknuvsi vaznost sto brzeg pocetka provodjenja Temeljnog sporazuma, Predsjednik Republike je ponovio potrebitost brzog usvajanja rezolucije Vijeca Sigurnosti UN, kojom bi belgijski i ruski bataljuni, vec razmjesteni na podrucju istocne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema, bili ovlasteni za provedbu Temeljnog sporazuma. Izrazeno je zajednicko uvjerenje da nema potrebe razmjestanja velikog broja dodatnih snaga, no da bi pozitivnu ulogu mogao imati jedan dodatni kanadski bataljun.

Tijekom razgovora, razmatrane su i mjere kojima bi se olaksao i ubrzao povratak hrvatskih ibosnjackih prognanika u BiH, te pripreme za potpisivanje u Parizu sporazuma o Zajednickom vijecu za suradnju Republike Hrvatske i Republike i Federacije BiH i sporazuma o medjusobnom priznanju i normalizaciji odnosa Republike Hrvatske i Srbije, odnosno "SRJ". S tim u svezi, Predsjednik Republike je ponovio vaznost koju hrvatske drzavne vlasti pridaju osnivanju Zajednickom vijecu i ocvrscavanju Federacije. Predsjednik je na kraju razgovora izvjestio Richarda Holbrooka i o napredku pregovora hrvatskih vlasti i srpskih predstavnika u svezi s obnavljanjem telekomunikacijskih veza te o pregovorima vodjenih izmedju INE i Jugopetrola.

Uz Predsjednika Republike, razgovoru su bili nazocni predstojnik Ureda Predsjednika dr. Ivo Sanader, ministar obrane Gojko Susak, zapovjednik Glavnog stozera HV general zbora Zvonimir Cervenko, procelnik kabineta Predsjednika Gordan Radin te pobocnik Predsjednika general bojnik Kresimir Kaspar.

Zagreb, 8. prosinca 1995.

Odrzana prva sjednica Predsjednickog Vijeca Uredi

Izvor: http://predsjednik.hr/Zagreb22.12.1995

P R I O P C E NJ E BR. 22/12/95

Danas je u Predsjednickim Dvorima, pod predsjedanjem Predsjednika Republike dr. Franje Tudjmana, odrzana prva sjednica Predsjednickog Vijeca, tijekom koje je razmatrano funkcioniranje pravne drzave i borba protiv svih vrsti kriminala.

Na pocetku sjednice, Predsjednik Republike podsjetio je nazocne na glavne zadace ovog novoosnovanog savjetodavnog tijela. Predsjednicko Vijece, cija je uspostava predvidjena Ustavom RH, treba, u poslijeratnom razdoblju, pridonijeti razmatranju svih bitnih politickih, gospodarskih i drustvenih dugorocnih pitanja, te koordinaciji aktivnosti tijela drzavne vlasti i uprave.

Predsjednik je istaknuo da izbor teme prve nije slucajan. Nakon sto je tijekom proteklih pet godina hrvatska vlast bila prvenstveno usmjerena na ocuvanje sigurnosti i opstojanja drzave te pobjedu u ratu, sada je doslo vrijeme suocavanja s temeljnim pitanjima izgradnje moderne demokratske i pravne drzave, koja su od dalekosezne vaznosti na unutarnji i vanjskopoliticki razvitak.

Nakon uvodnog izlaganja savjetnika Predsjednika Republike za unutarnju politiku dr. Ivica Pasalica (cijeli tekst prilazemo u potpunosti), clanovi vijeca raspravljali su o: zakonskim i sudbenim aktivnostima, o ustroju i funkcijama sudstva te o suradnji sudbene i izvrsne vlasti u RH; o problemu kriminala , kako tradicionalnom , tako i novim oblicima politickog i gospodarskog kriminala, pri cemu se potonji ispoljava na financijskom, carinskom, deviznom i poreznom podrucju ; o znacaju parlamentarnog nadzora u ukupnom djelovanju drzavne vlasti; o postivanju ljudskih i manjinskih prava te potrebi jacanja tolerancije; o potrebi uvodjenja novih i poboljsanja postojecih zakona na podrucju nacionalne sigurnosti; te o vaznosti rjesavanja spomenutih problema za sto brze ukljucenje u medjunarodne integracijske procese.

U zakljucku sjednice Predsjednik Tudjman istaknuo je da sadrzajnost danasnje rasprave najbolje ukazuje na potrebu utemeljenja Predsjednickog vijeca i njegovog daljnjeg rada. Razmatrani problemi sastavni su dio svih modernih drzava, no politicke i gospododarske okolnosti u kojima se nalazi RH nalazu dodatnu potrebu njihovog sto brzeg i ucinkovitijeg rjesavanja. Predsjednik je opetovano istaknuo i vaznost svekolike normalizacije medjudrzavnih odnosa na prostoru bivse Jugoslavije, pri cemu je poseban znacaj pridao normalizaciji odnosa sa Srbijom i ostvarenju sto tijesnje suradnje s Federacijom BiH. U interesu zastite Hrvatskog naroda u BiH, te zastite strateskih interesa RH, potrebito je sto skorije povezivanje Federacije i RH, na gospodarskom , a potom i politickom podrucju.

U raspravi su sudjelovali : predsjednik Sabora akademik Vlatko Pavletic, predsjednik Vlade mr. Zlatko Matesa, predsjednik vrhovnog suda dr. Krunislav Olujic, guverner Narodne banke Pero Jurkovic, potpredsjednik Sabora Vladimir Seks, cuvar drzavnog pecata Ivan Milas, potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova dr. Mate Granic, potpredsjednik Vlade Borislav Skegro, ravnatelj UNS-a dr. Miroslav Tudjman, ministar unutarnjih poslova Ivan Jarnjak, ministar financija Bozo Prka, gradonacelnik Zagreba Branko Miksa, savjetnik Predsjednika za drustvene djelatnosti Zlatko Canjuga, zastupnici u zastupnickom Domu hrvatskog Sabora Luka Bebic, Bosiljko Misetic, Janko Bobetko, Milorad Pupovac, savjetnik Predsjednika za pravna pitanja dr. Smiljko Sokol, ministar pravosudja dr. Miroslav Separovic, glavni drzavni revizor Sima Krasic, predsjednik Odbora HDZ-a za izgradnju povjerenja sa srpskim pucanstvom u RH Mirko Tankosic, javni pravobranitelj Mladen Hranjski, javni tuzitelj Petar Sale, predsjednik drzavnog sudbenog vijeca Ante Potrebica, te direktor financijske policije Marijan Kovacic.

Zagreb, 22. prosinca 1995.