Pridraga gospoje, pokli si ti sama

Pridraga gospoje, pokli si ti sama
autor: Miho BunićPiktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.

Pridraga gospoje, pokli si ti sama
Pridraga gospoje, pokli si ti sama
   blaženstvo sve moje, i svaka rados ma,
molim te ja milo, ne bran' mi vid'jeti
   tve lice pribilo, kiem sam živ na svieti,
a ja ti kupljen rob hoću vazda biti,5
   dokoli tamni grob bude me prikriti.