Povelja Svjetskog saveza mladih

Povelja Svjetskoga saveza mladih (The Charter of the World Youth Alliance)
autor: Svjetski savez mladih

Preuzeto sa stranica wya.net. Dostupno i kao e-knjiga i u inim oblicima.


Svjetski savez mladih se sastoji od mladih muškaraca i žena iz svih dijelova svijeta. U suradnji s drugim organima međunarodne zajednice, prije svega s Ujedinjenim narodima i Europskom unijom, Svjetski savez mladih je predan izgradnji slobodnog i pravednog društva kroz kulturu života. Ta kultura potvrđuje neotuđivo dostojanstvo osobe, brani intrinzično pravo na život, njeguje obitelj i potiče društvenu klimu povoljnu za integralni razvoj, solidarnost i međusobno poštovanje.

Prepoznajemo intrinzično dostojanstvo osobe kao temelj svakog ljudskog prava. Vjerujemo da je to dostojanstvo neovisno od bilo kojeg pojedinog stanja i da nema ljudske zajednice koja može dodijeliti ili poništiti to dostojanstvo. Uvjereni smo da je unutarnje dostojanstvo što ga posjeduje svako ljudsko biće od začeća do prirodne smrti temelj svačijeg prava na život. Vjerujemo da je to neotuđivo pravo na život temelj slobodnog i pravednog društva, te smatramo da društvo putem zakona i kulture ima obvezu štititi dostojanstvo osobe i time štititi pravo na život.

Potvrđujemo da je temeljna jedinica ljudskog društva obitelj, gdje muškarci i žene uče živjeti u istinskoj slobodi i solidarnosti, te gdje su pojedinci opremljeni ispuniti svoje društvene obveze. Vjerujemo da je politička zajednica na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini dužna štititi i njegovati obitelj.

Vjerujemo da se autentični razvoj društva može dogoditi samo u kulturi koja pospješuje cjeloviti ljudski razvoj -okarakterizirana tjelesnim, duhovnim, mentalnim i emocionalnim rastom, u ozračju poštovanja za ljudsku osobu i obitelj.

Pozivamo sve one koji dijele ova uvjerenja da nam se pridruže u njihovoj afirmaciji i stavljanju na snagu u javnom životu na svim razinama.