Pogled tvoj ljuveni, gospoje od svih vil

Pogled tvoj ljuveni, gospoje od svih vil
autor: Marin Držić


Pogled tvoj ljuveni, gospoje od svih vilPogled tvoj ljuveni, gospoje od svih vil,
   smrtno je u meni srdačce izranil;
a gizde tej tvoje i rajsko ličce toj
   sili me, gospoje, da sam rob u vik tvoj.
Vaj, ma tko može bit toliko srcem mraz,
   da ne će u plam it pozrivši tvoj obraz?
Lipos tva i dika i slavni taj ures
   eto je sva slika anđela zgar s nebes.
Ah, tako, diklice, u milos tvoju prit,
   budu mi tužice sve slatke za te bit.

Piktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.