Pjesan XVI
autor: Ignjat ĐurđevićPiktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.


Pjesan XVI

Majka i dijete, lijepi i poluslijepi
(iz latinskoga jezika).
    Pozorom je sliep desnieme
diete Zorko, lieviem mati,
a oba mogu svo'em drazieme
licem sunce zatjecati.
    Uzmi u sina, majko liepa, 5
pozor ki mu sreća ostavi:
tad on bit će ljubav sliepa.
a ti majka od ljubavi.