Pjesan XCII (Saltijer slovinski)

Pjesan XCII
autor: Ignjat ĐurđevićPiktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.

Pjesan XCII

Slavi neumrlo svemogućstvo, erbo je vas saj svijet sazdalo i satvorilo.
  Premda, о bože, gori u slavi
kralj si odjeven tvôm ljeposti,
još i doli ti objavi
izgled tvoje zamjernosti.
  Na se obuče snagu i stavi, 5
vlas pripasa ponosito,
pak sviet stvori i napravi
i utvrdi stanovito.
  tuj pristoje držiš neka 10
stvorene sve naravi.
Ko ti osnova još odvieka
i u sviesti tvôj pripravi,
  Tad za harnos, ah, kolike
pohvale ti zemlja udili!
Podigoše к tebi rike, 15
podigoše romon mili;
  i čiem one s množtvom vala
slavno vape, svaka ustaje,
кô da uzrastom žudi ozdala
celivati tve stupaje. 20
  Vode ustajat к nebu idući
vidjet nam se čudo čini,
nu 'e čudniji bog mogući
vrhsunčanoj na visini.
  Ah tvoj zakon, gospodine, 25
i naredbe tve blažene
sve su punе mnoge istine
i dostojne vjere i scjene.
  Tva privjerna rieč se broji,
i duljinom od svieh dana 30
tvoja crkva bit dostoji
u svetinji poštovana.
  Primi li hvalu s svieh besjeda
trojstvo, ke nam život daje,
i bud' slavno sveđ naprieda, 35
кô bi sprva, ко sada je.