Pjesan IX
autor: Ignjat ĐurđevićPiktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.
   Tvomu u licu skupljeno je
blago obilno svijeh razbluda,
nu ti nijesi dobro moje,
u kom žive mâ požuda.
   Gizdava si, Rakle, i mila,5
ali srcu mom zamani,
ke Ljubica, rajska vila,
u slatkomu ropstvu hrani.
   Ah zamani prsi od lijera,
usta od ruže kažeš meni,10
zaman jasna tvâ zamjera
otvora mi dan ljuveni.
   Pazeć ljepos tvomu u licu
indje obraćam misli moje
i razmišljam mu Ljubicu 15
i nje ljepos ljepšu od tvoje.
   U tebi se naresiva
obraz cvijetjem, zvijezdam oči:
u nje čelo zorom siva,
pogled suncem od istoči.20
   Na nje ustijeh život pravi,
u posmijehu raj se kaže,
na nje prsi ljubav stavi
što je imala slađe i draže.
   Zato nemoj bit sumnjiva,25
er drugoga rob sam lica:
svaku svjetlos dan dobiva,
svaku ljepos mâ diklica.