Pjesan III
autor: Ignjat ĐurđevićPiktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.
   Otkad me je ostavila
prigizdava tvâ ljepota,
živem tužan bez života
i bez duše, dušo mila.
   Ginem, sahnem, gasnem, blidim 5
ranjen tugam bezbrojnijeme,
misleć kad će doći vrijeme,
mâ Ljubice, da te vidim.
   I razmišljam da jednako
nije bitje moje i tvoje: 10
ja umiram, o gospoje,
a ti uživaš dobro svako.
   Ti uživaš u radosti
vode, dubja i zeleni,
a ja kunem, vajmeh meni, 15
me nezgode, me žalosti
   ke mi skrovna sumnja uzroči,
jesam li ti u milosti
al' sam dalek tvôj ljeposti
tako od srca kako od oči. 20
   Ah da mogu krila od ptice
po ljuvenom čudu steći
za u tebe doć leteći,
uzdisana mâ božice!
   Nu pokli mi po naravi 25
nije to dano, moj pokoju,
posilam ti dušu moju
na krilijeh od ljubavi.