Pjesan CXXI (Saltijer slovinski)

Pjesan CXXI
autor: Ignjat ĐurđevićPiktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.


Pjesan CXXI

Slavi prilijepi grad od Jeruzalema, u koji se ufaše iz robstva povratiti.

 
   Kad mi reku:
"Zaman stavlja svijet zaprjeku,
er se opeta
sred žuđena templa sveta
vratit ćemo slobođeni,5
ter smireni
stat će stupaj naš dragomu
u pridvorju solimskomu",
ah ko uzigram u radosti
i tolikoj čestitosti 10
jedva 'e srce me zadosti!
   Drag je meni
Jeruzalem naš rođeni,
er jednači
tvrđom svaki grad najjači;15
prostrane se kružit vide
njega obzide.
U nj na blag dan s priko svijeta
svijeh naroda svijet dolijeta,
i on taj skup uzmnožiti 20
u svoj može skut čestiti
veličinom prigrliti.
   A najliše
njemu slave svakčas više
srećno uzmnoži, 25
ki je u njemu, narod božji.
Izraelskijeh svijeh koljena
množ združena
u visoko templo ushodi,
noseć rajskom svom vojvodi 30
svetilišta narečena
i pjevajuć svijeh vremena
privišnjega hvale imena.
   U njemu je
pravda, u njemu sud stoluje; 35
on je obično
carsko stanje gospodično,
u kom vlada i svoj jasni
prut oblasni
nad glavama podložnijeme 40
Davidovo stere pleme.
Takom gradu rec'te, o ljudi:
"Blagosovjen i ti budi
i tko tebe ljubi i žudi!"
   Tve prikrio 45
krasne mire pokoj mio,
vazdakrati
mimošli te plami od rati,
prišla obilnos u moguće
tvoje kuće, 50
bio pun mira i veselja
krocijeć mojijeh prijatelja
i me bratje ki su u tebi,
i uživo kako 'e trijebi,
er si kuća kralja od nebi.55
   Ćaćko slavni,
koga porod vrhnaravni
po sve vrime
u bitju je jednak š njime,
s bogom sinom, s duhom bogom 60
časti mnogom
živi okrunjen u radosti;
tijem vi, o stvori, željno dosti
sad i uvijeke slavite ga,
kako svijet je slavio njega 65
od početka jur svojega.