Pisanca u pomoć poetam

Pisanca u pomoć poetam
autor: Mavro Vetranović


Lončarom je gnjila dana,
   kada lonce pripravljaju,
   da ručice pristavljaju,
   kako hoće sa svijeh strana;
a pengatur vrhu svega
   ima volju i oblasti,
   da ne štedi nijedne masti,
   kako hoće da sve penga.
A poetam čes pogodi,
   neka slijede mužu svoju,
   da na volju pjesni poju,
   kako hoće u slobodi.