Otvoreno pismo IHJJ premijeru RH Zoranu Milanoviću

Otvoreno pismo IHJJ premijeru RH Zoranu Milanoviću od 3. siječnja 2012.
autor: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Od 3. siječnja 2012.

Izvor:
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Novosti, 10. siječnja 2012., pristupljeno 18. svibnja 2012.


Otvoreno pismo
3. siječnja 2012.

000000000000000 Poštovani gospodine predsjedniče Vlade Republike Hrvatske,


s obzirom na to da se u posljednje vrijeme i u tisku problematiziraju novouspostavljena imena Ministarstva zdravlja i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te da se pritom traži i mišljenje jezičnih stručnjaka, šaljemo vam svoje mišljenje o problemima koji se najčešće spominju:

Ministarstvo zdravlja ili Ministarstvo zdravstva

S obzirom na to da je zdravlje 'stanje organizma pri normalnome radu organa, dobro fizičko i psihičko stanje', a zdravstvo 'djelatnost koja se bavi zaštitom zdravlja i liječenjem bolesti' te da se ministarstvo nesumnjivo bavi djelatnošću, a ne stanjem organizma, smatramo da bi se ministarstvo trebalo zvati Ministarstvo zdravstva. Ime Ministarstvo zdravlja oblikovano je vjerojatno prema engleskome uzoru (Ministry of Health), ali se pritom ne uzima u obzir da u engleskome ne postoji jednorječna istovrijednica hrvatske riječi zdravstvo (zdravstvo se prevodi kao health services, medical services, health care i health care industry).

Ministarstvo za zdravstvo ili Ministarstvo zdravstva

S obzirom na to da je model imenovanja ministarstava Ministarstvo + djelatnost kojom se ono bavi označena imenicom u genitivu dosljedno proveden u imenima svih hrvatskih ministarstava (npr. Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo financija, Ministarstvo pravosuđa) i da je taj sustav potvrđen već dulje vrijeme te da nije u suprotnosti ni s jednim od pravila hrvatske standardnojezične sintakse, smatramo da ga ne treba mijenjati. Ne treba ga nikako mijenjati ni zbog toga što je u imenima nekih drugih institucija (instituta, zavoda i sl.) i njihovih dijelova (odjela, katedra i sl.) u kojima se uglavnom ističe predmet njihova bavljenja, uobičajena uporaba prijedloga za (npr. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Katedra za dijalektologiju itd.).

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ili Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

U hrvatskome jeziku supostoje istoznačne riječi sport i šport. Prema njemačkome i austrijskome izgovoru primili smo riječ šport. Poslije je iz engleskoga preuzeta i riječ sport. Neki priručnici hrvatskoga jezika te riječi normativno izjednačuju, dok drugi daju normativnu prednost riječi šport. Stoga smatramo da je nepotrebno riječ šport u imenu ministarstva zamijeniti riječju sport.


000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 000000000000000 Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje