Od koli zgar s nebes odluka nemila

Od koli zgar s nebes odluka nemila
autor: Marin Držić


Od koli zgar s nebes odluka nemilaOd koli zgar s nebes odluka nemila
   od tebe mene jes, moj cvite, odilila,
tučem se plačući, dragoga jak druga
   grlica ištući, od luga do luga;
i plačna, jaoh, takoj kudi grem, bez mira
   anđelski ures tvoj svud mi se prizira;
jaoh tužna, i mnokrat blažena mneći bit
   i grlit bili vrat i ličce tve ljubit
nađem se kako taj, ki u san uživa
   svojim drazim vječni raj, ter se pak snebiva,
kada se probudi daleče od dragoga,
   koga jaoh žudi vrh svega inoga.
More li toj biti da budeš, jaoh, takoj
   u zabit staviti mu vjeru, cvite moj?
Ma tko bi ikad mnil izbrana liposti,
   da taj tvoj ures bil skriva sve gorkosti?
Ne mogu vjerovat, tolika da lipos
   u sebi ne će imat ku godi još milos,
i da se na plač moj još ne ćeš smiliti
   i tužno srce ovoj napokon smiriti.
More li taj rika, prislavne gdi vile
   vašega jezika slatke pjesni dile,
učinit tolikoj tim pjesni od raja,
   drag žilju, da s ti moj kako sam ja tvoja?
Piktogram oznake javnoga vlasništva Ovo je djelo u javnom vlasništvu svugdje u svijetu jer autorska prava istječu nakon 100 godina od autorove smrti.