Od deset zapovidi božjih

Od deset zapovidi božjih
autor: Marko Marulić


Od deset zapovidi božjih

(Nema početka)

Blagdane sve slavi i barži dan Dive,
neka te ne stavi na sudu stran live.
Pak mater i otca i kino jur sida
pronose rioca, poštuj jih prez stida.
Ne bud ubojica iskarnjega tvoga,
da, kakono dica meštra, boj se Boga.
Čuvaj se ukrasti, jak i ljuta zmaja,
ako želiš slasti uživat od raja.
Ženom tuja muža nigdar ne prigriši,
u djavljoj da duša ne splete se mriži.
Kriva svidočastva ne izvod suprotiv
onomu ki znaš da pravden jest, a ne kriv.
Tuju hćer i ženu želiti još nemoj
ako ćeš blaženu slast imit i pokoj.
Iman'je i blago tuje nemoj hlepit
ako ti je drago u paklu ne trepit.
I tako čineći, Bog ti će dati sve
ča bude želeći sarce trepiti tve,
pak ti će dat vičnji oni stan od raja
gdi nigdar tamnost ni ali ka toraja.