Obašašća i basanja/U kamenu, ubojstvo i krik

U KAMENU, UBOJSTVO I KRIK
U kakav li dan ova dva vječnika pojahaše – jedan da goni, drugi da gonjen bude?
Rašta li goniocu ruka u koplje šiknu? S mržnje li, s pravde, ili sa zlata?
U kakav li čas, na kakvoj pitomini, kakvo li lice okrenu gonjenik-čovjek čovjeku-goniocu? Lice žrtve, lice kukavelja, lice li muško, lice istine?
Kakav krik kad teško koplje smrska hrptenjaču?
Sad mravi lâze tiho preko obojice, i preko kola što obojicu ih nijemo ovjenčava.