Obašašća i basanja/U Tuzima, na kraju

VIRPAZAR, USRED VODA
Ovako je bilo onoga vojničkog sumraka, u osami virpazarske krčme:
Beskraju na ćenaru,
u tišini nad vodama kao Dana Drugoga,
i ima me,
i nema me.
Od čizama do kape pun svijeta.
Ne umijem svijetu svoju riječ reći,
a cijelome svijetu lôg.
1968.