Obašašća i basanja/U Đenovi, na konaku

U ĐENOVI, NA KONAKU
Stigli smo kasno; od Kolumbova grada zanimala nas je samo postelja.
Probudila nas je poplava svjetla u prljavoj svratišnoj sobici. Protrljao sam oči, i prepao se: odmah iza prozora, nabodeno na nekakva nejednaka, krvava koplja, golemo sunce otimalo se uvis!
Kasnije, nasmijali smo se: bila je to đenovska luka.
1960.